ZIE

VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT

  
General Myers, voorzitter Joint Chiefs of Staff
Myers
  Norm Meneta, Amerikaans minister van transport tot 2006
Mineta

    GENERAL MYERS CONFIRMATION HEARING, 13 september 2001
   
GETUIGENIS MINISTER VAN TRANSPORT, NORM MINETA

TERUG NAAR OVERZICHT 911TIJDLIJN

MEER OP DEZE SITE:
   911 Actualiteit & VIDEO
   911 Documentaires
   911 Links (zeer uitgebreid)

   911 Getuigenis William Rodriguez (WTC)
  
index sitemap advanced
site search by freefind
Tweet


GENERAL MYERS CONFIRMATION HEARING, SEPTEMBER 13, 2001

USAF GENERAAL MYERS WAS DESTIJDS VICE-VOORZITTER VAN DE JOINT CHIEFS OF STAFF
BETREFT: Verhoor Senaatscomité in kader voor nominatie voorzitterschap Joint Chiefs of Staff
   

Carl Levin, senator D-Mi
Voorzitter Carl Levin

 

INSTEMMINGSVERHOOR OP 13 SEPTEMBER 2001
Volledig (engelstalig) verslag op emperors-clothes.com

 

Dit al eerder geplande verhoor werd aangegrepen voor vragen over de afhandeling van 9/11.

(...)
COMMISSIEVOORZITTER CARL LEVIN (D-Mi):
Is het Defensie Departement benaderd door de FAA of de FBI of enig ander bureau nadat de eerste twee vliegtuigen crashten in het World Trade Center, voorafgaand aan de tijd dat het Pentagon werd geraakt?

MYERS: Meneer, Ik weet geen antwoord op die vraag. Ik kan het achterhalen, voor het verslag.

LEVIN: Dank u. Heeft het Defensie Departement... of is het Defensie Departement gevraagd om actie te ondernemen tegen specifieke vliegtuigen?

MYERS: Meneer, we waren...

LEVIN: En ondernam u actie tegen - er zijn, bijvoorbeeld, verklaringen geweest dat het vliegtuig dat in Pennsylvania is gecrasht - is neergeschoten. Deze verhalen blijven bestaan.

MYERS: Meneer de voorzitter, de strijdkrachten hebben geen enkel vliegtuig neergeschoten. Toen duidelijk werd wat de dreiging was zetten we gevechtsvliegtuigen in, AWACS , radarvliegtuigen en tankvliegtuigen, om de cirkel rond te krijgen zodra in het FAA-Systeem (federaal luchtagentschap) nieuwe gekaapte vliegtuigen zouden verschijnen. Maar we hebben feitelijk geen moment geweld hoeven te gebruiken.

LEVIN: Is het bevel dat u juist beschreef gegeven voor of nadat het Pentagon was getroffen?

MYERS: Dat bevel, naar mijn beste weten, kwam nadat het Pentagon was getroffen. (...)
   

Deze uitspraak lijkt volledig ondersteund door de passage (in hoofdstuk 9) onder de kop "F16 piloten overwogen om Vlucht 93 te rammen" . Het Witte Huis droeg direct na de inslag in het Pentagon het luchtruim van Washington over aan de USAF. Secret Service eiste op dat moment jagers in de lucht.


Het Pentagon werd geraakt 57 minuten nadat NORAD van de eerste kaping op de hoogte werd gesteld. Volgens Myers heeft het opperbevel pas gevechtsvliegtuigen en overige faciliteiten ingezet na de inslag in het Pentagon. De vraag hoe dit mogelijk was is niet beantwoord omdat Myers zich beriep op het niet paraat hebben van delen van de tijdlijn. Myers wordt dan gevraagd of hij vrij kan spreken of mogelijk beperkt is door loyaliteiten aan zijn politieke leiders. Myers stelt vrij te kunnen spreken. Hij zegt nooit te hebben verwacht dat boven eigen steden nog eens onderscheppingsvluchten moesten worden ingezet. Dan verwijst hij naar homeland defense en homeland security als kwesties om over na te denken.
(In november 2002 werd Homeland Security ingesteld als een nieuw ministerie ter bescherming van de V.S. tegen terrorisme. De term 'homeland security' circuleerde echter al vóór 9/11 in kleine politieke en militaire kring)

OPDRACHT LUCHTDEFENSIE NÁ IMPACT PENTAGON

MAAR HOE ZIT HET MET DE AANLOOP NAAR DIE BESLISSING?

