DONEER! Waarheid911.NL
ZIE

VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
 
9/11 IN PERSPECTIEF     

    - PIJNLIJKE VRAGEN
   - DE NOODZAAK VAN KRITIEK
   - NEWS FEED // de nieuwsmedia
   - POLITIEK EN JOURNALISTIEK
   - PUBLIEKE OPINIE OVER 9/11

     
index sitemap advanced
site search by freefind
Cartoon: Bush over overeenkomsten tussen IraQ en Al Qaeda
source picture unknown
  
 MEER OP DEZE SITE:911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 De Karikatuur van Wetenschap
911 Getuigenis William Rodriguez

9/11: BLUEPRINT FOR TRUTH
BEKIJK DE VERTAALDE FOLDER VAN ARCHITECTS AND ENGINEERS FOR 9/11 TRUTH
Nederlandse folder van Architects and Engineers for 9/11 Truth PDF


[Engelstalig] Vele gezaghebbende personen uit politieke, militaire en wetenschappelijke kring spreken zich uit voor een nieuw en onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van 9/11.


GEDETAILLEERD

PIJNLIJKE VRAGEN

WTC-7
UNIVERSITEIT VAN ALASKA FAIRBANKS - 2019
ONBESCHERMD LUCHTRUIM

AANZET TOT VERANDERING: Project for the New
    American Century (1997- 2000)


DE NOODZAAK VAN KRITIEK


COMPLOTTHEORIEËN

VERBASTERING EN RUIS
KRITISCHE BETROKKENHEID = DEMOCRATIE IN ACTIE


Geen bewijs Bin Laden verantwoordelijk voor 9/11
  
OSAMA BIN LADEN GEDOOD DOOR SPECIAL FORCES
PENTAGON BESCHIKT NIET OVER BEWIJS DOOD OBL

OORLOG IN IRAK NIET ZO ONBEZONNEN

OFFICIEEL ONDERZOEK: DE 911 COMMISSIE

   

AANWIJZINGEN VAN VOORKENNIS 9/11
NEDERLAND TRENDVOLGER VS

    
(Kader) De Onderzoeker duidt slechts en grijpt niet in

NEWS FEED // de nieuwsmedia

CNN BEPERKTE KRITISCHE VERSLAGGEVING
ESCAPISME: LIEVER COLLECTIEF ONWETEND DAN     VERANTWOORDELIJK

(Kader) De kunst van het liegen
(Kader)
Gezaghebbende Critici over 911

POLITIEK EN JOURNALISTIEK

RIDICULISEER DE BOODSCHAPPER!
 
STRATEGIE BOVEN PRINCIPE
POSITIE NEDERLAND
COSMETISCHE VEILIGHEID TEGENOVER
     AANGEMOEDIGD RADICALISME
(opinie)
VRAGEN IN JAPANSE SENAAT OVER 9/11
POLITICAL LEADERS FOR 9/11 TRUTH
LICHTPUNTJES (9/11 EN MAINSTREAM)
FOCUSSEN OP FEITEN

     
(kader) Hoe om te gaan met boodschappers van het
            slechte nieuws?


PUBLIEKE OPINIE OVER 911

    
(Kader) Enquête Zogby International, 6/09/07


ENKELE VAN DE VELE ONDERWERPEN OP WAARHEID911.NL ...     
William Rodriguez
William Rodriguez, 9/11 hero

Nano-Thermite Explosieven
Chronologisch verslag over de CIA-Tapes affaire Sibel Edmonds, FBI-vertaalster
Sibel Edmonds,
FBI
WTC Building 7
Instorting WTC-7
   

PIJNLIJKE VRAGEN
Hoofdstuk overzicht
VERTREKPUNT VOOR BEGINNENDE LEZERS
Waarheid911 logoWat gebeurde er precies op 11 september 2001? Waarom zijn de pijnlijke vragen die rezen na bestudering van de beelden en na de kritiek op het 9/11 Commission Report nog steeds niet beantwoord? Reële vragen die niet worden beantwoord roepen immers meer vragen op.
   
D
e Twin Towers vielen op nagenoeg vrije valsnelheid, daarmee de spot drijvend met de professionele afweging van inmiddels duizenden ervaren specialisten. De vraag hoe de instorting van drie moderne hoogbouwconstructies bouwkundig mogelijk was is officieel nooit serieus beantwoord , ondanks het enorme belang voor de veiligheid van dergelijke gebouwen in de rest van de V.S. en wereldwijd.
Nauwgezette reconstructies, standaard bij grote rampen, werden onmogelijk omdat groot puin en ander bewijsmateriaal haastig is afgevoerd en vernietigd of verscheept. Bij officieel onderzoek zijn belangrijke getuigenissen over de instortingen genegeerd, ook als getuigen aandrongen om te worden gehoord. De vondst van vier vluchtrecorders is verzwegen . Toegang tot onderzoeksmateriaal is tegengewerkt, belangrijke vragen nooit beantwoord

WTC-7 lag op het WTC-complex het verst van de Twin Towers verwijderd. Het gebouw stortte in de namiddag binnen acht seconden volledig in. Deze uitzonderlijk versterkte hoogbouwconstructie van 47-verdiepingen (die in 33 staten het hoogste gebouw zou zijn geweest) bood tot aan de instorting een relatief onbeschadigde aanblik.
Huurders waren o.a. Secret Service, het Ministerie van Defensie en CIA. Het gebouw bevatte een noodbunker voor de burgermeester van New York, Rudolph Giuliani, speciaal voor coördinatie bij terroristische aanvallen. WTC-7 werd wel omschreven als 'Rudy's Bunker'. Toch werd de instorting in het 9/11 Commission Report niet eens genoemd. Zowel FEMA als NIST , beide werkzaam in dienst van de overheid, zijn tot op heden het antwoord over de exacte oorzaak van de instorting schuldig gebleven.
Mooie mini-documentaire over WTC7 (van AE911Truth)
Solving the Mystery of WTC7 - verteller Ed Asner [NL-ondertiteld]
Gedetailleerd overzicht van het complex vóór en na 11 sept. 2001: Vergelijking WTC-7 en andere gebouwen
Belangrijkste materiaal over Gebouw 7 — "The smartest thing to do is pull it."


Terug naar begin
TOP

OverzichtVierjarige studie Universiteit van Alaska Fairbanks (UAF)
— presentatie was op 3 september 2019 —
WTC7 kan op 9/11 NIET door brand zijn ingestort!
Op 3 september 2019 kwam na een studie van vier jaar de eindpresentatie van het onderzoek naar het instorten van World Trade Center Building Seven, ofwel WTC 7. Dit onderzoek werd geleid door Professor Civiele Bouwkunde, Leroy Huley van de Universiteit van Alaska Fairbanks


 University Study Concludes: Fire Did Not Bring Down Building 7 on 9/11
 
  Lead Researcher
-Dr. J. Leroy Hulsey, Professor of Civil Engineering, University of Alaska Fairbanks
Research Assistants
-Dr. Feng Xiao, Associate Professor, Nanjing University of Science and Technology
-Dr. Zhili Quan, Bridge Engineer, South Carolina Department of Transportation
 

             Waarheid911 Special

                         VOLLEDIG VERSLAG 2019 WTC7 STUDIE, UAFTerug naar begin
TOP

Overzicht

   

ONBESCHERMD LUCHTRUIM
D
e aanslag in het Pentagon leverde geen enkele substantiële aanwijzing dat een groot verkeersvliegtuig was gecrashed. Direct na de aanslag werd de crime scene geruimd op klein puin . Passagiers, stoelen, noch bagage zijn teruggevonden.
Tenslotte de krater in Shanksville, Pennsylvania. Volgens officiële lezing zou Vlucht 93 hier zijn geëindigd. Loodrecht in de grond . Te pletter geslagen, zonder brokstukken na te laten. Een unicum in de historie van grote vliegtuigcrashes.
O
ver een tijdspanne van negentig minuten konden vier vliegtuigen het Amerikaanse luchtruim terroriseren zonder dat adequate militaire actie mogelijk was, ondanks het feit dat Washington en New York zijn omringd met bases van de Amerikaanse luchtmacht.
Genoeg drama om het publiek direct na de aanslagen te overtuigen van de noodzaak om de efficiëntie van militaire middelen drastisch te verhogen. Geheime diensten moesten alles kunnen doen wat zij noodzakelijk achtten, want zoiets mocht nooit meer gebeuren. Elke maatregel werd op slag verdedigbaar. Haat tegen moslims - en vice versa, de moslimhaat tegen het westen - werd rijkelijk gevoed. Angst greep om zich heen en het extremisme nam toe.

Netwerk van militaire bases en vliegvelden aan de Oostkust, gespreid in driehoeken. De zijde van elke driehoek bedraagt ± 160 kilometer  
  
De psychologische klap was aanvankelijk te groot voor kritische vragen. Alleen een maniakale vijand vliegt zichzelf te pletter. Dat zoín vijand alle aandacht krijgt is vanzelfsprekend. Osama diende te worden opgejaagd tot het bittere einde. Bij Tora Bora hadden ze hem, zo leek het, maar zijn ontsnapping was even miraculeus als de precisieaanvallen die hij had opzet voor New York en Washington.
De aandacht verplaatste zich naar een aanstaande oorlog in Irak. Massavernietigingswapens moesten onschadelijk worden gemaakt, onder meer om te voorkomen dat Osama's Al Qaeda, dat met Sadam's regime banden zou hebben, in bezit zou komen van deze middelen. Over het bestaan van deze wapens bestonden internationaal grote verschillen van mening.
Bewijzen waren onvoldoende sluitend en VN-waarnemers hadden nooit iets gevonden. Bij kritische toeschouwers nam het aantal vragen toe. Overal in de 'vrije wereld' accepteerden volksvertegenwoordigers in meerderheid dat vrijheden van hun burgers werden ingeperkt.
  Brandweerlieden op de puinhopen van het WTC


Terug naar begin
TOP

Overzicht

       
VÓÓR 2001... de jaren '97 tot 2000
DE AANZET TOT VERANDERING
PROJECT FOR THE NEW AMERICAN CENTURY
(PNAC, 2000)
PNAC is een denktank waarvan de belangrijkste medewerkers zich grotendeels ophouden in de directe kring rond president Bush. Hieronder topadviseurs en oudgedienden van zijn vader, ex-president Bush. Dit orgaan sprak in het jaar voorafgaand aan 11 september 2001 over de noodzaak van een nieuwe Pearl Harbour. Het politieke manuscript is genaamd: "Rebuilding America's Defenses - A Report of The Project for the New American Century, September 2000".
Het stuk voorziet tevens in het aangrijpen van Saddam Hussein als een voorwaarde om delen van Centraal Azië te bezetten.
PNAC is opgezet vanuit de noodzaak (uitgaande van de elite die het gedachtegoed heeft opgesteld) om na de koude oorlog de Amerikaanse belangen met een nieuwe doctrine te kunnen veiligstellen.
Auteurs zijn ondermeer: Richard Perle , Paul Wolfowitz , Dov Zakheim en William Kristol .

