Link naar openingspagina

DONEER! Waarheid911.NL
 ZIE
 Inhoud
 VOOR EEN GEDETAILLEERD  OVERZICHT

9/11: BLUEPRINT FOR TRUTH
BEKIJK DE VERTAALDE FOLDER VAN ARCHITECTS AND ENGINEERS FOR 9/11 TRUTH

Nederlandse folder van Architects and Engineers for 9/11 Truth PDF
FEITEN & OMSTANDIGHEDEN
1. Brandweerlieden bij inslagzone WTC2
2. Neergang van de Twin Towers
Hoofdstukken 3 en 4
5. Gebouw 7 (WTC)
6.
WTC Merkwaardigheden
a) Burg. Giuliani gewaarschuwd vóór instorten Twin Towers
 b) Larry Silverstein verzekert WTC weken voor aanslag
  c) Noodzakelijke renovatie Twin Towers
   d) Sein veilig, ondanks hoge concentraties asbest
    e) Vondst 'zwarte dozen' bij WTC verzwegen
     f) Marvin Bush, broer president hoofd security WTC
      g) Explosieven (reuk)honden uit WTC verwijderd
       h) Grote geldtransacties WTC-computers voor aanslagen
7
.
Aanslag Pentagon
8.
United Airlines Vlucht 93
9.
Afwezigheid NORAD
10.
Tijdlijn aanslagen
11. Lage bezettingsgraad toestellen
12.
Telefoongesprekken in de lucht
13.
Optiehandel AMR en UAL schiet omhoog voor aanslagen

Site Search
index sitemap advanced
site search by freefind
IDENTIFICATIE THERMIET (EXPLOSIEF) IN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE [4 APRIL 2009]
BRANDWEERMANNEN GETUIGEN VAN ZEER ZWARE EXPLOSIES OP GRONDNIVEAU TWIN TOWERS [7 OKTOBER 2010]
Explosief Bewijs
Experts spreken zich uit
[videos met NL-ondertiteling]

Vergroting HOOFDSTUKKEN 3 - 4

3. SEISMOGRAFISCHE DATA TWIN TOWERS

  "KORTDURENDE SCHERPE PIEKEN KARAKTERISTIEK VOOR
      ONDERGRONDSE NUCLEAIRE EXPLOSIES"
  BREDE CONTEXT EN SAMENHANG
    
(Kader) Getuigenissen, explosies en schokken, New York Times
(Kader)
Kritiek 'Popular Mechanics' op interpretatie seismische gegevens

   
4. MEER AANWIJZINGEN VOOR EXPLOSIEVEN

GEDETAILLEERDE GETUIGENISSEN KELDER-EXPLOSIES
GETUIGENISSEN EXPLOSIES GENEGEERD
BRANDWEERMANNEN GETUIGEN VAN ZWARE EXPLOSIES

GRAEME MACQUEEN PRECISEERT GETUIGENONDERZ. GRIFFIN
THERMITE OF THERMATE ('POELEN' VAN STAAL)
CITAAT "NEW YORK TIMES" OVER SMELTEND STAAL
HET 'SNIJDEN' VAN KOLOMMEN
SNIJDEN OOK MOGELIJK NA GEBRUIK THERMISCHE LANSEN
IDENTIFICATIE THERMIET IN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE
NIELS HARRIT, SCHEIKUNDIGE - OVER VONDST NANO-THERMIET
TOM SULLIVAN, VOORM. EXPLOSIEVENLADER BIJ TOPFIRMA 
HOOFDREDACTEUR NEEMT ONTSLAG NA WETENSCH. PUBLICATIE
OFFICIËLE LEZING GEBASEERD OP ONJUISTE UITGANGSPUNTEN
VOLG HET DAK VAN DE NOORDTOREN    
DE ANTENNE VIEL EERST
GEWICHT BOVENSTE SEGMENT GEEN OORZAAK INSTORTING  
TWIN TOWERS BIJ INSTORTEN GROTENDEELS VERPULVERD
GEEN VRIJE VAL OP BASIS VAN DE ZWAARTEKRACHT!    
TYPE 'CONTROLLED DEMOLITION' ONGEBRUIKELIJK
EXPLOSIES IN PLAATS VAN IMPLOSIES

EXPERT: INSTORTING GEVOLG VAN EXPLOSIEVEN
    

MOTIEVEN VOOR TOTALE SLOOP WTC
HYPOTHESE VOOR VERNIETIGING
WTC 7 EN PLANNING
(Kader) Expert gecontroleerde sloop geeft uitleg val Twin Towers
(Kader) Het lange traject van bewijsvoering explosieven WTC

(Kader) Stoffen uit ingestort WTC gelijk aan reststof militair thermaat
(Kader) Steven E. Jones toont "bewijzen" voor explosieven WTC
(Kader) Gewicht bovenste sectie geen oorzaak instorting
(Kader) De antenne viel eerst
  ||  Explosieven
 BREDE CONTEXT EN SAMENHANG
Satelietbeelden voor en na de aanslagen
Rollover: Overzicht voor en na 11 september       Zie voor vergroot overzicht
 
Met enig balanceren tussen volledigheid en laagdrempeligheid beoogt deze site inzicht te geven in de vele ongerijmdheden op de dag van de aanslagen. Te denken valt aan aspecten bij het instorten van de torens, zoals de aanwezigheid van 'plassen' constructiestaal in de fundamenten diep onder de grond; het uitsluiten van de 'pancake collapse' zoals beschreven in hoofdstuk 2 en de getuigenissen over explosies.
Maar ook kwesties als luchtverdediging en de directe afwikkeling van de ramp op de plaatsen delict, zoals het illegaal ruimen van bewijsmateriaal voor het Pentagon.
Kortom, een brede context om samenhangen zichtbaar te maken tussen de vele gebeurtenissen op 11 september 2001.

Ook de instorting van WTC Gebouw 7, waarbij uitspraken impliceren dat explosieven zijn gebruikt, onderstreept de noodzaak om verklaringen over explosies bij WTC1 en WTC2 serieus te nemen. De zorgvuldig in kaart gebrachte instortingen vertonen geen overtuigende oorzakelijke samenhang met de inslag van vliegtuigen en zijn strijdig met officiële verklaringen.


    
Terug naar begin
TOP

Overzicht


3) SEISMOGRAFISCHE DATA TWIN TOWERS
Hoofdstuk overzicht

Wetenschappers van diverse seismografische meetstations in de V.S. onderzochten of en in hoeverre de aanslagen op de Twin Towers tot afwijkende seismische signalen hebben geleid. Deze stations zijn gelegen in zuid New York, noord New Jersey, west Connecticut, en Pennsylvania. Het meest nabij gelegen station is Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory bij Palisades (natuurpark) in Rockland County, New York. Het observatorium ligt 34 kilometer ten noorden van het WTC-terrein. Hier werd vlak voor de ineenstorting (duur: 10 seconden vanaf 9:59:04) bij de Zuidtoren een aarschok gemeten met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter.
De ineenstorting van de Noordtoren (duur: ± 8 seconden vanaf 10:28:31) liet in aanvang een schok zien van 2,3. De hevigheid van de twee pieken is zeer opmerkelijk en meer dan twintig maal de kracht van de gemeten impact bij de Boeing 767-toestellen. De uitschieters tonen de momenten waarop de grootste hoeveelheid energie op de grond is overgedragen. Deze met afstand grootste aardschokken werden telkens geregistreerd voordat een toren aan zijn vrije val zou beginnen. De korte en zeer hevige uitschieters suggereren een ander effect dan wat verwacht mag worden bij registratie van een tien seconden lange regen van vallend puin.
Arthur Lerner-Lam, directeur van Columbia University Center for Hazards and Risk Research, zegt hierover:
"Alleen een klein deel van de energie van de instortende torens is omgezet in aardbewegingen. Gedurende de instorting is de meeste energie van vallende brokstukken geabsorbeerd door de torens zelf en aangrenzende structuren, daarbij (brokstukken) reducerend tot steengruis en stof of nieuwe schade veroorzakend — maar zonder substantiële aardschokken te veroorzaken."

Panorama van brandend Manhattan

"KORTDURENDE SCHERPE PIEKEN KARAKTERISTIEK VOOR ONDERGRONDSE NUCLEAIRE EXPLOSIES"

Registratie seismische activiteit WTC-terrein Lerner-Lam meldde AFP (American Free Press) dat een tienvoudige toename van een seismografische golfbeweging een honderdvoudige toename impliceert van overgedragen energie. Volgens een rapport van het Columbia Earth Institute geven deze 'korte termijngolven aan de oppervlakte' de interactie weer tussen de grond en de bouwfundering.
Seismoloog Thorne Lay (University of California) meent dat dit type van "kortdurende scherpe pieken" karakteristiek is voor metingen van ondergrondse nucleaire explosies
.
De reikwijdte van de twee pieken blijkt ruim twintig maal groter dan uitslagen van andere seismische metingen die verband houden met het instorten van grote gebouwen binnen hetzelfde meetgebied. Experts kunnen op grond van officiële lezingen niet verklaren waarom de uitslagen piekten voordat de torens feitelijk de grond raakten.
Een andere seismoloog van de 'Palisades', Won-Young Kim, haalt zijn ervaring aan van dagelijkse metingen op een afstand van 32 kilometer, waarbij ondergrondse explosies lokale aardbevingen veroorzaken met een kracht van 1 tot 2 op de schaal. Volgens Kim veroorzaakte de vrachtauto-bom op het WTC in 1993 geen seismische activiteit omdat de inslag niet was gekoppeld aan de grond. Deze voorbeelden tonen aan dat de twee geregistreerde pieken aan de basis van de torens moeten zijn veroorzaakt en niet ergens bovenin waar minder sprake is van koppeling, zoals al bleek uit seismische metingen van de ingevlogen toestellen.


Over de precieze interactie tussen de hevigste schokken en het moment van instorten bestaat tussen verschillende partijen geen volledige overeenstemming. Probleem is de interpretatie van gegevens. Hoe worden de seismische metingen van 34 kilometer verderop in Palisades optimaal gesynchoniseerd met CNN beeldopnamen van de instortende torens? Dit vraagstuk wordt ten dele beantwoord in de documentaire 911 Eyewitness. De maker, Rick Siegel, filmde de instorting van de torens vanaf de kade op de Hoboken Pier, ruim drie kilometer van de torens verwijderd. Het synchroniseren van geluid met beeld (beeld reist sneller dan geluid) was hier een koud kunstje. Het verdragende gerommel over de Hudsonrivier kon zonder storende hectiek goed worden geregistreerd. De zwaarste geluidspieken (hoorbaar als zware ontladingen zoals bij onweer) liggen onmiskenbaar voor het moment van instorten.
TOEGEVOEGD IN DECEMBER 2012
Waren explosieven de bron van de seismische signalen uitgezonden vanuit New York op 11 september 2001?
Were Explosives the Source of the Seismic Signals Emitted from New York on September 11, 2001?
By Dr. André Rousseau

Bronnen seismische gegevens:
Liberty Post.org: New Seismic Data Refutes Official Explanation
AFP, cashed by serendipity.li: Seismic Evidence Points to Underground Explosions Causing WTC Collapse
911research.com: Seismic Observations during September 11, 2001

911research.com: Seismic Waves Generated by Aircraft Impacts and Building Collapses at World Trade Center, New York City.

Sites met kanttekeningen bij (of verwerpingen van) de verklaringen van seismologen:
911review.com: Tegengestelde visies bij bovengenoemde argumentaties
 Debunking911.com: 'Ontmaskering' van 9/11 Complottheorieën en 'leugens' over het gebruik van explosieven
Popularmechanics.com: 'Ontmaskering' van 9/11 'leugens'


 KRITIEK 'POPULAR MECHANICS' OP INTERPRETATIE SEISMISCHE GEGEVENS

Op de pro-officiële site Popular Mechanics PM) staat een uitspraak die Lerner-Lam (directeur van de Columbia University Center for Hazards and Risk Research) tegenover PM zou hebben gedaan:
"Er is geen wetenschappelijke basis voor de conclusie dat explosies de torens naar beneden hebben gehaald. Die presentatie van ons werk is zonder meer onjuist en niet in context."

   
PM
constateert op grond van dit ene citaat en een grafiek dat geen bommen zijn gebruikt. Dat is een absurde conclusie want de getoonde frase gaat niet over wel of geen bommen, maar over de vraag of explosies de torens naar beneden hebben gehaald. Het verband tussen explosies en de kans dat een gebouw instort valt buiten het vakgebied van Lerner-Lam. Natuurlijk biedt zijn instituut daarvoor geen wetenschappelijke basis.
(...)
2e seismische grafiek (over 40 sec)

Toegevoegd op 4 maart 2012
Architects & Engineers for 9/11 Truth: Debunking the Real 9/11 Myths:
Why Popular Mechanics Can't Face up to Reality: Part 1
| Part 2 | Part 3
| Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | Part 10             ZIE VOLLEDIGE TEKSTTerug naar begin
TOP

Overzicht


4) MEER AANWIJZINGEN VOOR EXPLOSIEVEN Hoofdstuk overzicht

Gedetailleerde getuigenissen van zware kelder-explosies Twin Towers, circa 6 seconden vòòr eerste inslag vliegtuig
William Rodriguez   Kenny Johannemann
 
De getuigenis van Twin Towers conciërge en held William Rodriguez over zware kelder explosies werd al op 9/11 bevestigd door Kenny Johannemann. Op dat moment stonden de torens nog overeind. Wat Johanneman in het korte interview niet bevestigt is dat de eerste explosie zou hebben plaatsgevonden vòòr de eerste inslag (noord-toren). Meer info over Rodriguez' getuigenis elders op deze site.
 
Johannemann zou op 31 augustus 2008 zelfmoord hebben gepleegd. Barry Jennings, een andere zeer belangrijke getuige van zware explosies in WTC 7, overleed op 19 augustus 2008, een week voordat NIST na eindeloos uitstel opheldering zou gaan geven over de oorzaak van die instorting. De oorzaak van zijn dood is onduidelijk.
Voor een uitgebreid interview met Jennings, zie deze YouTube.

  
Terug naar begin
TOP

Overzicht


GETUIGENISSEN EXPLOSIES OP STRAATNIVEAU
Getuigenissen van explosies en schokken, opgetekend door de New York Times:
Brandweer [FDNY], technici [EMT] en medici [EMS])
Reports of Sights and Sounds of Explosions
   
Reports of Ground Shaking
  
Reports of Foreknowledge of the Collapse of WTC-7
W911/Dailymotion - 9/11: Explosies op WTC
VIDEO rechts - In een relatief onbekende video vele getuigenissen over zware explosies tot onder straatniveau. Explosies aan de basis, de meest dragende structuur van de Twin Towers.
 

   
GETUIGENISSEN EXPLOSIES GENEGEERD

Fragment 911 Mysteries - 9/11 getuigenissen

Vanaf Hoboken is een zware rookontwikkeling zichtbaar die opstijgt vanaf de grond nog voor WTC-1 instort. (911-Eyewitness, Google Video) Explosieven in de fundamenten van gebouwen worden bij de gecontroleerde sloop van wolkenkrabbers standaard toegepast. Over zware explosies onder straatniveau is uitvoerig getuigd door mensen in de lobby van WTC-1 en enkelingen die hun aanwezigheid in de subbasements konden navertellen. Met deze informatie is niets gedaan.
    
Ook leden van de brandweer en andere hulpverleners beschreven reeksen van explosies die ze kennen van 'controlled demolitions'.
    
De strekking van deze getuigenissen, gedaan in een uitermate verwarrende periode, leidde ongetwijfeld tot terughoudendheid bij leidinggevenden. Toch waren het vooral reporters van grote nieuwszenders, nog niet door officiële verklaringen gehinderd, die tijdens hun life-verslagen beurtelings uitriepen dat deze instortingen identiek zijn aan 'controlled demolitions'.

    
Beeldverslag: What's the Truth NL vanaf ± 8 tot 20 min. op tijdbalk!
Lees getuigenis William Rodriguez
Getuigenis zware explosies in kelder, identiek aan Rodriguez

MEER INFORMATIE:
Getuigenissen over explosies 9/11 in de New York Times, cashed by 911Research
Waarheid911.Volkskrantblog: Waarom Zembla's conclusie over de instorting van de Twin Towers onjuist is
Timing explosies t.o.v het instorten van de Twin Towers: 911- Eyewitness, documentaire .
Negeren informatie door NIST en FEMA - Waarheid911 Special: Blauwdrukken WTC doorgespeeld aan wetenschappers
.
118 Firefighters heard explosions in the Twin Towers on 9/11 — Prof. Graeme MacQueen
118 Witnesses: The Firefighter's Testimony to Explosions in the Twin Towers — Prof. Graeme MacQueen/ Journal of 9/11 Studies [pdf]


Terug naar begin
TOP

OverzichtBrandweermannen getuigen op 9/11 van zeer zware explosies op grondniveau
   
Toegevoegd, 7 oktober 2010: nieuw videomateriaal
     
DIT VIDEOFRAGMENT EN ANDER MATERIAAL WERD VERKREGEN NADAT HIERVOOR EEN RECHTZAAK WERD AANGESPANNEN TEGEN NIST
    

De beschikbaarheid van drie terabites aan foto- en videomateriaal is het resultaat van een rechtszaak die tegen NIST werd aangespannen door het International Center for 9/11 Studies. Dit materiaal, binnen NIST beheerd door de Computer Security Division, bevat ondermeer beeldverslagen over de instorting van de WTC torens.

Onder de beelden zijn interviews met brandweerlieden die aanwezig waren in de gebouwen. Hierbij wordt bevestigd dat sprake was van meerdere zware explosies ter hooge van de lobby nog voor het instorten van de Noordtoren (WTC-1). Deze beelden zijn niet eerder vrijgegeven.

De getuigenis van de brandweerlieden komt overeen met de bekende getuigenis van William Rodriguez en een minder bekende van Kenny Johannemann, beide werkzaam als congierge in het World Trade Center. Beide mannen zeggen al sinds de aanslagen getuige te zijn geweest van zware explosies op grondniveau. Johanneman zou in 2008 zelfmoord hebben gepleegd. Een andere zeer belangrijke getuige van explosies in WTC-7, Barry Jennings, overleed eveneens in 2008, een week voordat NIST opheldering zou gaan geven over de oorzaak van de instorting van WTC-7.

 
Bron: International Center for 9/11 Studies
 
Brandweerlieden getuigen van zware explosies op grondniveau Twin Towers
Meer materiaal over getuigenissen explosies - PrisonPlanet.com
Verschuiving naar mainstream: 9/11 Huge Explosions Search Takes Internet by Storm - BusinessReviewCanada.ca
International Center for 9/11 Studies - NIST Cumulus Video Database Released - Scholars for 9/11 Truth & Justice BlogONDERZOEK EXPLOSIEVEN TWIN TOWERS (118 BRANDWEERLIEDEN GETUIGEN VAN EXPLOSIES)
— GRAEME MACQUEEN PRECISEERT GETUIGENONDERZOEK VAN DAVID RAY GRIFFIN
Professor Graeme MacQueenWetenschappelijk onderzoek door prof. Graeme MacQueen,
Dit onderzoek is een vervolg op een artikel van David Ray Griffin met de titel, “Explosive Testimony: Revelations about the Twin Towers in the 9/11 Oral Histories.” MacQueen heeft dit onderzoek uitgebreid en de criteria aangescherpt.
MacQueen uitgebreid: lezing controlled demolition ,19/3/08
Graeme MacQueen: Ik wilde antwoord op twee vragen:
1) Zijn de ruwweg 31 getuigen van explosies die prof. Griffin noemde, het totaal van alle getuigen die op dezelfde plaatsen explosies hebben gehoord, of zijn er anderen die niet werden genoemd?
2) Zijn er getuigen van deze lokaties die de instorting van de torens zonder explosies bevestigen, zoals in het perspectief van de Amerikaanse overheid?
Volledig document: 118 Witnesses: The Firefighter's Testimony to Explosions in the Twin Towers — Prof. Graeme MacQueen/ Journal of 9/11 Studies [pdf] Gedateerd: 21 augustus 2006
 
MEER GETUIGENISSEN EN AANWIJZINGEN VOOR EXPLOSIES
Getuigenissen explosies opgetekend door New York Times
Getuigenissen genegeerd
Danny Jowenko, Nederlands sloopexpert
Grote brand WTC-1 in 1975 (geen structurele schade)

 118 Brandweerlieden hoorden explosies in Twin Towers

   

Terug naar begin
TOP

Overzicht


POELEN VAN STAAL
Airborne Visible/Infrared Imaging Spectometer (AVIRIS)  
Vijf dagen na de instorting deed NASA (National Aeronautics and Space Administration) meting naar hittebronnen onder het puin, daarbij gebruikmakend van AVIRIS (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer) technieken, zie fotolink. Hierbij werden vele plekken gedetecteerd met hoge tot zeer hoge temperaturen. Deze hittebronnen bleven ongeveer zes weken intact. Een maand na de instorting zijn in de fundamenten, een zuurstofarme omgeving op ruim 21 meter onder de grond, 'poelen' van gesmolten metaal gevonden.
   
Thomas A. Cahill, gepensioneerd professor in fysica en atmosferische wetenschappen aan de Universiteit van Californië, Davis: "Toen ze een stalen balk wilden wegtrekken, begon het onderste deel rood te gloeien, wat een temperatuur inhoud van een orde van 500 tot 600 °C. En we weten ook dat in december mensen stukken beton omkeerden die vervolgens in brand vlogen — wat ongeveer 300 °C vereist. Dus het oppervlak van de stapel koelde vrij snel af, maar de massa bleef heel december heet."

Voor meer informatie en bronnen over gesmolten staal: George Washington's Blog
Meer over hittebronnen en oorzaken komt terug in onderstaande artikelen en verwijzingen...
Molten Metal Flows at Ground Zero


THERMITE OF THERMATE
Als oorzaak voor de versmelting van bouwstaal met een hoog smeltpunt van 1538 °C wordt gedacht aan thermiet (thermite), waarmee na ontbranding binnen seconden extreme temperaturen van ca. 2500 °C worden bereikt, ook in een zuurstofarme omgeving en zelfs onder water. Dit verklaart hoe ondanks tonnen bluswater vier tot zes weken na de aanslagen nog steeds extreem hete 'poelen' van staal onder het puin zijn gevonden. Dat de brandstof van de vliegtuigen tot deze verhitting in staat zou zijn geweest is uitgesloten.
Na het 'verweken' van kritische draagpunten of het snijden van kolommen met snijladingen zouden voor WTC1 en 2 relatief lichte explosieven kunnen zijn gebruikt om het visuele effect van explosievengebruik te verminderen. Vlak voor het instorten van de torens zijn witte wolken zichtbaar die vanaf straatniveau opstijgen. Een bijproduct van een thermietreactie is aluminiumoxide. Ook dat ziet eruit als witte rook.


In een wetenschappelijke studie (5/4/09) spreekt men van Nano-Thermite
 
Onthullende reportage beginnend bij NIST. Vragen aan John Gross over extreme hitte WTC-puin
   
Thermite is een mengsel van ijzeroxide (Fe2O3) en aluminiumpoeder. Bij ontbranding treedt een chemische reactie op waarbij zeer veel warmte vrijkomt. Hierbij ontstaat aluminiumoxide en metallisch ijzer. De reactie verloopt vlot maar niet explosief. Thermiet brandt ook onder water door. Bron: Wikipedia. Door een combinatie van thermiet en zwavel ontstaat thermate, een hoofdzakelijk voor militaire toepassingen gebruikte explosieve stof.
Bron: Wikipedia.
Het FEMA-rapport Appendix C (pdf, eerste pagina) meldt zwavelresiduen op staalmonsters van het WTC. New York Times noemde dit, "misschien wel het grootste mysterie dat tijdens het onderzoek is blootgelegd" (volledige artikel NYT alleen te bestellen).
Zwavel verlaagt het smeltpunt van ijzer. IJzeroxide en ijzersulfaat is aangetroffen op het oppervlak van het constructiestaal van WTC1, 2 en 7. Thermiet  met zwavel (sulfur) vermengd, wordt thermate en reageert nog sneller. Naarmate het aluminiumpoeder fijner wordt krijgt het meer explosieve eigenschappen.
Aanleggen van snijlading bij gecontrolleerde sloop
 
Quote New York Times over gesmolten staal en zwavel
02/02/02)
 "Perhaps the deepest mystery uncovered in the investigation involves extremely thin bits of steel collected from the trade towers and from 7 World Trade Center, a 47-story high rise that also collapsed for unknown reasons. The steel apparently melted away, but no fire in any of the buildings was believed to be hot enough to melt steel outright.
A preliminary analysis of the steel at Worcester Polytechnic Institute using electron microscopes suggests that sulfur released during the fires — no one knows from where — may have combined with atoms in the steel to form compounds that melt at lower temperatures."

New York Times: A Search for Clues in Towers' Collapse, By James Glanz and Eric Lipton - February 2, 2002
    
HET 'SNIJDEN' VAN KOLOMMEN
Voor het 'snijden' van de enorme boxcolumns, de dragende kernstructuur van het WTC, zijn - alweer naar waarschijnlijkheid - zogenaamde lineair shaped charges (snijladingen) gebruikt. Steven E. Jones spreekt in dit verband van high-temperature cutter-charges.
Figuren 1 en 2 zijn voorbeelden van snijladingen, uiteraard niet van het WTC
Figuur 3
(hieronder) is wél van het WTC!
Snijlading explosief zoals mogelijk gebruikt op 9/11
SNIJDEN COLUMNS OOK MOGELIJK DOOR GEBRUIK THERMISCHE LANSEN
— Onderstaande foto is geen bewijs —
Snijladingen worden door explosievendeskundigen gebruikt om vitale verbindingen zo berekend door te snijden dat precies valt te verwachten hoe en in welke richting een gebouw zal instorten.
De foto links toont een boxcolumn van één van de Twin Towers. Typerend zijn de strakke schuine breuklijnen. Het gestolde metaalresidu op de randen kan echter ook bij opruiming zijn ontstaan, door gebruik van thermische lansen .
De Noord- en Zuidtoren werden elk door 47 stalen (dragende) pijlers via het bouwfundament met de aarde verbonden. Zodra een dergelijk fundament wordt weggeslagen moet de gehele dragende structuur, die zich aan de binnenkant bevindt, wel onder het eigen gewicht gaan bezwijken. Hierbij worden dragende verbindingen met de vloeren verbroken. Een inzakkende dragende structuur wordt van buitenaf het eerst zichtbaar doordat de top van het gebouw door de vallende massa wordt meegetrokken.
Het gebruik van snijladingen kan in principe ook hebben plaatsgevonden ná de instorting, bv. bij opruiming. De datum waarop de foto is gemaakt is net als de maker ervan nooit achterhaald. Door dit gebrek aan zekerheid ontbreekt op dit specifieke punt een dwingende argumentatie.
Belangrijke uitleg over de foto (links): Angled cut column explained
Meer over Steven E. Jones (incl. kritieken) op Answers.com

Meer over Steven E. Jones en thermaat, zie "Uitgelicht" hieronder
AANWIJZINGEN EXPLOSIEVEN
  FEMA's onderzoekers concludeerden dat een "vloeibaar gesmolten mengsel van ijzer, zuurstof en zwavel" is gevormd tijdens "een hete invretende aanval op het staal". Meerdere citaten met uitleg: 911research - evidence/metallurgy.
   
ANALYSE 911Research: Theorieën dat aluminothermische (lees: thermiet) reacties zijn gebruikt om de Twin Towers te vernietigen (deze theorieën lijken opmerkelijk te worden ondersteund door bevindingen in Appendix C van het
FEMA-rapport)
   
Zie voor meer informatie en bronnen over gesmolten staal: George Washington's Blog
Bush over bommen in WTC, 16/9/06
Meer over thermaat, te vinden op de website van Steven E. Jones (in pdf).
118 Firefighters heard explosions in the Twin Towers on 9/11 — Prof. Graeme MacQueen
Brandweerlieden van de FDNY over stromende hoeveelheden vloeibaar staal, DailyMotion (0:35s)

Study Indicates Extreme Temperatures Involved in WTC Collapses [December 2003-May 2004]HistoryCommons.org

World Trade Center Task Force Interviews (PDF)NISTreview.org    

    
Terug naar begin
TOP

Overzicht

    

HET LANGE TRAJECT VAN BEWIJSVOERING EXPLOSIEVEN IN WTC

Kritiek op Steven E. Jones

Steven E. Jones
Professor in de Fysica, Steven E. Jones, is na zijn hypotheses over een gecontroleerde sloop van de WTC-gebouwen 1,2 en 7 hevig bekritiseerd door specialisten van zijn eigen universiteit Brigham Young University ("Physical and Mathematical Sciences" en "Ira A. Fulton College of Engineering and Technology"). Zijn werk zou niet aan minimale wetenschappelijke eisen voldoen en onvoldoende wetenschappelijk zijn getoetst (peer reviewed). Jones werd door zijn werkgever op 7 september 2006 met betaald verlof gestuurd waarna zijn gewraakte theorieën van de universiteitsite zijn verwijderd.
   
Deze actie heeft woede gewekt van de American Association of University Professors en de Foundation for Individual Rights in Education. Beide organisaties uiten al lange tijd kritiek op de mate van academische vrijheid die door Brigham Young University wordt toegestaan.

Bron o.a. Wikipedia.com.

VERKLARING, STEVEN E. JONES, 20 juni 2006
(over WTC-staalmonsters)
"Slechts een snelle verklaring...
Zoals ik opmerkte in mijn toespraak tijdens de Chicago conferentie, en in mijn commentaar bij Alex Jones, zijn de resultaten van de analyse van gesmolten metaalmonsters VOORLOPIG. Feitelijk wil ik dat beklemtonen. De monsters zijn van overwegend ijzer, zodat we de 'gesmolten aluminium hypothese' met een hoge zekerheidsgraad kunnen uitsluiten. Er is een zeer weinig chroom, waardoor de 'gesmolten bouwstaal hypothese' hoge waarschijnlijkheid heeft. Ja, er is zwavel -- maar het bewijs dat 'thermate' is gebruikt zal zeker meer analyse vereisen, waaronder vergelijkingen met monsters van bekende afkomst (zoals thermate-producten). En die analyses nemen veel tijd, helaas. Geduld is een schone zaak."
 

STOFFEN UIT WTC GELIJK AAN RESTSTOF MILITAIR THERMAAT
      
Fysicus Steven E. Jones deed jarenlang onderzoek naar koude kernfusie. In de korte videopresentatie (onder) doet Jones verslag van zijn bewijs voor de aanwezigheid van explosieve reststoffen in het WTC puin.
    
In bij de WTC instortingen vrijgekomen stoffen zijn kleine ijzerrijke bolletjes gevonden die in samenstelling en vorm exact overeenkomen met bolletjes na ontbranding van militair thermaat . Thermaat brandt en snijdt met groot gemak door staal. De aanwezigheid van deze bolletjes wordt in officiële rapporten bevestigd.

PNAC Rebuilding America's Senses Lecture 21/5/07 (70min)
"BEWIJZEN" GEBRUIK EXPLOSIEVEN WTC

In een document [pdf] van 22 september 2006 wordt door Jones verder ingegaan op zijn staalmonsteranalyses. Hierin wordt niet langer gesproken over 'waarschijnlijkheden', maar over 'bewijzen'.


Steven E. Jones neemt onstlag op Brigham Young University.
    Bron: Washington Post - 22 oktober '06

Hoofdpunten Jones' lezing, Conferentie Vancouver 23 juni '07.
    Zie YouTube presentatie rechts.

Presentatie Steven E. Jones in Sacramento, Ca. April 30, 2009, nano-thermate bij WTC. Zie Youtube
(1:27 min.)
    
Toegevoegd op 20 april 2008:
Studie van Steven E. Jones door onafhankelijke experts beoordeeld (peer reviewed), gepubliceerd in The Open Civil Engineers Journal. Lees het vertaalde artikel, incl. bronnen, op de Waarheid911 Special


Steven E. Jones over Controlled Demolition (46:42)

Doorbraak van bovenvermelde onderzoeken volgt na wetenschappelijke publicatie [hieronder]


IDENTIFICATIE NANO-THERMIET IN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE
   
4 april 2009: Officieel gepresenteerd [peer reviewed] onderzoek in The Open Chemical Physics Journal.
    
Auteurs: Niels H. Harrit, Jeffrey Farrer, Steven E. Jones, Kevin R. Ryan, Frank M. Legge, Daniel Farnsworth,
Gregg Roberts, James R. Gourley en Bradley R. Larsen
Steven E. Jones, Niels Harrit en Kevin Ryan maken deel uit van een groep geleerden die een wetenschappelijk artikel publiceerden in het wetenschapsblad "The Open Chemical Physics Journal" en is getiteld "Actieve Thermiet Ontdekt in Stof van de 9/11 WTC Ramp".
Het artikel legt een bom onder de officiele lezing waarin bewijzen van explosief materiaal in de gebouwen van het World Trade Center worden genegeerd.
Van de overheid mogen, op grond van deze grondig getoetste wetenschappelijke studie, nu antwoorden worden verwacht. Hoe hebben grote hoeveelheden van een technisch hoogwaardig explosief materiaal zich kunnen vermengen met de verstofte resten van het WTC?
Wie produceerde tonnen van dit spul en waarom? Waarom hebben onderzoekers van de overheid geweigerd om resten van dit soort stoffen in de nasleep van de WTC-ramp aan een onderzoek te onderwerpen?
Dit zijn enkele van de belangrijke vragen die door deze wetenschappelijke studie zijn opgeworpen.

Source picture: Visibility 9/11
De collegiale toetsing van deze studie was volgens de onderzoekers uitputtend, met vele pagina's kritisch materiaal van collega's.

De vragen die werden opgeworpen leidden tot maandenlange nieuwe experimenten, waarvan de conclusies bijdroegen aan de juist gepubliceerde studie, inclusief fotomateriaal van ijzer-aluminiumdeeltjes.
    
De negen auteurs ondernamen een dieptestudie van ongebruikelijke rood-grijze deeltjes, gevonden in het stof dat tijdens de vernietiging van het WTC op 11 september 2001 geproduceerd werd.
   
Gezien het hoog wetenschappelijke karakter van deze studie zal op deze plek niet worden ingegaan op technisch inhoudelijke onderdelen. Met bijgevoegde links kunnen geïnteresseerden deze informatie ophalen.
    

   
NIELS HARRIT, SCHEIKUNDIGE - OVER VONDST NANO-THERMIET
Interview professor Niels Harrit mainstream op Deense televisie
 
Architects & Engineers for 9/11 Truth: Niels Harrit, scheikundige, over opblazen WTC-torens [uitgebreid]
 
Links naar artikelen over 9/11 en nano-thermiet
Bentham-open.org — Open Chemical Physics Journal (abstract) - (complete study)
Visibility911.com — "Special Report: Thermite Fingerprint
"
911Blogger.com — "Active Thermitic Material Discovered in Dust (...) "

RawStory.com — "Study: 'highly engineered explosive' found in WTC rubble"
MWCNews.net — Scientists find nano-thermite in WTC dust
PubMed — Abstract: Carbon Nanotubes Found in Lungs WTC Patients & Dust Samples
    

Vrijspreker.nl (n.a.v. Visibility911.com) — "Doorbraak onderzoek aanslagen 9/11"
We Are Change Holland — Wetenschappers vinden explosief materiaal in WTC stof
       
Op 19/4/08 gepubliceerde en collegiaal getoetste studie van o.a. Steven E. Jones:
    — Veertien Punten van Overeenstemming met Officiële Regeringsrapporten over
    de Vernietiging van het World Trade Center
 
[Toronto Hearings 2011] Niels Harrit: Meer bewijs nanothermiet in longen hulpverleners (Engelstalig)


Architects & Engineers For 9/11 Truth
   
Explosief Bewijs - Experts spreken zich uit (LINK)
[videos met NL-ondertiteling]

Sullivan: Voormalig Explosievenlader bij topfirma
   

Terug naar begin
TOP

Overzicht


Hoofdredacteur Open Chemical Physics Journal, professor Marie-Paule Pileni, neemt ontslag na publicatie over explosieven WTC
Toegevoegd nieuws van 29 april 2009
   
Bronmateriaal:
uit het Deens vertaalde tekst door Screw Loose Change overgenomen door 911Blogger met commentaar van o.a. Steven E. Jones (co-auteur)

   
Marie-Paule Pileni
Source Pic: IUF
De Deense krant Videnskap.dk meldt dat professor Marie-Paule Pileni, ontslag heeft genomen naar aanleiding van de onlangs verschenen publikatie in het wetenschappelijk journaal waarvan zij hoofdredacteur was. Eigenaar van het blad is Bentham Science Publishers.
Pelini bleek volgens eigen zeggen, op het moment van het verschijnen van het artikel, nergens van op de hoogte.
De professor, gespecialiseerd in nanotechnologie aan de vermaarde Universiteit Pierre et Marie Curie in Frankrijk, geeft als opvallende reden dat het artikel niet in haar blad thuis hoort omdat het niets te maken zou hebben met fysische chemie of chemische fysica.
    
"Ik zou kunnen geloven dat achter deze publicatie een politiek standpunt schuil gaat. Als iemand het mij had gevraagd, had ik gezegd dat het artikel nooit in dit blad gepubliceerd zou mogen worden. Punt,"
aldus Pileni in een telefoongesprek.
    
Pileni merkt ook op dat zij niet weet of het een goed of een slecht artikel is, omdat het onderwerp geen deel zou uitmaken van haar deskundigheid. Een onbegrijpelijke redenering vanwege haar specialisatie op het gebied van nanotechnologie.
    
Over het Open Chemical Physics Journal is haar oordeel hard. “Ik had in feite al eerder mijn twijfels, omdat ik bij verschillende gelegenheden informatie over het blad vroeg zonder dat ik van hun [de auteurs] iets had gehoord. Het (blad) verschijnt niet op de lijst van internationale (vak)bladen", zegt Pileni. "Er zijn geen referenties naar het Open Chemical Physics Journal in andere artikelen. Ik heb twee collega's die bijdroegen aan het publiceren van een artikel dat vervolgens nergens anders werd geciteerd. Als niemand het leest, is het een slecht journaal en daar is geen plaats voor."
 
Onderzoek blijft ongewijzigd, volgens co-auteur Niels Harrit
   
De beslissing van de hoofdredacteur is betreurenswaardig, volgens de Deense co-auteur en chemicus Niels Harrit.

"Het verbaast me natuurlijk, en het is te betreuren als het ons werk in discrediet brengt. Maar haar vertrek verandert niets aan de conclusies, aangezien het een volledig persoonlijk iets is waarover zij kwaad is. Ik meen nog steeds dat we chemische fysica ten uitvoer brachten en als dat niet aan deugt dan is zij welkom om ons van kritiek te voorzien."
    
—Niels Harrit
is professor aan het Institute of Chemistry aan de Universiteit van Copenhagen.

    

Belangenverstrengeling?

    
Professor Steven E. Jones , de bekendste co-auteur vanwege zijn al jarenlange betrokkenheid met onderzoek naar de aanslagen, somt - in zijn reactie - een aantal van Pileni's in het oog springende activiteiten op. Wat opvalt zijn haar expertise met nanotechnologie, ervaring met explosieven in poedervorm en haar contacten met het Europese militair industriële complex [zie deel uittreksel hieronder].
    
J
ones veronderstelt dat Marie-Paule Pileni wellicht onder druk of door belangenverstrengeling tot haar ontslag is gekomen.
   
Jones over Pileni:
    
"[...] Deze ervaring in combinatie met haar deskundigheid met nano-technologie doet een wenkbrauw rijzen zodra zij beweert dat "het onderwerp buiten haar deskundig bereik valt en zij niet kan beoordelen of het artikel op zichzelf goed of slecht is."


De interessante vraag die (naast vele nog onbeantwoorde vragen) resteert is de volgende: zouden de bij dit onderzoek betrokken wetenschappers Pileni bewust hebben gepasseerd, wetende dat zij met haar achtergrond of opstelling een publicatie wellicht zou blokkeren?

Hindernissen bij publicaties (opinie Waarheid911)
    
Probleem met diverse takken van wetenschap is dat omstreden of minder welkome studies door hierarchische structuren, eenzijdige belangen en persoonlijke willekeur gemakkelijk kunnen worden gestuit in hun traject naar gerenommeerde wetenschapsbladen.
Ook zijn ontwikkelingen in de wetenschap, neem bijvoorbeeld de farmaceuticische industrie of aan defensie gelieerde technologie, teveel afhankelijk geworden van bedrijfsleven, sponsoring en politiek. Een verontrustende ontwikkeling waardoor wetenschappers lang niet meer de objectieve intenties kunnen waarmaken die aan wetenschap behoren eigen te zijn.
    
Deel van uittreksel activiteiten Marie-Paule Pileni:
Bron: University Pierre & Marie Curie (CV Pelini)

OTHER ACTIVITIES
1990-1992: Chairperson on workshops related to the French Defense research.
1989-1992: Consultant at the Minister of Recherche concerning the National Defense 1989: Member of the “Institut des Hautes Etudes de Défense Européenne”.
1987-1988: Member of the ’“Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale” (IHEDN)1984-1986: Member of National exam in Chemistry

EDITORIAL BOARD MEMBERSHIP
2006: Accounts of Chemical Research, American Chemical Society.
Journal of experimental nanosciences, Publisher Taylor&Francis.
2002: Journal of Physical Chemistry, Board member, American Chemical Society.

CONSULTING EXPERIENCE
1990-1994: Société Nationale des Poudres et Explosifs, SNPE, France  (Literally translated: National Society of Powders and Explosives)

LABORATORY MANAGEMENT
2001: Laboratoire des matériaux mésoscopiques et nanomètriques, LM2N.
1992-2000: Structure et réactivité des systèmes interfaciaux, SRI.  (Literally translated: Structure and reactivity of interfacial systems)
     
Een mogelijk eerdere kwestie van belangenverstrengeling rond explosieven WTC: Romero herziet omstreden standpunt

   

Terug naar begin
TOP

Overzicht

    
    
OFFICIËLE LEZING (INSTORTINGEN) GEBASEERD OP ONJUISTE UITGANGSPUNTEN
Zowel FEMA als NIST betogen dat de Twin Towers (en WTC-7) zijn ingestort door combinaties van schade en brand. Verschillen tussen FEMA en NIST blijven door deze identieke uitgangspunten zonder grote betekenis. FEMA verklaarde de instortingen uit ( door brand) flexibel geworden dragende muren, waarna vervolgens de vloeren zijn gaan vallen. NIST schreef de instortingen primair toe aan (door de crash) falende kolommen waardoor de vloeren gingen vallen. Beiden maken echter niet duidelijk hoe de kolossale structuur van 47 centrale dragende kolommen tijdens de instortingen volledig kon oplossen.
In tegenstelling tot de theorie van vallende vloeren, waarbij in principe de kern intact had moeten blijven, werd tijdens de instortingen een groot deel van de desintegrerende massa naar buiten gekatapulteerd. Hierdoor was evenmin sprake van een vallende top.

De voor een pancake collapse noodzakelijk geachte hitte (hfdst. 1 & 2) kan niet aan de orde zijn. Uitgaande van de hoeveelheid beschikbare documentatie valt een kritieke aanwezigheid van zeer door hitte verzwakte staalconstructies niet aannemelijk te maken.
Instorting WTC
Waarom stalen bouwconstructies ook na langdurige branden niet instorten
Meer over brand en de Twin Towers in hoofdstukken 1 en 2
A Government Researcher -from NIST- Speaks Out --- NL ondertiteling


Valbeweging top WTC-1In de officiële rapportages is alle bewijs naar de inslaande vliegtuigen toegeschreven, waarbij de hitte van brandende kerosine diende als voornaamste trigger van de instorting. Helaas is het overgebleven puin in hoog tempo afgevoerd. Ruim tachtig procent werd zonder reconstructies verscheept richting China en India. Bewijzen zullen nu grotendeels moeten worden afgeleid uit het vele documentatiemateriaal.
Zo illustreert de bewegende foto (links) de onjuistheid van de hypothese dat het gewicht van de top in combinatie met de valversnelling verantwoordelijk kan zijn voor de kracht waarmee het onderliggende (onbeschadigde) traject op nagenoeg vrije valsnelheid werd vernietigd. De foto toont hoe de top in de impactzone verdwijnt nog voordat de toren verder instort. Meer hierover in het volgende...


VOLG HET DAK VAN DE NOORDTOREN
Close-up van antenne op Noordtoren WTC
Explosieven in serie, zoals typerend bij controlled demolitionOBSERVATIE:Beelden van WTC-1 tonen hoe boven het inslaggebied eerst het dak met communicatiemast inzakt .
Pas ruim halverwege het inzakken van de naar schatting 15 hoogste verdiepingen zakt het inslaggebied mee naar beneden. Een uiterst belangrijk detail. Foto rechts: Horizontale ontploffingen in serie boven het inslaggebied!  Klik hier voor beeldserie.

De instorting begon dus niet waar het vliegtuig de constructie beschadigde en waar dit conform de officiële lezing kon worden verwacht. Terwijl eerst de zendmast in het dak zakte, verdwenen de bovenste verdiepingen een fractie later in het inslaggebied. Kortom: de vloeren boven het inslaggebied schoven in elkaar nog voordat het inslaggebied zelf aan zijn vrije val begon.
De top van ca. 15 verdiepingen boven het inslaggebied kon daarom geen onderdeel zijn van het valmoment waaraan zowel FEMA als NIST refereren.
In nog sterker mate gaat dit op voor WTC-2, waar een compleet blok van ruim dertig verdiepingen boven de inslagzone zijwaarts kantelde om dan, tegen de ingezette beweging in, deels met de rest van de toren en dwars door versterkte ring van Skylobby en mechanical floor naar beneden te storten en te verpulveren.

DE ANTENNE VIEL EERST
Het FEMA-rapport signaleert eveneens het inzakken van de hoge antenne nog vóór het eerste bewegen van de toren zelf
"Review of videotape recordings of the collapse taken from various angles indicates that the transmission tower on top of the structure began to move downward and laterally slightly before movement was evident at the exterior wall. This suggests that collapse began with one or more failures in the central core area of the building".
(FEMA, 2002, chapter 2)
New York Times meldt dezelfde merkwaardigheid
"The building stood for more than an hour and a half. Videos of the north tower's collapse appear to show that its television antenna began to drop a fraction of a second before the rest of the building. The observations suggest that the building's steel core somehow gave way first…"
(Glanz and Lipton, 2002)
Het latere NIST-rapport negeert deze waarneming
Overblijfsel basis antenne WTC-1
Overblijfsel basis van antenne Noordtoren, WTC-1

Architecten en ingenieurs, georganiseerd in Scholars for 9/11 Truth and Justice en Architects & Engineers for 9/11 Truth, vatten bovengenoemde kwestie over het valmomentum als volgt samen: "Almost all of the mass of the building coming down from above was being ejected outside the footprint as it fell, so there is not even a "pile driver" to crush the building below."
Bron: Persbericht Scholars for 9/11 Truth and Justice, cashed by 911Research

Zie ook de Waarheid911 Special: Blauwdrukken WTC doorgespeeld aan wetenschappers

 
GEWICHT BOVENSTE SEGMENT GEEN OORZAAK VAN INSTORTING - GEEN 'PILE DRIVER'

Schema: wijze van instorting Twin Towers
De tekening maakt duidelijk dat de bovenste top zelf desintegreerde en daarom geen rol kon spelen bij het verwoesten van intact onderliggend gebied.

GEWICHT BOVENSTE SEGMENT GEEN OORZAAK INSTORTING
Officiële lezingen (NIST, FEMA) stellen dat de etages in de impactzone onder het gewicht van de daarboven gelegen top (zog. pile driver in combinatie met brand) zijn bezweken. Door de energie (massa en valmomentum) van het bovenste segment dat door de impactzone heenviel, zou het hele traject onder de impactzone tot aan de grond zijn verwoest. Deze lezing strookt niet met nauwkeurige observaties.
Wetenschappelijke analyse van fysicus David Chandler (video rechts)
Technische analyse Chandler e.a. wetenschappers
Meer over verpulvering vallende top WTC-2, zie fig.2

Uitleg in polemiek met Stichting Skepsis
   

Terug naar begin
TOP

Overzicht
 
Versnelling tijdens de val van de Noordtoren (Chandler) - NL-ondertitels
WET VAN NEWTON
Volgens de wetten van de fysica had het etageblok nooit als blok de onderste verdiepingen kunnen bereiken, aangezien dezelfde vernietigende kracht die naar lager gelegen verdiepingen wordt uitgeoefend, ook opwaarts wordt uitgeoefend. Ofwel, de 3e wet van Newton die zegt dat krachten altijd in paren optreden. Als voorwerp A een kracht uitoefent op voorwerp B, dan oefent voorwerp B een even grote maar tegengesteld gerichte kracht uit op voorwerp A. Kortom, de valbeweging zou het blok zelf desintegreren ruim voordat het lagere verdiepingen zou hebben bereikt. De torens waren immers ruim 400 meter hoog.     
TWIN TOWERS BIJ INSTORTEN GROTENDEELS VERPULVERD
De officiële aanname waarbij de Twin Towers door structurele schade en brand de zwaartekracht niet langer konden weerstaan, is niet houdbaar wanneer gekeken wordt naar de mate van verpulvering tijdens beide instortingen.
NIST wijdt de instorting aan het falen van beschadigde kernkolommen, waarbij verzwakking door brand uiteindelijk de doorslag gaf. Snelheid en massa van de vallende top zouden daarbij zoveel energie hebben gegenereerd dat onderliggende intacte structuren op nagenoeg vrije valsnelheid konden worden meegesleurd.
Uitgaande van de verpulvering tijdens het instorten blijft de grote vraag: Welke massa baande zich naar beneden? Hoe kunnen de intacte stalen structuren van de Twin Towers op valsnelheid zijn weggevaagd als het bovenliggende gedeelte (ook boven het inslaggebied) tijdens instorting grotendeels verpulverde en verspreid raakte? Dat gold zelfs het afvallende blok van circa 30 verdiepingen van WTC-2 (dat vervolgens toch instortte). Dus wat zorgde voor de enorme krachten die het instorten van de torens op nagenoeg vrije valsnelheid kan verklaren?
In de video (38 sec.) zegt brandweerman Joe Casaliggi o.a. dat, afgezien van grotere stalen constructies, het grootst gevonden telefoononderdeel niet groter was dan een stukje van het toetsenbord.

 

GEEN VRIJE VAL OP BASIS VAN DE ZWAARTEKRACHT!
De instorting van WTC1 en WTC2 bewoog optisch loodrecht naar beneden omdat in een fontein van wegschietend puin sprake was van een perfecte neerwaartse symmetrie. Deze analoge opeenvolging van wegschietend materiaal had nagenoeg de valsnelheid, waardoor ten onrechte de suggestie werd gewekt van een vrije val op basis van de zwaartekracht.
De Twin Towers zijn met buitengewoon veel geweld vanuit de kern naar buiten toe gedesintegreerd. Dit levert tenminste één goed argument op voor het feit dat (betrekkelijk) weinig puin rond de footprints is gevonden. Het verdient benadrukking dat de vernietiging van de torens hoe-dan-ook atypisch was gezien het ermee gepaard gaande geweld. Geweld dat debet is aan de mate van vernietiging van alles dat achteraf bruikbare sporen kon opleveren voor forensisch onderzoek. Nano-thermate verklaart echter niet persé de totale mate van vernietiging.
Overigens moet worden ingecalculeerd dat de toepassing van in laboratorium vervaardigde nano-thermate zonder precedent is en dat we de cumulatieve effecten bij grote hoeveelheden moeilijk kunnen inschatten. De hardheid van het onderzoek ligt vooral in de aantoonbaarheid van de explosieven en de weerlegging van technisch onderzoek dat door officiële instanties is gedaan.

Een brandweerman uit Brooklyn tegenover een journalist - op 19 september 2001

"You have 10-story buildings that leave more debris than these two 100-story towers, Where the f___ is everything? A serious week-long search and we've found 200 [bodies] in a pile of 5,000? What's going on? Where is everyone? Why aren't we finding more bodies? Cause it's all vaporized -- turned to dust. We're breathing people in that dust."
Je hebt gebouwen van 10 verdiepingen die meer puin achterlaten dan deze torens van 100 verdiepingen. Where the fuck is alles? Een week lang grondig zoeken en we hebben 200 lichamen gevonden in een hoeveelheid van 5000? Wat is er aan de hand? Waar is iedereen? Waarom vinden we niet meer lichamen? Omdat het allemaal is verstuifd -- tot stof geworden. We ademen mensen in dat stof."
Bron: salon.com, 9/19/01 - cashed by 911Research


Terug naar begin
TOP

Overzicht


TYPE 'CONTROLLED DEMOLITION' TWIN TOWERS ONGEBRUIKELIJK
Instorting zuidtorenDoordat bij het gecontroleerd opblazen van gebouwen de meest centraal gelegen pijlers het als eerste begeven, zakt het gebouw in dat centrale gedeelte het eerste weg. Hierdoor ontstaat bij een gebruikelijke 'gecontroleerde sloop' een binnenwaartse trek op de buitenmuren.
Zo voorkomt men dat het gebouw in stukken naar buiten valt. Het instorten blijft dan zoveel mogelijk beperkt tot de omtrekken van het gebouw. Deze klassieke situatie gaat wel op bij de instorting van WTC-7. De Twin Towers vertonen bij instorting alle kenmerken van gecontroleerde sloop. De uitvoering was echter verre van klassiek.

Fotograaf Bill Biggart overleed bij het instorten van WTC-1. Dit is zijn shot van de instorting van WTC-2, 46 minuten eerder.

   
Explosies in plaats van implosies
Bij de Twin Towers vielen buitenmuren met grote kracht weg van de instortende etages. Een schema uit het FEMA-rapport toont hier het bestrijkingsgebied van zwaar en licht puin. Zie dat WTC 7 zich voor het grootste gedeelte buiten de grens van het lichte puin bevindt. Commentaar op de tekst valt te lezen op 911Research.
Meer specificatie onder het schema.


Grote stalen balken slingerden als losschietende wasknijpers horizontaal weg of zelfs omhoog. Stukken gevel boorden zich in gevels van gebouwen die ruim honderd meter verderop stonden. In april 2006 werden nog steeds menselijke resten zoals botten Bestrijkingsgebied WTC-puinen nagels teruggevonden op het dak en in de gevel van de Deutsche Bank Building. Deze effecten stroken niet met de bedoeling bij elke gangbare gecontroleerde sloop om een gebouw binnen zijn eigen oppervlak (footprint) te laten neerkomen. Ook de aanwijzingen voor het gebruik van thermiet (vondst van grote hoeveelheden gesmolten metaal in de fundamenten) zijn strijdig met gangbare methoden bij het opblazen van gebouwen.
Bronnen o.a.: 911Research + references
en wikipedia UK.

FOCUS OP TWIN TOWERS
De ogen van de wereld waren gericht op de Twin Towers en niet op WTC 7. De meeste mensen hebben die latere gebeurtenis zelfs volledig gemist. Het 9/11 Commission Report zwijgt er over. De beelden die symbool werden van de verbijsterende kwetsbaarheid van de supermacht Amerika, tonen een vernietiging die in tegenstelling tot klassieke sloopmethoden (en pancake collapses ) een groot gebied overdekte met puin. Wolken die als een orkaan door de straten van downtown Manhattan sloegen waren pyroklastisch van aard. Foto .

Pyroklastische wolken zijn bekend van vulkanische uitbarstingen en bij gecontroleerde sloop met gebruik van explosieven.

Uit het FEMA-rapport (Ch.1, page 9, 4MB in pdf): Schematische afbeelding van gebieden met puininslag, gebaseerd op luchtfoto's en gedocumenteerde schade. Gestreepte gebieden tonen de belangrijkste plaatsen met puin van stalen buitenste kolommen. De binnencirkels tonen ongeveer de straal van stalen buitenste kolommen en andere zwaar puin. De buitenste cirkels tonen ongeveer de straal van aluminium beschermmateriaal en ander lichter puin. De X-tekens laten zien waar buitenste stalen kolommen zijn gevonden buiten de belangrijkste gebieden met zwaar puin.

Meer over het schadegebied

Terug naar begin
TOP

Overzicht
  Pyroclastic flow 9/11
Pyroclastic flow door de straten van Lower Manhattan
    

EXPLOSIEVENEXPERT DIRECT NA 9/11: INSTORTING GEVOLG EXPLOSIEVEN
Zonder met beschuldigende vinger naar de Amerikaanse overheid te wijzen, verklaarde een Amerikaans explosievenexpert direct na 9/11 dat de Twin Towers moeten zijn ingestort als gevolg van in de gebouwen geplaatste explosieven. Instorting door impactschade van de vliegtuigen achtte hij onwaarschijnlijk.
Van Romero (profiel) is sinds 1997 vice-president voor onderzoek en economische ontwikkeling aan New Mexico Tech. Romero werd in 2001 tevens aangesteld als nationaal voorzitter van het National Domestic Preparedness Consortium (NDPC), een samenwerkingsverband tussen publieke en private ondernemingen met als doel het trainen van mensen bij het geven van directe hulp bij ongelukken waarbij wapens of massavernietiging in het spel zijn.
Voor zijn vice-presidentschap was Romero werkzaam als directeur van Tech's Energetic Materials Research and Testing Center, een universiteitsdivisie die studie doet naar explosieve materialen en de effecten van explosies op gebouwen, vliegtuigen en andere bouwstructuren.
"Mijn opinie, gebaseerd op de videobeelden, is dat nadat de vliegtuigen in het WTC sloegen, een aantal explosieven in de gebouwen hebben gezorgd dat de torens zijn ingestort," zei Romero. Zijn analyse is resultaat van zowel uitgezonden videobeelden als verslagen van nationale netwerken.
Volgens Romero lijkt de instorting van de gebouwen op gecontroleerde ontploffingen, zoals toegepast bij het neerhalen van oude gebouwen. Zijn visie werd na de aanslagen openlijk gedeeld door vele getuigen, waaronder hulpverleners of verslaggevers. Politieagenten, brandweerlieden en andere hulpverleners getuigen nog steeds van series explosies.
"Het zou moeilijk zijn voor zoiets als een vliegtuig om een gebeurtenis als dit te veroorzaken," stelde Romero in een telefonisch interview uit Washington, D.C.
"Als exlosies verantwoordelijk zijn voor de val van de torens, dan kunnen ze door een geringe hoeveelheid explosieven zijn veroorzaakt. Dat zou een betrekkelijk kleine hoeveelheid explosieven kunnen zijn geweest op strategisch geplaatste posities," aldus Romero. Bij zijn snelle inschatting, op 14 september 2001 in het Albuquerque Journal gepubliceerd, dacht Romero geen moment aan mogelijke betrokkenheid van binnenuit. Hij zag het afgaan van bommen in de torens als een logisch gevolg van een veelvuldig door terroristen toegepaste strategie.
Romero: "Een bekend gegeven bij terroristische aanslagen is een afleidings- actie waarop secondaire explosies volgen."
Tech president Dan Lopez zei kort na het interview dat Tech niet was gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek naar de aanvallen. Tech wordt bij strafrechtelijk onderzoek naar terreuraanslagen veelvuldig gevraagd te assisteren - vaak na serie-explosies - bij studies naar de effecten van explosieven.
ROMERO HERZIET OMSTREDEN STANDPUNT

Van D. Romero
Van D. Romero
Tien dagen na de aanslagen, op 21 september 2001, komt het Albuquerque Journal met een ingrijpend andere verklaring. Hierin herziet Romero zijn eerdere analyse volledig door zich te beroepen op nieuwe inzichten. Ditmaal steunt hij verklaringen van andere experts die stelden dat de intense hitte van door brandstof gevoede branden de stalen constructies zodanig hebben verzwakt dat ze het begaven onder druk van het gewicht van de vloeren erboven.
Bovenvermelde hypothese is conform de officiële lijn en is omstreden onder steeds meer onafhankelijke experts. Meer op Waarheid911.
Dat heeft een kettingreactie in gang gezet waarbij bovenste vloeren zijn gaan 'pancaken' op lager gelegen vloeren. Romero zegt dat hij nog steeds gelooft in de mogelijkheid dat de uiteindelijke instorting van elk gebouw is veroorzaakt door een plotselinge drukgolf die mogelijk werd veroorzaakt toen het vuur een elektrische transformator bereikte of andere bronnen van brandgevoelige installaties in het gebouw.
Romero stelt bedolven te zijn onder emails van complottheoretici en zegt zijn eerdere uitspraken ten zeerste te betreuren.


   
Terug naar begin
TOP

Overzicht

       
MOTIEVEN VOOR TOTALE SLOOP WTC (hypothetisch)
Relatief onbeschadigde aanblik WTC-7Klassieke sloopmethoden maken handig gebruik van de zwaartekracht door een gebouw onder het gewicht van de eigen massa te laten instorten. Dat scheelt explosieven. Het gebouw bezwijkt dan van onderuit. Dikwijls knikt eerst het dak in als aanwijzing dat de centrale dragende kolommen zijn opgeblazen. Het geeft minder schade aan de omgeving omdat de buitenmuren naar binnen vallen.
WTC-7 voldeed exact aan dit beeld .
WTC-7 belandde na de krankzinnige gebeurtenissen van die dag in de kantlijnen van het nieuws en viel naast de Twin Towers met zijn drieduizend doden (de schattingen waren toen veel hoger) nauwelijks op.
Waren de Twin Towers op dezelfde manier ingestort, dan zou de vergelijking met gecontroleerde sloop zich nog dwingender hebben opgedrongen dan nu reeds het geval is. Vooral omdat deze torens de meeste aandacht trokken. De vliegtuigen vlogen er aan de bovenkant in. Dan moest een instorting logischerwijs ook ergens bovenaan beginnen, al hield geen brandweerman met deze mogelijkheid rekening. Brandweermannen op de 78ste verdieping meldden vlak voor de instorting van de Zuidtoren sterk afnemende brandhaarden die toegankelijk waren voor bluswerk. Met twee lijnen waren ze op weg naar het inslaggebied, nog één etage hoger.
FEMA en NIST negeren deze veelzeggende omstandigheden volkomen door te stellen dat een verzengende vuurzee in combinatie met impactschade van de vliegtuigen het constructiestaal zozeer verzwakte dat de torens eronder bezweken. Een dergelijk effect had zich met branden in wolkenkrabbers echter nooit eerder voorgedaan.

       
HYPOTHESE VOOR VERNIETIGING

Een ander punt is de mate van vernietiging. Als aanwijzingen in de richting van controlled demolitions juist zijn (fotomateriaal, film, getuigenissen) , net als de officiële aanname dat de instortingen geen gevolg kunnen zijn van alleen de impact van vliegtuigen (FEMA, NIST) , dan moeten er grondige voorbereidingen hebben plaatsgevonden die uiteraard niet mochten worden ontdekt. De invloed van brand als mede-oorzaak is immers onvoldoende aangetoond, kent geen precedent en is ook uitgaande van getuigenissen onwaarschijnlijk.
Aanwijzingen voor explosieven zijn wel aanwezig evenals een groot aantal getuigenissen in die richting. Kloppen deze aanwijzingen, dan moest ieder spoor dat achteraf naar explosieven kon leiden al tijdens de actie worden uitgewist. Door de grootschaligheid van het project was dit alleen mogelijk door vernietiging van alle gebouwen die onderdeel uitmaakten van doel (Twin Towers) en planning (WTC-7).
Die intentie verkaart de totale verpulvering van de betrokken gebouwen. Een mate van vernietiging die niet valt te verklaren uit impactschade (en brand). Zelfs niet als beiden tot instorting zouden hebben geleid. Het verklaart eveneens de razendsnelle afvoer van overgebleven puin, waaronder grote hoeveelheden naar China en India verscheept staal. Dit ondanks strikte protocollen (bij rampen van deze omvang) voor verregaande reconstructies op grond van overgebleven restmateriaal. Om niet te spreken over het schenden van de plaatsen delict . Constateringen die ook opgaan voor gebeurtenissen dezelfde dag rond het Pentagon . Tenslotte kan over de vernietiging van WTC-7 worden opgemerkt dat de overige hoge gebouwen, die zich bevonden in eenzelfde straal rond de Twin Towers of zelfs ruim daarbinnen (Bankers Trust), wel overeind zijn gebleven.
Meer motieven voor sloop: WTC-Merkwaardigheden 6b en 6c
Bron over verpulvering gebouwen: o.a. 911Research.
Meer over de instorting van de Twin Towers.
Vergelijking WTC-terrein voor en na 11 september (foto's & schema's)


WTC 7 en Planning
WTC 3, 4, 5 en 6 raakten onherstelbaar door brokstukken beschadigd, maar gingen niet plat. Het verst van de crime scene gelegen gebouw (op het wtc-terrein) was WTC 7. Dit gebouw bood als enige een betrekkelijk onbeschadigde aanblik.
Enkele kleine brandjes in het gebouw werden niet door sprenklerinstallaties geblust en groeiden in loop van de dag uit tot grotere lokale branden. Toch leidde dat voorafgaand en na 9/11 nooit tot de instorting van hoogbouw, om de simpele reden dat stalen constructies niet op deze wijze op brand reageren. WTC 7 stortte 7 uur na instorting van de tweede toren volledig in. Voor een groot deel op vrije val snelheid.
Deze foto (wtc7 met rode pijl - tweede foto hierboven) is genomen nadat beide torens waren ingestort. Aangenomen moet worden dat de andere zijde van het gebouw - naar de Twin Towers gericht - een stuk zwaarder gehavend is geweest. Van deze zijde zijn merkwaardig genoeg nauwelijks of geen foto's bekend.
     
WTC 7 werd als huisvesting van geheime diensten neergezet om terroristische aanvallen, aardbevingen en orkanen te kunnen weerstaan.
    
Burgermeester Giuliani evacueerde zijn Office of Emergency Management op de 23ste verdieping (bombproof met eigen zuurstofvoorziening) nog vóórdat de instorting van de eerste toren, de verst gelegen Zuidtoren, een feit was. Een compleet WTC 7 sloeg in de namiddag van 11 september een fractie sneller naar beneden dan een object dat in vrije val dezelfde afstand aflegt. Een geschat gevolg van het luchtvacuüm door gebruikte explosieven. Dit betekent dat instortende delen tijdens hun val geen weerstand ontmoetten.
Gevolgen van de sloop: geen gedeeltelijke instorting waarbij goederen (gedeeltelijk) gespaard bleven, maar een totale kaalslag. Zoveel mogelijk sporen van een mogelijk vooropgezette planning tot sloop werden zo vernietigd. De SEC (Securities and Exchange Commission - beurswaakhond)verloor duizenden bestanden over illegale praktijken van o.a. Enron en WorldCom; zeer belastende informatie over miljardenzwendel waarbij mogelijk ook de Amerikaanse regering is betrokken. Wat aan puin overbleef werd met spoed afgevoerd.
Bronnen betreffende overheidszwendel: Globalecho & Alternet zijn nog onduidelijk qua betrouwbaarheid.


  
De hoeveelheid aanwijzingen en bewijzen dat WTC7 is opgeblazen, zijn overstelpend. Argumenten van verdedigers van de officiële theorie zijn ronduit zwak. De sloop werd aanvankelijk zelfs toegegeven door eigenaar Larry Silverstein . De officiële lezing blijft niettemin: Instorting na beschadiging door vallende brokstukken van de Twin Towers. Gevolg hiervan: brand in combinatie met het plaatselijk falen van een dragende kolom. 

VIDEO over WTC-7 (16min.): De Derde Toren
Veel meer over WTC-7 in hoofdstuk vijf

Vergelijking WTC-terrein voor en na 9/11
9-11 Review: Evidence Destruction at Ground Zero
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11
 

    Source picture: msnbc.com

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht


meer bij deze site
911 Links
911 Documentaires

W911 Dailymotion Channel
911 Getuigenis William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11
 

Stel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen