ZIE                                             Waarheid911 Special
Inhoud
VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
 

OFFICIËLE LEZING LUCHTVERDEDIGING 9/11 ONJUIST
Tweet


OFFICIËLE LEZING LUCHTVERDEDIGING ONJUIST
WIJZIGINGEN IN MILITAIRE BEVELSTRUCTUUR 3 MAANDEN VOOR 9/11
GEKAAPTE TOESTELLEN LANGDURIG OP RADAR GEVOLGD
33 USAF BASES AANWEZIG OM GEKAAPTE TOESTELLEN TE STOPPEN
ANDREWS AFB WEL TOEGERUST VOOR DIRECTE INZET VLIEGTUIGEN
DISTRICT OF COLUMBIA AIR NATIONAL GUARD (DCANG)
F16 PILOTEN OVERWOGEN OM VLUCHT 93 TE RAMMEN
MISLUKTE ONDERSCHEPPINGEN OTIS EN LANGLEY AIR FORCE BASE

EINDELIJK F15's BOVEN MANHATTAN
WIJZIGINGEN IN DE TIJDLIJN

24 uur paraat, interceptie binnen kwartier
Signalering Vlucht 11 en Vlucht 175 (Twin Towers)
Signalering Vlucht 77 (Pentagon)
FAA managers vernietigden opnamen luchtverkeersleiders
De 9/11 Tapes: Het verhaal in de lucht
Professionals luchtvaart verwerpen officiële lezing
Afsluiting luchtruim boven New York City (ATC Zero)
Shockwave animatie vliegroutes gekaapte toestellen
CBS-News over Vlucht 77 (Pentagon)

De Pentagon/ Witte Huis corridor
     
Officiële lezing luchtverdediging 9/11 onjuist
Strategische situatie USAF vóór 9/11
Quadrennial Defense Review (1997)
Focus ten onrechte alleen op NORAD
Cirkel DCANG, Secret Service en Witte Huis was rond
Pilots for 9/11 Truth verwerpen officiële verklaring
Nieuwsmedia moeten begin maken

Terug naar waarheid911/911tijdlijn
        

 

WAARHEID911 SPECIAL
OFFICIËLE LEZING LUCHTVERDEDIGING 9/11 ONJUIST
Overzicht van militaire vliegbasis langs de Oostkust
Een netwerk van militaire vliegbases spreidt zich aan de Oostkust uit over honderden kilometers. Onderstaand schema verduidelijkt deze spreiding door de bases met een reeks driehoeken aan elkaar verbinden. De zijde van elke driehoek bedraagt ± 160 kilometer.
    
In het voorafgaande jaar (september 2000 tot Juni 2001) werden 67 van hun route afwijkende toestellen binnen de daarvoor gestelde 20 minuten onderschept. Een 100% score. Maar op 11 september 2001 waren — ondanks voorkennis en zware terreurdreiging vooraf — 90 minuten nog onvoldoende om op zijn minst één van de vier toestellen te onderscheppen.


Terug naar begin
TOP

Overzicht


TOEGEVOEGD OP 13 JUNI 2011
Logo United States Air Force WIJZIGINGEN IN MILITAIRE BEVELSTRUCTUUR DRIE MAANDEN VOOR 9/11 — op 1 juni 2001


    
Terug naar begin
TOP

Overzicht


 GEKAAPTE TOESTELLEN LANGDURIG OP RADAR GEVOLGD
 — Standdown alleen mogelijk door ingrijpen in standaardprotocollen —
   
Toegevoegd op 3 april 2008
Door openbaarmaking van geclassificeerde informatie wordt steeds meer duidelijk dat de NORAD-standdown geen gevolg was van slechte samenwerking, verwarring of van verouderde defensiestructuren, zoals generaal Myers kort na de aanslagen verklaarde .
Er is inmiddels bewijs dat zowel Vlucht 11 (WTC-1) als Vlucht 175 (WTC-2) en Vlucht 77 (Pentagon) uitgebreid op radar zijn gevolgd voordat ze op hun doelen terecht kwamen. Maar ook zonder deze bevestiging zal duidelijk moeten zijn dat eerdere verklaringen voor de standdown, zoals het uitschakelen van transponders door de kapers, verwarring door grootschalige oefeningen
of een verouderde defensiestructuur, onhoudbare verklaringen zijn.
Via transponders staan vliegtuigen in contact met diverse centra voor vluchtcontrole, zowel van burger- als militaire luchtvaart. Het uitzetten van transponders maakt een toestel nooit ontraceerbaar. Dan zou immers elk vijandige toestel ongemerkt kunnen naderen door simpel de transponders af te zetten. Dit uitzetten veroorzaakt eerder het tegendeel. Het transpondersignaal verzekert de vluchtleiders vooral dat er niets aan de hand is. Het wegvallen wordt opgevat als een 'no-radio emergency'. Het wegvallen is duidelijk zichtbaar op radar. NORAD wordt in alle gevallen onmiddellijk ingelicht. Het uitvallen van een transpondersignaal komt met regelmaat voor.
    
       — 24 UUR PARAAT,
       INTERCEPTIE BINNEN KWARTIER —

Afhandeling gebeurt standaard via NORAD in samenwerking met de FAA. Gevechtvliegtuigen staan voor deze situaties 24 uur paraat en interceptie vindt plaats binnen het kwartier. De militaire infrastructuur in het noordoosten van de VS is zodanig ingericht dat elk vliegtuig tussen de 10 en 30 minuten vanaf een militaire lokatie kan worden bereikt (zie ook schema hierboven). Gevechtspiloten zijn getraind om binnen vijf minuten te kunnen onderscheppen. In de hoogste staat van paraatheid neemt het opstarten tot opstijgen tien seconden. Dan wordt in ongeveer twintig seconden de gebruikelijke vlieghoogte (cruising altitude) van een lijnvliegtuig bereikt. Een F-15 overbrugt de afstand tussen New York City en Washington D.C. binnen acht minuten.
911Review en AttackOnAmerica.net + referenties