Interview CNN's Wolf Blitzer met legendarisch journaliste Helen Thomas over Bush, PNAC en de volgens haar vooropgezette planning om Irak aan te vallen. Thomas is een uiterst kritisch journaliste die verslag deed over alle presidenten sinds J.F. Kennedy. [4min. 47sec].
    
Rebuilding America's Defenses, een citaat:
"(...)
Verder zal het proces van transformatie, zelfs bij het teweeg brengen van revolutionaire verandering, zeer langdurig zijn als niet een katastrofale en versnellende gebeurtenis plaatsvindt, zoals een nieuwe Pearl Harbor." (zie volledige artikel in de Waarheid911special)

Verstrengeling PNAC & American Enterprise Institute(AEI) - o.a. positie Ayaan Hirsi Ali
    
Terug naar begin
TOP

OverzichtDE NOODZAAK VAN KRITIEK
Hoofdstuk overzicht
Dat er met feiten ernstig is geknoeid valt hard te maken. De vraag hoe dat gebeurd is valt niet eenduidig te beantwoorden omdat bronnen grotendeels zijn afgeschermd. Op grond van het beschikbare materiaal tracht men de waarheid (ondermeer door het checken van bestaand 'bewijs') zo dicht mogelijk te benaderen. Het is niet alleen legitiem om officiële lezingen te confronteren met tegenvragen, het is in een 'vrije wereld' zelfs bittere noodzaak. Het is vooral het kritisch - zelfreinigend - vermogen waarmee ons systeem werd ontworpen, dat onze vrijheid preventief beschermt tegen de tirannie die in de uitoefening van macht besloten ligt.
Het mogen uiten van kritiek is een privilege dat bij vertrouwen hoort. Het is een verworvenheid. Democratische processen drijven daarom op vertrouwen én op de mogelijkheid tot het gericht leveren van kritiek. Vertrouwen en openlijke kritiek zijn twee krachten die elkaar genereren en in balans houden.

    
De onwil van Amerikaanse overheden - sinds de regering Bush - om concrete vragen over 9/11 te beantwoorden, kan bijna niet anders dan in lijn zijn met de doelstelling om vrijheden in te perken. Exact in overeenstemming met de richting die de wereld sinds 9/11 is ingeslagen. Cruciaal is de vraag of deze onwil tevens onvermogen is. Het laatste zou immers betekenen dat de gebeurtenissen van die dag inderdaad van een andere orde waren en dat de overheid de pijnlijke vragen wel moet negeren, omdat anders een politiek zeer ongewenselijke waarheid het licht zou zien.
    
Doof, Stom en BlindDat de Amerikaanse overheid onverschillig staat ten opzichte van alle kritiek lijkt echter niet het geval. In mei 2006 kwamen nieuwe beelden vrij van de aanval op het Pentagon. Volgens zeggen (CNN e.a. nieuwsmedia) om complottheorieën te ontkrachten. Maar het vrijgeven van zulk nietszeggend materiaal staat eerder symbool voor de machteloosheid van degenen die antwoorden schuldig blijven, dan dat het nieuw licht werpt op de zaak. Het filmpje bevatte geen enkel bewijs van een inslaand verkeersvliegtuig.
Kritische geluiden over 9/11 manifesteren zich nu vooral via het ongereguleerde internet. De grote nieuwsmedia berichten ondertussen over 911-critici alsof zij lijden aan een collectieve vorm van zinsbegoocheling of worden afgedaan als een nieuwe vorm van het linkse correcte denken. Maar de kritiek zelf wordt niet onderzocht. "Democratie is mooi, maar de mensen zijn er niet mooi genoeg voor", sprak W.F. Hermans ooit. Mooi gezegd, maar wie spreekt hem tegen?
 
DE ONDERZOEKER DUIDT SLECHTS EN GRIJPT NIET IN
  
O
nderzoekers en boodschappers van verontrustend nieuws krijgen geregeld het verwijt dat zij stennis schoppen zonder zelf alle antwoorden te kennen. In het verlengde daarvan past het nog grotere verwijt van: "stel dat je het mis hebt, hoe wreed ben je wel niet naar de families van de slachtoffers?"
Vooral anti-conspiracy aanhangers - en dan vooral in de Verenigde Staten - weten dit wapen van schuld, gebrek aan vaderlandsliefde en morele incompetentie duchtig te gebruiken, dikwijls gesterkt door de kracht van hun collectief. Dit is niet alleen misplaatst, het stimuleert taboevorming en doet aan waarheid geen recht.
   
      Elk slachtoffer
, ongeacht de toedracht van de aanslagen, staat volledig boven deze discussie. Elk verlies is een gebeurtenis waarbij alleen respect past voor de nabestaanden. Maar de verantwoordelijkheid voor wat is gebeurd ligt niet bij de onderzoeker. Die onderzoekt alleen en tracht feiten te laten spreken. De stem die gehoord wordt is niet de stem van de onderzoeker, maar het dagende inzicht van degene die de feiten beter kan plaatsen. De verantwoordelijkheid van de onderzoeker ligt niet bij de uitkomst, maar bij de kwaliteit van het onderzoek. Goed onderzoek doet de waarheid en daarmee de slachtoffers recht.
      
Terug naar begin
TOP

Overzicht

††††
De nieuwe grafschenders
Cartoon: "De nieuwe grafschenders"                                                     www.coxandforkum.com
COMPLOTTHEORIEËN
Complottheorieën en hun contrageluid zijn niet zelden het product van gemakzuchtig overgenomen informatie. De Engelse taal kent hiervoor de term "meme", een begrip uit de memetica. Simpel gesteld is het "een idee dat zich onder informatiedragers verspreidt. Ook wel omschreven als een besmettelijk informatiepatroon." .
Interessant is het besef dat eenzelfde principe van het (onbewust) overnemen van informatiepatronen nieuwe zienswijzen ook kan tegenhouden. Dat geldt vooral geaccepteerde verklaringen van gebeurtenissen die collectief zijn ondergaan. Niet alleen konden zij door veelvuldige herhaling diep aarden, ook eventuele maatschappelijke reacties of aanpassingen (zoals wetgeving) verdiepen na een ingrijpende gebeurtenis de overtuiging dat de hierbij omschreven oorzaken correct zijn.
Hoe groter of schokkender de variatie op een eenmaal bekend informatiepatroon, hoe ongeloofwaardiger het klinkt. Een futiliteit willen mensen wel aannemen. Maar in het geval van al te groteske wijzigingen in een reeds bekende veronderstelling wordt de informatiedrager zelf onderwerp van discussie en verdachtmaking. Dat informatiepatroon, die verdenking ('besmettelijke' gedachte), voorkomt dat de steekhoudendheid van het nieuwe informatiepatroon zelfs maar wordt overwogen. Men wil daar niet bijhoren. Het uitdragen van schokkende en weinig breed gedragen informatie wordt soms zelfs als immoreel of onfatsoenlijk ervaren.
En daar sta je dan als halvegare complotdenker die niets beters te doen heeft, met al je uitkomsten plus de overtuiging dat er een monstergezwel van een leugen in de samenleving hangt. Je weigert te marchanderen en teruggaan kan niet meer, omdat de dagelijkse informatievoorziening op grond van die leugen geen enkele aansluiting meer heeft met je nieuwe werkelijkheid.
Waarmee gezegd is dat de verspreiding van een dergelijk informatiepatroon weliswaar massaal wordt tegengewerkt, maar in geen geval kan worden tegengehouden. Ook deze groep van overtuigden zal zichzelf in gedachtegoed voortplanten. Hoe overtuigender het materiaal, hoe eerder de juiste expertise zich erover ontfermt. Daarna is het slechts een kwestie van rijping. Totdat een omslagpunt in het collectieve denken een feit zal zijn.

Artikelen over complotdenken op deze site:

9/11 en het journalistieke ongemak van waarheidsvinding
Bespreking Volkskrantrecensie: 'De Magie van het Complot'
Complotdenken of de feiten uitdiepen?
Speculeren over de toedracht van 9/11
9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken'
De grote ontkenning van het officiële 9/11 bedrog
De Rede — Onverwoestbaar tot waar het kansloos is —


VERBASTERING EN RUIS
Door het voortdurend verbasteren van informatie is het lastig om over 9/11 betrouwbare conclusies te trekken. Er is erg veel informatie en er bestaat veel ruis. Tegenstanders van de zogenaamde 9/11 complotdenkers laten zich niet onbetuigd. Zij stoppen al hun energie in het weerleggen van aanwijzingen, vooral als deze afkomstig zijn van conspiracy theorists (CT's of complotdenkers) die door hun stelligheden en/of stijl aanleiding gaven tot irritatie. CT's worden uiteraard evenmin gehinderd door onzorgvuldigheden in de onderbouwing. Ook zij versterken elkaar in de overtuiging en praten elkaar na. Toch is er voldoende materiaal om na zorgvuldige bestudering over 9/11 een meer dan stevig punt te kunnen zetten.


Cartoon: gezicht Osama bin Laden wordt gevormd uit de rook van brandende Twin Towers

Source cartoon unknown
Voor vele tot conspiracy theorists gebombardeerde onderzoekers is er daarom geen ontkomen aan. Steeds meer harde aanwijzingen die tegen de officiële lezing in gaan dringen zich op. Een onkreukbare en werkelijk onafhankelijke onderzoekscommissie zou na het vele voorwerk pijnlijk kunnen oogsten...
911-visie vanuit de hoek van complotsceptici: 9/11 Myths
  
KRITISCHE BETROKKENHEID = DEMOCRATIE IN ACTIE
Het is niet meer dan logisch dat op grond van het beschikbare materiaal kritische vragen zijn gerezen. Hoe men de context ook draait, in aanloop naar de aanslagen en in reactie daarop zijn er verkeerde beslissingen genomen. Er is gelogen in kwesties van leven en dood. De oorlog tegen Irak vormt daar een bewijs van.

Het op valse gronden betrekken van een land in oorlog is een politieke doodzonde. Er is daarom alle reden om de integriteit van het landsbestuur van de Verenigde Staten in twijfel te trekken. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, gaf nog toe te hebben gelogen. Hij toonde Amerikaanse satellietfoto’s die industriële gebouwen en bunkers lieten zien voor chemische en biologische wapens. Powell overtuigde hiermee de Veiligheidsraad en de wereld dat een aanval op Irak onvermijdelijk en noodzakelijk was. De foto´s waren echter gemanipuleerd.


Spiekbrief voor Irak, bron Zapruder Inc.
www.ptb.be/international: De oorlog tegen Irak: hoe Bush en Blair u voorgelogen hebben.
Deze site blijkt soms niet toegankelijk. Beperkte
   Backup beschikbaar
.

    
Terug naar begin
TOP

Overzicht


BIN LADEN NIET DIRECT BETROKKEN BIJ 9/11
      
CNN-Archief, 17/9/01 Khilafah.com, 28/9/01 Rediff.com, 12/9/01

Osama bin Laden (OBL) zei kort na de aanslagen het volgende: "Ik zou de wereld willen verzekeren dat ik de recente aanslagen, die lijken te zijn gepland door mensen om persoonlijke redenen, niet heb beraamd.
(...) Ik woonde in het Islamitische Emiraat van Afghanistan en heb de regels van de leiders opgevolgd. De huidige leider staat mij niet toe om zulke operaties uit te voeren." (CNN)


OBL staat/stond niet op de zoeklijst van de FBI voor plegen van 9/11
FBI: No Evidence Osama Behind 9/11
Uitspraken van Noam Chomsky over de bewijslast VS tegen Al Qaeda betreffende 9/11
Benazir Bhutto in interview met David Frost vlak voor haar dood: OBL vermoord door Ahmed Omar Saeed Sheikh
Pentagon zegt niet te beschikken over opnamen van dood OBL, geen overlijdensverklaring, DNA- identificatie of autopsierapport. CIA reageert niet

WashingtonPost.com FBI.gov Globalresearch.com
WAARHEID911SPECIAL: DE DOOD VAN OSAMA BIN LADEN  


Voormalig stafchef Colin Powell:
 Bush didn't want to get bin Laden

Voormalig Witte-Huiswoordvoerster Dana Perino zegt dat Osama bin Laden niet in direct verband staat met de aanslagen van 9/11.
[September 10, 2008/ fragment 58 sec]
Rex Tomb, Chief of Investigative Publicity for the FBI:  "The reason why 9/11 is not mentioned on Osama Bin Ladenís Most Wanted page is because the FBI has no hard evidence connecting Bin Laden to 9/11."
Bron: HistoryCommons.org


Toegevoegd op 2 mei 2011
Zie ook de Waarheid911 Special: De dood van Osama bin Laden  
OSAMA BIN LADEN GEDOOD DOOR AMERIKAANSE SPECIAL FORCES

Commentaar Waarheid911
Vele vragen. Nog te vroeg voor antwoorden...

De komende tijd zullen vele theorieën gaan rondcirculeren over zowel de toedracht van Osama's eliminatie als de juistheid van deze berichtgeving.
V.S. Functionarissen verklaarden vandaag al tegenover CNN dat de chirurgische militaire operatie was ontworpen om Bin Laden te doden. En dat terwijl, met het militaire tribunaal van vijf 9/11 hoofdverdachten in het verschiet, een man van zijn kaliber een goudmijn zou zijn geweest voor de aanklagers. Zijn stoffelijk overschot werd binnen 24 uur in zee gedumpt, met in achtneming van Islamitische voorschriften.

Degenen die complottheorieën doorgaans verwerpen moeten beseffen dat de voeding voor dergelijke theorieën overwegend ontstaat door de aard en de hoeveelheid van niet ingevulde nog openstaande vragen.

Op deze site is (met betrouwbare bronvermeldingen) te lezen dat OBL door het Witte Huis niet wordt gezien als een direct betrokkene van de 9/11. Bin Laden ontbrak inzake 9/11 bovendien altijd op de zoeklijst van de FBI.

Twee maanden voordat Pakistaans oppositieleidster Benazir Bhutto bij een aanslag om het leven kwam [2007], meldde zij in een aanvankelijk gecensureerd interview met David Frost voor de BBC, dat Osama Bin Laden is vermoord door Omar Saeed Sheikh.

President Obama maakte bekend dat Osama bin Laden na een vuurgevecht met Amerikaanse Special Forces om het leven is gekomen. Zijn verblijfplaats was een groot herenhuis in een buitenwijk van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Pakistaanse functionarissen meldden dat bij de aanval ook een zoon van Osama en drie andere personen om het leven kwamen.

Volgens inlichtingenwerk op basis van bronnen zoals de NYTimes en de Guardian, waren bij de precisieaanval die veertig minuten heeft geduurd vier helikopters betrokken, waarbij er één verloren ging. De bemanning die dit overleefde heeft het toestel vernietigd. Het huis van Bin Laden was omringd door muren en prikkeldraad, bevatte nauwelijks ramen en er waren geen internetverbindingen of telefoonlijnen. Op een kilometer afstand van het huis bevindt zich een groot opleidingsinstituut van het Pakistaanse leger.

De rol die het Pakistaanse leger in deze operatie heeft gespeeld is onduidelijk. Volgens een Pakistaanse functionaris vertrokken de helikopters vanaf Ghazi Air Base in noordwest Pakistan, waar het Amerikaanse leger een basis heeft. Bin Laden is binnen 24 uur na zijn dood op zee begraven op een plek waarvan de coördinaten niet bekend zijn gemaakt. Volgens woordvoerders is dit afgehandeld naar Islamitische voorschriften.

  
Bronnen: NRC, NYT, LATimes, TIME, Guardian, CNN, NYDailyNews
PENTAGON ZEGT NIET TE BESCHIKKEN OVER OPNAMES VAN BIN LADEN'S DOOD; CIA REAGEERT NIET OP VERZOEKEN (Toegevoegd op 18 maart 2012)
Bron: Associated Press
 
WASHINGTON - De jacht op Osama bin Laden duurde bijna een decennium. Het kan zelfs nog langer duren om e-mails, voorstudies en foto's van de Amerikaanse overheid aan het licht te brengen en meer dat antwoord kan geven op de vraag hoe een Navy SEALs elite team 's werelds meest gezochte terrorist heeft gedood. Tien maanden na de zeer spannende geheime missie, weigert een regering die had beloofd de meest transparante in de Amerikaanse geschiedenis te zullen zijn, documenten vrij te geven onder de Freedom of Information Act [Amerikaanse tegenhanger van de Nederlandse Wet Openbaarheid Bestuur (Wob), red.]. De gegevens kunnen inzicht geven in de manier waarop bin Laden is gestorven, hoe de VS zijn identiteit gecontroleerd heeft en hoe het ertoe besloot om hem op zee te begraven, evenals foto's genomen tijdens en na de inval in mei 2011 op zijn compound in Abbottabad, Pakistan.


   
Terug naar begin
TOP

Overzicht

   
OORLOG IRAK NIET ZO ONBEZONNEN

Peter Bergen, CNN terrorism analystPeter Bergen, auteur van de New York Times best-seller "Holy War, Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Laden", tevens terrorisme-analist voor CNN, stelt over de oorlog in Irak:
"Wat wij in Irak hebben gedaan is wat Bin Laden in zijn stoutste dromen niet had kunnen overtreffen: We bezetten een olierijk moslimland in het hart van het Midden-Oosten, met het soort verovering (imperial adventure) dat bin Laden beschouwde als lange-termijndoel van de Verenigde Staten in de regio. We verdreven de ongelovige socialist Saddam, door bin Laden sinds tijden veracht, ontstaken het vuur tussen soennitische en shi’itische fundamentalisten in Irak en hebben nu een 'defensieve' jihad veroorzaakt die wereldwijd jihad-georiënteerde moslims opzweept (voor de strijd). Het is moeilijk een politiek beleid voor te stellen dat nog beter in staat is om de oorlog tegen terrorisme te ondermijnen." Onderstaande korte videofragmenten geven in combinatie ondubbelzinnig aan dat de strategie om Irak te bezetten onderdeel was van een plan dat veel verder strekt dan het ontwapenen van Sadam Hoessein. De Amerikaanse regering was goed op de hoogte van de risico's van zo'n bezetting, maar plaatste dat kennelijk, uitgaande van een nieuwe militaire doctrine, in een groter raamwerk dat stationering van troepen in de regio voor lange tijd noodzakelijk maakt.

      

Dick Cheney, Minister van Defensie 1989-1993, noemt redenen van onwenselijkheid voor bezetting Irak (1994)

 
Oorlog Irak direct na 9/11 bekend bij Joint Chiefs of Staff (Generaal Wesley Clark - maart, 2007)


Terug naar begin
TOP

Overzicht

    
Officieel onderzoek: de 911 Commissie
(Nov 27, 2002 - Aug 21, 2004)
   
Voorzitter 9/11 Commissie Thomas Kean:
We denken dat de Commissie, in vele opzichten, is opgezet om te mislukken"
Voorzitter van de 9/11 Commission Thomas Kean, was tevens directeur van oliegigant Amerada Hess (tegenwoordig Hess Corporation , dat connecties onderhield met de Saudische Khalid bin Mahfouz en Delta Oil. Bin Mahfouz was Osama bin Laden's geldschieter en is tevens zijn zwager.
Van die kleine (olie)elite maakt ook de Bush familie nadrukkelijk deel uit. Kortom, een voorzitter met een verre van onafhankelijke positie.
Vice-voorzitter van de 9/11 Commission, Lee Hamilton , was in de jaren tachtig voorzitter van het House Select Committee over de Iran Contra kwestie. Na die periode vertelde hij PBS Frontline (publieke omroepservice) dat hij Reagan of Bush niet wenste aan te klagen omdat dit "niet goed voor het land zou zijn."
††††††
ONAFHANKELIJKHEID COMMISSIELEDEN BETWIJFELD
T
wijfel over de onafhankelijkheid van commissieleden nam toe toen de commissie twee van hun eigen leden, Jamie Gorelick en Philip Zelikow, opriep als getuige vanwege hun verleden met veiligheidskwesties. Zelikow werkte als uitvoerend directeur in de eerste termijn van de regering Bush nauw samen met Nationaal Veiligheidsadviseur Condoleezza Rice. Als 'onafhankelijk' commissielid kwam zijn visie dus indirect neer op een beoordeling van zichzelf en zijn meerdere.

VOORZITTER THOMAS KEAN:
[...] Tot op de dag van vandaag weten wij niet waarom NORAD [North American Aerospace Command] ons heeft verteld wat het ons vertelde. Het was zo ver van de waarheid... Het is één van die losse einden die nooit bij elkaar komen.
    
2 augustus 2006, Washington Post
Jamie Gorelick was afgevaardigd procureur-generaal (tweede man, na de Minister van Justitie) onder president Clinton. Hij gaf hierdoor mede vorm aan de veiligheidssituatie gedurende de periode van de aanslagen.

Meer: Zelikow beschuldigd van ongewenste beïnvloeding 911Rapport 
Zelikow channelling contacts between staff & commissioners - Memo found 11/27/09
Bronnen: Long Island Press, Washington Post.


911: Press For Truth - uitstekende film over o.a. 9/11 Commissie
 
THOMAS KEAN:   
[...] We denken dat de Commissie, in vele opzichten, is opgezet om te mislukken. Omdat we niet genoeg geld hadden, we hadden onvoldoende tijd, en we zijn aangesteld door de meest partijdige mensen in Washington.
— Gouverneur Thomas Kean (Republikein),
     Voorzitter 911Commissie
    
Zie video

Toegevoegd op 22 sept. 2011
VOORMALIG SEN. MAX CLELAND VERLIET 9/11 COMMISSIE NA HARDE KRITIEK OP WERKWIJZE

Een jaar na zijn aanstelling op 15/12/02, verliet 9/11 Commissielid Max Cleland de commissie na scherpe kritiek. Reden van zijn kritiek waren de grote beperkingen, door de regering Bush, bij de inzage van geclassificeerde documenten. Hij zei:
"Als deze beslissing vaststaat, kan ik als lid van deze commissie geen enkele Amerikaan recht in de ogen kijken, in het bijzonder familieleden van slachtoffers, en zeggen dat de commissie volledige toegang had. Deze commissie is nu verdacht."

Bron: o.a. DemocracyNow.org incl. de video in de rechterkolom.


BEPERKTE TOEGANKELIJKHEID DOCUMENTEN
NYTimes Oct. 26, 2003: 9/11 Commission could subpoena oval office files
History Commons Groups: 9/11 Commission Documents Related to White
    House Document Battle (last updated 21 June 2009)

History Commons Groups: 9/11 Commission Documents Masterlist
9/11 CitizensWatch: 9/11 Families Issue Challenge over Integrity of Investigation
 


LATE KRITIEK OP EIGEN RAPPORT DOOR LEDEN COMMISSIE
Voorzitter Thomas Kean: Commissie opgezet om te mislukken.
Nadat op 22 juli 2004 het uiteindelijke commissierapport verscheen, hebben diverse commissieleden, waaronder de voorzitter en vice-voorzitter (zie boven) meerdere malen verklaard fors door het Witte Huis te zijn tegengewerkt. Hoewel aanvankelijk binnen Congres en bij nieuwmedia de loftrompet werd gestoken over het rapport, raakte de beoordeling ervan steeds meer onderhevig aan kritiek. Ook door leden van de commissie zelf, die mogelijk een verdere afkalving van de conclusies nu al kunnen voorzien.
De roep neemt toe om een heronderzoek naar overlappende delen van het 9/11 Commissierapport, met een focus op de wettigheid van methoden tot 'waarheidsvinding' zoals onder verantwoordelijkheid en met steun van het Witte Huis zijn toegepast. Ondanks een lauwe respons van president Obama neemt de druk op de regering toe, in


 
het bijzonder na bekendmaking op 2 maart 2009, dat de CIA geen twee videotapes met verhoren van terreurverdachten heeft vernietigd, zoals steeds aangenomen, maar 92 tapes .
In een artikel in de Newsweek van 16 maart 2009 komt voormalig senator Bob Kerrey van Nebraska aan het woord. Een Democraat die in de 911 Commissie zitting had. Hij stelt over de 9/11 lezing en over Al Qaeda: "Er is nu reden om te veronderstellen dat we mogelijk sommige details fout hebben."

Kerrey zegt dat misschien "een permanente 9/11 commissie" nodig is om een einde te maken aan de overgebleven raadsels van 11 september. Zijn vrees is dat het onderzoek te zwaar geleund heeft op verklaringen van Al Qaeda gevangenen die fysiek (door marteling) zijn gedwongen tot praten.
Lijst van 115 'weglatingen en leugens' in het 911 Commission Report
Deze lijst geeft een beeld van de verschillen tussen de officiële lezing en het alternatieve onderzoek naar waarheidsvinding. Voor de onderzoeker een handig hulpmiddel als referentiepunt voor een eigen onderzoek (waarbij de juistheid van elk van de 115 punten uiteraard kritisch moet worden bekeken).
Opsteller is Dr. David Ray Griffin , emeritus hoogleraar filosofie en theologie aan de Claremont School of Theology in Californië; tevens emeritus hoogleraar Godsdienst van de Claremont Graduate University. Ray Griffin is auteur van ondermeer het boek "Christian Faith and the Truth behind 9/11" Hij is van toenemende betekenis binnen de 'waarheidsbeweging' vanwege zijn presbyteriaanse achterban van 2,5 miljoen leden. Zie ook ikonrtv.nl.

 
911Commissie, Thomas Kean bij de National Press Club in Washington D.C. op 11 september 2006

 Voorzitter Kean en vice-voorzitter Hamilton van de 9/11 Commissie:
"Commission Was Set Up To Fail" --- Volledige persconferentie C-SPAN

     
BOEK: THE GROUND TRUTH - The Untold Story of America Under Attack on 9/11
John Farmer, voormalig hoofd van Justitie van New Jersey en als lid van de 911 Commissie verantwoordelijk voor het opstellen het commissierapport, stelt in zijn boek [verschenen, sept. 2009] dat de commissie is voorgelogen door FBI, CIA, Witte Huis en NORAD.
    
Farmer: ďOp enig niveau in de regering, op enig moment in tijd... was er overeenstemming om niet de waarheid te vertellen over wat er gebeurd is... Ik was geschokt over hoe de waarheid verschilde van hoe deze ons verteld is... De [NORAD, luchtverdediging, red.] tapes geven een radicaal ander verhaal dan wat aan ons en aan het publiek twee jaar lang verteld is. Dit is geen gedraai."

    
Salem-News: The 9/11 Commission Rejects own Report as Based on Government Lies
Time.com: A New Look at the 9/11 Commission

Amazon.com/review David Ray Griffin: A Deeply Flawed Book

ZWARE KRITIEK OUD-MEDEWERKERS INLICHTINGENDIENSTEN
Eind 2004 stuurde een groep van 25 veteranen uit inlichtingendiensten en ordehandhaving een brief (pdf) naar het Congres waarin ze hun zorg uitspraken over "serieuze tekortkomingen", "weglatingen" en "belangrijke gebreken" in het 9/11 Commissie Rapport. Hierbij boden zij hun diensten aan voor nieuw onderzoek. De brief werd compleet genegeerd. Onder de ondertekenaars bevonden zich vier oud CIA-medewerkers; Raymond McGovern, Melvin Goodman, Lynne Larkin en David MacMichael.

Zeven CIA veteranen (waaronder vier genoemden hierboven) betwisten rapport 911-Commissie
    en roepen congres op tot nieuw onderzoek
Bron: Opednews.com, sept. 2007
41 U.S. Counter-Terrorism & Intelligence Agency Veterans Challenge the Official Account of 9/11


NAMEN VOOR DE "911 COMMISSION"
- Kean Commission (naar voorzitter Thomas Kean);
- The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States;
- 911 Omission Commission (spotnaam: 911 Commissie van Weglating)

DE DRIE VOORNAAMSTE OFFICIËLE RAPPORTEN:
9/11 Commission Report, opgesteld door de 911 Commission
FEMA Report (Federal Emergency Management Agency)
(cashed by 911Research)
NIST Report (National Institute of Standards and Technology) (groot pdf-bestand!)

Wetenschappelijke kritiek op onderzoeken FEMA en NIST: Blauwdrukken WTC-1 doorgespeeld aan wetenschappers
Meer dan 1800 architecten en ingenieurs [d.d. maart 2013] verwerpen officiële verklaring 9/11, zie AE911Truth.org
Terug naar begin
TOP

Overzicht
†††

AANWIJZINGEN VOORKENNIS
Instorting WTC-7
  Aanwijzingen van voorkennis (ook: 911Research, foreknowledge)
    
 
Vooraf zeer grote aankopen van putopties op aandelen van American Airlines, United Airlines en
     andere bedrijven die getroffen werden door de aanval.


Golf van financiële transacties op computers in WTC direct voor de aanslagen.  

Het mijden van vluchten op New York City op 11 september door een aantal belangrijke mensen.
    Sommigen gaven toe gewaarschuwd te zijn tegen een aanval.


Donald Rumsfeld's bekendmaking daags voor 11 september dat het Pentagon 2,3 triljoen (2,3 duizend
     miljard) dollar kwijt is. Dit enorme schandaal verdween direct uit het nieuws. CBS [3:09min]
Waarschuwing ontvangen door burgermeester Rudolph Giuliani dat de Zuidtoren (WTC-2) zou gaan
     instorten, ruim tien minuten voordat het plaatsvond (WTC-2 viel als eerste).
 

CNN, FOXNEWS en BBC melden instorting WTC7 (47 verdiepingen) als voldongen feit, van zes uur tot
     resp. zesentwintig minuten voordat het gebouw daadwerkelijk instort. Tot op heden is de instorting
     officieel een raadsel.
 

Privatiseren van het World Trade Center zes weken voor de aanval, inclusief torenhoge verzekering
    tegen verwoesting door terroristische aanvallen met clausule voor herbouw.
 

Maar liefst zes grote militaire oefeningen gepland op 11 september waardoor tijdens de aanslagen
    grote problemen zouden zijn ontstaan tussen verschillende diensten.

Enkele voorbeelden van het negeren of wegwerken van bewijzen (van voorkennis)

Herstelde informatie op computerdisks uit Twin Towers nooit vrijgegeven
 -
VIDEO - 9/11 voorkennis en speculatie, Zembla || Recovered Harddisks (subtitled) ZDF Journal, march 11, 2002
 - CNN: Computer disk drives from WTC could yield clues

De CIA vernietigde 92 tapes met interviews van terreurverdachten op basis waarvan de 9/11Commissie de toedracht van
   9/11 heeft onderzocht en gedefinieerd

 - Verslag in het Nederlands, inclusief bronmateriaal 

FBI houdt 84 in beslag genomen opnames achter van het Pentagon, gemaakt op 9/11
 - FBI Withholding 84 More Tapes of Pentagon on 9/11


Terug naar begin
TOP

Overzicht


NEDERLAND TRENDVOLGER VERENIGDE STATEN
Het onvermogen van medeverantwoordelijken voor de War on Terror om over de legitimiteit van de oorlog kritische vragen te beantwoorden, maakt duidelijk dat er iets volledig fout zit. Als Amerikaans trendvolger bij uitstek in de oorlog tegen terrorisme, is ook de Nederlandse regering haar burgers antwoorden schuldig. Vanuit het parlement zou een spervuur van kritische vragen moeten losbarsten, totdat alle misverstanden en oneffenheden zijn weggewerkt.

    
Terug naar begin
TOP

Overzicht


   
News Fox LogoCBS News LogoBBC LogoABCNews LogoCNN LogoNBC News LogoNOS Journaal LogoNEWS FEED Hoofdstuk overzicht
Met het rijzen van de eerste vragen over 11 september begonnen sommigen het beeldmateriaal, door de grote netwerken tijdens en vlak na de aanslagen life uitgezonden, opnieuw te bekijken. Nu met de kalmte van de terugblik en de officiële lezing als referentiekader.
Die allereerste nieuwsbeelden bevatten materiaal dat direct opviel omdat ze in latere beschouwingen niet meer zijn getoond. Zo is er een verslaggever die op het WTC-terrein ontploffingen meldt, ver verwijderd van de inslagzones van de vliegtuigen. Een verslaggever van CNN aanwezig bij het Pentagon, spreekt grote twijfel uit over de mogelijkheid of er van een inslaand vliegtuig sprake kan zijn. Foto's van het Pentagon (direct na de inslag genomen) tonen slechts een gat waar een verkeersvliegtuig met geen mogelijkheid doorheen kan zijn gegaan. Geen spoor van motoren, vleugels of andere onderdelen. In New York, vanaf een punt waar de vliegtuigen goed zichtbaar waren, schreeuwt publiek over niet-commerciele toestellen. Iedere leek kon zonder een grondige analyse direct vaststellen dat er dingen niet kloppen. Mét grondige analyse viel en valt er nog veel meer te zien en af te leiden.
 
DE KUNST VAN HET LIEGEN
    
Er is in de grove leugen altijd iets geloofwaardigs gelegen,

omdat de grote massa, in haar primitieve eenvoud van geest, eerder zwicht voor een grote dan voor een kleine leugen, aangezien zij zichzelf wel aan leugens om kleinigheden schuldig maakt, maar zich ervoor zou schamen leugens op grote schaal te debiteren. Het zou nimmer bij de grote massa opkomen enorme onwaarheden te vertellen, en zij weigert dus ook te geloven dat anderen zo brutaal zijn om de waarheid op zo onbeschaamde wijze verdraaien.


Citaat uit een lezing van journaliste Pamela Hemelrijk. Bron: Meervrijheid.nl
Met onderzoek door verontruste burgers werd intensiever. Deskundigen uit alle bij de ramp betrokken geledingen bemoeiden zich ermee. Van fysici, ingenieurs en hulpverleners tot experts voor strategische kwesties.
Voorbeeld: de North American Aerospace Defense Command (NORAD) was op 11 september vleugellam. Veel gevechtstoestellen bevonden zich die dag voor oefeningen (Northern Vigilance) in Canada en Alaska en in twee uur tijd lukte het niet om toestellen boven de no-fly zones in Washington en NYC te laten surveilleren. Deze omstandigheid is zo strijdig met de zeer strikte veiligheidsprotocollen die horen bij metropolen als Washington en New York, dat bij iedere deskundige direct een alarmbel moet zijn afgegaan.
Meer hierover in hoofdstuk 9.

Woordvoerders van diverse hulpdiensten werden na de ramp het zwijgen opgelegd. Een reden werd vaak niet gegeven. Getuigenissen over zware explosies in de Twin Towers waren strijdig met de even simpele als ook verbijsterende beeldvorming dat bij de instortingen louter sprake kon zijn van gekaapte en door fundamentalistische zelfmoordenaars ingevlogen toestellen.

VluchtrecorderVluchtrecorders zouden in de puinhopen van de Twin Towers nooit zijn gevonden, terwijl zulke recorders — gemaakt van de meest duurzame materialen en voorzien van radio en sonarbakens — op relatief kleine en bereikbare lokaties eigenlijk altijd zijn gevonden. Toch is de vondst van drie van de vier recorders geclaimd door twee brandweermannen die weigerden om zich aan hun opgelegde zwijgplicht te houden.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Wakkere onderzoekers sleepten er documenten bij en beeldmateriaal. Zij turfden in rap tempo de ene ongerijmdheid na de andere. Het contrast tussen de officiële lezing en serieuze aanwijzingen van critici groeit nog met de dag. De conclusies van een aanvankelijk nog beperkte groep deskundigen beginnen na de zoveelste 911-documentaire trekken te vertonen van een publiek geheim. De kracht van het internet lijkt zwaar onderschat. Ondanks de hypnotiserende dominantie van de massamedia kan nu iedereen op grond van het gedeelde (via internet verspreidde) materiaal meedenken over de juistheid van de officiële verklaringen.
Meer over de vluchtrecorders in Hoofdstuk 6e [WTC-Merkwaardigheden]
Ontwikkelingen sinds December 2009 - Meer deskundigen claimen bestaan vluchtrecorders

    
Terug naar begin
TOP

Overzicht
  

CNN beperkte kritische verslaggeving onder druk regering Bush en golf patriotisme
Vertaald artikel uit Historycommons.org
Walter Isaacson
Walter Isaacson
Bron: Aspen Inst.
April 2007 — Walter Isaacson , voormalig voorzitter van de raad van bestuur van CNN, zegt over de periode na 2001 het volgende:
    
“Er was een golf van patriotisme en de regering gebruikte het zo dat wanneer je iets betwiste, je werd neergezet alsof je niet deugde... Er was nagenoeg sprake van een patriotisme-politie die, je weet wel, meteen op het internet reageert op vrijwel alles wat Christiane Amanpour , of iemand anders zou hebben gezegd, alsof het niet loyaal zou zijn... Vooral direct na 9/11 en vooral als de oorlog in Afghanistan aan de gang is. Er was werkelijk een gevoel dat je niet kritisch mag zijn op een regering die ons leidt in oorlogstijd."
   
Zodra CNN beelden liet zien van burgerslachtoffers in Afghanistan, begonnen mensen uit de Bush-regering en "grote namen uit het bedrijfsleven op te bellen en te
zeggen, 'Jullie zijn Anti-Amerikaans bezig'."
   
Dus in oktober 2001 stuurt Isaacson zijn staf een mededeling met de boodschap, "Het schijnt nogal pervers om teveel te focussen op slachtoffers en leed." Hij geeft CNN opdracht om dergelijke verslaggeving in balans te brengen met herinneringen aan de aanslagen van 9/11.
Washington Post, oct. 31, 2001 (verdwenen)
    
Isaacson: “We zaten ingeklemd tussen deze patriotische golf en een concurrent (Fox News) die deze golf aanwendde voor eigen belang; door te benadrukken dat CNN te tolerant was, waarmee we een vaag soort van anti-Amerikanen waren."
Een anonieme CNN-reporter zou later zeggen: "Alle werknemers wisten min of meer dat ze niet moesten doordrukken op kwesties die kritisch waren voor de regering Bush."

Historycommons | Late 2001 and After: CNN Limits Critical Reporting
Historycommons created a tool for open-content participatory journalism
   
Zie voor meer over dit onderwerp de PBS-documentaire Buying the War .
NRC, 2006: Pers VS onder vuur genomen, Kranten steunen elkaar niet in verdediging recht op publicatie


ESCAPISME: LIEVER COLLECTIEF ONWETEND DAN VERANTWOORDELIJK
Mark TwainTwijfel aan de juistheid van het officiële 9/11-verhaal schept verplichtingen. Bij hernieuwd onderzoek zal de geringste aanwijzing die van de bekende lezing afwijkt tot op de bodem moeten worden uitgezocht. Geen overheid die daar de vingers aan durft te branden. Escapisme? Het negeren van informatie is ook een daad. Maar wat is toch die zekerheid waardoor men de noodzaak van onderzoek blijft ontkennen?
--Mark Twain-- "It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so."
                  "Het is niet wat je niet weet waardoor je in problemen komt.  Het is juist door wat je ten onrechte zeker weet."

Gebeurtenissen die gerede twijfel veroorzaken dienen door de betrokken instanties gewoon te worden rechtgezet. Zo simpel is het eigenlijk. Journalisten en politici zouden zich daarop moeten concentreren. Niet op het randgebeuren van mensen die zich zorgen maken. Waarheidsvinding behoort bij elke journalist een leidende gedachte te zijn. Dat pijnlijke Cartoon: Condoleezza Rice saying: "You're Getting Close, But No Sigar."vragen niet worden beantwoord sterkt de vermoedens dat iets niet in de haak is. Politici lijken zich nauwelijks op de hoogte te willen stellen. Parlementaire vragen blijven uit.
Dat is de reden dat wereldwijd een beweging opdoemt die onafhankelijk onderzoek eist. Deze beweging afdoen als het domein van gelovigen en complottheoretici werkt slechts averechts.

Dat politici en journalisten op de hoogte zouden kunnen zijn, leidt geen twijfel. In 2005 werd de Volkskrant door een lezer, M. op de Coul, aangeklaagd bij de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) wegens plichtsverzaking bij de verslaggeving van 11 september. Een kwestie die als statement evenzeer terugsloeg op de overige nieuwsmedia.
Voorzitter bij de RvdJ was oud-fractievoorzitter van D66, Gerrit Jan Wolffensperger . Notabene een prominent lid van de partij die in het verlengde van de aanslagen, als coalitiegenoot in het tweede paarse kabinet en later in het kabinet Balkenende II, mede vorm gaf aan de oorlog tegen terrorisme. De zaak is in behandeling genomen waarbij de klacht later niet-ontvankelijk werd verklaard. RvdJ en de Volkskrant kregen hierbij inzage in materiaal dat als vertrekpunt voor een eigen onderzoek uitermate geschikt zou zijn geweest. Voor de Volkskrant, maar ook voor andere nieuwsmedia, is het ondenkbaar dat dit het enige moment was van kennisneming.

BEZOEK PATRIOTSQUESTION911.COM VOOR VOOR STATEMENTS VAN VELE GEZAGHEBBENDE DESKUNDIGEN
   
     
Terug naar begin
TOP

Overzicht


POLITIEK & JOURNALISTIEK
Hoofdstuk overzicht
Hoe ingrijpender de kwestie, hoe dwingender de vragen die opkomen. Het is niet vreemd dat bij een gebrek aan antwoorden complottheorieën de kop opsteken. De neiging van zoekers, van welke aard dan ook, om in grote gebeurtenissen hun ideeën bevestigd te zien is universeel. Maar hoe vreemd het ook klinkt, die neiging ontneemt het meest schokkende natuurlijk niet de mogelijkheid om zich voor te doen. Niet alles wat absurd is, is een hersenspinsel. Mensen die zich bewust worden van grove inconseqenties in de weergave van feiten, hebben het volste recht dit verder uit te zoeken. Twijfelen aan gezag maakt meer gewaar dan aannemen op gezag.
Merkwaardig genoeg is ten aanzien van 9/11 de bereidheid om argumenten op de eigen merites te beoordelen bij met name Nederlandse nieuwsmedia bijzonder laag. 'Serieuze' dagbladen houden zich strikt aan hun voorgebakken idee van de werkelijkheid. Complotten? Onzin! Onderzoek? Vergeet het maar!
Een politiek correcte houding naar de V.S. lijkt belangrijker. De stellige verklaring van het Witte Huis over 9/11 is bij een accurate inventarisatie van alle gebeurtenissen niet houdbaar (zie feiten en omstandigheden) . Het gebrek aan 'bewijsvoering' in de onderbouwing van deze overheidsverklaring zou in elk bonafide strafproces fataal zijn. Een dergelijke onbewezen verklaring over een complot noemt men een complot- of samenzweringstheorie.
Terwijl de theorie over 9/11 met Islamitische zelfmoordenaars op gezag werd aanvaard, weigeren politiek en nieuwsmedia oog te hebben voor de berg van compromiterende informatie die de officiële lezing op losse schroeven zet.
Dat in de maanden voor 11 september 2001 mogelijk sprake was van een grote terreurdreiging uit Islamitische hoek wordt hier niet ontkend of tegengesproken!
RIDICULISEER DE BOODSCHAPPER!
DAN DEUGT OOK DE BOODSCHAP NIET
  
Steekhoudende argumenten die pleiten voor een nieuw onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen rond 9/11 worden schaamteloos door nieuwsredacties afgewimpeld.
911-Sceptici zouden toch in de eerste plaats vooral 'gelovigen' zijn. Citaten van uitspraken, gedaan in de wandelgangen van 911-bijeenkomsten, onderstrepen deze generalisaties in hilarische artikelen. Ook verwijst men telkens naar nooit bewezen complotten uit een ver verleden. De moord op JFK, de 'zelfmoord' van Marilyn Monroe...  

9/11, niet aan beginnen dus!
   
Maar dan onderschat men toch de kracht van het internet, waar evengoed als in de alledaagse werkelijkheid sprake is van een hiërarchie in kwaliteit en kennis. Internet vereist meer inzet, maar geeft de nieuwsconsument daar ook meer voor terug.
   
'Ongefilterde kletskoekerij'
    
Pieter Broertjes: hoofdredacteur Volkskrant over 9/11 (videolink)De 'ongefilterde kletskoekerij', zoals hoofdredacteur Broertjes van de Volkskrant (zie profiel Wikipedia) het internet noemt, typeert slechts de impressie van iemand voor wie dit medium nog steeds een nieuw en onbegrepen landschap is.
    
'Pieter Broertjes over 9/11', te zien in de uitzending van Twee Vandaag op 1 september 2006 . Het interview kan symbool staan voor de houding van de Nederlandse - met name 'serieuze' - journalistiek. Broertjes was lange tijd voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (1998-2006).

EEN GREEP IN DE ARTIKELEN
De Volkskrant
kopt op 11 september 2006: 'Complotdenkers als evangelisten' . Ook uitgebreide commentaren als "Het geloof in complotten is religieus" [2006] worden prominent geplaatst. Nog een lap tekst in De grote leugen; 9/11 als complot [2006] en De Magie van het Complot [2010], met commentaar.
Het zijn voorbeelden uit een berichtenreeks met steeds weer dezelfde toonzetting. Van enige vergelijkbare aandacht voor feitelijke en controleerbare gebeurtenissen op 9/11, plus de consequenties voor de betrouwbaarheid van het officiële verhaal, is geen moment sprake geweest.
   
Ook Dagblad Trouw
smijt met generalisaties en cliché's. In redactioneel commentaar, columns en nieuwsartikelen, overheerst telkens dezelfde toonzetting richting sceptici. Op grond van welke harde kennis legitimeert men deze houding? Kennis van officiële zijde? Aan hardcore waagt men zich niet.
Trouw:"Nederlandse believers omarmen complot 9/11"
[2006]
    
Met opiniebladen is het niet anders. Weerleggingen zijn met de Franse slag regelrecht overgenomen van notoire debunkers als Popular Mechanics. Een journalistieke aanpak van hoor en wederhoor vindt niet plaats.
    
Weekblad HP / De Tijd biedt in de derde week van augustus 2006 "Een blik in het hoofd van de complotdenker. Plus: de belangrijkste 'bewijzen' inzake 9/11, en de weerlegging."
Dit resulteert in een litanie van ijzingwekkende psychologische cliché's en lukraak overgenomen kreten die, als weerlegging gepresenteerd, vooral moeten bijdragen aan een knotsgek beeld van hen die in complotten geloven.
Terug naar begin
TOP

Overzicht
STRATEGIE BOVEN PRINCIPE
Door het ontbreken van deskundige onderzoeksjournalistiek (en scherpe concurrentie op dat vlak) vervaagt het oorspronkelijke contrast met betrouwbare nieuwsbronnen. Journalistieke incorrectheid kan hierdoor wel degelijk kan aarden. Politici lijken deze trend te volgen en worden eveneens nauwelijks door deskundigheid gecorrigeerd.
    
— Wouter Bos
I
n reactie op een verwijt dat hij niet sprak over de kwestie van de Nederlandse betrokkenheid in Irak, meldde PvdA lijsttrekker Wouter Bos, daags voor de verkiezingen van 22 november 2006, dat hij diverse malen had getracht dit onderwerp te betrekken in het verkiezingsdebat. Hij zei daarmee te zijn gestopt omdat de media er toch niet over berichten.
Hier opnieuw de vraag: waarom door nieuwsmedia op dat moment niet ingegaan op zo'n wezenlijk thema? Maar wanneer de belangstelling van nieuwsmedia tegenvalt is het voor politici kennelijk niet interessant meer om wat van groot belang is toch in beeld te brengen.
   
Afgezien van de vraag of Wouter Bos nu werkelijk zo graag Irak op de agenda wilde zetten, moet geconstateerd dat principe bijna steeds ten koste gaat van korte termijn strategie. En dat politiek en media in onze vrije samenleving door een toenemende spin factor meer met zichzelf en met elkaar bezig zijn dan met de beginselen van goed bestuur en waarheidsvinding.
POSITIE NEDERLAND
Nederland is tot de nek betrokken in een wereldwijde strijd tegen het internationale terrorisme, dat juist door de aanslagen op 9/11 zijn huidige bestemming kreeg. Nederland maakt deel uit van de "Coalition of the Willing". Er zijn ongeveer 48 landen die in de aanloop naar de oorlog tegen Irak op deze wijze hun mandaat gaven aan de War on Terror. Zij toonden de bereidheid om hieraan, militair of anderszins, hun medewerking te verlenen.
Opvallend is dat alle landen die vanaf de jaren veertig (20ste eeuw) onder de invloedssfeer van de voormalige Sovjet-Unie vielen (overzicht wikipedia NL), nu deel uitmaken van deze coalitie. Veruit de meeste landen uit de coalitie leveren geen militaire bijdrage. Hun aanwezigheid op de landenlijst lijkt vooral bedoeld om een breedgedragen strijd te kunnen suggereren, terwijl de landen uit het voormalige Oostblok door hun houding meer hopen te kunnen profiteren van de westerse invloedssfeer.
Internationale troepen in AfghanistanO
pmerkelijk in de coalitie is ook de minimale belangstelling van grote traditionele Amerikaanse bondgenoten en sterke souvereine staten. Alleen Engeland en Australië leverden tijdens de eerste aanvallen op Irak een substantiële troepenbijdrage. Van de troepen was 98 procent Amerikaans of Brits. De afwezigheid van Arabische staten was totaal, inclusief Kuweit, Qatar en Bahrain; landen waar Amerika de invasie onder grote druk heeft voorbereid. Critici noemden dit een Anglo-Amerikaans bondgenootschap in plaats van een internationale coalitie. Het grote gebrek aan consensus bij het aangaan van de strijd heeft de contacten tussen de VS met veel landen, waaronder oude bondgenoten, onder grote druk gezet.
Bronnen o.a.: Wikipedia, BBC-News.
Ondanks het gebrek aan steun van traditionele bondgenoten heeft Nederland, vrijwel bij uitzondering, forse militaire taken op zich genomen. Nederlandse parlementariërs en journalisten zouden alleen om die reden hun controlerende taak meer dan serieus moeten nemen. Het uitblijven van een discussie naar de rechtvaardiging (in beginsel 9/11) van onze ruime betrokkenheid bij de War on Terror, mag daarom grote bevreemding wekken. In Japan vindt zo'n discussie bijvoorbeeld wel plaats.
GEZAGHEBBENDE CRITICI OVER 9/11

J. Marx Ayres, Werktuigbouwkundig Ingenieur, VS
J. Marx Ayres, profiel.
Werktuigbouwkundig Ingenieur, VS
Voormalig technisch officier U.S.Navy. Vele jaren werkzaam als werktuigbouwkundig ingenieur. Vermaard op het gebied van bouwdesign en constructies voor hoge gebouwen. Mede-oprichter van één van de grootste bouwbedrijven in Los Angeles. Heeft zitting gehad in commissies van diverse overheidsorganisaties die zich bezighouden met bouwveiligheidsvraagstukken. Ayres schreef drie boeken over bouwdesign, produceerde 40 wetenschappelijke artikelen en is gastdocent op enkele universiteiten.
"(...) Ik heb het Jones 2006 verslag "Why Indeed Did the WTC Buildings Completely Collapse?"(pdf) grondig bestudeerd en kom tot de conclusie dat het een rationele stap-voor-stap studie betreft die voldoet aan de geaccepteerde standaard voor wetenschappelijk onderzoek naar gebouwen. Zijn (Steven E. Jones, red.) kritische commentaren over FEMA, NIST en de 9/11 Commission zijn correct."
Bron: Statement of support to Architects and Engineers for 9/11 Truth
. Meer over Steven E. Jones en studie
.

Andreas Von BülowAndreas Von Bülow,
Profiel.
Duits Staatssecretaris van Defensie van 1976 tot 1980 . Van 1980 tot 1982 Minister van Onderzoek & Technologie. Schreef het boek "De CIA en 11 september".
Von Bülow zei onlangs dat hij als actief minister nooit met deze forse kritiek zou zijn gekomen omdat het in deze positie onmogelijk zou zijn geweest.
"(...)
Planning the attacks was a master deed, in technical and organizational terms. To hijack four big airliners within a few minutes and fly them into targets within a single hour and doing so on complicated flight routes! That is unthinkable, without backing from the secret apparatuses of state and industry."
GoogleVideo (inclusief Michael Meacher, zie onder).

Michael MeacherMichael Meacher, UK, profiel.
Brits parlementariër en voormalig Minister van Milieu onder Tony Blair.
"(...) This war on terrorism is bogus. The 9/11 attacks gave the US an ideal pretext to use force to secure its global domination."
"(...) It's not surprising that some have seen the US failure to avert the 9/11 attacks as creating an invaluable pretext for attacking Afghanistan in a war that had clearly already been well planned in advance." Bron: Guarian Unlimited

GoogleVideo (inclusief Von Bülow) Eerder hier geplaatst fragment bij YouTube is helaas verwijderd wegens schending van het gebruikersrecht.

Paul Hellyer Paul Hellyer, CA,
profiel.
Minister van Defensie van Canada, 1963 tot 1967,
YouTubeVideo
"(...) I would like to see someone in a position of authority ask those questions and insist on getting answers, at least to why some of the things that happened that seem to be, for an ordinary person, inexplicable". Bron: patriotquestion911.com


Paul Craig RobertsRobert M. Bowman, VS, profiel.
Voormalig directeur van Geavanceerde Ruimtevaart Programma’s van het Ministerie van Defensie (VS), tevens oud luchtmacht kolonel (lange staat van dienst als gevechtsvlieger in Vietnam). Op de hoogte van actuele protocollen bij de Amerikaanse luchtmacht. Veegt de vloer aan met lezingen over NORAD en het niet functioneren van de luchtmacht op 9/11.
"(...)
The official conspiracy theory of 9/11 is a bunch of hogwash. It's impossible"
.
YouTube Video.


Catherine Austin Fitts, U.S.Catherine Austin Fitts,VS profiel

Amerikaans onderminister van Huisvesting in de eerste regeerperiode (dus 2001) van de huidige president, George W. Bush.

"(...) Audio Interview 9/9/04 (Radio KPFA 9/9/04, About 45 minutes into the file) Regarding 9/11 "The official story could not possibly have happened... It’s not possible. It’s not operationally feasible... The Commission was a whitewash."

Robert M. BowmanDaniel Ellsberg, VS,
profiel.
"Hoogste graad van dienst"
Pentagon.

Diende als compagniecommandant twee jaar bij de mariniers en werd militair analist in dienst van de RAND-Corporation(denktank USAF). Bereikte als theoreticus 'koude oorlog tacktieken en strategieën' de hoogste graad van dienst (SG-18) in het Pentagon (1964) . Vervolgens twee jaar werkzaam als burger bij de State Departement in Viëtnam. Veroorzaakte een nationale oproer door het uitgeven van de Pentagon Papers (1971) , waardoor het Amerikaanse publiek zich bewust werd van de misleiding door hun eigen regering over de oorlog in Viëtnam. Ellsberg over 9/11:
"(...) Er is zonder enige twijfel genoeg bewijs om een zeer intensief en doortastend onderzoek in te stellen op een wijze die we nog niet eerder hebben gezien. Met dagvaarding, het openbaar verhoren van mensen en het vrijgeven van documenten."
"(...) Is de regering menselijk, psychologisch of organisatorisch tot een dergelijke provocatie in staat? Ja, ik zou zeggen van wel. Ik werkte voor zo'n regering."
Volledig interview: infowars.com.


Generaal Wesley Clark
Wesley Clark, VS, profiel.
Opperbevelhebber van de NAVO voor Europa Supreme Allied Commander Europe of NATO van 1997 tot 2000. Gedurende deze periode gaf hij leiding aan Operation Allied Force in de Kosovaarse oorlog. Dong mee naar de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen in 2004, maar trok zich terug. Maakt binnenkort bekend of hij meedingt naar de nominatie voor de verkiezingen in 2008.
Clark over 9/11:

"(...) We hebben het onderzoek over 9/11 en de vraag of de regering de geheime informatie die zij had misbruikte, nooit afgemaakt. Het bewijs lijkt me duidelijk genoeg. Ik zie dat al zolang."
Uit een ABC interview van 6 maart 2006, afgenomen door George Stephanopoulos.
Fragment bij YouTube helaas verwijderd. Met transcript nog wel te vinden bij SecuringAmerica.com (video werkt slechts met Quicktimeoptie. Windows Media geeft verkeerd fragment).


Dr. James QuintiereRobert Fisk, profiel
Brits journalist voor The Independent
[Fisk heeft inmiddels, juni 2015, zijn standpunt radicaal gewijzigd en spreekt onderstaande twijfels, feiten en argumenten niet langer hardop uit. Red.]
Robert Fisk verwierf als journalist en Midden-Oosten correspondent grote internationale faam door een gedegen kritische en onafhankelijke stijl. Als één van twee enige overgebleven westerse journalisten verbleef hij in Beiroet gedurende de Libanese burgeroorlog. Hij spreekt vloeiend Arabisch. Fisk interviewde Bin Laden driemaal. Hij ontving zevenmaal de Britse Persprijs "International Journalist of the Year", werd tweemaal "Reporter of the Year" en verwierf eredoctoraten op diverse Universiteiten in binnen- en buitenland.
"(...)
Als het bijvoorbeeld waar is dat kerosine onder optimale omstandigheden brandt tot 820°C, hoe zouden stalen balken van de Twin Towers - met een geschat smeltpunt van rond de 1480°C dan allemaal tegelijk kunnen afbreken? (De instorting duurde 8,1 en 10 seconden). [nagenoeg vrije valsnelheid, red.]
Hoe zit het met de derde toren - het zogenoemde World Trade Center Gebouw 7 (of Salomon Brothers Building) - dat op 11 september om 5:20pm binnen de eigen omtrek instortte in 6,6 seconden? Waarom viel het zo keurig tegen de vlakte terwijl geen vliegtuig het had geraakt?

   
Bron: The Independent 25/08/07
   
Honderden namen, citaten en bronnen met ernstige kanttekeningen bij de officiële lezing op:
     
Patriotsquestion911.com
   
Sinds 5 maart 2009:
Political Leaders for 9/11 Truth
   
Stuur deze link naar politici
www.waarheid911.nl/911critics.html

www.waarheid911.nl/scientists_911.html


Nederlandse vlag  

Ontkenning symptomatisch voor Nederland
   
(Een niet op feiten gebaseerde stellingname waarbij het onderwerp wordt omzeild door 9/11-sceptici incompetent te verklaren.)

  
Ronald PlasterkRonald Plasterk, NL, profiel .
Bekroond wetenschapper moleculaire genetica. Columnist en polemist. Invloedrijk denktank binnen de PvdA. Betrokken bij het verkiezings-programma 2006 van deze partij en minister van Onderwijs in het vierde kabinet Balkenende, later weer kamerlid en sinds 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II.
Viel in sept. '06 het NRC hard aan toen een hoofdredactioneel commentaar betrokkenheid van Bush (met 9/11) naar zijn idee onvoldoende uitsloot.
 "(...) Nog even los van het feit dat zo’n gigacomplot altijd zou uitlekken, dat het technisch onmogelijk is zoiets te organiseren, maar je kunt toch niet in ernst menen dat je Bush tot een dergelijke actie in staat acht? Het is psychologisch en politiek toch nonsens?"  
Bron: Volkskrant

 "(...) Er kan bij verstandige mensen geen enkele twijfel zijn: wat je ook denkt van de politieke opvattingen van Bush, hoe je ook oordeelt over zijn beslissing om de oorlog in Irak te starten, de gedachte dat hij betrokken was bij het beramen van de aanslagen van 9/11 is mataglap, mesjogge, krankjorum, van lotje getikt."
Bron: NRC


  Meer gezaghebbende critici
    


Terug naar begin
TOP

Overzicht


COSMETISCHE VEILIGHEID tegenover AANGEMOEDIGD RADICALISME
(opinie)
Gevangenen op Guantanamo BayDe gewapende en slecht gemandateerde aanwezigheid van westerse troepen op Arabische bodem speelt niet alleen de radicale Islam in de kaart, het benadeelt ook de meer gematigde Islam. Tussen beide stromingen is een bloedige ideologische machtsstrijd aangewakkerd over de interpretatie van het schrift, dat van oudsher (zoals elke dogmatische geloofsleer) voor de rechtvaardiging van politieke agenda's misbruikt wordt. Mogelijkheden voor een modernisering van de Islam, (op papier door het Westen gewenst, maar ook het Westen misbruikt haar dominantie door gebruikmaking en zelfs het stimuleren van de tegenstellingen) zijn in de regio terug naar de middeleeuwen gebombardeerd. De uitstraling van dat effect reikt nog veel verder.
De vraag wat Nederland in Irak (en actueel in Afghanistan) bezield heeft, is extra pregnant naarmate duidelijker wordt dat zelfs de veiligheid, waarvoor het allemaal bedoeld zou zijn, er minder op geworden is. De macht van veiligheids- en informatiediensten is evenredig toegenomen met de angst voor dreiging. Zij zorgen voor een cosmetische veiligheid door spanningen te isoleren, niet op te lossen. De openheid van politieke procesvorming neemt steeds verder af. De greep van een kleine elite op aanwezige oliereserves is gegarandeerd omdat Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio door de sterk toegenomen instabiliteit nog vele jaren noodzakelijk zal worden geacht. Dat maakt de gezamenlijke 'oorlog tegen terreur feitelijk tot een oorlog 'om de belangen'
.

Kritische betrokkenheid = democratie in actie (Nederland trendvolger)
In hoofdstuk 6 van deze site meer over de zakelijke kant van de War on Terror.Terug naar begin
TOP

Overzicht


Vragen in Japanse senaat over WTC7, Pentagon en rol Al Qaeda (2008)
Vragensteller is Yukihisa Fujita, lid van het Japanse Hogerhuis. Tevens huidig lid en voormalig directeur van het Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie van Japan.
   
Serieuze twijfel in de Japanse senaat over de toedracht van 9/11 volledig door Nederlandse nieuwsmedia genegeerd
Japanse Lente?
H
et Japanse Hogerhuis, The House of Councillors , behandelde op 10 januari 2008 de vraag of Japan moet bijdragen aan de War on Terror. In het kader van die afweging gaf de oppositie een uitgebreide presentatie over 9/11 met kritische vragen over het instorten van WTC7 en de aanslag op het Pentagon. De behandeling werd uitgezonden op nationale televisie.
Democratisch lid van het Hogerhuis, Yukihisa Fujita, richtte zijn vragen ook aan de huidige premier Fukuda, die Chief Cabinet Secretary was onder het kabinet Koizumi in 2001. Vragen waren ondermeer: "Hoe kan het streng beveiligde Pentagon zijn aangevallen door terroristen?"
De vragen werden ondersteund met uitvergrotingen van foto's en documenten die onder de aanwezigen waren uitgedeeld.
 

 
Duur video [4 min. 46 sec.]
Yukihisa Fujita
Yukihisa Fujita vroeg ondermeer in hoeverre terrorisme een misdaad is of een oorlog. Een aantal Japanners [24] kwam bij de aanslagen in de VS om het leven. Volgens Fujita mag worden aangenomen dat het om een criminele daad ging en niet om een oorlogsdaad. In geval van een criminele daad had de Japanse politie mede onderzoek moeten doen naar de verdachten, ook bij de aanname dat al Qaeda verantwoordelijk was. Een organisatie als al Qaeda vertegenwoordigt immers geen land en kan als zodanig geen oorlogshandeling beginnen.
Vervolgvragen in Japans parlement op 24 april 2008 [2min.32sec]
Een derde toespraak in parlement op 22 oktober 2008 [samenvatting: 6 min.19sec]

In Japan bestaat veel weerstand over actieve deelname aan de War on Terror. Fujita is momenteel bezig met het formeren van een internationale coalitie om een onafhankelijk internationaal onderzoek naar 9/11 te eisen. Hiervoor gaat hij contacten aan met ondermeer politici uit Europa en de Verenigde Staten.

— Toegevoegd: Sinds 5 maart 2009 geeft Yukihisa Fujita leiding aan een internationale coalitie bestaande uit leidinggevenden in de politiek. De groep noemt zich Political Leaders for 911Truth. Het aantal namen dat zich commiteert aan de uitgangspunten van de nieuwe organisatie groeit gestaag.
    
— Toegevoegd: 30 april 2009
Yukihisa Fujita presenteerde op 24 april, met kopstukken uit de Democratische Partij (Japan) en de voorzitter van de Japan Times, zijn boek "Questioning 9/11 Terror at the National Diet - Can Obama Change the USA?" Co-auteurs van het boek zijn: David Ray Griffin, Yumi Kikuchi en Akira Doujimaru.
OpedNews

Persbericht
Political Leaders for 911Truth o.l.v. Yukihisa Fujita
Persbericht van 5 maart 2009
Verklaring van Political Leaders for 9/11 Truth
Petitie van Political Leaders for 9/11 Truth

Interview met Yukihisa Fujita, 17/03/08 - bron: Mathaba.net
Toespraak Yukihisa Fujita in Sydney, 19/03/08 [26 min.]

Artikel: Lawmaker takes 9/11 doubts global, The PeoplesVoice.org, 18/06/08


Terug naar begin
TOP

Overzicht

  

LICHTPUNTJES (9/11 en Mainstream)
   
Na het langdurig volgen van nieuwsberichten over 9/11, in het bijzonder Engelstalige artikelen uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten, blijkt een kentering merkbaar in de wijze waarop over deze gebeurtenis wordt bericht.
    
Steeds meer nieuwsmedia verslaan sporadisch inhoudelijke informatie die indruist tegen de officiële lezing. Het eenzijdige accent op de complotdenker verliest verhoudingsgewijs aan kracht. Soms worden kritiekpunten zelfs systematisch door nieuwsmedia opgesomd. Zoals bij het ontslag op 6 september 2009 van
Van Jones , topadviseur en 'Milieutsaar' van president Obama.
Hij werd ontslagen na een op Fox News gelanceerde hetze door nieuwspresentator en radicaal rechtse populist Glenn Beck .
    
Reden voor het ontslag:
Van Jones plaatste in 2004 zijn handtekening onder een petitie van 911Truth.org. Vele nieuwsbronnen (zie o.a. ABC-News.com) noemden systematisch de punten waaronder Val Jones in 2004 zijn handtekening zette.
    
American Chronicle, een digitale krant met circa 11 miljoen bezoekers per jaar, schreef op 8 september 2009 een groot artikel met de volgende opening:
De Toenemende Absurditeit en Wanhoop van Bestrijders van Complottheorieën
   
Auteur: Bill Lindner
   
Terwijl meer feiten over V.S. medewerking, zo niet (directe) betrokkenheid, aan de aanvallen van 11 september 2001 aan het licht komen, en meer "Wetenschappers" en "Psychologen" pogen hun kennis in te zetten teneinde een overduidelijke waarheid te weerleggen, worden ziekelijke pogingen om corruptie en waarheid verborgen te houden steeds hilarischer
ondanks het feit dat het 9/11 sprookje van de regering vrijwel volledig is ontrafeld en een meerderheid van de Amerikanen nog steeds met vragen zit die beantwoord moeten worden.

Meer van dit omvangrijke Engelstalige artikel met in de tekst vele verwijzingen naar andere bronnen: The American Chronicle: The Growing Absurdity and Desperation of Conspiracy Theory Debunkers.
 
WTC Building 7
   

— Voor Mainstream steeds lastiger om 9/11 te negeren
— Bill Maher & Geraldo pogen 911Truth te ridiculiseren
 
Mainstream Media vs 9/11 Truth
 
Geraldo wijzigt standpunt over truthers


Terug naar begin
TOP

Overzicht
††††
   
Hoe om te gaan met 9/11 sceptici?
Brengers van het slechte nieuws...

    
L
aat enkel de schijn van geloofwaardigheid niet voldoende zijn. Stel lastige vragen maar heb een open houding! Weerleg de boodschap of ontmasker de boodschapper met argumenten. Dat dwingt de boodschapper om scherp te blijven. Volg het verstand en niet het gevoel, want dat laatste is bedrieglijk bij een gebeurtenis die elk filmscenario doet verbleken. Doe wat eigenlijk iedere journalist allang had moeten doen. Focus op feiten. Zet ze op een rij en vergelijk ze met die uit de officiële lezing die we kennen uit de nieuwsmedia.
Beschouw de officiële lezing en de lezingen die er tegenover staan met hetzelfde kritische vermogen. Ook critici voelen zich vaak onder druk staan om hun lezingen consistent te houden. In beide kampen zijn onzorgvuldigheden aan te wijzen. Kies daarom in eerste instantie geen partij zodat de feiten kunnen spreken. Het valt bij alle informatie soms niet mee om het kaf van het koren te scheiden.
Laat je bij het onderzoek niet leiden door geloof of ideologie. Wees bewust van de eigen overtuigingen en vooronderstellingen, nog voordat met selecties van eigen keuze het eigen gelijk wordt onderstreept. De intentie moet altijd waarheidsvinding zijn. Het destilaat dat vervolgens overblijft zal overtuigender, veel krachtiger zijn.
FOCUSSEN OP FEITEN
   
Grofweg zijn er twee mogelijkheden om informatie in te zetten voor waarheidsvinding. Men kan proberen om een bestaande lezing te weerleggen of men reconstrueert op grond van aanwijzingen en gevonden feitenmateriaal een werkelijkheid die als meest waarschijnlijk kan worden beschouwd. De simpelste methode is proberen om een bestaande lezing te weerleggen. ‘Confronting the evidence’, ofwel het testen van het geclaimde bewijs.
Voor het andere, het reconstrueren vanuit een niet uitgekristalliseerde en volledig open blik komt veel meer kijken. Dit vraagt een brede wetenschappelijke aanpak met een uitgekiende methodiek. Voor de onderzoeker zonder volmachten en zonder ruime toegang tot originele bronnen is dat geen ideale methode. Een grote mate van speculatie is dan bijna onvermijdelijk. In de nasleep van 9/11 zijn beide methoden en combinaties ruim aan bod gekomen.


 
De simpele, beperkte maar betrouwbare methode van confronterend onderzoek heeft de officiële lezing van gebeurtenissen op 9/11 zozeer op losse schroeven gezet dat het om reacties schreeuwt. Alleen… inhoudelijke reacties of verklaringen blijven uit.
    
Politici en journalisten blinken uit in stilzwijgen. Pers en politiek houden zich collectief op de vlakte. Als er van openlijke interesse sprake is richten zij zich op bijeenkomsten van antiglobalisten of stereotiepe complotdenkers, waarvan citaten worden overgenomen om er vervolgens de absurditeit van te onderstrepen. Het materiaal zelf, dat de bron vormt van zoveel hardnekkige overtuiging, onderzoeken zij niet. Onthoofd de boodschapper van het slechte nieuws en het nieuws bestaat niet langer. Was dat maar waar.
††††
Terug naar begin
TOP

Overzicht

   
Begin hier... het feitenonderzoek!

PUBLIEKE OPINIE OVER 9/11
Hoofdstuk overzicht

Voor wie het nog niet duizelt, er is meer. Veel meer. Zou, behalve de vele invloedrijke personen , geen enkele grote organisatie het (financiële) risico durven nemen om op deze uiterst delicate onderwerpen door te graven? Heeft schaamte over mogelijke uitkomsten van een serieus onderzoek naar de toedracht van 9/11 het pleit beslecht? Of is het de angst om als organisatie (politieke partij of nieuwsmedium) te worden verketterd en schade te leiden? Rest ons het pretentieloze dagelijks infotainment of bestaat er behalve geld nog zoiets als waarheidsvinding, waarachtigheid of menselijke moraal?
CNNPoll: Do you belief there is a U.S. government cover-up surrounding 9/11? Yes 89% No 11% (Created November 10, 2004)
De hier beschreven onderwerpen zijn te omvattend voor het individu. Mijn bereik stopt hier. Hetzelfde verhaal voor de vele andere individuen die pogen om de meest in het oog springende feiten door te spelen.
   
Maar wanneer worden de pijnlijke vragen eindelijk opgepikt door instanties met een politieke, financiële, publicitaire of juridische armslag? Moeten we blijven toezien hoe de wereld steeds vaker wordt verrast door gebeurtenissen waarvan de toedracht wordt verdraaid of verzwegen? Totdat uit angst voor de angst alle vrijheden zijn ingeleverd bij beleidsmakers die we verkozen nadat ze ons met krachtige taal bescherming beloofden?
Het zijn deze - veelal ongemerkte - destructieve elementen in de politiek waarmee echte ontwikkeling, samenwerking en openheid worden opgeofferd aan nog meer centrale macht en nog meer controleerbaarheid. Alles ter bescherming van de kwetsbare burger. Het is deze ontwikkeling waardoor vrijheid, dat kwetsbare evenwicht waarmee het leven inhoud en dimensie krijgt, er als eerste onderdoor gaat.
Of zit een omslagpunt er eindelijk aan te komen? De siddering van een publieke opinie die mensen, werkzaam binnen invloedrijke organisaties en overheden, de moed geeft om dan eindelijk te reageren op wat er in de wereld aan schijn wordt opgevoerd.

    
ENQUETE ZOGBY INTERNATIONAL, 6/09/07
   
Het instituut Zogby International presenteerde, in opdracht van de organisatie 9/11Truth , op 6 september 2007 resultaten van een telefonische enquête over de gebeurtenissen van 11 september 2001. Hierbij zou 51% van de Amerikanen een parlementair onderzoek willen naar het handelen van George Bush en Dick Cheney gedurende en na de aanslagen op 11 september 2001. Een derde van de ondervraagden wil een afzettingsprocedure tegen de twee. Meer dan tweederde van de ondervraagden vindt dat de 911 Commissie onderzoek had moeten verrichten naar de raadselachtige instorting van WTC-7 (huisvesting van diverse inlichtingenorganisaties) ongeveer zeven uur nadat de Twin Towers waren ingestort. De foutmarge van het onderzoek wordt geschat op 3,1%.
    
Bron: Zogby International, cashed by Waarheid911

Volledige Zogby Poll (schematisch, pdf)

       
In 1898 verklaarde hij overigens ook: Ik zou bijna eender welke oorlog toejuichen, want ik denk dat dit land er een nodig heeft" "Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president or any other public official, save exactly to the degree in which he himself stands by the country. It is patriotic to support him insofar as he efficiently serves the country. It is unpatriotic not to oppose him to the exact extent that by inefficiency or otherwise he fails in his duty to stand by the country. In either event, it is unpatriotic not to tell the truth, whether about the president or anyone else."
https://www.kleineverhuizingen.nu
                                                                 Theodore (Teddy) Roosevelt, 26th President of the United States (1901–1909)

 
Terug naar begin
TOP

Overzicht

meer bij deze site
Uitgebreide index
911 Documentaires
NLW911 Dailymotion Video

Getuigenis WTC: William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11Stel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen
Verlang van nieuwsmedia en politiek om antwoord te geven op de vele vragen