Website met citaten van vele honderden gezaghebbende personen die zich uitspreken tegen de officiële lezing over 9/11
  Newsbud


ZIE

VOOR GEDETAILLEERD SITE OVERZICHT

Novel: The Lone GladiatorChronologisch verslag over de CIA-Tapes affaire

            
WAARHEID911 SPECIAL
SIBEL EDMONDS, KLOKKENLUIDER FBI

      Artikel in The Sunday Times     
      Focus op nieuwe media

      Beschuldigingen van atoomspionage en hoogverraad
      Situatie en betrouwbaarheid Sibel Edmonds
      Steun voor Edmonds uit meer dan dertig organisaties
      Training Al Qaeda in Turkije


      Totale zwijgplicht Edmonds

      B52 Bommenwerper vloog met zes nucleaire raketten over VS
      Edmonds' getuigenis: Video & Transcripties vrijgegeven
      Globale samenvatting beschuldigingen Edmonds

      Documentaire: Kill The Messenger
      Interessante links over de kwestie Edmonds
      PEN minibiografie over Sibel Edmonds

      Boek - Sibel Edmonds: Classified Woman

SIBEL EDMONDS' GETUIGENIS: VIDEO & TRANSCRIPTIE VRIJGEGEVEN [8 AUGUSTUS 2009]
Sibel Edmonds, klokkenluider FBI
Source picture: Agence France Presse (AFP)


Gelekt op 2 februari 2011 (geen WikiLeaks!)
FBI dossiernaam: "Kamikaze Piloten"
Waarheid911 Special

9/11: De FBI "Kamikaze Piloten" Case
Dit kader linkt naar een volledig gencensureerd (gelekt) FBI-rapport waaruit voorkennis blijkt


SIBEL EDMONDS, KLOKKENLUIDER FBI

Beschuldigingen van spionage en hoogverraad door topfunctionarissen V.S.
Geloofwaardigheid Sibel Edmonds

The Sunday Times, 6 januari 2008

"Klokkenluider heeft serie buitengewone verklaringen afgelegd over corrupte regeringsfunctionarissen en hoe zij Pakistan en andere landen toestonden om geheimen over nucleaire wapens te stelen.
Sibel Edmonds, 37 jaar en voormalig Turks vertaalster voor de FBI, hoorde, toen zij werkzaam was in het hoofdkantoor van het agentschap in Washington, honderden onderschepte en vertrouwelijke gesprekken.


Verleden maand benaderde zij de Sunday Times nadat ze las over een Al Qaeda terrorist die vertelde over zijn rol in de training van enkele 9/11 kapers toen hij zich in Turkije bevond. Edmonds beschreef hoe buitenlandse geheime diensten hulp kregen van V.S. functionarissen om in gevoelige [Amerikaanse] militaire en nucluaire organisaties een netwerk van spionnen te kunnen plaatsen.

Tussen vele uren van geheime bandopnamen zegt Edmonds bewijs te hebben gehoord dat een zeer bekende leidinggevende functionaris binnen het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zou worden betaald door Turkse agenten in Washington, die de informatie doorverkochten aan kopers op de zwarte markt, inclusief Pakistan. De naam van de official, die bij de overheid hoge functies bekleedde, is bij de The Sunday Times bekend. Hij ontkent de beschuldigingen met klem.
"
 
Niettemin zegt Edmonds: "Hij hielp buitenlandse agenten in strijd met Amerikaanse belangen door hen zeer geheime informatie toe te spelen, niet alleen van het Departement van Buitenlandse Zaken maar ook van het Pentagon, in ruil voor geld, positie en politieke doelstellingen. (...) "

Met het verschijnen
van Edmonds beschuldigingen in The Sunday Times, is haar verhaal voor het eerst grootschalig mainstream naar buiten gebracht en overgenomen door een aantal buitenlandse kranten - waarbij wederom geen Nederlandse. Eerder in 2005 verscheen een uitgebreid artikel over haar in Vanity Fair. (cashed by wanttoknow.com)
 
FOCUS OP NIEUWE MEDIA
Dat de huidige publicatie werd gedaan door een krant van media tycoon Rupert Murdoch , maakt de berichtgeving extra betekenisvol. Murdoch staat bekend als eigenaar van vooral rechts georiënteerde media die met grote regelmaat uithalen naar regeringskritische boodschappers (met name anti neoconservatief).
P
laatsing van dit explosieve materiaal wijst mogelijk op een machtsstrijd tussen conservatieve krachten binnen de Amerikaanse regering. Omdat Edmonds na verschijning van het stuk in The Sunday Times te kennen gaf dat slechts een fractie van haar onthullingen is weergegeven, zal de focus in deze special vooral komen te liggen op informatie die met haar goedkeuring op het internet verscheen.
  