Former member of the FAA (Federal Aviation Administration) and PATCO (Professional Air Traffic Controllers Organization)
Robin Hordon
Vluchtleiders kunnen eventueel overschakelen op ouderwetse radar, waarmee het toestel via de metalen huid wordt getraceerd. Volgens voormalig FAA luchtverkeersleider, Robin Hordon, die de vliegzone rond New York goed kent, hebben onmiddellijke en snelle onderscheppingen de laatste tien jaar gemiddeld 75 tot 150 maal per jaar plaatsgevonden.
Robin Hordon: "In die tien jaar voor 9/11 zijn NUL lage snelheid, vertraagde reactie en lage prioriteitsonderscheppingen gemeld."
Zowel toestellen die uiteindelijk opstegen vanaf Otis Air Force Base (richting New York City) als de F16's vanaf Langley Air Force Base (richting Washington D.C), hadden nog voor de inslagen van resp. Vlucht 175 (WTC2) en Vlucht 77 (Pentagon) kunnen ingrijpen als zij niet op 24 procent van hun volle vermogen hadden gevlogen.
911Research + references
911Blogger: he First Fifteen Minutes of September 11th
    - Former Air Traffic Controller Robin Hordon speaks out

        
VOORKOMEN VAN AANSLAGEN OP TWIN TOWERS EN PENTAGON VOORAF GEOEFEND
    
Volgens de officiële lezing waren de gekaapte toestellen niet in het zicht van de luchtverkeersleiders en wisten gevechtstoestellen die op de grond in gereedheid werden gebracht niet waar ze moesten gaan zoeken. Wie de informatie in overige hoofdstukken leest, te beginnen bij "33 USAF bases aanwezig om gekaapte toestellen te stoppen", zal begrijpen hoe absurd en onhoudbaar dit is op grond van bestaande protocollen en beschikbare faciliteiten.
      
Afgezien van het
Cover van FEMA handleiding voor trainingsdoeleinden
Cover van FEMA Trainingshandleiding
(van voor 2001)
feit dat er volgens militair protocol altijd toestellen in de hoogste staat van paraatheid beschikbaar zijn, zou men bij een aanval en het ontbreken van vijandelijke posities, direct gevechtstoestellen laten surveilleren boven locaties van grote militaire, politieke of financiële betekenis. Dat staat los van welke verwarring of welk misverstand dan ook.
     
H
et WTC in New York en het Pentagon in Washington D.C. staan symbool voor dergelijke lokaties. Op beide plaatsen is daarom, volgens NORAD, al voor de aanslagen geoefend met schijnaanvallen, zowel met echte vliegtuigen als gesimuleerd.
Bron: USA Today     911Research + referenties
      
Noodzakelijke patrouilles in de lucht vonden plaats enkele uren na melding van de eerste kaping, dus toen de aanvallen waren gestopt.
 
SIGNALERING VLUCHT 11 EN VLUCHT 175
(Twin Towers)
Logo van de Northeast Air Defense Sector (NEADS)
Alle lezingen over de onmacht en de totale verwarring op 9/11 ten spijt, zijn de toestellen wel degelijk opgemerkt. Ondermeer door de hypergevoelige radarsensoren van sommige militaire luchthavens waar de gekaapte toestellen overheen vlogen. Ook is het onwaarschijnlijk dat AWACS- faciliteiten vanuit de lucht, met o.a. doppler radar , de toestellen hebben gemist.
Ook
NEADS , de noordoost sector van NORAD, geeft toe dat de toestellen na het uitzetten van de transponders als streepjes op de schermen te zien zijn. Een procedure die door meerdere mogelijke interpretaties op dat moment lastig was. Woordvoerders van NEADS:
“(...) het NEADS team begon snel de radarschermen af te zoeken naar het vliegtuig (Vlucht 11, f.h.). Omdat ze gezegd was dat de transponder uit stond, wisten ze dat ze moesten kijken naar kleine streepjes in plaats van de gebruikelijke stip. (...)"
bron: HistoryCommons.org.

AFSLUITING LUCHTRUIM (ATC ZERO)
 
        
Mike McCormick, hoofd luchtverkeersleiding aan het New York Center (voornaamste luchtverkeersleidingscentrum van het gebied) nam om 9:03 a.m. of 9:04 a.m. de niet eerder voorgekomen beslissing om het luchtruim "ATC Zero", te verklaren (sluiting luchtruim waarbij alle toestellen op weg naar het betreffende gebied moeten uitwijken). Hij nam de beslissing omdat het tweede toestel, Vlucht 175, ten zuiden van de Hudson richting New York vloog. ( Ook: boston.com)
McCormick zei dat de transponder van de Boeing 767 werkte (!) en dat hij wist waar het zich bevond, zelfs nog voordat Newark Airport het toestel in beeld kreeg toen het draaide en terug vloog in de richting van de Twin Towers (in het artikel staat Vlucht 175, de Boeing 767, foutief vermeld als Boeing 757, f.h.).
Bron: Leslie Miller, Associated Press (cashed by 911Review)
     
I
n het boek "Air War Over America: Sept. 11 Alters Face Of Air Defense Mission" van Leslie Filson, zegt NEADS stafsergeant Larry Thornton:
“Toen we eenmaal door de FAA waren gebeld, vonden we treffers van fracties van seconden van wat we dachten te zoeken. We zochten naar kleine streeptekens..."
bron: GeorgeWashington.blogspot.com
Thornton legt ook uit hoe lastig het was om op een 2-dimensionaal scherm, verzadigd van rommel en drukte van andere toestellen, deze streepjes te vinden. Officieel was het, dat informatie over de vier vliegtuigen niet kon worden gevonden vanwege die drukte. Dat blijkt dus niet het geval, ook al omdat het voornaamste deel van de afwijkende routes juist afweek van de grote verkeersstroom.
     
Boston luchtverkeersleider Mark Hodgkins zegt:
    
"Luchtverkeersleiders bij het Boston Center wisten dat American Airlines Flight 11, die vertrok om 7:59 van Boston voor een vlucht naar Los Angeles, dertig minuten voordat het crashte was gekaapt. Zij volgden het naar New York op hun radarschermen. 'Ik bekeek het doel van American 11 de hele weg naar beneden."
Bron: ABC-News
    
Hetzelfde gaat op voor luchtverkeersleiders en anderen die Vlucht 175 volgden. De kans dat standaartapparatuur voor burgerluchtvaart deze afgedwaalde vluchten wel opmerkt terwijl hypermoderne militaire voorzieningen falen is te verwaarlozen.
   
R
adar informatie die sinds 2006 is gedeclassificeerd, laat zien dat de toestellen op radar feitelijk zijn gevolgd tijdens de gehele vlucht, en dat de hoogte van de toestellen tijdens het grootste deel van hun vlucht bekend was (alleen van Vlucht 77 - eindigend in het Pentagon - is gemeld dat delen van de vlucht van radar waren verdwenen).
Bron: 911Research
    
SIGNALERING VLUCHT 77

I
n "Spotlight on Barbara Riggs", inmiddels verwijderd van de website van PCCW (President's Council of Cornell Women), zegt Barbara Riggs, voormalig op één na hoogste in rang [Deputy Director] bij de
U.S. Secret Service het volgende:
   
"Door radarcontrole en het opzetten van een open lijn met de FAA was de Secret Service in staat om actuele informatie te ontvangen over andere gekaapte toestellen. Wij volgden twee gekaapte toestellen toen zij Washington D.C. naderden. Naar onze inschatting was het Witte Huis een doel. Terwijl het Witte Huis geëvacueerd werd maakte Secret Service zich op om het complex te verdedigen."
    
