TERUG NAAR "Waarheid911/Explosieven.html"

KRITIEK 'POPULAR MECHANICS' OP INTERPRETATIE SEISMISCHE GEGEVENS

2e seismische grafiek (over 40 sec) Op de pro-officiële site Popular Mechanics (PM) staat een uitspraak die Lerner-Lam (directeur van de Columbia University Center for Hazards and Risk Research) tegenover PM zou hebben gedaan:
"Er is geen wetenschappelijke basis voor de conclusie dat explosies de torens naar beneden hebben gehaald. Die presentatie van ons werk is zonder meer onjuist en niet in context."

PM
constateert op grond van dit ene citaat en een grafiek dat geen bommen zijn gebruikt. Dat is een absurde conclusie want de getoonde frase gaat niet over wel of geen bommen, maar over de vraag of explosies de torens naar beneden hebben gehaald. Het verband tussen explosies en de kans dat een gebouw instort valt buiten het vakgebied van Lerner-Lam. Natuurlijk biedt zijn instituut daarvoor geen wetenschappelijke basis.
Medewerkers bij Palisades - Lerner-Lam voorop - hebben op grond van hun ervaring beweerd dat het instorten nauwelijks tot meetbare effecten kon leiden. Zij zeiden aan de grond gekoppelde explosies te hebben gemeten en geen instortingen! Ze lieten zich er niet over uit of explosies tot instorting kunnen hebben geleid. Popular Mechanics positioneert een ogenschijnlijk verwoestend citaat alsof American Free Press (AFP) woorden en betekenissen heeft verdraaid. In het stuk van AFP kwam het verband tussen explosies en instorten echter nooit expliciet aan bod.
In relatie tot seismologisch onderzoek is alleen de vraag van belang of sprake was van schokken, het soort schokken, en zo mogelijk met welke oorzakelijke verschijnselen uit eerdere metingen dit kan worden vergeleken.

PM
komt met nog een punt. De meest bekende seismografische weergave van de instorting is op veel 'complotsites' de bekende 30-minuten grafiek (zie begin hoofdstuk WTC-Explosieven). In plaats van deze weergave bestaat echter ook een 40 seconden weergave (bovenaan deze pagina) die uiteraard meer detail laat zien. In plaats van scherpe pieken toont deze afbeelding ongeveer acht seconden lang seismische schokken voor of tijdens elke instorting. De duur van de instortingen bedraagt ruim elf seconden. PM stelt dat hiermee bewezen is dat de trillingen het gevolg zijn van vallend puin. Het stelt eveneens dat de golven klein beginnen en steeds groter worden. Volgens PM is daarom de conclusie: geen bommen.

Deze conclusies van PM zijn wederom zeer kort door de bocht, want...
1.
Volgens medewerkers van Palisades kan neerslaand puin de hoge waarden van de metingen überhaupt niet verklaren.

2.
De uitslag van de golven is niet, zoals PM beweert, van klein naar groot. Bij de zuidtoren zit de grafiek vrijwel direct op een maximale uitslag. Ook de noordtoren laat direct de nagenoeg grootste uitslagen zien, met uitzondering van twee pieken in het midden. Zoals eerder beschreven heerst nog verwarring over de synchroniteit van beelden en opgevangen seismische trillingen, zodat de schudding en de instorting niet synchroon hoeft te zijn verlopen. Meer recente informatie (uit de documentaire 911 Eyewitness ) toont niettemin aan dat zware explosies plaatsvonden vlak voordat de torens door instorting in beweging kwamen.

METHODEN POPULAR MECHANICS
911research.wtc7.net: Interessant artikel over de manier waarop 'Popular Mechanics' de 911-waarheidsbeweging op diverse onderdelen in discrediet probeert te brengen. De essentie is dat PM hun claims verdraait of zelfs geheel construeert om ze vervolgens met succes te kunnen weerleggen. Soms worden ook juiste claims weerlegd door weglating van essentiële feiten of onderdelen. Uitgebreid onderzoek door de waarheidsbeweging, bijgestaan door wetenschappers, wordt zo omzeild waarna de waarheidsbeweging kan worden geridiculiseerd wegens het volharden in onhoudbare stellingen.
Nieuwsmedia raadplegen PM met grote regelmaat om een weerwoord te kunnen formuleren tegen 911-sceptici.


Toegevoegd op 4 maart 2012
Architects & Engineers for 9/11 Truth: Debunking the Real 9/11 Myths:
Why Popular Mechanics Can't Face up to Reality: Part 1
| Part 2 | Part 3
| Part 4 | Part 5| Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | Part 10

TERUG NAAR "Waarheid911/Explosieven.html"