   
Terug naar begin
TOP

Overzicht
     

 

GELOOFWAARDIGHEID SIBEL EDMONDS

Sibel Deniz Edmonds (geb. 1970) is een Turks- Amerkaanse voormalig FBI-vertaalster en oprichtster van de National Security Whistleblowers Coalition (Coalitie van Klokkenluiders voor Nationale Veiligheid - NSWBC) .
Edmonds trad als vertaalster in dienst bij de FBI, negen dagen na de aanslagen op 11 september 2001.
Edmonds werd ontslagen van haar functie als taalspecialist van FBI's hoofdkantoor in Washington eind maart 2002, nadat ze een collega beschuldigde van onwettige activiteit waarbij buitenlanders waren betrokken en waar, volgens haar zeggen, ernstige veiligheidsrisico's aan de orde waren. Kwesties die speelden waren doofpotacties en het moedwillig tegenwerken van inlichtingendiensten waardoor, zoals zij betoogde, er gevaar bestond voor de nationale veiligheid. Sindsdien is zij om redenen van nationale veiligheid (State Secrets Privilege), tegengewerkt om haar ontslag te kunnen aanvechten.
Zie ook minibiografie PEN American Center

STATE SECRETS PRIVILEGE
D
eze rigoreuze en zelden toegepaste regel stelt de overheid in staat om rechtszaken over haar behandeling te blokkeren. Volgens het Ministerie van Justitie blijft zelfs een behandeling van haar zaak achter gesloten deuren, met alleen betrokken personeel en volledige veiligheidsscreening, "Redelijkerwijs een risico voor het ontstaan van ernstige schade aan de buitenlandse politiek en de nationale veiligheid van de Verenigde Staten" (bron, Vanity Fair
cashed by wanttoknow.com).

STEUN UIT MEER DAN 30 ORGANISATIES

Vermaard "Pentagon Papers" klokkenluider Daniel Ellsberg
omschrijft Edmonds als "uitermate betrouwbaar". In een 2005 interview op radiostation KPFA, zei Ellsberg, "FBI agenten die wij hebben gesproken, over elk aandachtspunt dat naar buiten kwam, hebben haar verhaal bevestigd - en dat zij een zeer betrouwbare getuige is."
Meer dan 30 groeperingen uit het gehele politieke spectrum
— inclusief de Project on Government Oversight (POGO), Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), de American Civil Liberties Union (ACLU) , de September 11th Advocates, de Liberty Coalition, de Electronic Frontier Foundation (EFF), OMB Watch, Electronic Privacy Information Center (EPIC) en People for the American Way (PFAW) — tekenden allemaal een brief in maart 2007 met een beroep op The House Oversight Committee (all ) "om publieke hoorzittingen te houden over de zaak van FBI Klokkenluidster Sibel Edmonds en het oneigenlijke toepassen van de
State Secrets Privilege .
Bron: Bradlog.com

In op zijn minst twee niet geheime senaatsverslagen is door FBI functionarissen de juistheid van haar rapportages bevestigd, maar inhoudelijk is de informatie afkomstig uit deze verslagen met terugwerkende kracht door het Departement van Justitie geheim verklaard. Hiermee werd het Congres verder onderzoek naar de kwestie onmogelijk gemaakt. Het ministerie verklaarde zelfs een reeds uitgezonden programma over haar (60 Minutes profile, CBS) met terugwerkende kracht tot geheime informatie!
Dit alles vond plaats nadat de hoogste onderzoeker van het Departement van Justitie, de Inspecteur Generaal, de aantijgingen van Edmonds in zijn rapport als betrouwbaar en serieus omschreef. "Een grondig en zorgvuldig onderzoek door de FBI rechtvaardigend."
Een niet geheime versie van dat rapportis pas door het ministerie vrijgegeven na aanhoudende druk door leden van het Congres en de 9/11 Commissie.

  

        Source picture: https://www.stopthebuck.com/sibel.html

BELANGRIJKSTE BESCHULDIGINGEN overgenomen van Bradblog.com
Met dank aan HannusNL voor het vertaalwerk

Sibel Edmonds legde eerder achter gesloten deuren verklaringen af bij de 9/11 Commissie. Daar vertelde ze hoe de FBI informatie over de aanvallen negeerden en dat bewijzen van ‘nalatigheid’ werden versluierd. De belangrijkste punten uit haar getuigenissen werden uit het eindrapport gehouden en bleven geheim. Het werd haar door de dienst verboden er over te spreken.

Edmonds zegt in onderschepte telefoongesprekken, die zij moest vertalen, harde informatie te hebben gehoord over het witwassen van geld, over drugsimporten en over pogingen om nucleaire en conventionele wapentechnologie te bemachtigen.

1) Agenten van Turkse, Israëlische en Pakistaanse inlichtingen- diensten bouwden met steun van hoge Amerikaanse regerings- functionarissen een infiltrantennetwerk op binnen het Pentagon, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Amerikaanse militaire en nucleaire installaties. Edmonds noemt met name het Los Alamos Nucleair laboratorium in New Mexico , dat verantwoordelijk is voor de controle van het Amerikaanse nucleaire wapenarsenaal.

2) Buitenlandse diplomaten kregen van Amerikaanse regeringsfunctionarissen lijsten toegespeeld met potentiële ‘mollen’ die werkten op gevoelige plekken binnen het Pentagon. In die lijsten werden hun ‘zwakke plekken’ opgesomd, zoals financiële problemen en seksuele eigenaardigheden, verder stond er in wat voor functies ze precies bekleedden en tot welke informatie zij toegang hadden.

3) Bekende Amerikaanse functionarissen werden omgekocht door vertegenwoordigers van buitenlandse veiligheidsdiensten die zo in het bezit kwamen van Amerikaanse nucleaire geheimen. Als ze de geheimen eenmaal hadden, verkochten ze die aan de beste bieder. Tussen duizenden uren telefoontaps hoorde Edmonds hard bewijs dat een bekende leidinggevende official van Buitenlandse Zaken werd betaald door Turkse agenten in Washington.
Voorbeeld is een in 2000 afgeluisterd gesprek van een tussenpersoon over een kwestie waarbij nucleaire gegevens waren gestolen uit een luchtmachtbasis in Alabama. De persoon zou hebben gezegd: "Wij hebben een pakketje en dat gaan we verkopen voor 250.000 dollar".

4) De nucleaire geheimen werden verkocht aan belangstellende Turken en Israëliërs, die de informatie op hun beurt doorverkochten naar Pakistan (ISI). De Turken functioneerden als tussenpersonen omdat directe bemoeienis van Inter-Services Intelligence (ISI) teveel aandacht zou hebben getrokken. Het zwarte markt netwerk was opgezet door de Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Qadir Khan (die ook in Nederland atoomgeheimen bemachtigde en gebruikte om voor Pakistan nucleaire wapens te ontwikkelen). Khan verkocht de spullen weer door aan Noord-Korea, Libië en Iran. Zelfs Al Qaeda wordt in het artikel als koper genoemd. Volgens Edmonds vonden er maandelijks verschillende transacties plaats.

5) In Pakistan werd de operatie geleid door generaal Mahmoud Ahmad , chef van de inlichtingendienst ISI. Ahmad maakte 100.000 dollar over op rekening van 9/11 kaper Mohammed Atta in Dubai. Medewerkers van Kahn die gestolen geheimen (o.a. uit Nederland) gebruikten om voor Pakistan nucleaire wapens te ontwikkelen hadden in de weken voor 9/11 een ontmoeting met Osama bin Laden "om over een nucleair apparaat te spreken".

6) In de dagen volgend op 9/11, arresteerde de FBI een stel mensen (Turkse en Pakistaanse agenten, lees ook artikel Sunday Times) die werden verdacht van betrokkenheid bij de aanvallen. Onder de arrestanten bevonden zich vier sleutelfiguren uit een operatie van FBI's contra-spionage. Edmonds hoorde deze personen tegen Marc Grossman zeggen: "We moeten ze uit de VS krijgen want we kunnen ons niet veroorloven dat ze informatie prijs geven (spill the beans)". Grossman regelde de vrijlating en de verdachten verlieten onmiddellijk het land zonder verdere ondervraging of onderzoek.
    