O
ndertussen stond in het
PEOC, atoombunker en noodcommandocentrum onder het Witte Huis, de Secret Service in direct contact met de daar aanwezige vice-president Cheney, zie elders op deze pagina. Waar men inderdaad met grote snelheid een vliegtuig naderbij zag komen. Was het Vlucht77? Ondanks opeenvolgende meldingen van dit alarmerende feit, gaf Cheney uitdrukkelijk geen opdracht om hiertegen iets te ondernemen.
Getuigenis Minister van Transport Norman Mineta
.
FAA MANAGERS VERNIETIGDEN BEWIJS VAN COMMUNICATIE MET GEKAAPTE TOESTELLEN

Op zijn minst zes luchtverkeersleiders die te maken hadden met twee van de gekaapte toestellen op 11 september 2001, maakten op dezelfde dag een tape die de gebeurtenissen beschrijven, maar de tape werd vernietigd door een superieur zonder dat iemand een transcript heeft gemaakt of er naar heeft geluisterd, volgens het Ministerie van Vervoer.
Bron: New York Times, Washington Post


Toegevoegd op 9 september 2011
Bron: The New York Times (transcript synchroon met audio)

DE 9/11 TAPES: HET VERHAAL IN DE LUCHT

Een selectie van geluidsopnamen van de Federal Aviation Administration (F.A.A.), North American Aerospace Defense Command (Norad) en American Airlines van de morgen van 11 september 2001. De opnamen, sommigen daarvan eerder gepubliceerd, zijn vrijgegeven in een multimedia rapport dat oorspronkelijk was bedoeld als deel van het rapport uit 2004 van de 9/11 Commissie. Het transcript beweegt automatisch mee als het geluid wordt afgespeeld.

   
Terug naar begin
TOP

Overzicht


Pilots graphic: link to Patriotsquestion911.com
    
PROFESSIONALS UIT LUCHTVAART VERWERPEN OFFICIËLE LEZING
Captain Russ Wittenberg [eerste plaatje]
Wittenberg is voormalig piloot van ondermeer twee van United Airlines bij de aanslagen betrokken vliegtuigen, Vlucht 175 (WTC-2) en Vlucht 93 (Shanksville):
   
"I
k geloof niet dat het mogelijk is voor, zoals ik zei, voor een zogenaamde terrorist, om in een [Cessna] 172 te trainen, dan in een 757-767 klasse cockpit te springen en het vliegtuig verticaal en zijwaarts te navigeren. Het vliegtuig met snelheden te laten vliegen die de beperkingen van het ontwerp met meer dan 100 knopen overschrijden, met hoge snelheid een scherp hellende draai maakt, overschrijdend... mogelijk 5, 6, 7 G's trekt, om het vliegtuig (vervolgens) letterlijk uit de lucht te laten vallen. Ik zou het niet kunnen en ik ben absoluut zeker dat zij het ook niet konden."
   
Voor het zien van de vluchtroutes van Vlucht 175 en Vlucht 93, zie de Shockwave-animatie .
 Wittenberg ook over Vlucht 77.
 Pilots for 9/11 Truth - Scene from - "9/11: SIMULATIONS" - "Flight 175"

              
Terug naar begin
TOP

Overzicht

    
SHOCKWAVE ANIMATIE VLIEGROUTES GEKAAPTE TOESTELLEN
Klik op de pijlen (rechts op plaatje) om de veronderstelde vluchtroutes te kunnen zien. Deze animatie van de vier vluchtroutes op 9/11 werd gepubliceerd door USA Today en opgeslagen door Public Action op 23 oktober 2001. Het zijn routes volgens de officiele verklaringen van direct na 9/11. Veel later zijn door de National Transportation Safety Board (NTSB) meer accurate routes vrijgegeven met aanmerkelijke verschillen.
bron: 911Research
 
Toch blijken ook van deze routes meerdere versies te bestaan (bijvoorbeeld van flight77 ). Dit is bijzonder merkwaardig omdat routes exact staan opgeslagen op vluchtdatarecorders en radarmetingen. Daaruit valt slechts één route af te leiden.
Gevolg is dat discussies over de exacte toedracht vol verkeerde aannames zitten en blijven rondzingen op onvolledigheden en foute interpretaties. Zowel de NTSB als de FBI weigert commentaar te geven.

 

    
CBS NEWS OVER VLUCHT 77
21 september 2001

   
N
ieuw bewijs van radarbeelden, verkregen door CBS News, leveren sterke aanwijzingen dat het gekaapte toestel dat in het Pentagon crashte, het beoogde doel heeft geraakt. Topfunctionarissen uit de regering hebben gesuggereerd dat Vlucht 77 zich aanvankelijk bewoog in de richting van het Witte Huis en mogelijk circelde om het Capitol, het Amerikaanse Congres. CBS News
correspondent Bob Orr meldt dat dit niet is wat de geregistreerde vluchtroute laat zien.
   
Dit bericht laat de nadering van een ander toestel onvermeld. Hiervan bleef niets over nadat het officieel was gecrasht in Shanksville, Pennsylvania. Vlucht 93 is wellicht het tweede toestel, eerder genoemd door Barbara Riggs (destijds tweede in rang Secret Service), dat richting Washington koerste (kaart links) en wèl het Witte Huis beoogde. Indien geslaagd dan was Amerika mogelijk rijp geweest voor de noodtoestand.


GEZAMENLIJK RADARSYSTEEM
Onvermeld in veel analyses van de standdown op 9/11 is het gezamenlijk gebruik door burger en militaire luchtverkeersleiding van het Joint Surveillance System. Een miljarden dollars kostend netwerk van 'Air Route Surveillance Radars.' Sinds begin jaren '90 goed voor een totale dekking van het Noord-Amerikaanse continent.

Bron: Fas.org — Airforce.com


De Pentagon/ Witte Huis corridor is een gebied dat bijna excessief wordt gemonitord, ook voordat 9/11 plaatsvond. Terwijl het Pentagon zelf beschikt(e) over antiraketafweer en toegang had tot een zeer geavanceerd PAVE PAWS radarsysteem dat zelfs simultane aanvallen met raketten kan volgen, ligt enkele kilometers verderop één van de best uitgeruste luchtmacht bases ter wereld, Andrews Air Force Base. Presidentiële thuishaven en ondermeer domein van de Secret Service en eindpunt van alle regeringsleiders die aan Washington een bezoek brengen. Meer over Andrews Air Force Base en het daar gelegerde DCANG , bijnaam The Capital Guardians, elders op deze pagina.
  
Conclusie van verzamelde feiten is dat de officiële lezing ernstig tekort schiet. De VS waren uitmuntend toegerust om gekaapte toestellen te onderscheppen. Terwijl de wereld live toezag hoe om 9:03 AM een tweede toestel in WTC-2 vloog, zou het Amerikaanse luchtruim pas een uur en drie minuten later (!) vrij zijn van direct dreiging, nadat drie gekaapte toestellen hun bestemming bereikten en Vlucht 93 in de zachte aarde van Shanksville was opgelost .
Vluchtroutes 0p 9/11 over militaire bases
Deze kaart toont vluchtroutes gekaapte toestellen over enkele van de zwaarst bewapende militaire en luchtmachtbases in de V.S.   Source: thememoryhole.com

    
Terug naar begin
TOP

Overzicht
             

   

OFFICIËLE LEZING LUCHTVERDEDIGING 9/11 ONJUIST
— Excuus van op Koude Oorlog geλnte militaire structuur —
  
Air Force District WashingtonW
aarom bleven gevechtstoestellen tijdens de aanslagen op 11 september 2001 aan de grond?
Twee dagen na de aanslagen verklaarde kandidaat voorzitter Myers (destijds vice-voorzitter) van de Joint Chiefs of Staff tegenover een senaatscommissie dat de luchtmacht nooit had kunnen voorzien in een massieve dreiging vanuit de lucht afkomstig van binnen de VS. De redenen hiervoor waren divers. Niet alleen de bruutheid was onvoorzien, het onvermogen zou ook zijn gelegen in een nog grotendeels op de Koude Oorlog gebaseerde verdedigingsstructuur, waarbij de focus was gericht op het zoeken van vijanden die de VS van buitenaf naderen. Omdat de Koude Oorlog voorbij was bevonden nog maar weinig luchtmachtbases zich in een staat van directe paraatheid. Op onverwachte binnenlandse aanvallen kon daarom niet effectief worden gereageerd.
Het niet hebben kunnen voorzien van aanvallen door de lucht is grondig door feiten weerlegd. Zie door Paul Thompson uit mainstream nieuws en officiële documentatie verzamelde gegevens. Bron: historycommons.org.

Conclusies van deze strekking zijn nadien herhaald door de toenmalige Nationale Veiligheidsadviseur Condoleezza Rice en president George W. Bush . Niettemin heeft Rice na de aanslagen het bestaan moeten toegeven van rapportages waarbij voor dergelijke aanvallen van binnenuit en door veiligheidsdiensten - vooraf - is gewaarschuwd.
Het Witte Huis is echter blijven volharden in de eerdere verklaringen van onvermogen, ondanks het feit dat in het jaar voorafgaand aan de aanslagen 67 toestellen met een koersafwijking of transponderproblemen succesvol en binnen twintig minuten werden onderschept. Een successcore van honderd procent die de vraag oproept waarom het leger toen wel effectief kon opereren.

STRATEGISCHE SITUATIE USAF VÓÓR 9/11
D
oor overheidsofficials gevoerde argumentaties over het falen van de luchtmacht (op 9/11) die het meest de boventoon voeren, komen neer op het niet voorbereid zijn op nieuwe typen van oorlogsvoering. Een nog op de Koude Oorlog ingestelde defensiestructuur bleek, volgens hen, ongeschikt om adequaat te kunnen reageren op de omstandigheden van 9/11.
     
Voorbeeld Nederlandse F16U
nited State Air Force (USAF) is de grootste en meest geavanceerde luchtmachtorganisatie ter wereld en beschikt naar schatting over 4300 bemande toestellen. De North American Aerospace Defense Command (NORAD) valt gedeeltelijk onder USAF en gedeeltelijk onder de Canadian Forces Air Command (AIRCOM). Doel van NORAD is het controleren en beschermen van het luchtruim boven Noord-Amerika. Belangrijk onderdeel van USAF is de AIR NATIONAL GUARD (ANG) , een reserveonderdeel van USAF en beschikkend over ruim 1300 bemande toestellen. ANG kreeg tijdens het afzwakken van de Koude Oorlog en na de beëindiging ervan, door bezuinigingen en hervormingen bij de strijdkrachten, steeds meer actieve taken en wordt tevens ingezet voor defensietaken die vallen onder NORAD. ANG heeft echter ook in het verleden actief bijgedragen tijdens gewapende conflicten.

Quadrennial Defense Review (1997)
(weerlegging van excuus van op 'Koude Oorlog' geënte militaire structuur)
Overzicht Quadrennial Defense Review, mei 1997
Het Amerikaanse Ministerie van Defensie (DOD) presenteerde in mei 1997 de vierjaarlijkse Quadrennial Defense Review (QDR). Dat is een rapport dat strategische doelen en mogelijke militaire dreigingen analyseert. Het is tevens een publiek document dat Amerika's militaire doctrine of wijzigingen daarin beschrijft.
Het jaartal 1997 van de QDR is interessant door het verschijnen in datzelfde jaar van PNAC's Statement of Principles . Dit statement met eveneens doelstellingen over Amerika's militaire doctrine, werd uitgedacht en ondertekend door kopstukken uit de neoconservatieve lobby die na de periode Clinton macht kreeg in het Witte Huis. De QDR maakt, evenals de Statement of Principles - maar veel concreter, duidelijk dat de Amerikaanse luchtmacht al ruim voor 2001 in staat moest worden geacht om adequaat en snel op plotselinge aanvallen te reageren.
De benoeming van de in 1997 aangetreden Minister van Defensie William Cohen
was al opmerkelijk omdat hij Republikein was onder president Bill Clinton (Democraat) . Een kabinet met kruisbestuiving op een politiek zo gevoelige ministeriële post was lang niet voorgekomen. In een "secretary's message" behorend bij de QDR neemt Cohen onder het kopje Where We Are royaal voorschot op zijn ambities:
"(...) het is duidelijk geworden dat we falen in het verwerven van moderne technologie en systemen die essentieel zijn voor onze strijdkrachten om succesvol onze nationale veiligheid in de toekomst te garanderen."

O
nder het kopje "Where Are We Going" schetst Cohen verderop:
President Clinton en Minister van Defensie William Cohen "(...) We behoeven slagklare strijdkrachten in een wereld van plotselinge gebeurtenissen die veelal vereisen dat onze troepen daar zijn waar het nodig is, zodra het moment daarom vraagt.
Het beleid ten aanzien van 'readiness' (gereedheid) wordt concreter in Sectie VI (eerste alinea) van de QDR, genaamd FORCE READINESS:
"(...) In afgelopen jaren heeft het budgetaire beleidsmanagement van het Ministerie van Defensie 'readiness' expliciet tot topprioriteit gemaakt. De uitdaging van nu is het behoud van deze staat van 'readiness' terwijl gezocht wordt naar besparing en betere procedures."

Onder "Service Aproaches" komt de Luchmacht aan de orde:
"(...) De Luchtmacht behoud een hoge staat van algehele 'readiness' vanwege de vereiste van snelle respons in de aanloopfase naar grote regionale conflicten of kleinschalige eventualiteiten."
I
n de volgende alinea: "(...) Verschillen in niveau's van 'readiness' die van deze doelstellingen het resultaat zijn, worden nauwlettend gevolgd om te verzekeren dat ook bij veranderende vereisten bekwaam en flexibel kan worden gereageerd."
   
S
amengevat kan worden gesteld dat Cohen met zijn dringende noodzaak tot modernisering van het leger zijn onbescheiden verlanglijst presenteerde. Dergelijke rapportages legitimeren immers de enorme militaire begrotingen die voor goedkeuring naar het Congres worden gestuurd. Het zegt ook iets over de intentie om technologische superioriteit voor de toekomst zeker te stellen. Het zegt echter niets over een naderend onvermogen om vliegtuigen snel te kunnen laten opstijgen.
Kwesties als snelle inzetbaarheid en flexibele slagkracht staan bovenaan in Cohen's prioriteitenverslag. Die bovenste plek verdedigt hij ook in het licht van structurele veranderingen die in voorgaande jaren omwille van doelmatigheid en kostenbesparing zijn doorgevoerd. Belangrijker voor dit betoog is echter de bevestiging, door Cohen, dat 'readiness' als topprioriteit van met name de luchtmacht, reeds onderdeel is van de dagelijkse praktijk en dat dit zo moet blijven! We spreken hier over mei 1997.
A
lles wijst er op dat de VS op 11 september 2001 gemakkelijk in staat moet zijn geweest om met de toen geldende protocollen en beschikbare militaire infrastructuur ruim binnen de negentig minuten (waarin gekaapte toestellen actief waren) onderscheppingsvliegtuigen in de lucht te krijgen. Uitgaande van het protocol 'highest possible state of readiness' zou zelfs een reactietijd van enkele minuten vanaf Andrews Air Force Base reëel moeten zijn geweest.
Met het bovenhalen van militaire gegevens zal duidelijk worden hoezeer de retoriek, door woordvoerders van het neo-conservatieve smaldeel in de Amerikaanse regering, afwijkt van realistische beschouwingen. Dit komt pijnlijk tot uiting in de documentaire Press for Truth (video) .
In deze documentaire zien we hoe door de inzet van nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen (de Jersey Girls
) Condoleezza Rice zich gedwongen zag om haar benadrukte onmacht over de gebeurtenissen dermate bij te stellen dat ze zichzelf wel moest gaan tegenspreken. Feit is dat er vooraf wel degelijk een aantal concrete aanwijzingen zijn geweest waarbij aanvallen met commerciële vliegtuigen zijn genoemd.
Het verdoezelen van dit soort feiten zal bij hernieuwde, maar ditmaal onder ede geplaatste verhoren ook blijken bij Richard Myers. Hij was destijds aspirant voorzitter van de Joint Chiefs of Staff. In zijn verhoor op 13 september 2001 schreef hij de afwezigheid van de luchtmacht toe aan de zwakte van een verouderde nog op de Koude Oorlog gerichte militaire doctrine (zie elders op waarheid911).

   
F
ocus ten onrechte alleen op NORAD
                                       — DCANG, Capital Guardians —
Bij vrijwel elke discussie over de luchtverdediging op 11 september 2001 is de focus gericht op NORAD. Het NORAD-commando o.l.v. generaal Ralph Eberhart besloot alleen gebruik te maken van luchtmachtbases met een alert status en deel uitmakend van de NORAD-commandostructuur, ook al lagen sommige bases aanmerkelijk dichter bij vliegroutes van de gekaapte vliegtuigen. Op aandringen van de Federal Aviation Administration (FAA) , die o.a. vluchtgegevens van de civiele luchtvaart controleert, werd uit Swanton, Ohio, de 180th Fighter Wing geactiveerd. Deze gevechtstoestellen, niet vallend onder NORAD-commando en niet standby, bevonden zich al na 16 minuten in de lucht, maar waren toen al (10.17AM) veel te laat om nog iets te kunnen uitrichten.
        

Embleem van de District of Columbia Air National Guard (DCANG)


Waar bleef de 113th Wing op 9/11, toen Washington DC ruim 90 min. doelwit was van terroristische aanslagen vanuit de lucht?

Grote vraag is waarom NORAD, USAF, of U.S. Secret Service (USSS) niet tijdig een dwingend beroep deden op de District of Columbia Air National Guard (DCANG) , ook wel genoemd de Capital Guardians.
Hoewel er contact bestond tussen Secret Service en DCANG, kwam de eis tot directe luchtverdediging pas rond kwart voor tien, enkele minuten na de inslag in het Pentagon. Pas toen werd ook het gebied boven Washington tot vuurvrije ruimte (free-fire zone) verklaard.
De vraag is evenzeer waarom DCANG, terwijl de wereld getuige was van de aanslagen in NYC, kennelijk niet was toegerust om meteen in actie te komen.

DCANG onleent het bestaansrecht aan het permanent beschikbaar zijn voor verdedigende taken in dienst van de hoofdstad. Voor het snelle reactievermogen maakt het geen verschil of het één uit de koers geraakt vliegtuig betreft, zoals in het jaar voorafgaand regelmatig gebeurde, of dat sprake is van doelbewuste en grootschalige terreur. Op elk soort gevaar moet tenslotte worden gereageerd.
Nadat om 9: 03 a.m. een tweede toestel in WTC-2 vloog was er weliswaar contact met Secret Service en maakte DCANG zich op voor gewapende interceptie, maar had het nog zeker drie kwartier nodig om de toestellen met raketten te bewapenen. Toch zou het meer dan anderhalf uur duren [10:42 a.m.] voordat de jagers zouden opstijgen. DCANG, op Andrews Air Force Base
gelegen op slechts 16 kilometer afstand van het om 9:37 a.m. getroffen Pentagon, onderhoudt nauwe banden met Secret Service .
Hoe deze onderlinge betrokkenheid precies in elkaar grijpt is militair geheim. Vanwege de directe verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de president, vice-president en familieleden wordt een strikte "no comment policy" toegepast.
Bronnen o.a. HistoryCommons en Aviation Week.
     
Secret Service staat aan de top van de hierarchie van de strijdkrachten zodra sprake is van een nationale noodtoestand, bron: Crossing the Rubicon.
(Secret Service New York City Field office was gesitueerd in WTC-7)


Cirkel DCANG, Secret Service en Witte Huis (tijdens aanslagen) was rond
     
DCANG, verantwoordelijk voor de bescherming van de hoofdstad waaronder Witte Huis, Capitol, Pentagon en Airforce One (het presidentiële vliegtuig waarvan Andrews AFB thuishaven is) stond tijdens de aanslagen in direct contact met Secret Service die op dat moment ook in contact stond met vice-president Cheney in het Presidential Emergency Operations Center (PEOC) onder het Witte Huis. DCANG maakte echter geen deel uit van de NORAD defensiestructuur.

DCANG beschikt over eigen verantwoordelijkheden zoals de noodzaak om bij dreigende situaties boven de hoofdstad directe luchtsteun te kunnen verlenen. Met het militaire protocol highest possible state of readiness werd dit kracht bijgezet in de missie-verklaring van DCANG. Een dergelijk protocol, niet te verwarren met goede voornemens, komt neer op een strak geleide en nauwgezet omschreven regie die moet uitmonden in de snelst mogelijke respons. Daarbij moet worden gedacht in termen van minuten. Na de aanslagen is de missie-verklaring verwijderd.

    
Dick Cheney
Dick Cheney, vice-president
Extra pregnant bij het uitblijven van luchtsteun is dat Cheney gedurende deze kortgesloten contacten kennis had van de nadering van een toestel in de richting van het Pentagon en hierover zelfs van minuut tot minuut werd geïnformeerd. Toch wordt van diverse bronnen bevestigd dat het bevel tot luchtsteun en onderschepping pas werd afgegeven ná de inslag in het juist gerenoveerde en nog vrijwel lege gedeelte van het Pentagon.
De verwarring die NORAD aanvoert, over het wegwijs worden uit duizenden vliegbewegingen op radar plus een aantal valse verdenkingen (door zogenaamde War Games ), verklaart evenmin waarom kernfaciliteiten in anderhalf uur tijd niet vanuit de lucht konden worden beschermd.
Bronnen: 911Research (incl.verwijzingen)
Getuigenis Minister van Transport Norman Mineta .

   
Pilots for 9/11 Truth verwerpt officiële verklaring
E
nig onderzoek in militaire bronnen toont aan dat de mogelijkheid om boven New York City en Washington D.C. het luchtruim te verdedigen nooit kan zijn lamgelegd door een gedateerde militaire doctrine. Dit wordt bevestigd door een groeiend aantal (ex)militairen die zich organiseren in bewegingen als 'Pilots for 9/11 Truth'.
     
Zie voor een lijst participanten Patriotsquestion.com.
Hoorzitting Myers 13/09/01 met excuus oude doctrine

    
                                  
NIEUWSMEDIA MOETEN BEGIN MAKEN
Mainstream media hebben de jacht op formele antwoorden, naar aanleiding van de vele pijnlijke vragen rond de toedracht van 9/11, nog steeds niet geopend. Oorlogen zijn gerechtvaardigd zonder dat de exacte toedracht van die rechtvaardiging tot op de bodem is uitgezocht. Het zelfcorrigerend mechanisme van de vrije samenleving lijkt niet langer te werken. Zolang over de toedracht van 11 september vragen blijven bestaan zal elke discussie over de War on Terror, de aanpak van moslimextremisme of zelfs de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving, onzuiver blijven.
Emoties over de gevaren van moslimextremisme, met 11 september als afschrikwekkend voorbeeld, bepalen de lading van iedere discussie. Wereldwijd werden ingrijpende veiligheidsmaatregelen opgehangen aan gebeurtenissen die zonder enige openheid zijn geaccepteerd. De 911 Onderzoekscommissie bleek een samenraapsel van de heersende machtselite in Washington en essentiële vragen werden verdraaid of genegeerd. 115 voorbeelden hiervan zijn opgesteld door dr. David Ray Griffin , auteur van het boek The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions. In het Nederlands is van hem verkrijgbaar: 11 september: Een onderzoek naar de feiten. De hoeveelheid informatiebronnen over deze thema's, zowel van hoge kwaliteit als verregaand gezocht, is inmiddels enorm.
Voorzitter geeft partijdigheid en disfunctioneren 911Commissie toe
De identiteitsbeleving van moslims is wereldwijd door de aanslagen beïnvloed. Het gevaar is niet denkbeeldig dat collectief wantrouwen tegen moslims, op grond van gemanipuleerde historische gegevens, een ideale voedingsbodem vormt voor verdere radicalisering, een gevaar dat men na 9/11 juist zegt te bestrijden. Gematigde moslims zullen zonder de ruggesteun van zorgvuldige en betrouwbare informatie het risico lopen om een gestigmatiseerd eigen volk tegenover zich te vinden.
(meer op 9/11 in Perspectief).


33 USAF BASES AANWEZIG OM GEKAAPTE TOESTELLEN TE STOPPEN


Op 9/11 bevonden 33 militaire luchthavens (USAF Bases) zich binnen bereik van de gekaapte vliegtuigen. Volgens standdown.net hadden zeven bases in de continental United States (48 aaneengesloten staten plus District of Columbia en Alaska) een zogenaamde alert status. De alert status houdt in dat toestellen gereed staan om bewapend en per direct te kunnen opstijgen. Van die zeven bases bevonden vijf bases zich binnen bereik van de vier gekaapte toestellen. Maar liefst 28 andere bases lagen weliswaar binnen vliegbereik, maar hadden geen alert status. Bij autorisatie hadden zij niettemin pogingen kunnen ondernemen om de gekaapte toestellen weg te houden van cruciale strategische punten of drukbevolkt gebied.
NORAD heeft verklaard dat het geen jagers heeft ingezet van bases dichtbij de gekaapte toestellen, omdat ze alleen gebruik maakten van bases in het NORAD defensie netwerk. Het merkwaardige is echter dat om [10:01 AM] de FAA een bevel gaf aan de 180ste Fighter Wing uit Swanton, Ohio om hun F-16 jagers in te zetten. Ondanks het feit dat deze basis geen toestellen op alert status had, slaagden ze erin om zestien minuten later hun F-16's in de lucht te hebben. Dit was elf minuten na het crashen van het laatste gekaapte toestel. De 180ste Fighter Wing maakte evenmin deel uit van het NORAD defensie netwerk. Dus waarom werden er geen jagers van andere bases ingezet om 8:20, 8:40, 8:43, 8:46, 9:02 of 9:24 of op het allerlaatste moment om 9:37?
Tijden van toestellen in de lucht zijn later overschreven. Er bestaan diverse verslagen. Later aangehouden eerste toestellen in de lucht lijkt 8:52 AM, van Otis Air National Guard Base, Falmouth. Zie: mislukte onderscheppingen Langley en Otis Air Force Base.

ZEVEN USAF BASES MET ALERT STATUS OP 11/9/2001
The following list were the 7 Air Stations that were armed and on full alert to protect the continental United States on Tuesday September 11, 2001:

"The Air National Guard exclusively performs the air sovereignty mission in the continental United States, and those units fall under the control of the 1st Air Force based at Tyndall Air Force Base (AFB) in Panama City, Florida. The Air National Guard maintains seven alert sites with 14 fully armed fighters and pilots on call around the clock. Besides Tyndall AFB, alert birds also sit armed and ready at; Homestead Air Reserve Base (ARB), Homestead, Florida; Langley AFB, Hampton, Virginia; Otis Air National Guard (ANG), Falmouth, Massachusetts; Oregon ANG, Portland, Oregon; March ARB, Riverside, California; and Ellington ANG, Houston, Texas."

Embleem First Air Force
De zeven USAF alertbases (opsomming hierboven) maakten deel uit van de first Air Force die binnen het NORAD defensiesysteem de Contiguous United States (CONUS) vertegenwoordigden (en dit waarschijnlijk nog steeds doen).
NORAD bewaakt ook de Canadese grenzen en valt daarom deels onder USAF en deels onder de Canadian Forces Air Command (AIRCOM)
. De VS levert hierbij altijd de commandant.
     

Bronnen: standown.net, Wikipedia - First Air Force.
Verslag: www.af.mil over snelheid handelen in alert status

ANDREWS AIR FORCE BASE TOEGERUST VOOR DIRECTE INZET VLIEGTUIGEN
Logo van het District of Columbia Air National GuardDat het leger pas ná de inslag in het Pentagon, 58 minuten na bekendwording van de eerste vliegtuigkaping en na twee inslagen in de Twin Towers, toestemming krijgt om onderscheppingsvluchten uit te voeren is opmerkelijk. Het officiële excuus komt neer op verwarring, het niet toegerust zijn voor aanvallen van binnenuit. Het leger zou georienteerd zijn geweest op aanvallen van buitenaf, dus vanuit zee. Door nog op de Koude Oorlog gebaseerde protocollen zouden minder vliegtuigen permanent in een hoogste alertstatus zijn gehouden, aldus ex-generaal Myers tijdens een senaatsverhoor op 13 september 2001.

    
Terug naar begin
TOP

Overzicht


DCANG = District of Columbia Air National Guard
(
op Andrews Air Force Base, Maryland)
Uit militaire documentatie van voor de aanslagen blijkt dat zich op Andrews Air Force Base wel degelijk gevechtstoestellen moesten bevinden in "permanente staat van allerhoogste paraatheid" (highest possible state of readiness — een protocolbenaming).
Deze taak viel onder verantwoordelijkheid van de DCANG die op Andrews gevestigd is .
V
oornaamste taak van DCANG is het beschermen van de hoofdstad als geheel, haar enorme strategische belang en symbolische betekenis. DCANG heeft als bijnaam: Capital Guardians. Het motto van DCANG is na 11 september verwijderd en later gewijzigd.
(www.dcandr.ang.af.mil/hq/index.htm na 9/11 een broken link)

NA 11 SEPTEMBER VERWIJDERDE DCANG HET OUDE MISSIE STATEMENT

DCANG Mission Statement [tot 9/11]:
To provide combat units in the highest possible state of readiness. We will support the Air Force and other DOD agencies. We will provide operational support to our local communities whenever possible.
DCANG Missie Statement [tot 9/11] :
Het voorzien van gevechtseenheden in de
hoogst mogelijke staat van paraatheid. We zullen de Luchtmacht en andere Defensieagentschappen ondersteunen. We zullen plaatselijke gemeenschappen waar mogelijk gevechtsklare bijstand verlenen.

   
Personeel van Andrews AFB laadt rakettenDeze taak is niet vreemd gezien de enorme omvang van Andrews AFB en de ligging tegen Washington D.C. Wereldleiders worden presidentieel op Andrews binnengehaald en het directe machtscentrum van Washington vereist een continue paraatheid die in voorgaande jaren ook regelmatig is getest zodra verkeersvliegtuigen enigszins afweken van hun route of problemen ondervonden met hun transponders .
Niettemin rest een duidelijke conclusie dat op 11 september 2001 de DCANG niet in de allerhoogst mogelijke staat van paraatheid was en zelfs niet in een verhoogde staat van paraatheid.

     
Original DCANG Mission Statement (cashed by )
About the DCANG (cashed by )
Informatie Emperors Clothes over DCANG

Over DCANG en New Jersey Air National Guard, 911Research
Also a clear presentation on 911Review
Feitenoverzicht DCANG, HistoryCommons

BETEKENIS VAN DEZE INFORMATIE
Belangrijkste betekenis van deze (door het leger verwijderde) informatie is dat op 11 september 2001 gevechtsvliegtuigen op 16 kilometer van Washington D.C. in staat moeten zijn geweest om vijandige toestellen direct na melding van kapingen te onderscheppen. Het projectiel (vliegtuig of raket) dat is gecrasht in het Pentagon was al op radar gelokaliseerd ruim voordat het insloeg.
I
n de PEOC (gelegen onder de oostvleugel van het Witte Huis), met vice-president Cheney als hoogst verantwoordelijke, waren ze van dit naderende object op de hoogte.
Een getuigenis van toenmalig Transportminister Norm Mineta staat op YouTube. Meer hierover op deze site
Terwijl een aanscherping van dit missiestatement na 9/11 zou mogen verwacht, is de tekst nu aanmerkelijk vager. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de president. Over de mate van paraatheid wordt niet gesproken:
      
DCANG Mission Statement ná 9/11
Capital Guardians, patriotic Americans, supporting and defending the United States of America and the Nation's Capital when directed by the President in order to assure the survival and success of liberty.
Bron: www.dcandr.ang.af.mil/mission.htm

     
DCANG Missie Statement [ná 9/11]:
Hoofdstedelijke beschermelingen, vaderlandslievende Amerikanen, ondersteunen en verdedigen de Verenigde Staten van Amerika en 's lands hoofdstad indien voorgeschreven door de President, om zeker te zijn van het behoud en het voortbestaan van vrijheid.

F-16 Piloten overwogen Vlucht 93 te rammen
D
at de luchtmacht binnen bestaande protocollen geen antwoord had op de aanvallen met gekaapte toestellen, hetgeen de strekking is van de officiële verklaring, is gezien de totale afwezigheid van NORAD tijdens negentig minuten dreiging bijna niet voor te stellen. Dat een ingrijpen buiten die 'bestaande protocollen' en buiten NORAD om niet onmogelijk was, blijkt uit de volgende samenvatting van een artikel uit Aviation Week:
     
Bron: F-16 Pilots Considered Ramming Flight 93/ William B.
    Scott/Aviation Week & Space Technology
(cashed)
       
Nadat het Pentagon was getroffen gaf Lt. Col. Marc H. Sasseville, commandant op Andrews Air Force Base op aandringen van Secret Service aan drie piloten het bevel zich gereed te maken om de lucht in te gaan. Sasseville wist nauwelijks wat er gaande was. Na opnieuw een telefoontje van Secret Service, “Get in the air now!”, werd luchtbescherming in circa tien minuten afgedwongen.
Sasseville besloot om met zijn wingman alvast met twee klaarstaande maar vrijwel onbewapende F16's op te stijgen [10:42 a.m.]. Tijd om de toestellen met raketten te bewapenen was er niet meer. Een gelijktijdig telefoontje van het Witte Huis gaf de piloten volmacht om de omgeving van Washington eventueel met geweld te kunnen beschermen. Eenmaal in de lucht overwogen zij om in het ergste geval hun toestel in te zetten als projectiel tegen vijandelijke (gekaapte) toestellen. De twee andere piloten wachtten hun bewapening af en vertrokken 27 minuten later om 11:09 a.m.

Air operations officer en leidinggevend aan de aanwezige groep van de 113th Wing gevechtseenheid [DC Air National Guard].
Zie ook de 9/11 tijdlijn

      
Terug naar begin
TOP

Overzicht
    
MISLUKTE ONDERSCHEPPINGEN OTIS EN LANGLEY AIR FORCE BASE

Voor de volledigheid:
NEADS [NORAD sector] had (volgens later toegevoegd officieel verslag) vanaf de alertbasis Langley AFB, Hampton, Virginia, drie F16's opgeroepen [9:24am]. Om 9:30am waren zij op weg naar Washington D.C. Op het moment van de inslag in het Pentagon [9:37am] bevonden zij zich nog op 12 minuten (240 km) afstand. Aanvankelijk vlogen de F16's in de verkeerde richting over de Atlantische Oceaan, maar werden later (te laat) gecorrigeerd (bron: selectie uit het 911-Commission Report .
Toen Sasseville en zijn wingman van DCANG, Andrews AFB, eenmaal boven Washington D.C. vlogen, bevonden de bewapende toestellen uit Langley zich ver boven hen zonder dat ze het nog van elkaar wisten.

Embleem van de 102nd Fighter Wing van Otis Air National Guard, Falmouth, MassachusettsEveneens blijken, na gewijzigd verslag, twee F15 toestellen van de 102nd Fighter Wing (Otis Air National Guard Base, Falmouth, Massachusetts) te zijn opgeroepen [8:52am] . Dit zouden dan de eerste onderscheppingstoestellen in de lucht zijn geweest. Volgens die lezing werden zij 38 minuten na kaping van Vlucht 11 (WTC1) opgeroepen. Maar de piloten werden niet geïnformeerd dat Vlucht 11 was gecrasht in de noordtoren, noch dat Vlucht 175 (WTC2) was gedraaid en afging op New York City. Volgens NORAD waren de toestellen op het moment van de tweede inslag (in de zuidtoren) nog op 115 km afstand. Niettemin blijkt uit berekeningen op basis van NORAD's eigen gegevens dat zowel de F15's van Otis AFB (richting New York City) als de F16's van Langley AFB (richting Washington D.C) nog voor de inslagen van resp. Vlucht 175 (WTC2) en Vlucht 77 (Pentagon) hadden kunnen ingrijpen als zij niet op slechts 24 procent van hun volle vermogen hadden gevlogen. Volgens andere getuigenissen werden de twee F15's boven de Atlantische Oceaan in de wacht gehouden — zie tijdlijn .

EINDELIJK F15'S BOVEN MANHATTAN
De twee F15's van Otis AFB bereiken na verschillende lezingen volgens de 9/11 Commissie om 9:25am Manhattan. Volgens veel getuigen is dit een uur later! — zie tijdlijn .
Bron: 911Research + references
Verslag www.af.mil: snelheid handelen in alert status
Voorzitter 911Commissie: Over leugens NORAD
Bovenstaande tijden zijn in tegenspraak met aanvankelijke uitspraken van de legertop dat vliegtuigen pas ná 9:38 (inslag Pentagon) in actie kwamen. Dit is een gevolg van officiële wijzigingen in de tijdlijn enkele dagen ná 11 september.
   
WIJZIGINGEN IN DE TIJDLIJN

Door officiële wijzigingen - the changing story - die achteraf in de tijdlijn zijn aangebracht is het tot op de minuut in kaart brengen van alle gebeurtenissen aanzienlijk gecompliceerd. Onderscheppingsvluchten door F-15's vanaf Otis Air Force Base om 8:44am en F-16's vanaf Langley Air Force Base om 9:30am werden een dag na het verhoor van generaal Richard Myers in de tijdlijn geplaatst. Myers meldde op 13 september dat NORAD pas na 9:38am (aanslag Pentagon) opdracht gaf tot onderscheppingsvluchten. Enkele jaren na de aanslagen werden door de 911-Commission opnieuw wijzigingen in de tijdlijn aangebracht.

ZIE UITGEBREIDE TIJDLIJN, SELECTIE WAARHEID911

         
Terug naar begin
TOP

Overzicht

Terug naar waarheid911/911tijdlijn

meer bij deze site
Uitgebreide index
911 Documentaires
911 Actualiteit & Video

EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11