ZIE

VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
WAARHEID911 SPECIAL


Vergelijking WTC-7 en andere hoge gebouwen
WTC Building 7 tijdens en zeven uur ná de ramp
Spreidingsgebied van puin rond WTC
Overzicht schade aan gebouwen WTC-terrein
Overzicht voor en ná 11 september
Deutsche Bank Building (Bankers Trust)
Menselijke resten WTC-2 gevonden in Bankers Trust

Terug naar waarheid911/twintowers
Terug naar waarheid911/wtc_merkwaardigheden (incl. wtc7)
Terug naar waarheid911/wtc_explosieven

 

VERGELIJKING WTC-TERREIN VOOR EN NA DE AANSLAGEN

Vergelijking tussen WTC-7 en andere hoge gebouwen op het WTC-terrein
Zodra de muis over onderstaande foto beweegt, verandert de situatie van voor 11 september in de ravage erna. Constateer hoe behalve WTC-7 alle hoge gebouwen in de buurt van de ingestorte Twin Towers overeind bleven, zelfs gebouwen direct naast WTC-7, zoals Verizon Communications . Verizon, dat ondermeer door stalen kolommen van WTC-1 werd getroffen, raakte vooral beschadigd door het instorten van het naastgelegen WTC-7 (Bron: FEMA (Executive Summery page 4 pdf).
Om wijs te worden in dit gebied is een kaart toegevoegd met namen van een aantal gebouwen. Deze door FEMA ontworpen kaart verdeelt de neerslag van puin van de Twin Towers in meer of minder zware zones. WTC-7 valt voor het belangrijkste deel buiten deze zones en slechts gedeeltelijk in de minder zware puinzone. Het qua plaatsing enigszins vergelijkbare Liberty Plaza, oostelijk van WTC-2, werd direct na de aanslagen beoordeeld als instortingsgevaarlijk, maar bleek later niet structureel beschadigd.
Zelfs Bankers Trust, pal achter de zuidelijke Twin Tower (WTC-2), grenzend aan de zware puinzone en vrijwel geheel binnen de lichtere puinzone, bleef overeind, ondanks treffers door stalen buitenkolommen. Afgezien van het smalle WTC-3 zijn zelfs overige WTC-gebouwen (WTC-4 t/m WTC-6), gelegen aan de voet van de Twin Towers, slechts gedeeltelijk ingestort en geenszins verpulverd.

Totale instorting WTC-7 officieel verklaard door brand en schade vallend puin (Twin Towers)
Lijst van huurders WTC-7
Zuidwesthoek WTC-7 met schade

Belangrijkste materiaal over WTC-7 samengevat op video (Arie, Zapruder, NL- ondertiteld):     De Derde Toren (16min.)

Lees ook ...
Hypothese explosievengebruik ondersteund door studie naar 14 strijdige punten in officiële verklaring

     
WTC-7 TIJDENS EN ZEVEN UUR NA DE RAMP
Overzicht schade WTC-7 gebied

Het gat tussen Verizon Communications en US Post Office, waar WTC7 stondEen luchtfoto toont de totale verwoesting van Gebouw 7, dat tot in de middaguren van 11 september een opvallend ongeschonden indruk maakte. Andere gebouwen dichterbij de torens raakten uiterlijk veel zwaarder gehavend, maar stortten niet in. Een foto genomen op 23 september 2001 (later dan die hierboven) toont eveneens de omvang van de destructie.