7) Het netwerk is jarenlang in de gaten gehouden door een Engels-Amerikaanse inlichtingenoperatie. Maar in plaats dat het netwerk werd opgerold of alleen al onderzocht, verhinderden figuren binnen de regering Bush juist telkens een onderzoek, aldus Edmonds. Zelfs als er bewijzen werden overlegd van mollen die actief waren op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Pentagon en in de kernwapenindustrie. De personen die geheimen verkochten werden in bescherming genomen onder voorwendsel van het beschermen van ‘diplomatieke betrekkingen’.


   

Marc Grossman
Marc Grossman, o.a. voormalig Amerikaans Ambassadeur in Turkije
TRAINING AL QAEDA IN TURKIJE
E
dmonds noemde, ondanks haar spreekverbod, één overheidsfunctionaris met name: voormalig Amerikaans ambassadeur in Turkije, Marc Grossman . Tussen 1997 en 2000 was Grossman VS staatssecretaris voor Europese Zaken. Van 2001 tot 2005 was hij VS staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voor Politieke Vraagstukken. Grossman is nu vice-president van de Cohen Group, een consultancy firma opgericht door Bill Clintons voormalig (Republikeinse) Minister van Defensie William Cohen .
Een aantal van de 9/11 terroristen blijkt te zijn opgeleid op een basis in (NATO lidstaat) Turkije, onder de neus van het Turkse leger. Edmunds benaderde de Times met haar relaas omdat ze in de krant van 2 november 2007 een verhaal las over Louai al-Sakka, één van de topmensen van Al Qaeda. (meer over al-Sakka in Washington Post) Deze beweerde enkele van de kapers getraind te hebben in een kamp buiten Istanbul in een recreatiegebied in de Yalova bergen. In The Sunday Times stond ondermeer deze zin: "Turkse inlichtingendiensten wisten dat er ongewone activiteiten van militante Islamieten plaatsvonden in de bergen van Yalova waar Sakka zijn kamp had opgezet. Maar zij vormden op dat moment geen gevaar voor Turkije."
 

   
Terug naar begin
TOP

Overzicht


   
  SCHAKEL DE BOODSCHAPPER UIT
   

Sibel EdmondsTOTALE ZWIJGPLICHT EDMONDS

OVERGENOMEN VAN JOHN BIRCH SOCIETY,  jbs.org.

Edmonds' gedetailleerde verhaal is bevestigd door twee FBI functionarissen en twee voormalige CIA bronnen die zich bezighielden met vraagstukken over de verspreiding van nucleaire wapens. Zij vreesden dat mensen zouden twijfelen aan de betrouwbaarheid van de bijna onwerkelijke incidenten die zij beschrijft.

Tijdens een gesloten zitting overlegde Sibel Edmonds deze gegevens jaren geleden al aan de 9/11 Commissie, maar haar verklaring werd grotendeels geheim gehouden. Het Ministerie van Justitie legde Sibel een gag-order (plicht tot zwijgen) op. De order zou rechtstreeks afkomstig zijn van toendertijd minister John Ashcroft
. Ze bracht de Amerikaanse media op de hoogte van haar verhaal, maar die negeerden haar verhaal collectief. Niettemin waren functionarissen binnen de Amerikaanse regering dus al vanaf 2001 op de hoogte van bovenstaande feiten.
 
VS senatoren Patrick Leahy [D-Vermont] en Charles Grassley
[R-Iowa] in een brief aan Minister van Justitie John Ashcroft
"...We vrezen dat het aanduiden van informatie als geheim [door Edmonds naar voren gebracht], in sommige gevallen dient om de uitvoerende macht te beschermen tegen genante onthullingen en volledige verantwoording...
Het vrijgeven van gedeclassificeerde versies van deze rapporten, of tenminste delen of overzichten, zal het openbaar belang dienen, transparantie doen vergroten, effectiviteit bij de FBI bevorderen en overzicht door het Congres vergemakkelijken." — Gehele brief (Engelstalig, pdf)

    

Terug naar begin
TOP

Overzicht

    
B52 BOMMENWERPER VLOOG MET ZES NUCLEAIR GELADEN RAKETTEN OVER VERENIGDE STATEN 30 AUGUSTUS 2007
Edmonds' verhaal werpt mogelijk een licht op het nog steeds niet opgehelderde incident op 30 augustus 2007, toen een B-52 Stratofortress tegen alle reeds veertig jaar bestaande regels en voorschriften in, geladen met zes ongeregistreerde nucleaire wapens, opsteeg van de strategische luchtmachtbasis Minot Air Force Base (North Dakota) en naar Barksdale Air Force Base in Shreveport, Louisiana vloog.
Bijna vijf maanden na dit bizarre incident (en verschillende onverklaarbare sterfgevallen van B-52 piloten en personeel van de luchtmachtbasis in de weken kort voor en na de vlucht), waarbij zes atoomkoppen van 150 kiloton gedurende 36 uur zoek waren, is er nog altijd geen onderzoek gestart. Niet door het Congres en niet door de FBI.
   Bronnen: Washington Post & GlobalResearch.com
B52 Bommenwerper met uitgestald bommenarsenaal
     