Twee dagen na de aanslagen stelde generaal Myers onomwonden dat de opdracht voor grootschalige luchtbewaking werd afgegeven ná de inslag van vlucht 77 in het Pentagon.
Waarheid911 beperkt zich tot het zorgvuldig duiden van zaken en kan geen wetenschappelijke bewijsvoering claimen. Doelstelling is het oproepen van serieuze vragen die
(met vele andere intitiatieven tot waarheidsvinding) de kans op een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de ware toedracht rond 9/11 doen vergroten.

GETUIGENIS NORMAN MINETA
In het volgende onderdeel opnieuw een onthullend fragment dat speelde tijdens een hoorzitting van de 911 Commissie op 23 mei 2003. Ditmaal over de inslag van Vlucht 77 in het Pentagon. Ondervraagde is Norm Mineta, Minister van Transport van 2001 tot 2006.


Pas later tijdens de ondervraging komt de kwestie van het inzetten van onderscheppingsvluchten opnieuw ter sprake als senator Bill Nelson , democraat, aan het woord is ...

   

Bill Nelson, senator D-Fl
SENATOR BILL NELSON (D-FL):
U zei eerder in uw verklaring dat we geen enkel militair onderscheppingsvliegtuig hebben ingezet tot nadat het Pentagon werd getroffen. Waarom?

MYERS: Ik denk dat ik dat recht had, dat het niet gebeurde tot op dat moment. Ik moet terug om de exacte tijdlijn te bekijken.

BILL NELSON: Misschien willen we dit nog in onze zitting, in executive session (mogelijk sessie achter gesloten deuren). Maar mijn vraag is niet alleen van belang voor deze commissie, maar ook voor uitvoerders en militaire leiding.
Als we op de hoogte waren van een algeheel gevaar voor terroristische activiteit, en dat waren we, en plotseling zijn daar twee torens in New York duidelijk geraakt door terroristische activiteit, door commerciele vliegtuigen die van koers zijn gehaald op weg van Boston naar Los Angeles. Wat gebeurt er dan met de reactie van de legerleiding zodra we een vlucht vanaf Dulles
(vertrek vlucht 77) naar het westen een omleiding zien maken met een 180 graden draai en (dit) op dezelfde manier zien gebeuren met het toestel dat opsteeg van Newark (vertrek vlucht 93) dat tijdens de vlucht een draai maakte van 180 graden? Dat is mijn vraag.
Ik laat aan u over hoe u dit zou willen beantwoorden. Maar we willen een antwoord.


MYERS: Reken maar. Ik sprak, nadat de tweede toren was geraakt, met de commandant van NORAD, Generaal Eberhart. En op dat punt... ik denk dat op dat punt de beslissing kwam, dat vermoed ik, de beslissing om vliegtuigen omhoog te sturen.
Een van de dingen die u moet begrijpen, senator, is dat in onze situatie op dit moment... dat we veel minder vliegtuigen direct operationeel hebben dan in het hoogtepunt van de Koude Oorlog. En daarom hebben we nog slechts enkele bases in de omtrekken van de Verenigde Staten.
Het is daarom niet alleen een kwestie van het omhoog sturen van vliegtuigen, het is omhoog sturen om wat te doen? Er moet een specifieke dreiging zijn. We zijn behoorlijk goed als de dreiging van buiten komt. We zijn niet zo goed als de dreiging van binnenuit komt.

In dit geval, als mijn geheugen me niet in de steek laat, ik kom -for the record- weer bij u terug, zegt mijn geheugen dat we (toestellen) lanceerden voor het (vliegtuig) dat mogelijk in Pennsylvania is gecrasht. Ik bedoel, we hadden er iemand in de buurt, als ik mij goed herinner. Ik moet dat nachecken.
Ik herinner mij niet of dit het geval was voor het toestel dat opsteeg vanaf Dulles (airport). Maar deel (van het verhaal) is toch de manier waarop we in dit land zijn ingesteld op een type werk dat nooit eerder... dit gaat over Senator Collins' onderwerp.
[verwarrend stuk betoog] Is dit één van de dingen waarvoor we bang zullen moeten zijn, weet U (wat ik bedoel)? Wat is het volgende?
Onze situatie vandaag is niet die van de vele lokaties en tientallen direct operationele vliegtuigen (opnieuw verwijzend naar de Koude Oorlog). We hebben er tegenwoordig slechts een handjevol.

