Link naar openingspagina      
DONEER! Waarheid911.NL
ZIE
Inhoud
VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
FEITEN & OMSTANDIGHEDEN
   
1.
Brandweerlieden bij inslagzone WTC-2
2. Neergang van de Twin Towers
3. Seismografische data voor explosies Twin Towers
4. Meer aanwijzingen voor explosieven
5. Gebouw 7 (WTC)
6.
WTC Merkwaardigheden
a) Burg. Giuliani gewaarschuwd vóór instorten Twin Towers
 b) Larry Silverstein verzekert WTC weken voor aanslag
  c) Noodzakelijke renovatie Twin Towers
   d) Sein veilig, ondanks hoge concentraties asbest
    e) Vondst 'zwarte dozen' bij WTC verzwegen
     f) Marvin Bush, broer president hoofd security WTC
      g) Explosieven (reuk)honden uit WTC verwijderd
       h) Grote geldtransacties WTC-computers voor aanslagen
7.
Aanslag Pentagon

U bent bij hoofdstukken 8 - 13: 911 Tijdlijn

   MEER OP DEZE SITE:
   911 Actualiteit & VIDEO
   911 Documentaires
   911 Explosieve Bewijsvoering
   911 Getuigenis William Rodriguez   911 VIDEOLINKS

   911 Press for Truth (2006)

   911 The New Pearl Harbor (2013)
   911 Oil, Smoke and Mirrors (2006)

  Site Search

index sitemap advanced
site search by freefind


F15 Gevechtsvliegtuig

HOOFDSTUKKEN 8 - 13

8. UNITED AIRLINES, VLUCHT 93

VLUCHT 93 CRASH MOGELIJK GESITUEERD OP BESTAANDE KRATER
EENMALIG NIEUWSVERSLAG UNITED AIRLINES, VLUCHT 93

OFFICIËLE LEZING UAL93 STRIJDIG MET OPGEVRAAGDE GEGEVENS

VERKLARING PILOTS FOR 9/11 TRUTH

9. AFWEZIGHEID NORAD

TIJD EN MOGELIJKHEDEN NORAD
GEKAAPTE TOESTELLEN LANGDURIG OP RADAR GEVOLGD
33 USAF BASES AANWEZIG OM GEKAAPTE TOESTELLEN TE STOPPEN


WAR GAMES OP 9/11 (OVERZICHT)
VERHOOR GENERAAL MYERS OP 13 SEPT. 2001
GETUIGENIS MINISTER VAN TRANSPORT, NORM MINETA
WIJZIGINGEN IN MILITAIRE BEVELSTRUCTUUR 3 MAANDEN VOOR 9/11
HOORZITTING OVER HET 9/11 COMMISSION REPORT
ONDERZOEK TEGEN PENTAGON FUNCTIONARISSEN
TIJDVERLIES NORAD IN CIJFERS

(Kader) Officiële lezing luchtverdediging 9/11 onjuist
(Kader)
Opdracht tot luchtverdediging pas ná inslag Pentagon

(Kader) Onduidelijkheden Vlucht 93
(Kader) Theorie of complot? (false flag operations)

10. TIJDLIJN AANSLAGEN (volgens nieuwsmedia)

VLUCHTSPECIFICATIES
VERTREKTIJDEN EN VLIEGVELDEN

11. LAGE BEZETTINGSGRAAD TOESTELLEN

12. TELEFOONGESPREKKEN IN DE LUCHT

13. OPTIEHANDEL AA EN UAL PIEKT VLAK VOOR
 
     AANSLAGEN


8) UNITED AIRLINES, VLUCHT 93
Hoofdstuk overzicht

Vreemd genoeg wordt in officiële lezingen het verdwijnen van vliegtuigen verklaard uit de hoge snelheid en vrijgekomen krachten in termen van kinetische en thermische energie. Deze theorie vindt ook toepassing op Vlucht 93, de Boeing 757 die is neergestort op Shanksville, Pennsylvania. Het toestel zou neergeschoten zijn, dan weer door passagiers op de kapers overmeesterd en vervolgens verongelukt. Maar in werkelijkheid is er nooit een toestel gevonden. Wél een intact paspoort, een stropdas én de Cockpit Voice Recorder.

Meer over de vluchtrecorders, hoofdstuk 6e .
911Research: Evidence Indicates Flight 93 Was Shot Down

R
eddingwerkers vonden een grote krater in de grond. Is dat soms de inslag die door seismologen om 10:06 a.m. werd gemeten? 100 ton Boeing 757 is volledig zoek.
Lijkschouwers zochten tevergeefs naar lijken. Intussen is er een Hollywoodproductie (United 93) gemaakt over het patriotisme van de passagiers uit dit toestel. Wringt daar iets? Over paspoorten gesproken: er viel er ook één uit het vliegtuig (Vlucht 11) dat in de North Tower vloog. Dit paspoort, dat ongeschonden een paar blokken verderop in de straat zou zijn beland, zou van één van de kapers, Satam Al Suqami, zijn. Het is inmiddels bijna gebruikelijk dat na zelfmoord-aanslagen paspoorten worden gevonden.
Foto ongeschonden paspoort Al Suqami

Analyse van de weide verspreiding van wrakstukken suggereert niet alleen dat Flight 93 is neergeschoten, maar ook dat het in westelijke richting vloog op het moment dat het toestel werd geraakt.
bron: 911Research


Vlucht 93 crash waarschijnlijk gesitueerd op bestaande krater
BELANGRIJK om te beseffen is dat de exacte locatie van de 'scar', de inslagplek van Flight 93, niet exact (op de meter) kan worden aangegeven door de bekende indicatoren te gebruiken. Maar in het volledige beeld is het belangrijk op te merken dat het ongevalsgebied reeds over de karakteristieke markeringen beschikte vóór de vermeende impact van vlucht 93. Dit blijkt uit luchtfoto's van de USGS (US Geological Survey) uit 1994.
Foto uit 1994 van US Geological Survey van crashgebied
Shanksville USGS Picture 1994
 
9/11- Flight 93 crash most likely positioned on existing 'scar' in the ground

De eerste nieuwsverslagen over Vlucht 93 vanuit Shanksville, Penn. Deze beelden zijn later niet meer uitgezonden.
Op video (rechts) diverse nieuwsverslagen over het gebied waar Vlucht 93, volgens officiële bronnen, moet zijn gecrasht. Maar zelfs bij de krater ligt vrijwel niets (2m:22s)
Crash site, Shanksville, Pennsylvania
 


De eerste nieuwsverslagen over Flight93. Deze beelden zijn nooit meer uitgezonden; tevens één van de meest veelvuldig verwijderde videos over 9/11 op het internet.

Crater on crashsite already there in 1994 (USGS)   Close Up From Above (NBC Helicopter)
 

In relatie tot NORAD meer over neerstorten Vlucht 93 in hoofdstuk 9 .
Archiefmateriaal van de USGS (US Geological Survey) laat zien dat de 'inslagkrater' al in 1994 bestond, consensus.org

EPA (Envir. Prot. Agency) meldt geen vervuiling van kerosine na het testen van ca. 6000 yards (5486,4 meter) aarde
Vergroting van krater waarin Vlucht 93, een Boeing 757 van ca. 100 ton (specs), volledig verdween

9/11- Flight 93 crash most likely positioned on existing 'scar' in the ground

    
     
Toegevoegd nieuws van 22 december 2007:
Officiële lezing Vlucht 93 strijdig met opgevraagde gegevens

   
Bron: Press Release - Pilots for 9/11 Truth
   
Pilots for 9/11 Truth
, een internationale organisatie van piloten en luchtvaart professionals, verzochten de National Transportation Safety Board (NTSB) via de Freedom of Information Act om informatie van de Vlucht Data Recorder (FDR) van Vlucht 93. Deze informatie bevat een kommagescheiden bestand of csv-file (datagegevens bestand bestaande uit enkel tekstgegevens) en een Flight Path Animation (vluchtroute animatie) afkomstig van de Vlucht Data Recorder van Vlucht 93. De data verkregen van de NTSB zijn op belangrijke punten strijdig met de waarneming van de gebeurtenissen zoals eerder officieel bekend gemaakt.

  1. De NTSB Vlucht(route) Animatie aanvliegroute en hoogte, ondersteunen de waarnemingen niet.
  2. Alle gegevens over de hoogte bij de noordelijke aanvliegroute zijn strijdig met dat van getuigen zoals gepubliceerd door de New York Times.
  3. Waarnemingen van getuigen van de aanvliegroute zijn strijdig met de noordelijke aanvliegroute zoals beschreven door Popular Mechaniscs en de Amerikaanse regering. Verschillende getuigen zagen het vliegtuig naderen uit het zuidoosten over Indian Lake en vanuit het zuiden voordat zij de explosie hoorden. Wrakstukken gevonden in New Baltimore, acht mijl (ca. 13 km) ten zuidoosten van de krater zijn direct in strijd met de noordelijke aanvliegroute zoals beweerd door de Amerikaanse regering.
  4. Environmental Protection Agency (EPA ) meldt geen vervuiling van kerosine na het testen van ca. 6000 yards (54864 meter) aarde inclusief drie bronnen. Een rookpluim gefotografeerd door een getuige suggereert geen brandstofrijke explosie.
  5. De inslaghoek volgens de Vlucht Data Recorder ondersteunt niet de vrijwel verticale inslag zoals de regering en krater dat suggereren.
     
  VERKLARING PILOTS FOR 9/11 TRUTH

     
P
ilots for 9/11 Truth
heeft zich tot doel gesteld om de waarheid te achterhalen over de gebeurtenissen op 11 september 2001. We hebben contact opgenomen met de NTSB en de FBI over deze en andere inconsequenties. Tot op vandaag hebben ze geweigerd te reageren, te corrigeren, te weerleggen, te heroepen of aanvullende documentatie te leveren waarmee de verschillen worden verklaard tussen wat zij beweren en de gegevens van de Vlucht Data Recorder van Vlucht 93 en andere waargenomen gebeurtenissen.

A
ls bezorgde burgers en professionals in de luchtvaart industrie, vragen wij als Pilots for 9/11 Truth: waarom zijn deze tegenstrijdigheden niet gemeld door agentschappen binnen de Amerikaanse regering?
Pilots for 9/11 Truth neemt het standpunt in dat een officieel regeringsonderzoek naar deze tegenstrijdigheden verplicht is en veel te lang op zich heeft laten wachten. Wij doen een beroep op onze medeburgers om onze vertegenwoordigers in het Congres te schrijven om hen over deze tegenstrijdigheden te informeren en op te roepen voor een onmiddellijk onderzoek naar deze kwestie.

     Sign the Petition to Congress - 9/11 Truth - Operation Vid2 Congres
COMMENTAAR
Eén van de eerste vragen die opkomen door conclusies van Pilots for 9/11 Truth, is waarom de overheid (indien deze zich schuldig maakte aan bedrog) er niet voor zorgde dat data uit de recorder overeenstemde met observaties uit de omgeving, zoals de krater of andere meetbare gegevens. Een zelfde vraag doemt op bij het onderzoek door Pilots for 9/11 Truth naar Vlucht 77 op het Pentagon.
Door onderzoekers gevonden tegenstrijdigheden hebben echter voornamelijk tot doel om te wijzen op de tegenstrijdigheden zelf. Het is voorbarig om op grond hiervan uitspraken te doen over de exacte toedracht. Definitieve verklaringen kunnen alleen via overheidsinstanties worden verkregen door een directe toegang tot alle informatie. Betrokken instanties werken echter niet mee of leveren geen commentaar.
Eén hypothese over de verschillende gegevens uit datarecorders is dat registraties zijn gebruikt van vliegtuigen die eerder een zogenaamde crashvlucht hebben nagebootst. Maar omdat deze vliegtuigen (uiteraard) nooit zijn gecrasht, kunnen gegevens uit die observaties nooit exact kloppen. Een inslag van ca. 90 graden valt niet na te bootsen zonder fouten te maken met hoogte en aanvlieghoek. Bovendien missen bij een inslag altijd de één of twee laatste seconden door verwerkingstijd van de dataprocessor in de Vlucht Data Recorder.
   
Serienummers nooit bekend gemaakt
.
   
Bezoek voor meer informatie en grondiger analyses pilotsfor911truth.org/UAL93.
Members of Pilots for 9/11 Truth op https://pilotsfor911truth.org/core.html
Meer onderzoek door Pilots for 9/11 Truth over Vlucht 77 richting Pentagon


Meer over Vlucht 93 elders op deze pagina...

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

 
9) AFWEZIGHEID LUCHTSTEUN (NORAD)
NORAD = North American Aerospace Defense Command
Hoofdstuk overzicht

NORAD stuurde op 11 september 2001 een deel van de jachtvliegtuigen (F15's, F16's) richting Canada en Alaska voor oefeningen. Gevolg van deze en andere oefeningen was een verminderde bescherming tegen aanvallen vanuit de lucht op lokaties van de hoogste politieke, militaire en economische orde.
     
G
edurende negentig minuten waarbij gekaapte toestellen zich in het luchtruim bevonden, bleek geen enkele onderschepping mogelijk. Noch boven Washington D.C. (regeringscentrum, incl. Witte Huis, en Pentagon), noch boven NYC (Wall Street en WTC) vlogen er gevechtstoestellen om eventuele indringers vanuit de lucht te kunnen weerhouden.
          
Zonder ingrijpen in nauwgezette militaire protocollen is deze fout, dit incident, niet voor te stellen. De vraag is: hoe heeft een dergelijke elementaire fout de bevelstructuur kunnen binnensluipen? Wie waren daarvoor verantwoordelijk?

F16 gevechtstoestel
F16 gevechtsvliegtuig Source picture unknown
In hoofdstuk 10 volgt een tijdlijn van de gebeurtenissen zoals in de belangrijkste nieuwsmedia beschreven. Wat de tijdlijn uit de 'officiële versie' ondermeer interessant maakt is de fysieke afwezigheid van NORAD .

TIJD EN MOGELIJKHEDEN NORAD
A
ls reactietijden van Amerikaanse gevechtstoestellen ook maar enigszins hadden voldaan aan de eigen strakke norm, dan hadden gekaapte toestellen nooit hun doelwitten kunnen bereiken. Voor een effectieve verdediging zijn zowel Washington als New York omringd met militaire luchthavens. Een netwerk van militaire vliegbases spreidt zich aan de oostkust uit over honderden kilometers. Onderstaand schema verduidelijkt deze spreiding door de bases met een reeks driehoeken aan elkaar verbinden. De zijde van elke driehoek bedraagt ± 160 kilometer. Vlucht 11 (WTC1) en vlucht 175 (WTC2) vliegen nagenoeg exact over een aantal van deze bases vlak voordat ze op hun doelen inslaan.
Net uit het zicht van de foto is op links nog een fractie zichtbaar van Andrews Air Force Base , thuishaven van het presidentiële vliegtuig de Airforce One. Deze militaire luchthaven ligt op 16 kilometer van het, volgens de officiële lezing, door vlucht 77 getroffen Pentagon. Op 11 september 2001 vlogen in een tijdsbestek van negentig minuten (!) vier gekaapte toestellen door dit zwaarbeveiligde luchtruim zonder één onderschepping.
Bron o.a. 9-11Research - Air Defence. Voor meer schema's en vluchtbewegingen, zie team8plus.org. [dead link]
 

Overzicht van militaire vliegbasis langs de Oostkust
In het voorafgaande jaar werden 67 van hun route afwijkende toestellen binnen de daarvoor gestelde 20 minuten onderschept. Een 100% score. Maar op 11 september 2001 waren — ondanks voorkennis en zware terreurdreiging vooraf — 90 minuten nog onvoldoende om op zijn minst één van de vier toestellen te onderscheppen.
Terug naar begin
TOP

Overzicht
   

GEKAAPTE TOESTELLEN LANGDURIG OP RADAR GEVOLGD
— Standdown alleen mogelijk door ingrijpen in standaardprotocollen —

Toegevoegd, 3 april 2008

Door openbaarmaking van geclassificeerde informatie wordt steeds duidelijker dat de NORAD-standdown geen gevolg was van slechte samenwerking, verwarring of verouderde defensiestructuren, zoals generaal Myers kort na de aanslagen verklaarde .
Er is inmiddels bewijs dat zowel Vlucht 11 (WTC-1) als Vlucht 175 (WTC-2) en Vlucht 77 (Pentagon) uitgebreid op radar zijn gevolgd voordat ze op hun doelen terecht kwamen.
     