Associated Press — Nuclear Bombs Mistakenly Flown Over U.S. [Washington Post] Published: September 6, 2007
Sibel Edmonds' BoilingFrogsPost — Minot/Barksdale Nuclear Bent Spear Incident-Part I Published: December 7, 2009
   

TOEGEVOEGD BERICHT:
Op 5 juni 2008 zijn de luchtmacht staatssecretaris [Air Force Secretary, onderdeel Secretary of Defense], Michael W. Wynne (civiel hoofd) en stafchef van de luchtmacht generaal Michael Moseley (militair hoofd) uit hun functie getreden op verzoek van Minister van Defensie Robert Gates. Achtergrond van dit ontslag is het incident met de B-52 bomenwerper geladen met zes nucleaire raketten op 30 augustus 2007. Ook speelden mee een 'per abuis' verzonden schiplading met nucleair gerelateerde onderdelen aan Taiwan in 2006 en een corrupt [50 miljoen] contract voor een Thunderbirds luchtschow die ten goede kwam aan het bedrijf van een gepensioneerde viersterren generaal.
Bron: Washington PostTerug naar begin
TOP

Overzicht


TOEGEVOEGD OP 18 OKTOBER 2009    
SIBEL EDMONDS' GETUIGENIS: VIDEO & TRANSCRIPTIE VRIJGEGEVEN
   
Door Brad Friedman, Bradlog.com
Vertaling: Waarheid911
 
Volledig videoverslag van de getuigenis onder ede
   
Volledige getuigenis onder ede (op 8 augustus 2009) van de lange tijd monddood gemaakte FBI klokkenluidster. Over de Ohio verkiezingskwestie, details over chantage van het Amerikaanse Congres, omkoping, spionage, infiltratie en meer...
 Gedateerd: 25 augustus 2009   

Slechts twee weken geleden werd FBI vertaalster — later klokkenluidster — Sibel Edmonds eindelijk toegestaan om te spreken over veel van wat de Bushregering haar jarenlang trachtte te verhinderen.

Tweemaal monddood gemaakt na een beroep op het "State Secrets Privilege" door het Departement van Justitie onder Bush, heeft Edmonds jarenlang geprobeerd haar verhaal te vertellen over de misdrijven waarvan zij kennis nam tijdens haar jarenlange werk voor de FBI.

Sibel Edmonds under oath
Source Picture: Bradlog.com
Dankzij de dagvaarding door de campagne van Ohio's kandidaat, Democraat David Krikorian, voor het Amerikaanse Congres, kunnen haar beschuldigingen van chantage, omkoping, spionage, infiltratie en criminele samenzwering door huidige en voormalige leden van het Amerikaanse Congres, hooggeplaatste functionarissen van de departementen van buitenlandse zaken, defensie en agenten van de Turkse regering, voor de eerste maal volledig als onder-ede verklaring worden gehoord en gezien.

Hoewel er voorafgaand aan haar verklaring zorgen waren dat Obama's Departement van Justitie de "State Secrets Privilege" opnieuw zou inzetten om haar het zwijgen op te leggen, is dit niet gebeurd. Zij kozen er eveneens voor om niet bij de getuigenis in Washington D.C. aanwezig te zijn.

De BRAD BLOG versloeg in de live blog verslaggeving van 8 augustus al details van sommige van Edmonds' schokkende onthullingen tijdens de getuigenis. Haar verklaring bevatte criminele beschuldigingen tegen met name genoemde leden van het Congres.

Hieronder de volgende door Edmonds genoemde namen als deel van een brede criminele samenzwering:
Afgevaardigden Dennis Hastert (Republikein Illenois), Dan Burton (R-Indiana), Roy Blunt (R-Missouri), Bob Livingstone (R-Louisiana), Stephen Solarz (Democraat New York), Tom Lantos (D-California), maar ook een niet met naam genoemde nog zittende vrouw uit het Congres (Democraat) waarvan beweerd wordt dat zij in het geheim is gefilmd voor chantagedoeleinden gedurende een lesbische affaire.

Onder hoge functionarissen uit de regering Bush, somde Edmonds in haar verklaring de volgende namen op als onderdeel van een criminele samenzwering namens agenten van de Turkse regering:
Douglas Feith, Paul Wolfowitz, Marc Crossman en anderen.
Gedurende deze verklaring — die we zelf (The BRAD BLOG, noot Waarheid911) nog steeds bestuderen — bespreekt Edmonds geheime 'activiteiten' door Turkse personen "die pogingen zouden inhouden om zeer gevoelige, geheime, zeer geheime informatie te verkrijgen van Amerikaanse inlichtingendiensten, informatie over wapentechnologie, geheime bestanden van het Congress... het werven van Amerikaanse sleutelfiguren met toegang tot zeer gevoelige informatie, chantage, omkoping."

Sprekend over huidige leden van het Congres, tijdens een pauze in de verklaring, vertelde Krikorian aan De BRAD BLOG dat: "voor mensen in machtsposities in de V.S. die van deze informatie afweten, het nalatigheid is als zij hiertegen geen actie ondernemen." (Meer video-verklaringen van Krikorian, Edmonds en advocaten van alle partijen, opgenomen voor, tijden en na de getuigenis op 8/8/09, zijn hier verkrijgbaar.
Sibel Edmonds in the American Conservative
Source Picture:
The American Conservative
Edmonds' officiële onthullingen bevatten ook explosieve details over geheim CIA agente Valerie Plame Wilson's bedrijf Brewster Jennings (dekmantel).

Edmonds beweert dat dit zogenaamde bedrijf (CIA front company) feitelijk al in augustus van 2001 is gesloten (drie jaar voor Bob Novak's publieke onthulling van de identiteit van de geheim agente) afgaand op een afluister-object met informatie over de ware aard van deze CIA-dekmantel.

De dekmantel is opgeblazen door Marc Grossman , beweert Edmonds. Grossman was in die tijd de derde hoogste functionaris op het Departement van Buitenlandse Zaken. Daarvoor had Grossman gediend als ambassadeur van Turkije. Hij werkt nu "voor een Turks bedrijf met de naam Ihals Holding," volgens de getuigenis van Edmonds.

Een niet geheim rapport van de Inspector General, de hoogste onderzoeker van het Departement van Justitie, vrijgegeven tijdens haar zaak in 2005, verklaarde Edmond's geheime beschuldigingen als 'betrouwbaar', 'serieus' en 'een grondig en zorgvuldig onderzoek door de FBI rechtvaardigend.'

In 2002 schreven de senatoren Chuck Grassley (R-Iowa) en Patrick Leahy (D-Vermont), toen senior leden van de U.S. Senate Judiciary Commitee, brieven namens Edmonds naar Minister van Justitie John Ashcroft, FBI directeur Robert Mueller en Departement van Justitie's Inspector General Glenn A. Fine, om hen op te roepen actie te ondernemen uit respect voor haar beschuldigingen.
In een '60 minutes report' over Edmond' zaak in 2002, merkte Grassley op: "Absoluut, zij is betrouwbaar... en de reden waarom ik denk dat zij zeer betrouwbaar is, is omdat mensen binnen de FBI veel van haar verhaal hebben bevestigd."

Edmonds' getuigenis op 8 augustus 2009 werd mogelijk gemaakt door Krikorian als onderdeel van zijn verdediging in een zaak aangespannen door Afgevaardigde Jean Schmidt (R-Ohio) voor de Ohio Election Commission (OEC). De Congresvrouw van het Tweede District beschuldigde Krikorian, een Armeens-Amerikaan die in 2008 een onafhankelijke campagne tegen haar voerde, van 'valse verklaringen' gedurende de campagne. Hij zou hebben beweerd dat zij 'bloedgeld' van Turkse belanghebbenden had aangenomen.

Krikorian zegt dat Schmidt, mede-voorzitter van het Congressional Turkish Committee, tijdens de campagne van vorig jaar meer geld van Turkse belanghebbenden heeft geaccepteerd dan enig ander Congreslid, ondanks de enkele etnische Turken binnen haar lokale kiesdistrict.

Krikorian suggereerde dat zij als instrument (in Turkse dienst) heeft gehandeld bij het afhouden van een stemming door het Congres over een lang voorbereide, veelvuldig aangevochte resolutie waarbij de dood van 1,5 miljoen Armenen gedurende de Eerste Wereldoorlog zou worden verklaard als Turkse 'genocide' .

Edmonds is zelf een Turks-Amerikaanse. Onlangs is zij aangevallen door de Turkse Lobby, die haar lang gezochte en lang verhinderde getuigenis nauwgezet volgt.

Het complete transcript van Sibel Edmonds' onder-ede verklaring kan nu hier worden gedownload [pdf]. De volledige video-opnames van de getuigenis volgen hieronder in vijf delen...


DEEL 1
DEEL 2
DEEL 3
DEEL 4

Terug naar begin
TOP

Overzicht
DEEL 5

  
  
Google overzicht Bradblog.com over diverse aspecten van Edmonds beschuldigingen

Hieronder een globale samenvatting van de explosieve beschuldigingen waarover Sibel Edmonds lange tijd het zwijgen is opgelegd en waarover zij voor het Congres, de 911Commissie en het Amerikaanse publiek wilde getuigen (en deels heeft getuigd, maar zonder openbaarmakingen of consequenties).

[Op 8 augustus 2009 vond eindelijk een getuigenis plaats onder ede (video-verslag), waarin onderstaande punten deels terugkomen]


Edmonds' kennis is gebaseerd op wat zij als FBI-vertaalster kort na 9/11 heeft gehoord en gezien

Weggelaten en afgeschermde informatie in een gedocumenteerde en officiële zaak van een langetermijn FBI Informant die de FBI voorzag in specifieke informatie en waarschuwingen betreffende de aanslagen van 9/11 in april en juni 2001.

Weggelaten en afgeschermde informatie ten aanzien van gedocumenteerde stukken in het bezit van de FBI in juli 2001 betreffende blauwdrukken en informatie van bouwschema's van wolkenkrabbers die werd verzonden naar bepaalde groepen in het Middenoosten door verdachten uit het Midden-Oosten in de Staat van Nevada.

Weggelaten en afgeschermde informatie ten aanzien van ontmoetingen tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bepaalde landen om bepaalde gevangenen uit Midden-Oosten en Centraal Azië te verplaatsen naar gevangenissen in New Jersey en New York, zonder registratie en zonder ze te hebben verhoord in november 2001 (documenten over deze verdachten waren door de FBI vergeten).

Weggelaten en afgeschermde informatie ten aanzien van nucleaire en illegaal verkregen informatie uit diverse VS laboratoria, door zekere buitenlandse figuren en personen binnen de VS (regeringsfunctionarissen), die werd verkocht aan een Midden-Oosten groepering binnen de Verenigde Staten tussen 1998-2000. Bij deze operatie waren individuen betrokken die diplomatieke bescherming genoten, buitenlandse studenten en VS functionarissen.

Weggelaten en afgeschermde informatie ten aanzien van geld witwas en narcotica-operaties in verschillende steden in de VS, waarbij sommige met betrokkenheid partijen uit het Midden-Oosten en de Balkan.

Weggelaten en afgeschermde informatie betrekking hebbende op bepaalde activiteiten van de Pakistaanse inlichtingendienst (ISI) tussen augustus en oktober 2001, die gerelateerd zijn aan de aanvallen op 9/11.

Bepaalde aan terrorisme gerelateerde informatie en onderzoeken van contra-spionage/ Foreign Intelligence Surveillance Act [FISA] zijn bewust niet overgedragen aan de afdeling contra-terrorisme en misdaad van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Pentagon: "Om gevoelige diplomatieke relaties te beschermen" en "om bepaalde buitenlandse zakenrelaties van de VS (voornamelijk betrokken bij de inkoop van wapens) te beschermen".


Bewust foutieve vertalingen en het blokkeren van afluisterspionage in het buitenland bij onderzoeken door FBI contra terrorisme en FBI contraspionage.

  
Terug naar begin
TOP

Overzicht


KILL THE MESSENGER - Documentaire  2006 - IMDB: 7.6
De meese Amerikanen hebben nooit van Sibel Edmonds gehoord, en als het aan de regering van de V.S. ligt dan zal dat ook nooit gebeuren. De voormalig FBI-vertaalster vertelt een huiveringwekkend verhaal over corruptie binnen de hoogste regionen van Washington — het beschermen van terreurverdachten, illegale wapenverkopen, illegale drugshandel, witwassen van geld, spionage. Ze zou een eerste klas verhalenvertelster kunnen zijn, ware het niet dat Edmond's verslagen vol staan met plaatsen, namen en data. Indien zij geloofwaardig blijkt, is er tevens sprake van een verraderlijk complot om spionnen te plaatsen binnen het Amerikaanse leger en in nucleaire installaties en van het doorgeven van gevoelige informatie aan Israëlische, Pakistaanse en Turkse bronnen, dit alles gefaciliteerd door personen in de hoogste lagen van de ministeries voor buitenlandse zaken en defensie. Haar aantijgingen zouden gemakkelijk kunnen worden bevestigd of weersproken indien aan onderzoekers de geheime regeringsdocumenten beschikbaar zouden worden gesteld.
De rest van het artikel (Engelstalig) - Bron: The American Conservative - Titel: Found in Translation
 
 DOCUMENTAIRE OVER SIBEL EDMONDS: KILL THE MESSENGER


Sibel Edmonds

Interessante links over de zaak Edmonds
  
Kill The Messenger, video 52 minutes (tevens video hierboven)
Sunday Times West’s deadly nuclear secrets, 06/01/08 [cashed by Inf. Clearing House]
Vanity Fair, An Inconvenient Patriot, sept. 2005 [ cashed by wanttoknow.info]
Lost in Translation CBS, 60 minutes, 08/08/2004
911Blogger, A brief summary of Sibel Edmonds' connection to 9/11
ACLU (American Civil Liberties Union), 26/01/05
NSWBC, by Sibel Edmonds, 11/06
Baltimore Chronicle, Current 9/11 Investigation Inadequate, interview Edmonds, 2004
Bradblog.com: FBI Whistleblower Sibel Edmonds Will Now Tell All - and Face Charges if Necessary -
     to Any Major Television Network That Will Let Her , 10/07

Bradblog.com, Sibel Edmonds speaks to UK Sunday Times, 06/01/08
Stichting Meer Vrijheid, 'VS betrokken bij smokkel nucleaire technologie'  09/01/08
BOUblog: Sibel Edmonds: 9/11, spionage en de handel in atoomgeheimen

PEN MINIBIOGRAFIE OVER SIBEL EDMONDS [5min. 41sec.]
  
PEN American Center verkoos Sibel Edmonds in 2006 tot winnaar van de prestigieuze PEN/ Newman's Own First Amendment Award .
Hieraan
verbonden is een geldbedrag van 20.000 dollar. De prijs gaat naar mensen die zich ondanks zware tegenwerking hebben onderscheiden in de uitoefening van het vrije woord.
Acteur Paul Newman
Acteur Paul Newman
De prijs werd gesponsord door PEN American Center en Newman's Own van acteur Paul Newman. Na 2006 werd deze onderscheiding overgenomen door de combinatie PEN/ Katherine Anne Porter First Amendment Award.
 
       
   
Terug naar begin
TOP

Overzicht

 TOEGEVOEGD OP 29 APRIL 2012

The Sibel Edmonds Story
Book Sibel Edmonds: Classified Woman

Source: classifiedwoman.com
Book Cover Sibel EdmondsIn deze schokkende nieuwe biografie, neemt Sibel Edmonds —de meest gemuilkorfde vrouw in de Amerikaanse geschiedenis— ons mee op een onwerkelijke reis die begint met de geheimzinnige FBI, afdalend naar de donkere krochten van een onverschillig Congres, een tegenwerkende rechtsorde en tenslotte naar de door haar geleide organisatie van klokkenluiders voor nationale veiligheid.
Na een leven onder dictaturen in het Midden-Oosten, weet Edmonds uit eerste hand wat er gebeurt wanneer een regering wordt toegestaan om in het geheim te opereren. Zij toont een ontnuchterend beeld dat pijnlijke ervaringen combineert met een strijdkreet tot herstel van het recht van de gemeenschap om de waarheid te kennen en wetsovertreders verantwoordelijk te stellen. Waar burgers, in een afgestemde media blackout, steeds meer ontdaan zijn van hun rechten, is Edmonds' verhaal een wake-up-call voor ieder die, goedschiks of kwaadschiks, zijn vrijheid inruilt voor een bedriegelijke veiligheid in de nasleep van 9/11.
 
 Regering Obama klaagt opnieuw klokkenluider aanmeer bij deze site
Uitgebreide index
911 Links (zeer uitgebreid)
911 ACTUALITEIT & VIDEO

EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11