BILL NELSON:
Wel, dat is waarover we met elkaar moeten praten wanneer we ons instellen op de toekomst.

MYERS:
Ja, meneer.

BILL NELSON: Omdat we nu een nieuw soort dreiging kennen, helaas. (...)
   

Afwezig in de antwoorden van Myers is de omstandigheid dat vele toestellen die dag voor grootscheepse oefeningen in Canada en Alaska waren. Evenmin komt aan bod de speciale status van Andrews Air Force Base , 16 kilometer van het Pentagon verwijderd, en Andrews' prioriteit om luchtbescherming te bieden boven Witte Huis en Pentagon.

(...) LEVIN: Generaal Myers, slechts een heel klein verzoek. Toen ik u vroeg hoe laat het was toen de FAA of de FBI het Ministerie van Defensie inlichtten na de eerste World Trade... de twee crashes in het World Trade Center en u aangaf dat u de tijd niet wist. Kunt u iemand van uw staf vragen om te proberen deze tijd te achterhalen, zodat we dat hebben voordat deze sessie is afgelopen, of vóór de executive session?

MYERS: Meneer de Voorzitter, ik heb dit zojuist gedaan.

LEVIN: Dank U.

BILL NELSON: Meneer de Voorzitter, mag ik, voor het verslag?
Commentaar van CNN over de tijdlijn. 9:03 is de juiste tijd dat de United Airlines vlucht in de zuidtoren van het WTC is gecrasht; 9:43 is het tijdstip dat American Airlines vlucht 77 crashte in het Pentagon. En 10:10 is het tijdstip dat United Airlines vlucht 93 crashte in Somerset County, Penslylvania.
Dus dat was 40 minuten tussen de tweede getroffen toren en de Pentagoncrash. En dat is één uur en zeven minuten tot aan de crash in Pennsylvania.

LEVIN: De tijd die we niet hebben is wanneer het Pentagon op de hoogte werd gesteld, als ze dat al waren, door de FAA of de FBI of enig ander bureau, met betrekking tot elke mogelijke dreiging of elk van richting veranderd vliegtuig of iets dergelijks. En dat is hetzelfde wat je ons zal geven omdat...

MYERS:
Ik kan dat beantwoorden. Tegen de tijd van de eerste inslag op het World Trade Center, zetten we ons crisis actie team op. Dat werd direct gedaan. Dus we zetten het op. We begonnen te praten met de federale bureaus. De tijd die ik niet weet is wanneer NORAD reageerde met gevechtstoestellen. Ik weet die tijd niet.

LEVIN:
Of de keer dat ik u vroeg welke, of de FAA of de FBI, u heeft ingelicht dat andere toestellen hun richting - hun ingeplande route - hadden gewijzigd en weer terugkeerden of aanstalten maakten in de richting van Washington. (De vraag) of hier enige aandacht voor was, omdat dat het zo overduidelijk tekort schiet als dat niet zo was.

MYERS: Inderdaad.

LEVIN: In elk geval... het belangrijkste is dat u ons die informatie geeft.

MYERS: Het is [inlichtingen door FAA of FBI] vermoedelijk wel gebeurd. Zoals u zich kunt herinneren was ik niet in het Pentagon om die tijd, zodat het verhaal daar wat vaag is. Daarna kregen we regelmatige mededelingen door NORAD, FAA aan NORAD, over andere vluchten waarover we bezorgd waren.

En we wisten van het uiteindelijk gecrashte toestel in Pennsylvania. Ik weet nu, opnieuw, niet of we daar gevechtstoestellen lieten onderscheppen. Dat moet ik...

LEVIN: Als u ons die tijden kunt geven. We weten dat u het niet weet...

MYER: Maar we zullen ze krijgen (...)

   
De betreffende vragen over sommige tijden, door zowel voorzitter Levin als senator Nelson gesteld, komen in het verdere verslag niet terug. Vermoedelijk is dit in een gesloten sessie, een executive session (waarover wat onduidelijkheid blijft bestaan) afgehandeld.
Door officiële wijzigingen - the changing story - die achteraf in de tijdlijn zijn aangebracht is het tot op de minuut in kaart brengen van alle gebeurtenissen extra gecompliceerd.

 

Terug naar begin
TOP

  
DE "STAND DOWN ORDER"

QUESTION: DO THE ORDERS STILL STAND? (Zijn de bevelen nog steeds van kracht?)
CHENEY: OF COURSE THE ORDERS STILL STAND! (Natuurlijk zijn de bevelen nog steeds van kracht!)

Deze getuigenverklaring voor de 911-Commissie is weggelaten uit het commissierapport. Belangrijkste punten:
1. Cheney's aanwezigheid in PEOC voor 9:25AM.
2. Kennis van het feit dat een vliegtuig het Pentagon naderde.
Getuigenis voormalig minister van transport,
Norm Mineta

Over de gebeurtenissen op 9/11 in het PEOC (Presidential Emergency Operations Center),
de atoombunker onder het Witte Huis. Zie ook YouTube   Bron: Patriotsquestion
Profiel: Norm Mineta

        

IN HET PRESIDENTIAL EMERGENCY OPERATION CENTER:
Er was een jongeman die binnenkwam en tegen de vice president zei: "Het vliegtuig is 50 miles (±80km) verwijderd; het vliegtuig is 30 miles (± 50km) verwijderd". En toen hij uitkwam op, "Het vliegtuig is 10 miles (± 16 km) verwijderd, zei de jongeman eveneens tegen de vice president: "Zijn de bevelen nog steeds van kracht?".
De vice president draaide, schudde zijn hoofd en zei: "Natuurlijk zijn de bevelen nog steeds van kracht! Heb je iets tegengestelds gehoord?"

    
Norm Meneta, Amerikaans minister van transport tot 20069/11 Commission testimony 23/5/03

VICE VOORZITTER LEE HAMILTON: (...) Ik wil een moment stilstaan bij het Presidential Emergency Operation Center (PEOC). U was daar voor een belangrijk deel van de dag. Ik denk dat u daar was met de vice president (Cheney ). En toen dat bevel erdoor was, ik denk door de president, die goedkeuring gaf aan het neerschieten van een commercieel vliegtuig dat vermoedelijk door terroristen werd gecontroleerd, was u er toen bij toen het bevel werd gegeven?
Presidential Emergency Operations Center (op 9/11/01)
Cheney met Condoleezza Rice in het PEOC. Cheney zou geen beslissing nemen na meldingen van een snel naderend vliegtuig.

NORM MINETA: Nee, ik was er niet bij. Ik werd mij ervan bewust gedurende de tijd dat het vliegtuig naar het Pentagon kwam. Er was een jongeman binnengekomen die tegen de vice president zei: "Het vliegtuig is 50 miles (±80km) verwijderd; het vliegtuig is 30 miles (± 50km) verwijderd". En toen hij uitkwam op, "Het vliegtuig is 10 miles (± 16 km) verwijderd", zei de jongeman eveneens tegen de vice president: "Zijn de bevelen nog steeds van kracht?". De vice president draaide, schudde zijn hoofd en zei: "Natuurlijk zijn de bevelen nog steeds van kracht. Heb je iets tegengestelds gehoord?"
Wel, op dat moment wist ik niet wat het allemaal betekende...


LEE HAMILTON: De vlucht waaraan u refereert is de...

NORM MINETA: De vlucht die eindigde in het Pentagon... (...)


Bron: Patriotsquestion.com
Andrews AFB was wel toegerust voor directe inzet vliegtuigen
 
 

Het fragment is vollediger te bekijken op YouTube (3min54, zie links). In het overige deel van het fragment is er de opvallende bewering van Mineta dat ten tijde van deze aanvallen wel degelijk onderscheppingstoestellen van de USAF in de lucht waren. Hierover kan hij onvoldoende specifiek zijn.

Na een vraag van vice voorzitter Lee Hamilton weet Mineta met zekerheid te melden dat er toestemming was gegeven voor het neerschieten van een gekaapt vliegtuig. Welk toestel blijft in het midden. Niettemin werd volgens Generaal Myers het bevel voor onderscheppingsacties pas gegeven na de inslag in het Pentagon. Dat was 57 minuten nadat NORAD voor het eerst wist van kapingen.

Hoofdpunten uit deze getuigenis opnieuw door Mineta bevestigd tegenover 911Truth Seatle, geplaatst op YouTube 26/06/07

   

Terug naar begin
TOP

Terug naar waarheid911/911tijdlijn

meer bij deze site
Uitgebreide index
911 Links (zeer uitgebreid)
911 ACTUALITEIT & VIDEO

EXPLOSIEVE BEWIJSVOERING