E
erdere verklaringen, zoals het uitschakelen van transponders, verwarring door grootschalige oefeningen
of een verouderde defensiestructuur, zijn onjuist en onhoudbaar. Door transponders staan vliegtuigen in contact met vluchtcontrolecentra van zowel burger- als militaire luchtvaart. Het uitzetten van transponders maakt een toestel niet onzichtbaar aangezien anders een simpele methode zou bestaan voor ieder vijandig toestel om ongemerkt binnen te komen. Het wegvallen van het transpondersignaal wordt opgevat als een 'no-radio emergency' en is duidelijk zichtbaar op radar. Dit komt vaker voor en NORAD wordt in alle gevallen onmiddellijk ingelicht.
ARSR-4 Radarsystemen
Geavanceerde ARSR-4 Radarsystemen voor gezamenlijk gebruik door militaire en burger luchtverkeersleiders.
Bron: Fas.orgAirforce.com
De afhandeling gebeurt standaard via NORAD in samenwerking met de FAA. Gevechtsvliegtuigen staan voor deze situaties 24 uur paraat. Interceptie volgt indien noodzakelijk binnen het kwartier . Vluchtleiders kunnen eventueel overschakelen op ouderwetse radar, zodat het toestel via de metalen huid wordt gedetecteerd. Volgens voormalig luchtverkeersleider, Robin Hordon, die de vliegzone rond New York goed kent, hebben dergelijke onmiddellijke en snelle onderscheppingen de laatste tien jaar gemiddeld 75 tot 150 maal per jaar plaatsgevonden. Robin Hordon: "In die tien jaar zijn er NUL lage snelheid, vertraagde reactie en lage prioriteitsonderscheppingen gemeld."                                                         
        ZIE GEHELE ARTIKEL, Waarheid911Special


OFFICIËLE LEZING LUCHTVERDEDIGING 9/11 ONJUIST

Air Force District WashingtonWaarom bleven gevechtstoestellen tijdens de aanslagen op 11 september 2001 aan de grond?
Twee dagen na de aanslagen verklaarde kandidaat voorzitter Myers (destijds vice-voorzitter) van de Joint Chiefs of Staff tegenover een senaatscommissie dat de luchtmacht nooit had kunnen voorzien in een massieve dreiging vanuit de lucht afkomstig van binnen de VS. De redenen hiervoor waren divers. Niet alleen de bruutheid was onvoorzien, het onvermogen zou ook zijn gelegen in een nog grotendeels op de Koude Oorlog gebaseerde verdedigingsstructuur, waarbij de focus was gericht op het zoeken van vijanden die de VS van buitenaf naderen. Omdat de Koude Oorlog voorbij was bevonden nog maar weinig luchtmachtbases zich in een staat van directe paraatheid. Op de onverwachte binnenlandse aanvallen kon daarom niet effectief worden gereageerd.
Conclusies van deze strekking zijn nadien herhaald door de toenmalige Nationale Veiligheidsadviseur Condoleezza Rice en president George W. Bush
. Niettemin heeft Rice na de aanslagen het bestaan moeten toegeven van rapportages waarbij voor dergelijke aanvallen van binnenuit en door veiligheidsdiensten - vooraf - is gewaarschuwd.

STRATEGISCHE SITUATIE USAF VÓÓR 9/11 ...
   
... VOLLEDIG VERSLAG IN DE WAARHEID911SPECIAL

33 USAF BASES AANWEZIG OM GEKAAPTE TOESTELLEN TE STOPPEN
Op 9/11 bevonden 33 militaire luchthavens (USAF Bases) zich binnen bereik van de gekaapte vliegtuigen. Volgens standdown.net hadden zeven bases in de continental United States (48 aaneengesloten staten plus District of Columbia en Alaska) een zogenaamde alert status. De alert status houdt in dat toestellen gereed staan om bewapend en per direct te kunnen opstijgen. Van die zeven bases bevonden vijf bases zich binnen bereik van de vier gekaapte toestellen. Maar liefst 28 andere bases lagen weliswaar binnen vliegbereik, maar hadden geen alert status. Bij autorisatie hadden zij niettemin pogingen kunnen ondernemen om de gekaapte toestellen weg te houden van cruciale strategische punten of drukbevolkt gebied.

NORAD heeft verklaard dat het geen jagers heeft ingezet van bases dichtbij de gekaapte toestellen, omdat ze alleen gebruik maakten van bases in het NORAD defensie netwerk.
   
Het merkwaardige is echter dat om 10:01 a.m. de FAA een bevel gaf aan de 180ste Fighter Wing uit Swanton, Ohio om hun F-16 jagers in te zetten.
   
Ondanks het feit dat deze basis geen toestellen op alert status had, slaagden ze erin om zestien minuten later hun F-16's in de lucht te hebben. Dit was elf minuten na het crashen van het laatste gekaapte toestel. De 180ste Fighter Wing maakte evenmin deel uit van het NORAD defensie netwerk. Dus waarom werden er geen jagers van andere bases ingezet om 8:20, 8:40, 8:43, 8:46, 9:02 of 9:24 of op het allerlaatste moment om 9:37?
MEER IN DE WAARHEID911 SPECIAL   

(Kader) Signalering Vlucht 11 en Vlucht 175 (Twin Towers)
(Kader) Signalering Vlucht 77 (Pentagon)

(Kader) De Pentagon/ Witte Huis corridor

(Kader)
Officiële lezing luchtverdediging 9/11 onjuist
(Kader) Strategische situatie USAF vóór 9/11
(Kader) Quadrennial Defense Review (1997)
(Kader)
Focus ten onrechte alleen op NORAD
(Kader)
Cirkel DCANG, Secret Service en Witte Huis was rond
(Kader) Pilots for 9/11 Truth verwerpen officiële verklaring
(Kader)
Nieuwsmedia moeten begin maken
  Logo United States Air Force


Terug naar begin
TOP

Overzicht

   

WAR GAMES OP 9/11 (overzicht)
Zie ook Wikipedia.uk & 911Research

Northern Vigilance

Michael Ruppert's boek "Crossing the Rubicon" geeft (volgens oilempire.us) de meest diepgaande analyse over hoe de War Games de luchtverdediging tijdens 9/11 hebben bemoeilijkt. Een overzicht van Crossing the Rubicon door Michael Kane:
Simplifying the case against Dick Cheney


Paul Thompson's Center for Cooperative Research heeft de meest complete lijst van 9/11 war games and exercises. Een andere lijst op dezelfde website behandelt militaire oefeningen tot 9/11, waaruit ondermeer blijkt dat geen sprake was van het later excuus door de regering Bush dat met een aanslag door vliegtuigen nooit rekening was gehouden.
   
Oktober 2000: Militaire oefening met crash
    Pentagon door vliegtuig
Bij deze oefening werden gevechtsvliegtuigen van elders ingezet om in noord Canada en Alaska te patrouilleren. De oefening had deels een reële betekenis omdat de Russen in hun eigen 'hoge noorden' bezig waren met grootschalige oefeningen waarbij lange afstandsbommenwerpers werden ingezet. Zo dicht in de buurt konden de Amerikanen een oogje in het zeil houden. Gevolg was dat tijdens de aanslagen, de op computerschermen van NORAD gesimuleerde informatie (zog. "injects") onmiddellijk moest worden verwijderd omdat daarover misverstanden rezen. Was die informatie serieus of slechts een oefening? Niemand leek het op dat moment zeker te weten.

Vigilant Guardian
Ging uit van een Russische aanval met jachtbommenwerpers op de VS. Deze gezamenlijke oefening met Global Guardian Exercise had invloed op alle beslissingsniveaus van NORAD. Verschil met "Northern Vigilance" is dat deze oefening slechts virtueel werd uitgevoerd, d.w.z. op computerschermen en kantoren. FAA en militaire officials meldden achteraf last te hebben gehad van het uit elkaar houden van oefeningen en werkelijke gebeurtenissen.

Global Guardian Exercise (jaarlijkse oefening)
Betrokken zijn USSTRATCOM
(US Strategic Command), USSPACECOM (US Space Command) en NORAD. Deze jaarlijkse oefening zou eigenlijk zijn gepland in oktober, maar werd vervroegd naar 11 september.
Bronnen:
Militair nieuwsblad Space Observer en NBC Militair Nieuws Analist voor NBC, William Arkin, in zijn boek 'Code Names'.

National Reconnaissance Office (NRO) Plane Crash Drill
Het NRO hoofdkwartier
in Chantilly, VA, werd geëvacueerd als deel van een "plane into building" oefening. Het scenario bevatte een klein zakenvliegtuig dat in één van de campus' vier gebouwen crashte.

Timely Alert II Terrorism Drill
Personeel van de Fort Monmouth Legerbasis in New Jersey maakte zich gereed voor een oefening die twee dagen zou duren. Doelstelling: het testen van de paraatheid bij een chemische aanval en het betrekken van ordehandhaving en noodrespons door o.a. de New Jersey State Police en het Fort Monmouth Brandweerkorps. Na verslag van gebeurtenissen in New York City gaat de oefening over in de praktijk. (In New York kwamen door instortingen zeer grote hoeveelheden giftige stoffen in de atmosfeer).


TRIPOD II Biowarfare Exercise
FEMA had op 10 september voor New York City op Pier 29 een commandopost ingesteld, vermoedelijk vanwege een oefening voor biologische oorlogsvoering op 12 september.
    


   
Terug naar begin
TOP

Overzicht
   
General Myers Confirmation Hearing, 13 september 2001 (Verhoor Generaal Myers)
USAF GENERAAL RICHARD MYERS was destijds vice voorzitter van de Joint Chiefs of Staff
Betreft: verhoor senaatscomité in kader van nominatie voorzitterschap Joint Chiefs of Staff (aangegrepen voor vragen over de afhandeling van 9/11)
Volledig (engelstalig) verslag voor de senaat van 13/11/01 op emperors-clothes.com
Zie uitgebreide versie van dit artikel
  
USAF Generaal Richard Myers en voormalig voorzitter van de Joint Chief of Staffs(...) MYERS: Meneer de voorzitter, de strijdkrachten hebben geen enkel vliegtuig neergeschoten. Toen duidelijk werd wat de dreiging was zetten we gevechtsvliegtuigen in, AWACS, radarvliegtuigen en tankvliegtuigen, om de cirkel rond te krijgen zodra in het FAA-Systeem (federaal luchtagentschap) nieuwe gekaapte vliegtuigen zouden verschijnen. Maar we hebben feitelijk geen moment geweld hoeven te gebruiken.

LEVIN:
Is het bevel dat u juist beschreef gegeven voor of nadat het Pentagon was getroffen?

MYERS: Dat bevel, naar mijn beste weten, kwam nadat het Pentagon was getroffen. (...)
Deze uitspraak lijkt volledig ondersteund door de passage (hierboven) onder de kop "F16 piloten overwogen om Vlucht 93 te rammen" . Het Witte Huis droeg na de inslag in het Pentagon het luchtruim van Washington over aan de USAF. Secret Service eiste op dat moment jagers in de lucht.
Het Pentagon werd geraakt 57 minuten nadat NORAD van de eerste kaping op de hoogte werd gesteld. Volgens Myers heeft het opperbevel pas gevechtsvliegtuigen en overige faciliteiten ingezet na de inslag in het Pentagon. De vraag hoe dit mogelijk was is niet beantwoord omdat Myers zich beriep op het niet paraat hebben van delen van de tijdlijn. Myers wordt dan gevraagd of hij vrij kan spreken of mogelijk beperkt is door loyaliteiten aan zijn politieke leiders. Myers stelt vrij te kunnen spreken. Hij zegt nooit te hebben verwacht dat boven eigen steden nog eens onderscheppingsvluchten moesten worden ingezet. Dan verwijst hij naar homeland defense en homeland security als kwesties om over na te denken.
(In november 2002 werd Homeland Security ingesteld als een nieuw ministerie ter bescherming van de V.S. tegen terrorisme. De term 'homeland security' circuleerde echter al vóór 9/11 in kleine politieke en militaire kring)

OPDRACHT LUCHTDEFENSIE NÁ IMPACT PENTAGON

MAAR HOE ZIT HET MET DE AANLOOP NAAR DIE BESLISSING?

Twee dagen na de aanslagen stelde generaal Myers onomwonden dat de opdracht voor grootschalige luchtbewaking werd afgegeven ná de inslag van vlucht 77 in het Pentagon.
Waarheid911 beperkt zich tot het zorgvuldig duiden van zaken en kan geen wetenschappelijke bewijsvoering claimen. Doelstelling is het oproepen van serieuze vragen die
(met vele andere intitiatieven tot waarheidsvinding) de kans op een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de ware toedracht rond 9/11 doen vergroten.

GETUIGENIS NORMAN MINETA
In het volgende onderdeel opnieuw een onthullend fragment dat speelde tijdens een hoorzitting van de 911 Commissie op 23 mei 2003. Ditmaal over de inslag van Vlucht 77 in het Pentagon. Ondervraagde is Norm Mineta, Minister van Transport van 2001 tot 2006.

Pas later tijdens de ondervraging komt de kwestie van het inzetten van onderscheppingsvluchten opnieuw ter sprake als senator Bill Nelson , democraat, aan het woord is (...).
 
Zie uitgebreide versie van dit artikel
Myers Confirmation Hearing
             (incl. getuigenis Norm Mineta)


Terug naar begin
TOP

Overzicht


DE "STAND DOWN ORDER"

QUESTION: DO THE ORDERS STILL STAND? (Zijn de bevelen nog steeds van kracht?)
CHENEY: OF COURSE THE ORDERS STILL STAND! (Natuurlijk zijn de bevelen nog steeds van kracht!)


Deze getuigenverklaring voor de 911-Commissie is weggelaten uit het commissierapport. Belangrijkste punten:
1. Cheney's aanwezigheid in PEOC vóór 9:25 a.m.
2. Kennis van het feit dat een vliegtuig het Pentagon naderde.
Getuigenis voormalig Minister van Transport,
Norman Mineta

Over de gebeurtenissen op 9/11 in het PEOC (Presidential Emergency Operations Center)
, de atoombunker onder het Witte Huis. Zie ook YouTube   Bron: Patriotsquestion Profiel: Norman Mineta

       
GETUIGENIS OVER PRESIDENTIAL EMERGENCY OPERATION CENTER [PEOC], NORMAN MINETA
Er was een jongeman die binnenkwam en tegen de vice president zei: "Het vliegtuig is 50 miles (±80km) verwijderd; het vliegtuig is 30 miles (± 50km) verwijderd". En toen hij uitkwam op, "Het vliegtuig is 10 miles (± 16 km) verwijderd, zei de jongeman eveneens tegen de vice president: "Zijn de bevelen nog steeds van kracht?".
De vice president draaide, schudde zijn hoofd en zei: "Natuurlijk zijn de bevelen nog steeds van kracht! Heb je iets tegengestelds gehoord?"

Norm Meneta, Amerikaans minister van transport tot 20069/11 Commission testimony 23/5/03

VICE VOORZITTER LEE HAMILTON: (...) Ik wil een moment stilstaan bij het Presidential Emergency Operation Center. U was daar voor een belangrijk deel van de dag. Ik denk dat u daar was met de vice president (Cheney ). En toen dat bevel erdoor was, ik denk door de president, die goedkeuring gaf aan het neerschieten van een commercieel vliegtuig dat vermoedelijk door terroristen werd gecontroleerd, was u er toen bij toen het bevel werd gegeven?