Kortste afstand tussen WTC-1 en WTC-7 bedraagt 109 meter (volledige ingestorting na 7 uur)
Kortste afstand tussen WTC-2 en Bankers Trust bedraagt 67 meter (niet ingestort)


Deze afstanden zijn gemeten met behulp van Google Earth en 3D templates van het
    WTC-terrein van voor 11 september 2001

Lees een goed geupdate verslag over de Bankers Trust (Deutsche Bank Building)

Zie voor onmisbare aanvullende informatie over WTC Building 7: Waarheid911, Gebouw 7

 

SPREIDINGSGEBIED VAN PUIN WTC

Op de kaart (FEMA) bevindt WTC-7 zich op het noorden. Op de foto bevindt dit gebouw zich op het zuiden!
WTC kaart met puinzones, opgesteld door FEMA

Uit het FEMA-rapport (Ch.1, page 9, 4MB in pdf): Schematische afbeelding van gebieden met puininslag, gebaseerd op luchtfoto's en gedocumenteerde schade. Gestreepte gebieden tonen de belangrijkste plaatsen met puin van stalen buitenste kolommen. De binnencirkels tonen ongeveer de straal van stalen buitenste kolommen en andere zwaar puin. De buitenste cirkels tonen ongeveer de straal van aluminium beschermmateriaal en ander lichter puin. De X-tekens laten zien waar buitenste stalen kolommen zijn gevonden buiten de belangrijkste gebieden met zwaar puin.

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

OVERZICHT SCHADE AAN GEBOUWEN WTC-TERREIN EN DIRECTE OMGEVING Bron: 911RESEARCH

Schadegebied WTC

   

OVERZICHT VOOR EN NÁ 11 SEPTEMBER 2001 (rollover image: beweeg met muis over de foto)

Satelietbeelden voor en na de aanslagen
Voor een andere uitstekende overzichtsfoto met namen van gebouwen, zie WTC-site after the Attacks


Terug naar begin
TOP

Overzicht


Deutsche Bank Building (Bankers Trust)
Bankers Trust of Deutsche Bank Building Bankers Trust of Deutsche Bank Building
Luchtfoto van Bankers Trust Building

Stukken van WTC-2 in gevel van Bankers Trust
Twee jaar na 11 september 2001 bleken grote delen van Bankers Trust aangetast door een agressief schimmel. Tot dan toe vond een discussie plaats over de bestemming van het gebouw. Verzekeraars beschouwden het gebouw niet als verloren, terwijl de bank een handhaving van het gebouw onder de condities van voor 9/11 niet zag zitten. Groot herstelwerk werd uitgesteld. Het gebouw, op de rampdag volledig door sprenklers in het water gelegd, is gedurende die uitgestelde termijn ernstig aangetast en uiteindelijk rijp bevonden voor sloop.

MENSELIJKE RESTEN WTC-2 GEVONDEN IN BANKERS TRUST

WTC-7 tijdens instorting Twin Tower (WTC-1)
WTC7 tijdens instorting WTC1. Afstand bijna 2x groter dan afstand Bankers Trust en WTC2. Optische schade veel minder.
Hoewel de dragende structuur niet (ernstig) werd beschadigd, ondanks zware projectielen afkomstig vanuit het vlak tegenover gelegen WTC2, wordt Bankers Trust Building momenteel (2008) met grote zorgvuldigheid afgebroken.
Reden hiervoor is de vondst in 2002, 2005 en met name in april 2006, van grote hoeveelheden menselijke resten in het gebouw, op het dak en in de gevel van Bankers Trust.

D
it gemummificeerd materiaal is afkomstig van mensen die tijdens het instorten door explosies uit WTC-2 zijn weggeblazen (een deel van deze mensen werd om veiligheidsredenen via een intercom (PA System) terug het gebouw ingestuurd toen zij na de eerste vliegtuigcrash (in WTC-1) wilden evacueren). Een andere noodzaak tot zorgvuldige sloop is de vondst van grote hoeveelheden toxinen, asbest en andere zware gifstoffen afkomstig van de ramp.

Bron o.a.: Wikipedia.org + referenties

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

 


Terug naar waarheid911/twintowers
Terug naar waarheid911/wtc_merkwaardigheden (incl. wtc7)
Terug naar waarheid911/wtc_explosieven


  meer bij deze site
911 Links
911 Documentaires

911 Getuigenis William Rodriguez
W911 Dailymotion Channel
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11