Cheney met Condoleezza Rice in het PEOC. Cheney zou geen beslissing nemen na meldingen van een snel naderend vliegtuig. [source picture unknown]

NORM MINETA: Nee, ik was er niet bij. Ik werd mij ervan bewust gedurende de tijd dat het vliegtuig naar het Pentagon kwam. Er was een jongeman die binnenkwam en tegen de vice president zei: "Het vliegtuig is 50 miles (±80km) verwijderd; het vliegtuig is 30 miles (± 50km) verwijderd". En toen hij uitkwam op, "Het vliegtuig is 10 miles (± 16 km) verwijderd", zei de jongeman eveneens tegen de vice president: "Zijn de bevelen nog steeds van kracht?".
   
De vice president draaide, schudde zijn hoofd en zei: "Natuurlijk zijn de bevelen nog steeds van kracht. Heb je iets tegengestelds gehoord?"
   
Wel, op dat moment wist ik niet wat het allemaal betekende...

LEE HAMILTON: De vlucht waaraan u refereert is de...

NORM MINETA: ...de vlucht die eindigde in het Pentagon... (...)

Bron: Patriotsquestion.com
Andrews AFB wel toegerust voor directe inzet vliegtuigen

   
 
Het fragment is vollediger te bekijken op YouTube (3min54, links). In het overige deel van het fragment is er de opvallende bewering van Mineta dat ten tijde van deze aanvallen wel degelijk onderscheppingstoestellen van de USAF in de lucht waren. Hierover kan hij onvoldoende specifiek zijn.
     
N
a een vraag van vice voorzitter Lee Hamilton weet Mineta met zekerheid te melden dat er toestemming was gegeven voor het neerschieten van een gekaapt vliegtuig. Welk toestel blijft in het midden. Niettemin werd volgens Generaal Myers het bevel voor onderscheppingsacties pas gegeven na de inslag in het Pentagon. Dat was 57 minuten nadat NORAD voor het eerst wist van kapingen.
Hoofdpunten uit deze getuigenis opnieuw door Mineta bevestigd tegenover 911Truth Seatle, geplaatst op YouTube 26/06/07
   

Terug naar begin
TOP

Overzicht


TOEGEVOEGD OP 13 JUNI 2011
WIJZIGINGEN IN MILITAIRE BEVELSTRUCTUUR DRIE MAANDEN VOOR 9/11
— Op 1 juni 2001 —
Over het belang van deze merkwaardige officiële gegevens is Waarheid911 nog steeds aan het gissen. De kwestie wordt bijgehouden en waar mogelijk aangevuld...

DE 9/11 'STAND DOWN ORDER' (voortaan noodzaak ministeriële bevestiging)
   
  Joint Chiefs of Staff Seal
Jerry Russel: [...] Jim Hoffman heeft een document ontdekt waarvan ik geloof dat het van groot belang kan zijn voor de beweging die skeptisch staat tegenover 9/11. Dit document vervangt eerdere DOD (Departement van Defensie) procedures om te kunnen omgaan met gekaapte vliegtuigen, en het vereist de persoonlijke verantwoordelijkheid van Minister van Defensie Donald Rumsfeld bij het verstrekken van opdrachten tot interceptie. Commandanten in het veld zijn ontdaan van elke bevoegdheid om in te grijpen. Deze verbazingwekkende instructie kwam van S.A. Fry (Vice Admiral, U.S. Navy and Director, Joint Staff), dus het schijnt mij toe dat de directe verantwoordelijkheid voor het "Onvermogen tot Reageren" van de Amerikaanse strijdkrachten rust bij Fry wegens het uitgeven van deze instructie; als ook bij Donald Rumsfeld voor het niet kunnen voldoen aan zijn verantwoordelijkheid om tijdig bevelen te verstrekken.
Waar was Donald Rumsfeld?
Bron: 911review.com | Found - The 9/11 'Stand Down Order'?
Official Data: Chairman of the Joint Chiefs of Staff Instruction (pdf)

Stand Down Order | Jim Hoffman, 911Review:
Als het waar is dat de geldende regels bij onderscheppingen op 9/11 goedkeuring vereisten van het Ministerie van Defensie, dan, in theorie, kan een stand-down geïmplementeerd zijn door het ministerie. Door eenvoudig na te laten om tijdens de crisis te reageren. Toch is het twijfelachtig dat betrokkenen die de aanval voorbereidden, volledig zouden hebben vertrouwd op regels bij het zeker stellen dat geen effectieve militaire reactie op de aanval zou plaatsvinden. De regel was er waarschijnlijk één uit een serie van 'correcties', hierbij inbegrepen de meervoudige 'war games' die waren gepland op de dag van de aanval. Zodoende zouden zelfs legerleiders die de regels overtraden en bevel zouden geven tot het onderscheppen van de gekaapte vliegtuigen, aanlopen tegen verminderde onderscheppingsmogelijkheden en foutieve vluchtinformatie.

Bron: https://911review.com/means/standdown.html


Hoorzitting over 9/11 Commission Report (31 juli 2004)
Mark Dayton, senatorL
ees ontluisterende feiten in het transcript van een hoorzitting over "The 9/11 Commission Report" in het Amerikaanse Congres, op 31 juli 2004. Spreker is senator Dayton, democraat voor Minnesota. Zijn aanklacht is dat het commissierapport grote hiaten bevat en dat 'NORAD' niet alleen ernstig heeft gefaald, maar ook heeft gelogen.

  
Mark Dayton's hoorzitting op video
Aanwijzingen en waarschuwingen INTEL voor 9/11 -
Paul Thompson - History Commons.org - Summer 2001
Aanwijzingen en waarschuwingen INTEL voor 9/11 - Paul Thompson, YouTube

Onderzoek tegen Pentagon functionarissen (Augustus 2006)

afbeelding 911 Commission ReportBegin augustus 2006 kwamen feiten over het optreden van het Pentagon, NORAD en FAA (Federal Aviation Administration) opnieuw wereldwijd in het nieuws. Tim Roemer, lid van de 911 Commission, vertelde de pers dat commissieleden vanaf het begin van het onderzoek zozeer gefrustreerd raakten door tegenstrijdige en valse verklaringen van Pentagon functionarissen dat serieus is overwogen om een strafonderzoek in te stellen. Momenteel lopen er twee onderzoeken, geleid door de inspecteurs-generaal van de ministeries van defensie en Transport. Die moeten nagaan of de commissie moedwillig is misleid.

De voornaamste aanklacht betreft een eerste invulling van de tijdlijn (op 11 september) volgens NORAD en FAA functionarissen. Hoewel daarin werd aangegeven dat door betreffende organisaties alert is gereageerd, bleek na het beluisteren van bandopnamen dat de gekaapte toestellen geen moment in beeld zijn geweest. Flight 11 werd nog gezocht nadat het al geruime tijd in de Noordtoren was gevlogen. Over Flight 93 (gecrasht: Shanksville, Pennsylvania) meldde NORAD dat het toestel werd gevolgd vanaf 9:16 a.m., terwijl de commissie uit andere informatie kon afleiden dat het toestel pas 12 minuten later [9:28 a.m.] werd gekaapt en dat NORAD ook na die crash pas notie kreeg van het toestel.
Bronnen o.a. Telegraaf, Washington Post en CNN.

KRITISCH OVER ONDERZOEK
V
ele weglatingen en fouten in het 911 Commissie Rapport in aanmerking genomen, lijkt het verstandig om niet alleen deze officiële lezing uiterst kritisch te blijven volgen, maar dit ook te doen met recente of toekomstige verklaringen uit officiële kring. Geen vooringenomenheid, wel voorzichtigheid.
Het is niet ondenkbaar dat het beschermen van reputaties en het schoonvegen van straatjes thans is begonnen. Een aanzienlijk deel van de kritiek die nu bovengronds lijkt te komen, straalt af op de leden van 911 Commissie. Zij hadden tot taak de oorzakelijkheden rond de aanslagen gedegen in kaart te brengen, maar zijn hierbij selectief en onvolledig te werk gegaan. Het 911 Commissie Rapport kreeg in de VS de bijnaam "911 Omission Report" (911 rapport van weglating).

Meer over de 911 Commissie
    


Terug naar begin
TOP

Overzicht

   

TIJDVERLIES NORAD IN CIJFERS
ONDUIDELIJKHEDEN VLUCHT 93
    
De eerder aangehaalde website 911-research gaat uit van een raketaanval. Dit vanwege het spreidingsgebied van de wrakstukken.
   
V
oor een raketaanval is toestemming gegeven door vice-president Cheney (wnd.com), hiertoe gemachtigd door president Bush. Maar ook bij een dergelijke aanval dringt de vraag zich op, waarom er geen foto's van de wrakstukken bestaan.
J
uist bij groot spreidingsgebied mag betere toegankelijkheid worden verondersteld voor het publiek tot de verspreide onderdelen.
Conclusie na bestudering van de tijdlijn (hfdst 10) is dat NORAD om 8:40 a.m. op de hoogte is van een eerste kaping (Vlucht 11), 6 minuten later gevolgd door een crash in WTC-1 (Noordtoren). 23 Minuten later is de wereld live getuige van de crash (Vlucht 175) in WTC-2 (Zuidtoren). 44 Minuten later (9:24 a.m.) is NORAD bekend met een derde kaping (Vlucht 77). 58 Minuten na de allereerste melding vliegt toestel 77 in het Pentagon (9:38 a.m.). Dit alles in Amerika's financiële, militaire en politieke hart.
    
N
a 87 minuten (om 10:06 a.m.) crasht volgens de officiële lezing Vlucht 93 in het plaatsje Shanksville, Pennsylvania. Na anderhalf uur nog steeds geen gevechtseenheid in de buurt?
Nogmaals de vraag: waar bleef de luchtsteun? Hoe valt voor NORAD te verantwoorden dat het op 11 september 2001 zo afwezig was?

UNITED AIRLINES FLIGHT 93
Negentig minuten na het eerste alarm bij NORAD verongelukt United Airlines Flight 93 [om 10:06 a.m.]. De gebeurtenis vindt plaats boven Shanksville in de staat Pennsylvania, tien minuten verwijderd van Washington DC, grenzend aan de staat New York. De officiële lezing uit het 9/11 Commission Report stelt dat kapers het toestel lieten crashen nadat passagiers hen probeerde te overmeesteren. Volgens dezelfde lezing vloog het toestel met een snelheid van 970 km per uur bijna verticaal in de grond. Dit is in strijd met lezingen van ooggetuigen en het zeer grote spreidingsgebied van de wrakstukken. Ook in verslagen van ooggetuigen bestaan echter grote verschillen van mening. Het toestel, een Boeing 757-200, met een gewicht van ca. 90 ton, liet in de krater geen sporen na.

Verspreidingsgebied van puin Vlucht 93Een preventieve raketaanval op United Airlines Flight 93 zou vallen onder de bevelstructuur van NORAD, maar NORAD's eigen tijdlijn geeft aan dat F-16's nog 11 minuten van onderschepping verwijderd waren toen vlucht 93 verongelukte. Hun tijdstip van neerstorten en die van de 9/11 Commission Report is 10.03 a.m.. Seismologen stelden echter vast dat "Vlucht 93" een meetbaar effect veroorzaakte om 10:06 a.m. en 5 seconden. Over het exacte tijdstip van neerstorten bestaan meerdere lezingen. Dit gebrek aan eenduidigheid blijft merkwaardig omdat dergelijke feiten binnen een militaire structuur gemakkelijk te achterhalen moeten zijn, zowel via sattelieten als via AWACS-toestellen en andere faciliteiten.
Het neerhalen van vlucht 93 met een raket, 90 minuten na die eerste melding van een kaping bij NORAD, wordt weer iets waarschijnlijker na het horen van voormalig Minister van Defensie, Donald Rumsfeld, in een interview met brigadier General James Marks, op 24 december 2004:

 

THEORIE OF COMPLOT?

Speculaties zijn een wetmatige reactie op het ontbreken van informatie. Dit kan het gevolg zijn van onmacht, een gebrek aan openheid of het bewust afschermen van gegevens. Afhankelijk van de aard van de verzwijging of toedekking, zal een voedingsbodem voor complottheorieën worden gevormd.
Maar zodra de complottheorie ondersteund wordt door tenminste één aantoonbaar feit waarmee een substantieel deel van de theorie onderstreept wordt, vanaf dat moment kan niet langer van 'theorie' worden gesproken. Niet langer kan een dergelijke kwestie worden afgedaan als hersenspinsel of hypothetisch geval.
   
D
e lezing van de Amerikaanse regering over de toedracht van 11 september voldoet aan alle voorwaarden voor een complottheorie. Er zijn zowel daders als slachtoffers, terwijl de veronderstelde toedracht niet door bewijsvoering wordt gestaafd.
  
O
mdat deze officiële lezing door een omstreden commissie is gewettigd en eindeloos door de media is herhaald en bevestigd, werd de toedracht van de aanslagen voor velen een feit waaraan niet te tornen valt.

 53 ADMITTED False Flag Attacks

"FALSE FLAG OPERATION"
Het beproefde model waarbij een buitenlandse mogenheid, organisatie of volk ten onrechte wordt beschuldigd van een oorlogshandeling, om een offensief optreden (tegen die mogendheid) te rechtvaardigen, staat bekend als 'false flag operation'

Wikipedia:
ENKELE FALSE FLAG OPERATIONS
Brand Rijksdag - Duitsland '33
Operation Northwoods - VS/Cuba '62
Tonkin Incident - Golf van Tonkin '64 (zee tussen China en Vietnam)
USS Liberty incident - VS '67
Operation Gladio - CIA/NAVO '52

Rumsfeld: "I think all of us have a sense if we imagine the kind of world we would face if the people who bombed the mess hall in Mosul, or the people who did the bombing in Spain, or the people who attacked the United States in New York, shot down the plane over Pennsylvania and attacked the Pentagon, the people who cut off peoples' heads on television to intimidate, to frighten -- indeed the word 'terrorized' is just that. Its purpose is to terrorize, to alter behavior, to make people be something other than that which they want to be.
  
Evidence Indicates Flight 93 Was Shot Down: 911Research.com

Crashsite Flight 93: 911Research.com

Slip of the tongue? Vragen blijven. Niettemin blijft het 'onvermogen' van NORAD om in een uur tijd niet één vlucht te onderscheppen ronduit verbijsterend. De militaire infrastructuur en hoge organisatiegraad in het betreffende gebied maken dit feit zo ongeloofwaardig dat hierover verantwoording moet worden afgelegd.
Zoals gezegd: NORAD onderschepte met succes 100% van 67 afgeweken toestellen of potentiële kapingen in het jaar voorafgaand aan 9/11. Telkens in minder dan 20 minuten tijd (Associated Press, 13/08/02).
Bij zulke cijfers moet een goed voorbereide terroristische organisatie bijzonder optimistisch zijn als het denkt vier toestellen te kunnen kapen en ze binnen een tijdsbestek van anderhalf uur te kunnen laten crashen op zorgvuldig uitgekozen locaties.

   
Meer over Flight 93 in hoofdstuk 8.
       

Terug naar begin
TOP

Overzicht


     
            Hoofdstuk overzicht

10)
TIJDLIJN AANSLAGEN (volgens nieuwsmedia)
     
  DE AANSLAGEN VAN 11 SEPTEMBER 2001

VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN   

8:15 a.m. Boston luchtverkeersleiders krijgen geen contact met Vlucht 11 [NY Times, 16/10/01, Guardian, 17/10/01].

[8:13 - 8:21 a.m.] Transponder van Vlucht 11 wordt uitgezet [Associated Press, 12/8/02, e.a.]

[8:14 - 8:24 a.m.] Luchtverkeersleider probeert herhaaldelijk contact te krijgen met Vlucht 11 [NY Times, 16/10/01, e.a.]

8:20 a.m. Vlucht 11 zendt niet langer IFF-signaal uit (IFF = Identify Friend or Foe) [CNN, 17/9/01]

8:20 a.m. Vlucht 11 slaat geheel andere koers in [MSNBC, 11/9/02]

8:20 a.m. Boston luchtverkeersleiding vermoedt dat Vlucht 11 is gekaapt [NY Times, 15/09/01, e.a].

8:21 a.m. Boston luchtverkeersleider vermoedt ernstig probleem met Vlucht 11. NORAD niet gewaarschuwd [MSNBC, 11/9/02].

8:25 a.m. Boston luchtverkeersleiding verwittigt andere verkeersleidingcentra over kaping. NORAD niet gewaarschuwd [Guardian, 17/10/01].

8:25 a.m. Boston luchtverkeersleiding weet met zekerheid dat van kaping sprake is [MSNBC, 11/9/02, e.a.] Boston begint verantwoordelijken binnen de Federal Aviation Administration (FAA) te informeren [911 Commissie 26/8/04].

[8:26 - 8: 29a.m.] Vlucht 11 was al afgeweken en draait driemaal binnen drie minuten in totaal 100 graden richting Albany, New York. Velen zien het op radar [ABC News, 6/9/02, e.a.].

[8:28 - 8: 32 a.m.] FAA Centra houden een telefonische vergadering over de kaping. NORAD niet gewaarschuwd [911 Commissie 17/6/04].

8:34 a.m. Boston luchtverkeersleiders nemen contact op met het FAA-kantoor op Otis Air Force Base. Zij verzoeken het kantoor om direct contact op te nemen met de luchtmacht, die op Otis twee F15's op 24-uurs paraatheid heeft. Boston volgde hiermee, volgens de 911 Commissie, niet het routineprotocol door militaire hulp te vragen via de voorgeschreven commandolijn. [Boston Globe, 11/9/05, e.a.].

OVER DEZE TIJDLIJN
De referentie voor deze tijdlijn is CooperativeResearch.org, tegenwoordig HistoryCommons.org. Een enorm open source archief waar gebruik wordt gemaakt van uitgebreide bronvermelding op basis van mainstream en officiële berichten.
   
Inhoudelijk verschillende en soms tegenstrijdige berichten komen zowel voor in mainstream berichtgeving als in officiële bronnen. Ook interpretaties op HistoryCommons blijken soms slordig en incorrect. Diverse bronnen verschillen met grote regelmaat van onafhankelijke (wetenschappelijke) bevindingen, die onderling soms ook met elkaar in tegenspraak zijn (maar in grote lijnen redelijk consistent).
     
Toch levert deze tijdlijn met de vele verzamelde mediaberichten een veel genuanceerder en completer beeld op dan doorgaans door nieuwsmedia (met name in Nederland) naar buiten wordt gebracht. Terughoudendheid bij het trekken van harde conclusies blijft niettemin van belang, maar duidelijk is ook dat de officiële verhaallijn uiterst pijnlijke vragen oproept. Vragen die elders op deze site worden uitgewerkt.
    
Hopelijk zullen deze vragen er bij de lezer toe leiden dat de roep om een nieuw onafhankelijk onderzoek luider gaat klinken dan ooit.

[8:37 - 8: 38 a.m.] American Airlines bevestigt dat sprake is van een kaping van Vlucht 11 [911 Commissie 27/1/04].

Otis 102nd Fighter Wing [Otis Air National Guard Base, Massachusetts]
Otis 102nd Fighter Wing [Otis Air National Guard Base, Massachusetts]

8:37 a.m. Vlucht 11 vliegt (vanuit het door Boston gecontroleerde luchtruim) het door New York gecontroleerde luchtruim binnen. De luchtverkeersleiding van New York gelooft de kapingsmelding van Boston niet. [MSNBC, 9/11/02, e.a.].

8:37 a.m. De leiding van Otis Air National Guard belt NEADS (North East Defence Sector, onderdeel NORAD) voor toestemming om gevechtsvliegtuigen te sturen. Ook de FAA heeft nu rechtstreeks contact met NEADS [Filson, 2004, Air War over America] Veel tijd zal nog verstrijken voordat gevechtsvliegtuigen van Otis Air Force Base (Massachusetts) daadwerkelijk op weg gaan naar New York City. Over exacte tijden bestaan meerdere lezingen.
— Meer hierover op tijdlijn om 8:52 a.m.

8:39 a.m. Vlucht 11 vliegt over nucleaire centrale [NY Times, 4/4/02, e.a.].

8:41 a.m. Ook de luchtverkeersleiding van New York gelooft nu dat Vlucht 11 is gekaapt [MSNBC, 9/11/02, e.a.].

8:43 a.m. NORAD wordt ingelicht dat Vlucht 175 is gekaapt [Washington Post, 12/9/01, e.a.].

[8:45 - 9:37 a.m.] United States Secret Service (USSS) maakt geen gebruik van zijn Stinger grond-luchtdoelwapens. USSS zou in 2001 hebben beschikt over een Stinger in het World Trade Center en over een batterij van deze raketten op het Witte Huis. Op HistoryCommons.org meer hierover. Vlucht 77 en Vlucht 93 werden door USSS nauwgezet gevolgd .

8:46 a.m. Congierge, William Rodriguez, van de Twin Towers hoort een zware explosie in de kelders van WTC1, slechts momenten voordat opnieuw een zware explosie plaatsvindt vele verdiepingen hoger, waarbij het gebouw heen en weer schudt. Mensen werden bij de kelderexplosie omhoog geworpen. [New York Magazine, 20/3/06, e.a.]. Meer over de rol van Rodriguez elders op deze site

8:46 a.m. American Airlines Flight 11 verongelukt in het WTC1 (Noord Toren), 26 minuten nadat de luchtverkeersleiding het contact verloor. [New York Times, 12/09/01]. De gekaapte toestellen zijn volgens diverse gezaghebbende bronnen steeds op monitor gevolgd Signalering Vlucht 11 en Vlucht 175 ]

[8:46 - 8:47 a.m.] Vlucht 175 wijzigt transpondersignaal, maar blijft gemakkelijk te traceren [Guardian, 17/10/01, e.a.].

8:46 a.m. Twee F15's van Otis Air National Guard krijgen opdracht om Vlucht 11 (zojuist gecrasht) te onderscheppen [Washington Post, 15/9/01, CNN, 17/9/01, e.a.].

Terug naar begin
TOP

Overzicht


[8:46 - 8:55 a.m.] Autocolonne met president Bush is in Sarasota, Florida, op weg om een basisschool (Booker Elementary School) te bezoeken. Veiligheidsmensen in de colonne zijn direct op de hoogte van de crash in WTC1. Bush zelf zou onbewust zijn geweest van de situatie, terwijl zijn limousine was voorzien van de meest geavanceerde mobiele communicatiemiddelen. James Bamford, auteur van "A Pretext for War" zegt: “Ondanks de aanwezigheid van een beveiligde STU-III telefoon vlak naast hem en een volledige staf van nationale veiligheid van het Witte Huis, schijnt het dat de president van de Verenigde Staten minder wist dan tientallen miljoenen mensen die in elk deel van het land bekeken hoe de aanval zich aan het voltrekken was."
Het geplande schoolbezoek gaat door. [Washington Times, 8/10/02, e.a.].

8:46 a.m. Het hoofdkwartier van NORAD in Cheyenne Mountain, Colorado, ontvangt eerste melding van kaping. NORAD geeft goedkeuring aan het inzetten van gevechtstoestellen [Aviation Week and Space Technology, 3/6/02, Toronto Star, 9/12/01].

Na 8:46 a.m. FAA zet een open telefoonverbinding op met de Secret Service. Na 8:50 a.m. zet FAA een verbinding op met het leger. [MSNBC, 16/9/01, Aviation Week and Space Technology, 10/6/02].

Kort na 8:46 a.m. Het paspoort van kaper Satam Al Suqami wordt vlak bij het WTC ongeschonden op straat gevonden. [ABC-News, 12/9/01, e.a.] The Guardian schrijft: "Het idee dat Mohamed Atta's paspoort (de krant refereert aan de verkeerde kaper) zonder brandschade aan die vuurzee is ontsnapt, test de goedgelovigheid van de meest onwankelbare aanhanger van FBI's strafcampagne tegen terrorisme." ["Uncle Sam's Lucky Finds", The Guardian, 19/3/02].

[8:47 - 9:50 a.m.] Ingenieur Mike Pecoraro, lid van een WTC- serviceteam, is op een benedengrondse verdieping van WTC1 als het wordt getroffen. (...) als hij naar boven gaat naar de C-verdieping ziet hij dat overal puin ligt. Dan daalt hij af naar de parkeergarage, waar opnieuw alles stuk is en muren ontbreken. Vervolgens gaat hij terug naar B-level, waar een zware deur van beton en staal verkreukeld op de grond ligt. Wat hij ziet is, zegt hij, identiek aan wat hij zag bij de zware bomaanslag op het WTC in 1993. Hij is overtuigd dat ook ditmaal in de kelder een bom is afgegaan. [Chief Engineer, 1/8/02].

NSA Logo

8:48 a.m. CNN komt als eerste grote netwerk met beelden van de aanslag op WTC1. [CNN, 11/9/01, e.a.].

8:49 a.m. Hoofdkwartier United Airlines leert (van CNN om 8:48) dat Vlucht 175 wordt vermist. NORAD lijkt niet geïnformeerd [Wall Street Journal, 15/10/01, e.a.].

8:50 a.m. Vlucht 175 wijkt af van koers [CNN, 17/9/01, e.a.].
    Routes van gekaapte toestellen kunnen hier worden nagebootst .

[8:48 - 9:03 a.m.] Een NSA waarschuwingseenheid in Fort Meade, Maryland, bedoeld als alarmbel voor de Amerikaanse president bij dreigende aanvallen op Amerika, hoort op televisie voor het eerst van de aanval op het WTC in New York City [MSNBC, 21/7/04, e.a.].

8:50 a.m. Stewardes Vlucht 175 meldt kaping aan boord. United Airlines hoofdkwartier wordt geïnformeerd [Wall Street Journal, 15/10/01, e.a.].

8:51 a.m. Laatste radiocontact met Vlucht 77 (later gecrasht in Pentagon). De piloot vraagt toestemming om hoger te mogen vliegen. Zes minuten later reageert Vlucht 77 niet op een routine instructie [NY Times, 16/10/01, e.a.].

[8:51 - 8:53 a.m.] Luchtverkeersleider verklaart Vlucht 175 als gekaapt. Eerst vraagt hij het toestel terug te keren naar het juiste transpondersignaal. Als er geen reactie is, probeert hij diverse malen tevergeefs contact te maken. [MSNBC, 11/9/02, e.a.].

[8:51 - 8:54 a.m.] Vlucht 77 wordt overgenomen door kapers. [Washington Post, 11/9/02, e.a.].

8:52 a.m. Twee F15's van Otis Air National Guard stijgen op om Vlucht 11 (reeds om 8:46 gecrasht) te onderscheppen [Washington Post, 12/9/01, e.a.]. Er bestaan diverse lezingen over tijden en routes die door Otis' F15's zijn afgelegd, maar het zal nog tot minstens 9:25 a.m. duren voordat ze arriveren boven Manhattan. Getuigen vanaf de grond spreken zelfs van 10:00 a.m. Sommige verslagen stellen dat de toestellen richting Long Island (een eiland in Atlantische Oceaan, noordoostelijk van Amerika) in gecontroleerd militair luchtruim werden 'geparkeerd'. NEADS commandant Robert Marr zegt, "Mijn bedoeling was om Otis naar militair luchtruim te sturen terwijl wij uitzochten wat er aan de hand was." [Boek: Filson, Air War Over America: Sept. 11 Alters Face Of Air Defense Mission]
     
— Meer Otis AFB op deze tijdlijn om 9:09 a.m.
— Ook: mislukte onderscheppingen Otis AFB en Langley AFB

8:52 a.m. Luchtverkeersleider Mike McCormick signaleert Vlucht 175 in New York. Hij vermoedt dat het toestel richting WTC zal gaan. "Voor de volgende 11 minuten, wist ik, wisten wij, wat er zou gaan gebeuren, en dat was moeilijk” Volgens de 911 Commissie heeft de Luchtverkeersleiding van New York verzuimd NORAD tijdig in te lichten. Dit gebeurde pas na de crash in WTC-2 om 9:03 a.m. [CNN, 8/12/02].     


Presidentiële colonne met president Bush komt aan bij de Booker Elementary School in Florida
Bush arriveert met colonne bij de Booker Elementary (basis)school[Source: Lions Gate Films]
Terug naar begin
TOP

Overzicht


8:54 a.m. Vlucht 77 wijzigt van koers [Washington Post, 12/9/01].

8:55 a.m. President Bush arriveert met colonne bij de Booker Elementary (basis)school voor een foto-gelegenheid ter promotie van zijn onderwijsplannen [New York Times, 16/9/01].

8:55 a.m. Bij het afdalen richting Manhatten botst Vlucht 175 tot tweemaal toe bijna op passerende vliegtuigen. [Washington Post, 17/9/01].


Plaatje uit comic book (144-blz) met een tijdlijn in getekende versie, van tekenaars Sid Jacobson and Ernie Colong
8:55 a.m. Bush negeert aanvankelijk de telefoon van Rice. Captain Deborah Loewer, manager van de White House Situation Room, rent direct na het stoppen van de colonne naar president Bush [Associated Press, 26/11/01] en informeert hem over de situatie. Bush is tussen 8:55 en 9:00 a.m. al enkele malen over WTC-1 geïnformeerd, maar maakt geen aanstalten om een dringend telefoontje van Condoleezza Rice (Nationaal Veiligheidsadviseur) aan te nemen. Volgens hierbij aanwezig Congreslid Adam Putman wandelt Bush wat en gaat hij een gesprek aan met de 'onderwijzeres van het jaar'.
Dan stapt Witte Huis stafchef Andrew Card op de president af en zegt, “Mr. President. U heeft een telefoongesprek van Nationaal Veiligheidsaviseur Rice dat u moet aannemen.” Volgens Putnam zegt Bush, 'OK', maar praat hij verder met de onderwijzeres van het jaar. 'Ik kom zo', zegt de president. Card komt bij hem terug, pakt hem bij zijn arm en zegt, 'Mr. President, u moet dit gesprek direct aannemen.' [St. Petersburg Times, 8/9/02, e.a.].


[later om 9:00 a.m.] Wanneer Condoleezza Rice eindelijk Bush aan de lijn krijgt weet zij alleen dat in WTC-1 een tweemotorig vliegtuig is verongelukt, herinnert zij zich. Rice: "Dat is alles wat we nu weten, Mr. President." [Newsweek, 31/12/01] Cruciale informatie (vanaf 8:25 a.m.) dat Vlucht 11 was gekaapt en kennis (vanaf 8:50 a.m.) over een nieuwe kaping (Vlucht 175) schijnen haar onbekend.

8:55 a.m. De New York luchtverkeersleiding gelooft dat Vlucht 175 is gekaapt. NORAD niet geïnformeerd. [CNN, 12/8/02].

Na 8:55 a.m. Ernstige problemen met telefonische communicatie, zowel mobiele als vaste lijnen, in de omgeving van Washington D.C. Sleutelfiguren uit de regering nauwelijks bereikbaar [Indipendent, 6/11/02, e.a. ].

8:55 a.m. De New York luchtverkeersleiding gelooft dat Vlucht 175 is gekaapt. NORAD niet geïnformeerd. [CNN, 12/8/02].

VERSCHILLENDE LEZINGEN OVER POGINGEN TOT ONDERSCHEPPING

Volgend fragment uit de Chicago Media Watch geeft een idee van de ongerijmdheden die, bij het nader onderzoeken van officiële gegevens over 9/11, in het oog springen. Probleem in dit voorbeeld is het ontbreken van een logisch tijdsverloop tussen het ontdekken van de kapingen, de respons van de luchtmacht en het falen van iedere poging tot onderschepping.

Chicago Media Watch, 9/11: The Response
Chicagomediawatch.org bestaat helaas niet meer. Een link naar originele artikel hebben we niet kunnen vinden.
VERTALING, WAARHEID911

TE WEINIG, TE LAAT...
(...) Toen luchtverkeersleiders in staat waren Vlucht 11 op rader de hele weg naar New York City te traceren, kon er nauwelijks enige twijfel zijn over de uiteindelijke bestemming. McGuire Air Force Base in New Jersey ligt slechts 70 mijl [113 km] van New York City in vergelijking met de 180 mijl [290 km] voor Otis Air National Guard Base in Cape Cod. NORAD liet (na een zes minuten vertraging) vliegtuigen vertrekken van Otis in plaats van McGuire. De zeer laat, om 9:46, vanaf de verst gelegen basis gestuurde jagers hebben de twee jagers (F15's) stijgen pas op om 9:52 a.m. met opnieuw zes minuten vertraging.
     
Vlucht 11 heeft dan al de Noord Toren getroffen. NORAD was zich bewust dat ook Vlucht 175 was gekaapt. Het achterhalen van Vlucht 11 was niet langer een optie, dus gaan de F15's nu achter Vlucht 175 aan. De piloot van één van deze F15's zou hebben gezegd dat hij "de hele weg vloog met nabrander" [inrichting aan een straalmotor waardoor in de straalpijp nogmaals brandstof gespoten wordt in de afgewerkte gassen—VanDale], volgens Aviation Week and Space Technology (6/3/02). Met andere woorden, hij verplaatste zich op topsnelheid — in gegeven omstandigheden een logische stap. De topsnelheid voor een F15 is 1875 zeemijl [3472,5 km] per uur.
      

[Source: CodeOneMagazine.com]

Met twee-en-halve minuut bijgeteld om in de lucht te komen en volle snelheid te bereiken, zoals beschreven op de website van de Air Force, zouden deze vliegtuigen zich hebben moeten verplaatsen met minstens 30 mijl [48,28 km] per minuut, als zij inderdaad op volle snelheid vlogen. Zij zouden de 180 mijl [290 km] in ongeveer acht minuten moeten hebben afgelegd, om vervolgens New York City om 9:00 a.m. te bereiken.
Niettemin waren, uitgaande van NORAD's eigen verklaringen, de F15's zeventig mijl [113 km] verwijderd toen om 9:03 a.m. de Zuid Toren werd geraakt. Als dat juist is, hebben ze 11 minuten gedaan over 110 mijl [177 km], en vlogen ze op minder dan de helft van hun topsnelheid. [ook elders op Waarheid911, inclusief bronnen].

Als de top luchtverdedigingsprofessionals van ons land te verbijsterd waren om adequaat te reageren op de eerste twee aanvallen — en dat zouden ze niet moeten zijn — dan is het redelijk om aan te nemen dat ze wel afdoende reageren op de derde aanval. Tussen de tweede WTC-inslag om 9:03 a.m. en de aanval op het Pentagon om 9:38 a.m. De FAA en NORAD hadden 35 minuten om actie te ondernemen.
(...)
       
Bovenstaand fragment uit de Chicago Media Watch staat niet op zichzelf. Er zijn vele gelijkwaardige voorbeelden. Het gebrek aan antwoorden over de F15 straaljagers van Otis AFB wordt geïlustreerd door verschillende verklaringen van direct betrokkenen die met elkaar in tegenspraak zijn, zoals de verklaring van NEADS commandant Robert Marr, die opdracht gaf om de F15 toestellen eerst naar 'militair luchtruim' te sturen om vervolgens uit te zoeken wat de beste optie was zodra de lokatie van gekaapte toestellen bekend werd. Zie tijdlijn [8:52 a.m.] Deze verklaringen vergroten slechts het gebrek aan helderheid. Vele belangrijke vragen zijn nooit beantwoord.
[8:56 - 9:05 a.m.] Rond deze tijd is Vlucht 77 (Pentagon) spoorloos. Om 8:56 verdwijnt het transpondersignaal. Acht minuten en dertien seconden lang, ontvangen luchtverkeers- leiders van Indianapolis geen primaire radar (ouderwetse radar met reflectietechniek ) door softwareproblemen. Andere luchtverkeersleidingcentra waren wel in staat om primaire radar te ontvangen, maar ze werden niet gevraagd daarnaar te zoeken [Washington Post, 3/11/01, e.a. ].

[8:56 - 9:24 a.m.] Pentagon Emergency Center weet dat Vlucht 77 is gekaapt. NORAD waarschijnlijk niet geïnformeerd. [New York Times, 15/9/01, e.a. ].

8:57 a.m. Brandstof in WTC-1 is nagenoeg opgebrand. Het National Institute of Standards and Technology (NIST), die de instortingen onderzoekt, zal zeggen: "De oorspronkelijke kerosinebranden zelf hielden hoogstens enkele minuten aan" [National Institute of Standards and Technology, 9/2005, pp. 183 pdf file]. Vlucht 11, een Boeing 767, had een brandstofcapaciteit van 23.980 gallons [ca. 91.000 liter], maar was gevuld met ca. 10.000 gallons [ca. 38.000 liter] toen het insloeg in WTC-1. Een deel daarvan ontbrandde in een vuurbal in het gebouw en een aanzienlijk deel in een vuurbal buiten het gebouw. [NIST, 9/2005].
Zie ook hoofdstuk 7 in de 14 punten studie van Steven E. Jones .

8:57 a.m. Vlucht 175 draait richting New York City. [Washington Post, 21/09/01, e.a.].

[kort voor 9:00 a.m.] Luchtmacht Generaal, Richard Myers, waarnemend voorzitter van de Chefs van Staven (Joint Chiefs of Staff/ Militair opperbevelhebber van de verschillende legeronderdelen) hoort van de eerste aanslag op WTC-1 via de televisie. [ABC-News, 11/09/02, e.a.].

9:00 a.m. Het Centrum voor Crisismanagement (CMC) van het Ministerie van Transport coördineert reacties op de noodsituatie. Nadat de eerste WTC-toren is geraakt geeft minister van transport Norm Mineta direct opdracht voor crisisoverleg. Het CMC zal tot weken na de aanslagen volledig operationeel blijven. De verantwoordelijkheid van het CMC strekt zich uit tot verantwoordelijken van negen transportmiddelen, waaronder weg-, rails- en luchttransport, inclusief publieke zaken, inlichtingen- en veiligheidstaken. [9/11 Commissie, 23/05/03, e.a.]. Minister Norm Mineta zal later worden opgeroepen om naar de PEOC (Presidential Emergency Operations Center), een bunker onder het Witte Huis, te komen.

[9:00 - 9:37 a.m.] Hoofdofficier Admiraal Vern Clark gaat, In het Pentagon, door met een begrotingsbijeenkomst nadat hij hoort van een tweede aanval op WTC-2 [National Public Radio, 14/6/07]. Admiraal Timothy Keating, hoofd marine-activiteiten in het Pentagon, en David Newton, VS-ambassadeur in Yemen, bediscussiëren na het zien van televisiebeelden van de tweede aanval de aanstaande eerste verjaardag van de terroristische aanslag op het VS-marineschip de USS Cole. Hoewel de VS wordt aangevallen maken ze geen aanstalten zich voor te bereiden op een aanval op het Pentagon [American Forces Press Service, 11/09/06, e.a.].

9:00 a.m. Broer Bin Laden neemt deel aan bijeenkomst van de Carlyle Group in het Ritz Carlton Hotel in Washington D.C. De Carlyle Group is een grote investeringsmaatschappij in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn, nauw gelieerd met functionarissen uit regeringen onder Bush en Reagan en nauw betrokken bij Saoedische (olie)geldstromen, inclusief banden met de bin Laden familie [Observer, 16/6/02, e.a.].

[9:01 - 9:03 a.m.] Vlucht 175 vliegt New York City binnen. Luchtverkeersleiders van FAA's New York Center realiseren zich wat op handen is en zijn ontzet [Washington Post, 21/09/01, e.a.].
 
Terug naar begin
TOP

Overzicht
 
Vlucht 175 vlak voordat het inslaat in WTC-2
Vlucht 175 een moment voordat het inslaat in de Zuid Toren [Source: Associated Press]
9:03 a.m. United Airlines Flight 175 crasht in WTC-2, de Zuid Toren van het World Trade Center. Miljoenen mensen wereldwijd zien de inslag live op televisie. Seismische metingen klokken de inslag op 9:02:54. Volgens NIST is het tijdstip 9:02:59 en de 9/11 Commissie noemt 9:03:11. Het toestel, een Boeing 767, slaat in tussen de 77ste en 85ste verdieping van de 110 verdiepingen tellende toren. Bij benadering honderd mensen worden bij de inslag gedood. Circa zeshonderd mensen in WTC-2 zullen uiteindelijk overlijden, veel minder dan in WTC-1 omdat na de inslag in die toren ongeveer 2/3 van de mensen in de Zuid Toren zijn geëvacueerd [NY Times, 12/9/01, e.a./cashed by CoResearch].

9:03 a.m. Veiligheidsagenten van Bush in Sarasota, Florida, zien de inslag van Vlucht 175 op televisie. Sarasota's District Sheriff, Bill Balkwill, zegt dat zodra president Bush het klaslokaal van de Booker Elemetary School is binnengegaan, een marinier, verantwoordelijk voor het dragen van de telefoon van de president, op hem af stapt en om een televisie vraagt. "We weten niet zeker wat er gebeurt, maar we moeten televisie kunnen kijken," zegt de marinier. Drie Secret Service agenten, een lid van de SWAT (Special Weapons and Tactics), de marinier en Balkwill doen in een aangrenzend kantoor net de televisie aan als Vlucht 175 in het WTC crasht.
"We moeten hier weg", zegt de marinier tegen Balkwill. "Kun je iedereen gereed krijgen?" [Sarasota Herald-Tribune, 9/10/2002] Hoe dan ook, Bush blijft nog een half uur in de school. Wie de beslissing maakt om te blijven — en waarom — blijft onduidelijk, en de Secret Service wil niet op de zaak reageren. Philip Melanson, auteur van een boek over de Secret Service, stelt over deze procedure: "Met een zich voltrekkende terroristische aanval zou de procedure moeten zijn de president zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde veilige lokatie te krijgen, wat duidelijk niet een school is. Je bent veiliger in een presidentiële limousine, die bomproof, drukproof en kogelproof is... In de presidentiële limo is het communicatiesysteem vrijwel gelijk aan die in het Witte Huis — van daar kan hij bijna alles doen, maar in een school kan hij nauwelijks iets." [St. Petersburg Times, 7/4/2004]

       
9:03 a.m. President Bush zal later bij verschillende gelegenheden opmerken: "Ik zat buiten het klaslokaal te wachten om naar binnen te gaan, en ik zag een vliegtuig in de toren slaan — de televisie stond vanzelfsprekend aan, en ik heb zelf gevlogen en ik zei, 'Dat is een vreselijk slechte piloot.' En ik zei, 'dat moet een verschikkelijk ongeluk zijn geweest.' Maar ik werd snel verplaatst — Ik had niet veel tijd om erover na te denken”.
Zou Bush hebben bedoeld dat hij de tweede inslag op de Zuid Toren zag? Dat kan niet, hij was toen in de klas en dit bericht werd hem ingefluisterd door Andrew Card (toenmalige Witte Huis stafchef). Maar beelden van de eerste aanslag werden pas op 12 september voor het eerst uitgezonden [Boston Herald, 22/10/02, e.a.].


9:03 a.m. Luchtverkeersleiders in Newark, New Jersey, hebben telefonisch contact met luchtverkeersleiders van New York en worden gevraagd om Vlucht 175 vanuit hun raam te vinden. Zij zien het toestel en kijken met afgrijzen als het de laatste anderhalve kilometer stijl daalt en in het WTC crasht. Rick Tepper (die ook de explosie van de eerste crash zag) herinnert zich: "Hij was in een extreem rechtse helling, zeer stijl en snel duikend. En hij — terwijl hij de Hudson Rivier opkomt — maakte hij een andere scherpe linkse draai en — bewegend richting zuidelijk Manhattan — kon je zien dat hij zichzelf in lijn met de toren probeerde te krijgen. En net voor hij de toren raakte, had hij hem bijna recht en dan — dan raakt hij het gebouw." [HistoryCommons][MSNBC, 9/9/06]
       
9:03 a.m. WTC-7 wordt geëvacueerd. WTC-7 bood plaats aan een serie geheime en semi-geheime diensten en bevatte een opslag van o.a. duizenden onderzoeken naar illegale geldtransacties op Wall Street, waaronder dat van Worldcom en Enron. Dit 174 meter hoge gebouw zal later op de dag, om 5.25 p.m., de derde WTC-toren zijn die volledig instort (Ter vergelijking: het hoogste gebouw in Nederland is de 152 meter hoge Montevideo Wolkenkrabber in Rotterdam).
Volgens een soldaat die ter plaatse was kwam het bevel tot evacuatie nog voordat het tweede vliegtuig in WTC-2 in de Zuid Toren sloeg [Fort Detrick Standart, 18/10/01]. Maar volgens NIST kwam dit besluit zodra WTC-2 werd getroffen, vlak nadat de politie van de Haven Autoriteit (Port Authority) opriep tot evacuatie van het volledige WTC-Complex. Op dat moment vond al een spontane evacuatie plaats door de meeste werknemers in WTC-7 en zijn een groot aantal mensen zelfs al vertrokken [wtc.nist.gov.pdf].
    
Betrokkenen van het Secret Service kantoor, ook gelokaliseerd in WTC-7, krijgen al na de eerste inslag in WTC-1 [8:46 a.m.] opdracht om te evacueren. Het rampencommandocentrum (OEM) van Giuliani wordt pas later rond 10:30 a.m. ontruimd [Cooperative Research], hoewel de exacte tijd nog steeds onduidelijk is.

 NYC Brandweerchef: 'Giuliani geen mister 9/11 en geen held'
Zeer opmerkelijk, omdat dit zwaar versterkte kantoor op de 23ste verdieping van WTC-7 juist werd gebouwd met het oog op rampsituaties, waaronder terroristische aanvallen. Het kantoor was kort daarvoor gerenoveerd voor 15 miljoen dollar, had een eigen lucht en water toevoer en kogel- en bomwerende ramen. Rudolph Giuliani eveacueerde, naar eigen zeggen, nadat hij vernam dat een toren zou gaan instorten [Waarheid911, inclusief geluidsfragment Giuliani]. Die instorting vond plaats om 9:59 a.m.
Sindsdien is de grote vraag hoe Giuliani en de mensen om hem heen voorkennis van een eerste instorting konden hebben, terwijl tegelijkertijd (343 brandweerlieden kwamen om) honderden brandweermannen in de torens hiervan niet op de hoogte waren en, ondanks hun expertise, evenmin uitgingen van instorting. Giuliani, die zijn uitspraak op de dag van de aanslagen deed, heeft voorkennis nadien altijd ontkend. Tijdens voorronden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor 2008 hebben hardnekkige demonstraties van boze brandweerlieden grote invloed op zijn gekoesterde imago als held van 9/11.


Bush in Booker Elementary School
Na melding van tweede aanval op WTC leest Bush voor op de Booker Elementary school [Source: 911Research]
[9:03 - 9:06a.m.] Bush gaat het klaslokaal binnen van de Booker Elementary (basis)school voor een foto-gelegenheid ter promotie van zijn onderwijsplannen [New York Times, 16/9/01]. Bush gaat nog steeds uit van een ongeluk bij de eerste inslag in het WTC en weet nog niets van de tweede inslag. Bush vertelt later dat hij gedurende de 'les' nadacht over wat hij over de WTC-crash zou gaan zeggen. "Ik was mij op dat punt aan het concentreren over het programma, bedenkend over wat ik zou gaan zeggen. Vanzelfsprekend had ik het gevoel dat het een ongeluk was. Ik was er ongerust over, maar er waren geen alarmbellen." [Washington Times, 17/10/02, cashed by HistoryCommons].
In de klas bevinden zich circa 150 mensen, waaronder veel reporters en veiligheidsmensen en slechts 16 kinderen (7 jaar oud) uit de tweede klas. De kinderen hebben juist hun boeken gepakt als om 9:05 a.m. (of 9:06 a.m.) Stafchef Andrew Card naar Bush toeloopt en hem in het oor fluistert, "Een tweede vliegtuig heeft het World Trade Center geraakt. Amerika wordt aangevallen." [Telegraph.co.uk, 16/12/01].
    
Klaslokaal waar Bush leest met kinderen uit groep 2
President Bush and Sandra Kay Daniels lezen het verhaal over de geit, terwijl de media toekijken. [Source: White House/ Eric Draper]
Bush leest met de kinderen dan nog minutenlang uit het boek 'The Pet Goat'. Wanneer dat is afgelopen, zegt Bush tegen de kinderen “Hoo! Dit zijn geweldige lezers. Heel indrukwekkend! Jullie allemaal bedankt voor het laten zien van jullie leesvaardigheden. Ik weet zeker dat jullie ook oefenen. Nietwaar? Meer lezen dan jullie televisiekijken? [handen gaan omhoog] Oh, dat is geweldig. Heel goed. Zeer belangrijk om te oefenen! Bedankt dat ik hier mocht zijn. Zeer onder de indruk." [Transcript van Booker video]
Kranten noemen tijdstippen tussen 9:12 a.m. en 9:16 a.m. waarop Bush uiteindelijk het klaslokaal verlaat. [HistoryCommons: 'An Interesting Day'] Volgens Bill Sammon, Witte Huis correspondent voor de Washington Times, blijft Bush ook daarna nog treuzelen. Hoewel de lokatie van Bush al dagen bekend is, het land wordt aangevallen op strategische doelen, loopt de president naar schatting om 9:15 a.m. naar een aangrenzend lokaal waar hij met zijn staff overlegt en een speech over de aanslagen voorbereidt. Ondanks nieuwe en gevaarlijke ontwikkelingen op dit tijdstip, zoals Vlucht 77, en de mogelijkheid van nieuwe kapingen waarbij meer vliegtuigen als projectielen worden ingezet, wordt president Bush door Secret Service toegestaan om in de bibliotheek van de Booker Elementary School om 9:29 a.m. een korte toespraak te houden. Ook deze tijd was, op enkele minuten na, al dagen bekend. Om 9:33 a.m. verlaat Bush de school. Hij rijdt met zijn colonne in hoge snelheid naar Sarasota-Bradenton Airport (SRQ) [911Research], waar hij de Airforce One om 9:43 a.m. bereikt. Airforce One zal pas om 9:55 a.m. opstijgen, omdat het toestel extra zwaar op mogelijke explosieven wordt gecontroleerd.
[Lees meer: HistoryCommons, 'An Interesting Day' - de vele links naar mainstreambronnen zijn in dit artikel helaas onbruikbaar].


[9:03 - 9:08 a.m.] In diverse stappen worden de luchtruimen boven New York en Washington voor alle luchtverkeer afgesloten. [HistoryCommons] Binnen een minuut na de crash van Vlucht 175 in WTC-2 geldt in New York City een opstijgverbod, zonder dat hiervoor toestemming uit Washington wordt gevraagd. Vliegvelden in Boston en Newark volgen binnen enkele minuten. Rond 9:08 a.m. zijn alle nationale vluchten vertrekkend van of aankomend naar Boston en New York City geannuleerd [Boston.com, AP, 12/8/02][Ook Waarheid911/Usaf911].

9:03 a.m. Jim Pierce, een neef van President Bush, ziet de Zuid Toren van het WTC geraakt worden vanuit zijn nabijgelegen Millennium Hotel. Pierce is leidinggevend directeur van de AON Corporation, een verzekeringsbedrijf met kantoren in WTC 2. Deze morgen had hij een zakenlijke bijeenkomst belegd op de 105de verdieping van WTC-2. Maar omdat het gezelschap te groot was voor de beschikbare ruimte werd de avond ervoor besloten om te verplaatsen naar het Millennium Hotel. Volgens een boek van voormalig First Lady Barbara Bush, verneemt Pierce later dat zich tijdens de aanslag twaalf mensen in de kamer bevonden waar oorspronkelijk vergaderd zou worden. Slechts één daarvan overleeft de aanslag [Annanova, 18/9/01, e.a.].
     

Terug naar begin
TOP

Overzicht

     
9:03 a.m. Nu niemand langer heen kan om het feit dat sprake is van een gecoördineerde aanval, beginnen alle telefoons op het NORAD hoofdkwartier in Cheyenne Mountain, Colorado, te rinkelen [Gazette, Colorado Springs, 7/10/01, e.a.].

9:03 a.m. Een gevechtspiloot van Otis Air Base op weg naar New York City zegt later dat het niet had uitgemaakt als hij Vlucht 175 tijdig had ingehaald, omdat alleen president Bush toestemming voor het neerschieten kon geven, en Bush is op dat moment bij een publiek optreden [Cape Cod Times, 8/21/2002]. “Alleen de president heeft de bevoegdheid om een burgervliegtuig te laten neerschieten", volgens een CNN rapport uit 1999 [CNN, 10/26/1999]. Feitelijk heeft op 9/11 ook Minister van Defensie Rumsfeld de bevoegdheid om een vliegtuig te laten neerhalen, maar hij reageert rond deze tijd niet op de crisis [New York Observer, 6/17/2004]. NORAD Commandant Larry Arnold verklaart later dat op 9/11, “ik de bevoegdheid had om in geval van een noodtoestand een toestel vijandig te verklaren en het te laten neerschieten onder een noodomstandigheid.” [Filson, 2004, pp. 75].

Cheney en Rice in het PEOC
Cheney met Condoleezza Rice in het PEOC. [source pic. 911myths.com]
9:03 a.m. Nationaal Veiligheidsadviseur Rice hoort van tweede aanslag Vlucht 175 als zij even daarvoor, om 9:00 a.m. haar dagelijkse stafbijeenkomst heeft geopend. Zij zegt later dat ze de ontmoeting afbrak en direct naar de bunker onder het Witte Huis vertrok (PEOC, Presidential Emergency Operation Center). Richard Clarke, hoofd contra-terrorisme, herinnert zich dat Rice eerst het kantoor van vice-president Dick Cheney bezoekt, waar hij haar enkele minuten later zal ontmoeten. Pas dan lopen ze gezamenlijk naar het PEOC. [HistoryCommons]. Meer hierover op 9:26 a.m.
[Uitgebreid aanvullend verslag over Cheney in het PEOC, 911myths,com]


9:03 a.m. Het Pentagon verhoogt interne veiligheidsniveau niet, ondanks de aanvallen in New York. Dit niveau loopt van 'normaal' tot vier niveaus van verhoogde paraatheid (van alpha tot delta). John Jester, hoofd van de Defense Protective Service zegt dat de Terrorist Force Protection Condition 'normaal' blijft (nadat hem verteld wordt van de tweede aanslag in NYC). Dit houdt in dat er geen dreiging is van terroristische activiteit. Een boek van het Ministerie van Defensie meldt het volgende: "Niemand in de Defense Protective Service ontving een waarschuwing over een gekaapt vliegtuig op weg naar de omgeving Washington." Jester zal het dreigingsniveau niet laten verhogen tot kort voor 9:37 a.m., als het Pentagon wordt geraakt. [HistoryCommons]
Dit is sterk in tegenspraak met geluiden uit het PEOC, de commandobunker onder het Witte Huis, eveneens in Washington D.C., waar men wel op de hoogte is van een snel naderend vliegend object [Lees getuigenis van Minister van Transport Norm Mineta over de situatie in de bunker ]. Zie ook [9:26 a.m.]


Barbara
Barbara Riggs, Secret Service
9:03 a.m. Secret Service volgt twee gekaapte toestellen en schat het Witte Huis in als volgend doel. Barbara Riggs, destijds derde in hoogste rang bij de Secret Service, zegt op de website PCCW (President's Council of Cornell Women) het volgende: "Door radarcontrole en het opzetten van een open lijn met de FAA was de Secret Service in staat om actuele informatie te ontvangen over andere gekaapte toestellen. Wij volgden twee gekaapte toestellen toen zij Washington D.C. naderden. Naar onze inschatting was het Witte Huis een doel. Terwijl het Witte Huis geëvacueerd werd maakte Secret Service zich op om het complex te verdedigen." [Helaas is dit artikel verwijderd. Een groot deel staat nog op HistoryCommons.org].

[9:03 - 9:37 a.m.] NBC News correspondent Jim Miklaszewski passeert in het Pentagon een functionaris van het Ministerie van Defensie. De functionaris zegt niet te weten wat er precies gaande, maar, zegt hij, "dit is zodanig gecoördineerd dat ik - als ik jou was - vandaag zou wegblijven uit de E-ring (buitenste Pentagonring), want wij zijn de volgende..." Volgens Miklaszewski sprak de functionaris volledig vanuit zijn instinct [HistoryCommons].

[9:03 - 9:37 a.m.] Onderminister van Defensie Paul Wolfowitz gaat door met zijn bezigheden. Minister van Defensie Rumsfeld blijft op zijn kantoor. Wolfowitz: “We hadden een vergadering in mijn kantoor. Iemand zei dat een vliegtuig het World Trade Center had geraakt. We deden de televisie aan en zagen fragmenten van het tweede inslaande vliegtuig, en dat is de manier waarop ik mij het herinner. Het is een beetje vaag.... Er leek niet onmiddellijk veel aan te doen en we gingen door met waarover de vergadering ook ging." [Vanity Fair, cashed by DefenseLink.mil 9/5/03]

Na 9:03 a.m. Secret Service (USSS) wil gevechtstoestellen van DCANG, Andrews Air Force Base in het luchtruim boven Washington D.C. Niets is beschikbaar [HistoryCommons]. Drie ongewapende F16's van DCANG trainen 333 k/m verderop in het zuiden van North Carolina. Zij vertrokken vanaf Andrews AFB (vlakbij het Pentagon) richting North Carolina om 8:36, toen de kapingen juist bekend waren. Zij bereiken Washington pas weer om 10:45 a.m. als de aanvallen al voorbij zijn [HistoryCommons].
Nadat het tweede toestel in WTC-2 vliegt, maakt DCANG, gelegerd op Andrews AFB en slechts op 16 kilometer afstand van het Pentagon, zich op voor gewapende interceptie. DCANG heeft nog zeker drie kwartier nodig om de toestellen met AIM-9 raketten te bewapenen. Te lang, want USSS belt [voor 9:36 a.m.] opnieuw en eist direct toestellen in de lucht, “Get in the air now!”. [Groot artikel, AviationWeek.com, 9/9/02] [HistoryCommons]
Om 10:42 a.m. (ruim anderhalf uur na eerste oproep USSS) stijgen vanaf Andrews de eerste twee F16's op [HistoryCommons]. Door tijdgebrek zonder rakketten en vrijwel ongewapend. De piloten overwegen eventueel hun eigen toestel als wapen in te zetten .
Twee andere F16's van DCANG stijgen 27 minuten later op [om 11:09 a.m.]. Met AIM-9 raketten aan boord èn een door het Witte Huis verstrekt shootdown bevel. Zowel Vlucht 77 als Vlucht 93 zijn dan al lang gecrasht. "Nadat het Pentagon geraakt was," zegt Don C. Mozley, commandant van de 113th Logistics Group, werd ons verteld dat er meer [vliegtuigen] op komst waren. Niet 'eventueel op komst'; ze kwamen er aan." [AviationWeek]
    
DCANG (District of Columbia Air National Guard), gevestigd op Andrews Air Force Base dat tevens thuishaven is van het presidentiële vliegtuig de Airforce One. DCANG onleent zijn bestaansrecht aan het permanent beschikbaar zijn voor verdedigende taken in dienst van de hoofdstad. Een natuurlijk gegroeide verantwoordelijkheid in een stad die wemelt van nationale en strategische symboliek, waar bovendien dagelijks vliegtuigen op Andrews AFB landen met staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders. Voor het snelle reactievermogen maakt het geen verschil of het één uit de koers geraakt vliegtuig betreft, zoals in het jaar voorafgaand tientallen malen gebeurde, of dat sprake is van doelbewuste en grootschalige terreur. Tot vlak voor 11 september 2001 luidt het credo van DCANG dan ook als volgt:
"Het voorzien van gevechtseenheden in de hoogst mogelijke staat van paraatheid. We zullen de Luchtmacht en andere Defensieagentschappen ondersteunen. We zullen plaatselijke gemeenschappen waar mogelijk gevechtsklare bijstand verlenen."

De term "Hoogst mogelijke staat van paraatheid" houdt een militaire protocol in, waarbij toestellen per direct inzetbaar zijn voor gewapende actie in de lucht. Dat is ook de functie van DCANG, die daarom de Capital Guardians (hoofdstedelijke beschermelingen) worden genoemd. Vlak na 9/11 is het credo van DCANG gewijzigd in een slogan die is ontdaan van elk dwingend protocol:
"Hoofdstedelijke beschermelingen, vaderlandslievende Amerikanen, ondersteunen en verdedigen de Verenigde Staten van Amerika en 's lands hoofdstad indien voorgeschreven door de President, om zeker te zijn van het behoud en het voortbestaan van vrijheid."

[uitgebreid op Waarheid911/usaf911]


Donald Rumsfeld helpt bij het dragen van een stretcher op het veld voor het getroffen Pentagon
Rumsfeld gezien op een video uitzending bij CNN terwijl hij helpt bij het dragen van een stretcher, kort na de aanval op het Pentagon. Hij staat iets rechts van het midden in het plaatje. [Source: CNN] [HistoryCommons.org]
[Kort na 9:03 a.m.] Donald Rumsfeld, Minister van Defensie, laat verstek gaan als in het Pentagon de Executive Support Center (ESC) bij elkaar komt. Volgens Tory Clarke, is ESC "DE PLEK in het gebouw waar het topleiderschap militaire operaties coördineert tijdens nationale noodtoestanden."
Tory Clarke is Assistent Minister van Defensie voor Publieke Zaken. Kort na de tweede crash arriveren Clarke en Larry Di Rita (Rumsfeld's stafchef) bij de ESC. Even daarvoor informeren ze Rumsfeld op zijn kantoor over de tweede aanslag. Rumsfeld blijft op zijn kantoor om zijn dagelijkse overleg af te wachten. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de Minister van Defensie afwezig tot ongeveer 10:15 a.m. [Boeken: Clark, 2006, Cockburn, 2007].
De 9/11 documentaire 'ZERO' (2008) toont een foto van Rumsfeld op het grasveld voor het Pentagon, waar hij personeel helpt met het dragen van een stretcher.


[kort na 9:03 a.m.] Hoofd van het New Yorks Politie Departement (NYPD), Joseph Esposito, roept 'Operation Omega' af over New York City. Dit betekent voor de stad de hoogste staat van paraatheid. Regeringsgebouwen worden geëvacueerd en hoofdkantoren van politie beveiligd. [New York Post, 6/10/01].

9:04 a.m. De crash van Vlucht 175 in WTC-2 leidt tot verwarring bij NORAD's Northeast Air Defense Sector (NEADS). Sommigen denken dat het een oefening is. NEADS is juist over de kaping geïnformeerd. Verschillende medewerkers zien even daarvoor op televisie Vlucht 175 inslaan. Zij vragen zich af of dit de kaping is waarover zij zojuist geïnformeerd zijn. Tape-opnamen van de verwarring gaan als volgt: “Is deze explosie deel van wat we nu op TV zien?"... "En er is ook een mogelijke tweede kaping - een United Airlines"... "Twee vliegtuigen?" Iemand verklaart, "Ik denk dat dit een verdomde input is, om eerlijk te zijn." "Input" verwijst naar een programmatische invoer, een simulatie als deel van een oefening. [Vanity Fair, 1/08/06].

     
Terug naar begin
TOP

Overzicht


9:04 a.m. Door de inslag van een tweede toestel in WTC-2 gaan verschillende 'alarmbellen' af in WTC-7, waar onder andere het Office of Emergency Management (OEM) van burgemeester Giuliani is gevestigd. Het alarm meldt dat er geen waterdruk is en dat de noodstroomgenerator is geactiveerd. Het OEM (dat beschikt over een eigen zuurstof- en stroomfaciliteit) verzoekt onmiddellijk om luchtsteun boven New York City. Er wordt geantwoord dat federale steun onderweg is, maar de FAA instrueert OEM om voor luchtbescherming de faciliteiten van de New York Police Dep. (NYPD) en de politie van de havenautoriteit aan te spreken.
[HistoryCommons] OEM wordt ook gewaarschuwd dat volgens de luchtverkeerstoren van Kennedy Airport een niet nader geïdentificeerd vliegtuig richting New York vliegt . Een verslag door het Mineta Transportation Institute meldt dat het gaat om Vlucht 93, die later zal crashen in Pennsylvania. Niettemin vliegt Vlucht 93 om deze tijd nog steeds in westelijke richting en zal pas om 9:36 van koers wijzigen. Niet naar New York, maar richting Washington D.C. Airport [Jenkins and Edwards-Winslow, 9/2003, pp. 16].
Zie ook tijdstip 9:03 a.m. WTC-7 wordt geëvacueerd.Lynn Tierney, adjunct brandweercommissaris in NYC, op 11 sept. 2001 [source picture, faa.gov]
9:05 a.m. Geen zorg bij de brandweer dat de torens volledig zullen instorten [HistoryCommons].
Brandweercommissaris Thomas von Essen spreekt in lobby van de Noord Toren kort met brandweerchef Ray Downey. Volgens Von Essen heeft Downey — een zeer gerespecteerd expert op het gebied van instortingen — tegen hem gezegd, "Weet je, deze gebouwen kunnen instorten." Von Essen herinnert zich: "Hij vertelde het in het langslopen, niet dat deze gebouwen in veertig minuten zullen instorten, en we zullen iedereen hieruit krijgen, of niet dat ze morgen zullen instorten, of niet dat ze hoe dan ook zullen instorten. Alleen dat ze kunnen instorten." [9/11 Commission, 5/18/2004, e.a.]
Andere brandweerlieden lijken deze zorg niet te delen. Korte tijd later, op de zuidlaan van het WTC-complex, zal Lynn Tierney, die adjunctcommissaris is van de brandweer, een ontmoeting hebben met Ray Downey en anderen, waaronder commissaris Von Essen. Tegen die tijd is Downey alleen bezorgd dat de 110 meter hoge antenne op de Noord Toren zal gaan vallen. Lynn Tierney: "Niemand heeft ooit gedacht dat de torens naar beneden zouden komen." [Pittsburgh Tribune-Review, 9/11/2006].
Volgens NIST hadden leidinggevende brandweerlieden die binnen de Twin Towers taken uitstippelden de verwachting "dat er condities aanwezig zijn voor lokale instortingen op beschadigde verdiepingen," maar ze "verwachten niet dat er enige voorwaarde is voor grote instortingen of voor het instorten van de complete gebouwen." Aan het eind van een driejarig onderzoek naar de WTC-instortingen zal NIST verklaren, "Geen van de geïnterviewden gaf aan te hebben gedacht dat de gebouwen volledig zouden instorten." [National Institute of Standards and Technology, 9/2005, pp. 72 and 75-76 pdf file]

9:06 a.m. (of 9:05 a.m.) President Bush leest in de Booker Elementary School met kinderen uit "The Pet Goat" [de lievelingsgeit], als stafchef Andrew Card naar hem toeloopt en hem in het oor fluistert, "Een tweede vliegtuig heeft het World Trade Center geraakt. Amerika wordt aangevallen." Bush zal nog acht tot negen minuten blijven doorlezen.
[HistoryCommons 1 & 2] [Daily Telegraph, 16/12/01]. Lees meer in tijdlijn [9:03 - 9:06a.m.]


9:07 a.m. FAA Commando Centrum informeert alle luchtverkeersfaciliteiten over de eerste kaping van Vlucht 11 [HistoryCommons].

[9:08 - 9:11 a.m.] Automatische piloot van Vlucht 77 korte tijd uitgezet, na het gelijktrekken op ongeveer 7,5 k/m hoogte en een lichte koerswijziging richting oost - noordoost [Co.Research]. Na drie minuten wordt de automatische piloot opnieuw ingeschakeld. Deze informatie is achteraf verkregen na analyse van de vluchtdatarecorder [National Transportation Savety Board - NTSB (pdf), 13/02/02]. Over deze informatie van de NTSB bestaan veel vraagtekens. Van de vluchtdatarecorder van Vlucht 77 bestaan meerdere versies. Op vragen hierover doen NTSB en FBI geen mededelingen. Meer op Waarheid911: Datarecorder Vlucht 77 produceerde drie vluchtroutes.


George W. Bush | Actions & Inactions on 9/11
Perschef Andrew Card fluistert, 'Een tweede vliegtuig heeft het World Trade Center geraakt. Amerika wordt aangevallen.' [source, Agence France-Presse]
9:09 a.m. Leiding NEADS houdt F16's Langley AFB aan de grond.
Majoor Kevin Nasypany (mission crew commander) bij NEADS (NORAD-sector), wil F16's van Langley's Air Force Base, Virginia, richting New York City laten vertrekken als steun voor de F15's van Otis AFB [Co.Research]. De NEADS leiding weigert echter het verzoek en gebiedt 'battle stations' om zich op Langley beschikbaar te houden. 'Battle stations' houdt in dat de piloten klaar zitten in hun cockpits, maar met de motoren uit. De 9/11 Commissie accepteert dit verslag later, verklarend dat het de niet de bedoeling was om Washington D.C. te beschermen, maar omdat zorg bestond dat de gevechtspiloten op weg naar New York (van Otis AFB) wellicht zonder voldoende brandstof kwamen te zitten en vervangen moesten worden, maar ook vanwege de algemene onzekerheid over de situatie in de lucht. Rond deze tijd meldt het FAA Commando Centrum dat 11 vliegtuigen niet met FAA-faciliteiten in contact zijn of op onverwachte routes vliegen. [Vanity Fair, 1/8/2006, e.a.]

NEADS commandant Robert Marr zegt dat hij Langley piloten naar hun battle stations stuurde toen hij Vlucht 175 om 9:03 a.m. in het WTC zag vliegen. "We dachten dat New York City onder vuur lag. Het plan was om NYC te beschermen."
[Boek: Filson, 2004, pp. 60] Niettemin spreken op zijn minst twee piloten dit tegen. Majoor Dean Eckmann staat erop dat het 'battle stations alarm' niet plaatshad voor 9:21 a.m. Een andere piloot, code-naam Honey (waarschijnlijk Craig Borgstrom) verzekert dat dit niet gebeurde voor 9:24 a.m.


9:09 a.m.-9:13 a.m. September 11, 2001: Otis gevechtsvliegers blijven in "wachttoestand" boven de Atlantische Oceaan in plaats dat ze New York City verdedigen. De twee F-15 gevechtstoestellen die vertrokken van Otis Air National Guard Base, in reactie op Vlucht 11 (gecrasht WTC1 om 8:46), zijn naar "Whiskey 105" gestuurd, een militair luchtruim voor trainingsdoeleinden boven de oceaan, net zuidelijk van Long Island. De 9/11 Commissie: "Om luchtverkeer boven New York te vermijden en onzeker van wat te doen, werden de gevechtstoestellen naar militair luchtruim gedirigeerd om 'klaar te zijn indien nodig'. De Otis gevechtsvliegers bleven in deze wachtsituatie van 9:09 tot 9:13." [9/11 Commission, 7/24/2004, pp. 20]
Otis piloot Major Daniel Nash zal later zeggen: "Noch de burger [lucht] verkeersleiding, noch de militaire [lucht] verkeersleiding wist wat ze ons wilde laten doen." [Cape Cod Times, 8/21/2002] [HistoryCommons]

9:09 a.m. Vele valse meldingen van kapingen veroorzaken verwarring. Het FAA-Commando meldt dat een groot aantal vliegtuigen op dat moment geen normaal contact onderhoudt, geheel geen contact heeft of afwijkt van geëigende vluchtroutes (zie vorig punt). Deze chaos lijkt te zijn ontstaan nadat in de vijf minuten ervoor [9:03 - 9:08 a.m.] de luchtruimen boven New York City (en Western Atlantic) en Washington D.C. zijn afgesloten voor vliegverkeer, waarbij vliegtuigen die onderweg zijn direct moeten uitwijken. Er is sprake van mogelijke kapingen, niet van expliciete meldingen van kapingen, op één uitzondering na. Luchtverkeersleidingen hebben hun handen vol aan het ontwarren van de chaos.
[HistoryCommons] [Boston.com, AP, 12/08/02] [Newhouse Newsservice, 31/0/05].


Stanley Praimnath, overlevende WTC-2
Stanley Praimnath, overlevende WTC-2 [source picture, CNN]

9:10 a.m. Geen inferno op de 78ste verdieping van de Zuid Toren, de laagste verdieping in de impactzone van Vlucht 175 [HistoryCommons].
Brian Clark, vice-president van makelaardij Euro Brokers, bevindt zich op moment van impact op de 84ste verdieping. Via stairway A (de enige trap die van boven tot beneden intact bleef) bereikt hij samen met Stanley Praimnath, ook werkzaam in de toren, de omgeving die zij later inschatten als de 77ste of 78ste verdieping. De muren zijn hier zodanig gescheurd of gebroken dat overzicht mogelijk is over het gedeelte waar Vlucht 175 is ingeslagen. Clark ziet echter geen grote brand. Later zal hij zeggen, "Je kon door de scheuren heen kijken en vlammen zien. Deze kropen slechts kalm omhoog, niet een woeste brand. En er was daar wat rook, maar nogmaals, ik denk dat de trappen op overdruk stonden, de lucht naar buiten duwde waardoor we minder last hadden van rook in de trapgang dan je zou verwachten." [BBC.uk/science, 7/3/02]. Deze waarneming is strijdig met resultaten van onderzoeken, zoals NIST, waarbij de instorting wordt verklaard door hevige branden voorafgaand aan de instorting [NY Times, 20/10/04, cashed by 911Research]. NIST heeft deze onderzoeken overigens nooit hard kunnen maken [waarheid911.com/14points].
Brandweerman Orio Palmer zal 42 minuten later ook aankomen op de 78ste verdieping, alleen dan van beneden naar boven. Samen met collega Ronald Bucca meldt hij om 9:52 a.m. enkele brandjes die met twee lijnen kunnen worden geblust. Zeven minuten later komen beide mannen om het leven als de toren instort. [meer op tijdlijn 9:52 a.m.][zie ook Waarheid911.com].


9:10 a.m. Washington Flight Control signaleert een nieuw vliegtuig zonder radiocontact en zonder transponder-indentificatie binnen zijn radar in oostelijke richting. Ze realiseren zich niet dat het Vlucht 77 betreft. Hoewel bewust van de kapingen en inslagen van Vluchten 11 en 175 (Twin Towers), laten zij na om alarm te slaan [9/11 Commission, 17/6/2004]. Over deze weergave bestaat tegenstrijdige informatie. De FAA meent op basis van NORAD's datagegevens dat het toestel alleen is opgemerkt toen het binnen radarbereik kwam van Washington's Dulles International Airport om 9:24 a.m. [meer op HistoryCommons, 9:24 a.m.].

9:12 a.m. NEADS (NORAD’s Northeast Air Defense Sector) verklaart "AFIO" (Authorization for Interceptor Operations), een volmacht om onderscheppingen uit te voeren, en neemt controle over het luchtruim van New York. Daarmee krijgt het leger meer zeggenschap over dat gedeelte van het luchtruim dan de FAA. Gevechtstoestellen vanaf Otis Air National Guard Base zullen richting New York City vertrekken in reactie op Vlucht 11 (gecrasht WTC1 om 8:46).
In de afgelopen minuten zijn de twee Otis gevechtsvliegers vastgehouden in een "wachtpositie" in militair luchtruim boven de Atlantische Oceaan (see 9:09 a.m.-9:13 a.m. September 11, 2001 ) en NEADS was niet in staat om van de FAA toestemming te krijgen om het burgerluchtruim boven New York binnen te vliegen. Volgens een FAA document: "Met het verklaren van AFIO accepteert NORAD verantwoordelijkheid voor het zien en vermijden (door onderscheppingstoestellen) van al het bekende vliegverkeer en verzekert het een veilig onderscheppingsmanagement." [HistoryCommons]

9:12 a.m.-11:57 a.m. NEADS en NORAD ondervinden communicatie problemen. Opnames van de gebeurtenissen op de operationele lokaties van NORAD's Northeast Air Defense Sector (NEADS) in Rome, New York, geven aan dat zowel NEADS als NORAD kampen met aanmerkelijke communicatieproblemen met andere agentschappen. Veel meer hierover inclusief meerdere bronnen: HistoryCommons


9:24 a.m. De FAA, die 28 minuten eerder ontdekte dat Vlucht 77 van koers week richting oost, over West-Virginia, heeft vanaf nu herhaaldelijk contact met NORAD. Een Pentagonwoordvoerder zegt, "Het Pentagon was zich eenvoudig niet bewust dat het vliegtuig onze kant op kwam." [Newsday, 23/09/01, New York Times, 16/10/01]. Legerofficials in het commandocentrum van het Pentagon praten vanaf de eerste crash niettemin nadrukkelijk over ordehandhaving. Vluchtleidingofficials praten over wat te doen. [New York Times, 15/09/01].

NIST FOIA 09-42: R14-UC - F15 [23:06]
  9:25 a.m. Volgens de 9/11 Commissie bereiken twee gevechtsvliegtuigen van Otis AFB om [9:25] eindelijk Manhatten (ook tijdlijn 8:46 a.m.) Dit gebeurt nadat deze F15 toestellen om 9:13 vanaf Long Island coast hun 'wachtpositie' [tijdlijn 9:12] hebben verlaten. Echter volgens vele getuigen in New York zullen de eerst gevechtsvliegtuigen pas boven Manhatten verschijnen rond half 11! Het filmpje toont hier een F15 [selecteer 23:06] ruim na het intstorten van de eerste toren, WTC2 [om 9:59] en vlak voor het instorten van WTC1 [om 10:28].

[HistoryCommons.org, Otis Fighters Arrive over New York]
[Shoestring 9/11 Blog: Where Were the F15s on 9/11?]

[F15 over Manhattan on 9/11 - schokkend materiaal]

Cheney met Condoleezza Rice in het PEOC. Cheney zou geen beslissing nemen na meldingen van een snel naderend vliegtuig. [source picture unknown]
9:26 a.m. Volgens diverse lezingen is vice-president Dick Cheney op dit tijdstip in de Presidential Emergency Operations Center (PEOC) onder het Witte Huis, samen met Minister van Transport Norman Mineta en anderen. Mineta herinnert zich (en heeft dat later herbevestigd) dat, terwijl een verdacht vliegtuig richting Washington vliegt, een onbekende jonge man binnenkomt en tegen Cheney zegt, "Het vliegtuig is 50 miles (±80km) verwijderd; het vliegtuig is 30 miles (± 50km) verwijderd". En toen hij uitkwam op, "Het vliegtuig is 10 miles (± 16 km) verwijderd", zei de jongeman eveneens tegen de vice president: "Zijn de bevelen nog steeds van kracht?" De vice president draaide, schudde zijn hoofd en zei: "Natuurlijk zijn de bevelen nog steeds van kracht. Heb je iets tegengestelds gehoord?"
Norman Mineta refereert bij deze getuigenis aan Vlucht 77 die crashte in het Pentagon.
[Getuigenis Mineta voor de 911Commissie ]
De 911Commissie zal concluderen dat, ondanks duidelijk andere aanwijzingen in het tijdsverloop, inclusief getuigenissen van Richard Clark [9:03 a.m.] en David Bohrer, een Witte Huis fotograaf, de vice-president pas kort voor tien uur in de ruimte arriveert, mogelijk om 9:58 a.m." Dat is 21 minuten na de crash op het Pentagon.
[HistoryCommons.org, conflicting accounts Cheney]
[HistoryCommons.org, differing accounts on timing]
[Uitgebreid aanvullend verslag over Cheney in het PEOC, 911myths,com]

[Radarsignalering Secret Service van gekaapte toestellen richting Washington D.C.
]

Boeing E-4B National Airborne Operation Center (NAOC)
E-4B National Airborne Operations Center (NAOC)
[Source: Wikipedia]

9:28 a.m. Vluchtleiding komt erachter dat Vlucht 93 is gekaapt. [MSNBC, 30/07/02].

[kort voor 9:37 a.m.] Een E- 4B National Airborne Operations Center (NAOC ) stijgt op van een niet nader genoemd vliegveld buiten Washington. Minuten na de aanslag op het Pentagon zou een gelijkend viermotorig maar ongeïdentificeerd toestel circelend boven het Witte Huis zijn gesignaleerd. CNN heeft later geopperd dat dit mogelijk deze E-4B NAOC is geweest. [CNN, 12/9/07]
Dit hypermoderne communicatietoestel, een militaire versie van de Boeing 747 van het departement van defensie, met aan boord zowel civiele als militaire functionarissen, zou als één van drie toestellen zijn ingezet om deel te nemen aan 'Global Guardian' . Een militaire oefening die van tevoren was gepland. Direct na de aanslag op WTC-2 besluit de leiding van Global Guardian, veilig onder de grond in een met staal en beton versterkte bunker in Offutt Air Force Base in Nebraska, om over te gaan op “real-world mode.” [Omaha World Herald, 27/2/02]

CNN correspondent John King
WIT VLIEGTUIG BOVEN WITTE HUIS
(9:41 a.m.-9:42 a.m.)
CNN topcorrespondent John King, die 180 meter vanaf het Witte Huis staat, zal verklaren: “Ongeveer tien minuten geleden, cirkelde hier hoog in de lucht een wit vliegtuig. Nu zie je hier in het algemeen geen vliegtuigen in de omgeving boven het Witte Huis. Dat is verboden luchtruim. Geen redenen om aan te nemen dat dit vliegtuig daar was met slechte bedoelingen, maar Secret Service was zeer ongerust, omhoog wijzend naar het vliegtuig in de lucht. We kunnen alleen nog zeggen dat het nu uit zicht is.”
[CNN, 11/9/01, cashed by HistoryCommons.com]
[transcripts.cnn.com, part1]
[transcripts.cnn.com, part2]


[kort na 9:37 a.m.] Een E- 4B National Airborne Operations Center (NAOC ) stijgt op van Wright-Patterson Air Force Base, bij Dayton, Ohio, op weg naar een niet onthulde locatie. Drie van deze vliegende (volledig operationele) commandocentra vlogen in de ochtend van 9/11 boven de VS in het kader van 'Global Guardian', een grote militaire oefening. Deze tijdens de koude oorlog ontwikkelde
9:37 a.m. Vlucht 77 verongelukt in het Pentagon. [42 minuten of meer nadat het contact was verloren, 57 minuten nadat NORAD over de eerste kaping werd geïnformeerd. [New York Times, 16/10/01, CNN, 17/09/01]
NEADS officials roepen vlak voor de inslag gefrustreerd waar de jagers uit Langley blijven. Die zijn dan nog 150 miles [241 km] uit de buurt. Het zal nog ca. 10 minuten duren voordat zij aanwezig zullen zijn. [VanityFair.com: 9/11 Live: The Norad Tapes: 09:37uur]
Hoe merkwaardig dat vier minuten later [9:41 a.m.] in dat strikt verboden luchtruim boven Washington - nog voor dat de eerste gevechtvliegtuigen gearriveerd zijn - er een groot wit vliegtuig rondcircelt, de zogenaamde Mystery Plane (zie rechts, onder en boven). Tot op heden is de aanwezigheid van dit toestel strikt geheim.

toestellen die telkens worden gemoderniseerd met de nieuwste communicatie technologie, zijn ingericht en bedoeld om tijdens crisis, nucleaire rampen of aanslagen, vanuit de lucht leiding te kunnen blijven geven. Om die reden kregen de toestellen tijdens de Koude Oorlog de bijnaam “Doomsday” planes. [Omaha World Herald, 27/2/02]

9:58 a.m. De 911Commissie concludeert dat vice-president Dick Cheney pas enkele minuten voor tien de presidentiële schuilkelder en operationeel centrum [PEOC] onder het Witte Huis betreedt. Dit tijdstip wordt door belangrijke getuigenissen tegengesproken,
zie [9:26 a.m.].

9:59 a.m. De Zuid Toren, WTC-2, stort in. [New York Times, 12/09/01].

10:06 a.m. Vlucht 93 verongelukt in Pennsylvania. [CNN, 12/09/01].

10:28 a.m. De Noord Toren, WTC-1, stort in. [CNN, 12/09/01, NY Times, 12/09/01].


17:20 a.m. WTC Building 7, stort in. [Gemelde tijdstippen varieëren circa 5 minuten, red.].


WIJZIGINGEN IN DE TIJDLIJN

Door officiële wijzigingen - the changing story - die achteraf in de tijdlijn zijn aangebracht is het tot op de minuut in kaart brengen van alle gebeurtenissen aanzienlijk gecompliceerd. Onderscheppingsvluchten door F-15's vanaf Otis Air Force Base om 8:44am en F-16's vanaf Langley Air Force Base om 9:30am werden een dag na het verhoor van generaal Richard Myers in de tijdlijn geplaatst. Myers meldde op 13 september dat NORAD pas na 9:37am (aanslag Pentagon) opdracht gaf tot onderscheppingsvluchten. Enkele jaren na de aanslagen werden door de 911-Commission opnieuw wijzigingen in de tijdlijn aangebracht.

       

    
Terug naar begin
TOP

Overzicht

 
VLUCHTSPECIFICATIES
Flight 11/ Boeing 767: 81 passengers, 9 flight attendants, 2 pilots TOTAL - 92 persons. American Airlines. Crashed [8:46] : north tower, WTC1.
Flight 175/ Boeing 767: 56 passengers, 7 flight attendants, 2 pilots TOTAL - 65 persons. United Airlines. Crashed [9:03] : south tower, WTC2.
Flight 77/ Boeing 757: 58 passengers, 4 flight attendants, 2 pilots TOTAL - 64 persons. American Airlines. Crashed [9:37] : Pentagon.
Flight 93/ Boeing 757: 37 passengers, 5 flight attendants, 2 pilots TOTAL - 44 persons. United Airlines. Crashed [10:06] : Shanksville, Penn.


VERTREKTIJDEN EN VLIEGVELDEN

Flight 11/ Boeing 767: vertrek [7:59] van Logan International Airport, East Boston. 14 minuten vertraagd. Bestemming: Los Angeles
Flight 175/ Boeing 767: vertrek [8:14] van Logan International Airport, East Boston. 16 minuten vertraagd. Bestemming: Los Angeles
Flight 77/ Boeing 757: vertrek [8:20] van Washington Dulles International Airport. 10 minuten vertraagd. Bestemming: Los Angeles
Flight 93/ Boeing 757: vertrek [8:42] van Newark Liberty International Airport, New Jersey.
41 minuten vertraagd.
Bestemming: San Francisco

TOTALE VLUCHTTIJD
Flight 11/ Boeing 767: vertrek [7:59]crashed [8:46] : North Tower  (WTC1)  NYC  — totale vluchttijd: 47 minuten
Flight 175/ Boeing 767: vertrek [8:14]crashed [9:03] : South Tower (WTC2) NYC  — totale vluchttijd:
49 minuten
Flight 77/ Boeing 757: vertrek [8:20]crashed [9:37] : Pentagon, Washington D.C. — totale vluchttijd:
77 minuten
Flight 93/ Boeing 757: vertrek [8:42]crashed [10:06] : Shanksville, Pennsylvania — totale vluchttijd:
84 minuten

Tijdlijn van de gebeurtenissen:


Complete 911 Timeline (engelstalig) History Commons, Open-Content project by Paul Thompson

Terug naar begin
TOP

Overzicht

11) LAGE BEZETTINGSGRAAD TOESTELLEN  
Hoofdstuk overzicht

De passagiers in de gekaapte toestellen bezetten 20 procent van de vervoerscapaciteit in plaats van de gebruikelijke 75 procent. Deze getallen maken het gemakkelijker om een afwijkende lezing te construeren, zelfs als er in het geheel geen passagiers zijn opgeofferd, zoals veelvuldig wordt verondersteld bij Vlucht 77 (Pentagon).

    
12)
TELEFOONGESPREKKEN IN DE LUCHT

Hoofdstuk overzicht

BBC-Graphic: vluchtroutesTelefoongesprekken die hoog in de lucht werden gevoerd bieden geen houvast als bewijs dat de rampen inderdaad plaatsvonden met commerciële passagiersvluchten. Voor 2006 was het namelijk niet mogelijk om op grote hoogte of met zeer hoge snelheden mobiele gesprekken te voeren zonder storing en uitval. Met een dergelijke belfaciliteit wordt pas sinds kort geëxperimenteerd.
Het meest tastbare bewijs van de aanwezigheid van gegijzelde passagiers zijn de transcripties, gemaakt van gesprekken aan boord van de diverse gekaapte toestellen. In de documentaire Loose Change, An American Coup (full trailer) wordt ingegaan op een aantal merkwaardigheden in de aard van deze gesprekken. Ook zouden er gesprekken zijn geregistreerd met toestellen van de vliegtuigen zelf, de zogenaamde General Telephone and Electronics (GTE) Airphones, wat in 2001 wèl tot de mogelijkheden behoorde.
    
Uit een onderzoek naar de aanwezigheid van dergelijke telefoons in de verschillende op 9/11 gekaapte toestellen blijkt echter dat aan boord van American Airlines toestellen, type Boeing 757, geen airphones waren geïnstalleerd. Niet voor de bemanning en niet voor passagiers. Toch is uitgebreid melding gemaakt van dergelijke gesprekken in het vliegtuig van American Airlines, Vlucht 77 (crash Pentagon).
    
Uit het boek: Revealed: The Unanswered Questions (New York: Carroll & Graf, 2005, auteurs: Rowland Morgan en Ian Henshall )
Bron: Pilots for 9/11 Truth: pilotsfor911truth.org
 Mei 2013: Aanvullend materiaal: Consensus Points about the Phone Calls on 9/11 - Consensus911.org
    
H
et aanvoeren van gsm-telefoongesprekken roept vragen op en veroorzaakt ook twijfels over de betrouwbaarheid van de overige gegevens. Het wachten is op een verklaring. Maar zoals bij de vele andere kritische vragen over 9/11 is er van de kant van de Amerikaanse overheid weinig activiteit te bespeuren.
Dat bellen met mobiele telefoons in vliegtuigen niet alleen theoretisch maar ook in de praktijk tot niets leidt, is door deskundigen inmiddels uitgebreid getest. Niet alleen de aluminium behuizing van een verkeersvliegtuig leidt (zonder recente technologie) tot storing, dat geldt ook voor het razensnel passeren van signaalstations op de grond. Zelfs op lage hoogte met een betrekkelijk lage snelheid wordt het bereik van één station in ongeveer acht seconden gepasseerd. Vervolgens is een zogenaamde (secondendurende) electronische 'handdruk' met een nieuw station nodig, waarbij de vorige wordt verbroken. Allemaal processen die tijd vragen die er op vliegsnelheid niet is. De continuïteit die nodig is voor het bereiken van een stabiele verbinding ontbreekt. Als het even wel lukt dan gooien sterke interferenties [de gezamenlijke werking van meerdere gelijksoortige golven op dezelfde tijd en plaats] en het steeds terugkerende 'handshaking' alsnog roet in het eten. Een praktijkonderzoek met uitgebreide tabellen is te vinden op 911fysics.com. Hierop ook een aantal commentaren van deskundigen, helaas zonder echte discussie of tegenwerpingen, zodat argumentaties nergens echt worden beproefd.
Een andere bron:
New Wireless Technology: While serious doubts regarding the cell calls were expressed in the immediate aftermath of 9/11, a new landmark in the wireless telecom industry has further contributed to upsetting the Commission's credibility. Within days of the release of the 9/11 Commission Report in July, American Airlines and Qualcomm, proudly announced the development of a new wireless technology --which will at some future date allow airline passengers using their cell phones to contact family and friends from a commercial aircraft (no doubt at a special rate aerial roaming charge).
Behoedzaamheid bij 911Research.com. Samengevat: argumenten voor vervalsing zijn onvoldoende sterk omdat er nog te weinig gegevens zijn verzameld over het gebruik van gsm's in de lucht. Toch zijn er volgens 911Research diverse argumenten die de suggestie van vervalsingen ondersteunen. Lees op 911Research.com.


      
13)
OPTIEHANDEL (PUTOPTIES) AMERICAN AIRLINES SCHIET OMHOOG VOOR DE AANSLAGEN

Hoofdstuk overzicht
Putoptie schemaOp de dagen vlak voor de aanslagen werden meer dan tienmaal zoveel putopties verhandeld op American Airlines (AA- ook wel AMR), United Airlines (UAL) en Boeing dan normaal. De koper van een optie koopt het recht om een hoeveelheid aandelen tegen een van tevoren afgesproken bedrag gedurende een bepaalde looptijd te kopen of verkopen. Gedurende die looptijd heeft het fluctueren van de onderliggende waarde (de betreffende aandelen) grote invloed op de waarde van die optie.
Stel voor: je koopt putopties voor een aandelenpakket tegen een waarde 10. Dat betekent dat je ze mag verkopen voor 10. Maar je rekent erop dat de aandelen (waarop je een optie hebt) gaan dalen naar bijvoorbeeld een 6. Als dat inderdaad gebeurt mag jij ze nog steeds van de hand doen voor 10. Dit betekent dat hetzelfde optiecontract waarmee de deal werd gemaakt toen de aandelen nog een 10 waren, nu flink in waarde is gestegen. Het verkopen of uitoefenen van het optiecontract levert nu ineens veel geld op.
Optiehandel wordt gebruikt ter speculatie of ter afdekking van bepaalde posities door overwegend professionele partijen in de financiële wereld. Het is strikt verboden om met voorkennis te handelen, maar soms beschikken spelers op de markt toch over een mate van 'voorkennis' op basis waarvan financiële bewegingen enigszins kunnen worden ingeschat. De meeste 'voorwetenschap' heeft een zodanig abstractiegehalte dat het vrijwel nooit te bewijzen valt.
Op 17 september 2001 heropende Wall Street na de langdurigste sluiting sinds de Great Depression in 1933. De Dow Jones Industrial Average (DJIA) , index van de aandelenmarkt, viel 684 punten of 7.1 procent terug naar 8920, het grootste puntenverlies op één dag ooit. United Airlines aandelen zakten 42 percent en American Airlines zakte 39 procent, als gevolg waarvan put-opties voor AMR, UAL en Boeing in waarde omhoog schoten.
Als oorzaak van de grote handel in put-opties voorafgaande aan 9/11 is ook wel aangevoerd dat American Airlines en United Airlines in deze periode dicht tegen een faillissement aan zaten. De enorme piek is niettemin te opvallend. Punten op de stippellijn staan voor dagen die voor de vliegmaatschappijen en hun aandeelprijzen niet van bijzondere betekenis waren [grafiek is gelinkt aan de website]. Zoek voor meer onder 'references', onderaan de 911Researchpagina.


Bronnen: Biology Daily, 911Research en CBS-News.

Aanbevolen artikel (Engelstalig) door Lars Schall, Asia Times, 21 maart 2012: Insider Trading 9/11... the Facts Laid Bare
Zie ook: Aanwijzingen voor grote geldtransacties met WTC-computers direct voor de aanslagen.

Terug naar begin
TOP

Overzicht

meer bij deze site
911 Links
911 Documentaires
911 Getuigenis William Rodriguez
W911 Dailymotion Channel
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11


S
tel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen