ZIE                                     WAARHEID911 SPECIAL
Inhoud
VOOR EEN OVERZICHT VAN DE HELE SITE
 
NIEUWS VAN 2 MAART 2009: CIA BEKENT GEEN 2 MAAR 92 TAPES TE HEBBEN VERNIETIGD!CHRONOLOGISCH NIEUWSVERSLAG OVER DE CIA-TAPES

CIA onthield 911Commissie 'bewijslast' tegen Al Qaeda  (6 december 2007)
Gevaar medewerkers als reden voor vernietiging tapes (7 december 2007)
Vernietigt CIA bewijsmateriaal Al Qaeda voor eigen veiligheid?
CIA en FBI sterk verdeeld over manier van verhoren (8 december 2007)
CIA en Ministerie van Justitie openen eigen onderzoek naar vernietiging tapes
Witte Huis ziet onafhankelijk onderzoek als onwenselijk (10 december 2007)

Voormalig CIA-Agent wijst naar Witte Huis als opdrachtgever voor waterboarding (12 december 2007)
Regering Bush dringt aan bij rechter om vernietiging CIA tapes te negeren (16 december 2007)
"It smells like the cover-up of the cover-up" (18 december 2007)
Houding Witte Huis roept echo's op van Watergate - Witte Huis klaagt over nieuwsverslaggeving (20 december 2007)
Rechter toont zich terughoudend bij onderzoek CIA Tapes (21 december 2007)
New York Times opent met achterhouden CIA-tapes voor 911-Commissie (22 december 2007)


Opiniestuk NYTimes van voorzitters 9/11Commissie: CIA pleegde obstructie in onderzoek naar 9/11 (2 januari 2008)
Ministerie van Justitie begint strafrechtelijk onderzoek naar vernietiging CIA-Tapes (2 januari 2008)

Bush steunt onderzoek naar CIA-Tapes "krachtig" (7 januari 2008)
Vergeten nieuws 2006: 'Pardon' voor Bush en regering bij oorlogsmisdaden in War on Terror
Bush spreekt veto uit tegen wet die marteling bij CIA-verhoor verbiedt (8 maart 2008)
Senaatsrapport: Rumsfeld droeg bij aan martelingen Abu Ghraib (12 december 2008)

Pentagon official zegt dat 9/11 gevangene is gemarteld (14 januari 2009)
Barack Obama schort procedures in Guantanamo op (21 januari 2009)

' De Jack Bauer uitzondering' (op het martelverbod) (23 januari 2009)
Britse terreurverdachte vrijgelaten: "regering en MI5 wisten van martelen". (24 februari 2009)
Britse regering deed mee aan geheime transfers in kader van harde verhoormethode (27 februari 2009)

De CIA vernietigde 92 tapes met interviews van terreurverdachten (3 maart 2009)
De 911 Commissie en marteling (14 maart 2009)

De betekenis van CIA's 3000 pagina's transcriptie van vernietigde ondervragingstapes (23 maart 2009)
CIA paste waterboarding 266 maal toe op al Qaeda verdachten (20 april 2009)
Nieuw opgedoken tapes tonen ondervraging van verdachte 9/11 (17 augustus 2010)
Geen straffen voor vernietiging videotapes met verhoren verdachten (10 november 2010)


 Site Search
index sitemap advanced
site search by freefind
   


CIA ONTHIELD 911-COMMISSIE 'BEWIJSLAST' TEGEN AL QAEDA
New York Times, 5 december 2007

   
911Commissie en rechters is videotapes onthouden inzake verhoren Al Qaeda verdachten
   
Op 5 december 2007 kreeg de CIA van de New York Times te horen dat informatie over het vernietigen van videotapes door de CIA op 7 december wereldkundig zou worden gemaakt.
CIA-directeur Generaal Michael V. Hayden , schreef zijn personeel daags daarop een brief om de kwestie in perspectief te plaatsen. Hoewel volgens de Herald Tribune niet duidelijk is wie de opdracht gaf, blijken volgens hoge regeringsofficials (van nu en destijds) de hoogste niveaus binnen de CIA voor de beslissing verantwoordelijk. De tapes bevatten ondermeer honderden uren video-opnames van twee Al Qaeda gevangenen, Abu Zubaydah en Abd al-Rahim al-Nashiri .
De New York Times gaat verder door te schrijven dat volgens officials uit inlichtingendiensten de beslissing tot vernietiging van de tapes is genomen door José A. Rodriguez Jr. die hoofd is van de Directorate of Operations, ook wel genoemd 'the agency’s clandestine service' of NCE (National Clandistine Service) .

Dit CIA-orgaan heeft een nationale bevoegdheid bij het coördineren van verschillende inlichtingendiensten in binnen- en buitenland, vooral op het gebied van human intelligence (informatie verkregen uit netwerken van personen). Mr. Rodriguez was onbereikbaar voor commentaar.
In november 2005 werden door de CIA op zijn minst twee videotapes vernietigd met daarop de verhoren (uit 2002) van gevangen genomen Al Qaeda-strijders. De vernietiging vond plaats nadat het bestaan ervan bij het Congres bekend was gemaakt (Herald Tribune).In januari 2005 werd schriftelijk door onderminister van Justitie Peter D. Keisler aan rechter Henry H. Kennedy Jr. verzekerd dat functionarissen van de regering zich "zeer bewust [zijn] van hun verplichting geen bewijzen te vernietigen die mogelijk relevant zijn bij lopende rechtzaken" (Associated Press).
  
Toegevoegd 10/12/07
Op zaterdag 8 december werd door een regeringsfunctionaris, na een gesprek met José A. Rodriguez bevestigd, dat Rodriguez van advocaten in dienst van de clandistine service (CIA-afdeling) toestemming kreeg voor het vernietigen van de tapes.
   
Rodriguez die zelf niet voor commentaar bereikbaar was maakte wel bekend komende zomer met pensioen te gaan. Topadvocaten van justitie en Witte Huis zouden de CIA in 2003 hebben gewaarschuwd de videotapes niet te vernietigen.
Bron:
Herald Tribune
In juni 2005 gebood Kennedy Jr. het veiligstellen door de Bushregering van "alle bewijs en informatie over marteling, mishandeling en misbruik van gedetineerden, nu op de marinebasis van Guantanamo Bay" . District Rechter Gladys Kessler deed een vrijwel identieke uitspraak in juli (Associated Press).

Eén van de verdachten was, volgens CIA-officials, Abu Zubaydah , die mogelijk over informatie beschikte over de zogenaamde 20ste kaper, Zacarias Moussaoui . Voor de 911-Onderzoekscommissie genoeg reden om bij de CIA een formeel verzoek te plaatsten voor het verkrijgen van de transcripties en andere gedocumenteerde bewijsvoering, verkregen bij het ondervragen van Al Qaeda gevangen. Het bestaan van de videotapes blijkt toen consequent te zijn achtergehouden. In een speech van het afgelopen jaar zei president Bush dat informatie van Abu Zubaydah mede had geleid tot de aanhouding in 2003 van Khalid Sheikh Mohammed , het (volgens de officiële lezing) meesterbrein achter de aanslagen op 11 september 2001.
CIA advocaten die in de Moussaoui-zaak aan de federale rechtbank informatie moesten verstrekken, zeiden zowel in 2003 als in 2005 tegen openbare aanklagers dat de CIA niet over opnames beschikte waarnaar rechters in deze zaak op zoek waren. Moussaoui's advocaten hoopten dat met opnames van de verhoren kon worden bewezen dat hun cliënt niet bij de aanslagen van 11 september betrokken kon zijn.
In de periode waarin de video-opnames zijn gemaakt werd de CIA geleid door Porter J. Goss . Volgens een woordvoerster weigert Goss commentaar op het vernietigen van de tapes. De New York Times meldt een dag later (7/12/07) in een groot artikel op de voorpagina dat Goss niet was verteld dat de tapes vernietigd zijn en dat hij daarover verontwaardigd is.

Stafleden van de 911-Onderzoekscommissie hebben hun verbazing geuit over het bestaan van de tapes tot in 2005. Hun steeds vaker bekritiseerde rapport werd in 2004 afgerond. "De commissie heeft formeel om dit soort materiaal verzocht bij alle relevante diensten, en de commissie werd verzekerd dat we alle materiaal hebben ontvangen dat aan ons verzoek beantwoordde," zegt Philip Zelikow , werkzaam als uitvoerend directeur van de 911-Commissie (hoewel hij in de jaren daarvoor nauw samenwerkte met leden van de Bushregering onder wie met name Condoleeza Rice ).

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

Toegevoegd nieuws van 7 december '07

GEVAAR MEDEWERKERS ALS REDEN VOOR VERNIETIGING TAPES

Uitleg van waterboarding verhoormethodeAls reden voor het vernietigen van de tapes noemt CIA-directeur Hayden het bestaan van een 'serieus veiligheidsrisico'. Zouden de tapes openbaar zijn geworden dan had dat direct gevaar zullen opleveren voor de betrokken CIA-officials en hun familieleden. Dit gevaar zou zijn vergroot door het gebruik van harde en destijds omstreden maar goedgekeurde verhoortechnieken. Goedkeuring van het omstreden waterboarding , waarbij gevangenen telkens bijna werden verdronken, is na inmenging van het Congres weer ingetrokken. Vernietiging van de tapes vond plaats in dezelfde periode waarin het Congres onderzoek deed naar CIA's geheime detentieprogramma en controversiële verhoormethoden.

Volgens Tom Malinowski, directeur van Human Rights Watch (Washington) , is de reden die Hayden voor het vernietigen aanvoert ongeloofwaardig. "Miljoenen documenten in CIA-archieven zouden, indien gelekt, CIA-officieren identificeren. Het enige verschil in deze kwestie is dat deze tapes een beeld geven van mogelijke criminele activiteit. Zij moeten begrepen hebben dat als mensen deze tapes zouden zien, dit zou kunnen worden beschouwd als het tonen van martelpraktijken, wat een zeer ernstig misdrijf is."
Professor in de rechten van American University, Daniel Marcus, noemt het vernietigen "Reusachtig, een heel grote kwestie", omdat het kan neerkomen op het achterhouden van bewijsmateriaal voor crimineel of feitenonderzoek.
Hayden gaf toe zijn personeel over de kwestie te hebben ingelicht omdat zij anders via de pers zouden zijn geïnformeerd. Volgens Hayden zouden leiders van onderzoekscomités volledig door de CIA zijn ingelicht, maar sommige leden van het Congres stellen dat dit juist niet adequaat is gebeurd.

Michael Hayden, directeur CIACIA-directeur Hayden stelt verder dat "de tapes oorspronkelijk zijn gemaakt om te garanderen dat CIA-medewerkers handelen in overeenstemming met vastgestelde legale en politieke richtlijnen". Hayden zegt dat het agentschap met videoverhoren stopte in 2002. "De tapes waren hoofdzakelijk bedoeld als een aanvullende interne check op het programma in de aanloopfase".

Zowel de Herald Tribune als de New York Times berichten uitvoerig over het veiligheidsaspect dat door de CIA als reden wordt gegeven voor het vernietigen van de tapes. Ook al wordt dit excuus in dezelfde artikelen door geïnterviewden weerlegd of onwaarschijnlijk geacht, tot enig ander oordeel dan dat hier mogelijk sprake is van zeer strafbare feiten komen deze kranten niet.
Toch is het erg onwaarschijnlijk dat CIA officials informatie die voor hoofdverdachten van de aanslagen op 11 september schadelijk zou zijn, niet naar buiten zouden brengen. Vernietiging is dan wel het laatste. Ze zouden zulke informatie desnoods na de omstreden verhoormethodes (marteling) op een andere wijze hebben kunnen vastleggen.

VERNIETIGT CIA BEWIJSMATERIAAL TEGEN AL QAEDA VOOR EIGEN VEILIGHEID?

Een retorische vraagstelling. Want waarom zou de CIA informatie kostbare informatie vernietigen zelfs als daarbij gebruik werd gemaakt door omstreden - maar door president Bush goedgekeurde - verhoortechnieken? Vernietiging van bewijsmateriaal is uiterst onwaarschijnlijk indien de tapes de juistheid van de officiële verklaring zouden onderstrepen. Harde bewijzen tegen Al Qaeda als verantwoordelijke partij voor de aanslagen op 11 september 2001 zijn nog steeds uiterst schaars. Zelfs in de zaak tegen Moussaoui, veroordeeld tot levenslange opsluiting, vonden drie juryleden (Associated Press) dat Moussaoui slechts zeer geringe kennis van de aanslagen kan hebben gehad, terwijl drie andere juryleden zijn rol in de aanslagen minimaliseerden, zo niet volledig uitsloten. Moussaoui's eigen verklaring, waarin hij met de voorbereiding van een andere aanslag wel bemoeienis zou hebben gehad, is bevestigd in verhoren met andere Al Qaeda-gevangenen.
De tapes lieten mogelijk veel overtuigender de onjuistheid zien van door de Amerikaanse overheid geclaimde gebeurtenissen. Het openbaar maken van het door de rechtbank en de 911-Commissie opgevraagd materiaal zou in dat geval uiterst onwenselijk zijn geweest voor de Amerikaanse regering.

Bronnen o.a.: Herald Tribune [6/12/07] en New York Times [7/12/07]
 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

Toegevoegd nieuws van 8 december '07

FBI EN CIA STERK VERDEELD OVER MANIER VAN VERHOREN

CIA logoDe vernietiging van honderden uren tape over de ondervraging van CIA-gevangen zal de rechtsgang van Al Qaeda verdachten verder compliceren. Bestaande uitspraken zullen mogelijk moeten worden gewijzigd. Binnen de regering wordt erkend dat de vernietiging van bewijs de vraag doet rijzen of de CIA het strafbare 'verkrijgen van bewijs onder dwang' heeft willen verhullen. Het Witte Huis is echter tegen een onafhankelijk onderzoek .
De kwestie over de ondervragingstechnieken speelt al jaren, waarbij het Witte Huis aanvankelijk (2002) een voorschot nam op een goedkeuring door het Congres, toen nog in beide kamers door een Republikeinse meerderheid vertegenwoordigd. Deze goedkeuring wordt tot op vandaag betwist. CIA-directeur Hayden verwijst niettemin naar de goedkeuring door het Ministerie van Justitie en andere betrokken afdelingen.
Hoewel president Bush het bestaan van het verhoorprogramma pas in september 2006 (twee maanden voor de Congresverkiezingen van 2006) onder druk van de nieuwsmedia bekendmaakte, blijkt de belangrijkste Al Qaeda-verdachte nog voor goedkeuring door het Witte Huis aan de omstreden technieken te zijn blootgesteld. Deze technieken bestonden ondermeer uit waterboarding (bijna verdrinking), het opwekken van extreme stress door langdurige blootstelling aan geluid, fysieke posities, vrieskou en isolatie. Voor zowel CIA als het departement van justitie vielen deze 'dwingende technieken' niet onder marteling. Hoe vaag de grens tussen beide formuleringen was, blijkt uit de tegenstellingen die over de methoden ontstonden tussen FBI en CIA.
FBI logoEen aantal regeringsofficials stelt al geruime tijd vragen bij verklaringen door de CIA waarin de omstreden verhoormethoden zowel legaal als effectvol worden genoemd. Deze officials zeiden dat Al Qaeda-verdachte Zubaydah op een geheime locatie in Thailand meewerkte met interviewers van de FBI die een niet-confronterende benadering voorstonden, totdat CIA-mensen de verhoren overnamen. In april of mei 2002, stelden officials die op de hoogte waren van de vertrouwelijke details van de zaak, dat CIA-agenten onvrede toonden over de voortgang van de interviews door de FBI en dat Zubaydah slechts een fractie prijsgaf van wat hij wist. Van dat moment af werden de verhoren door CIA-ondervragers overgenomen. FBI officials protesteerden tegen de door de CIA toegepaste methodes, maar CIA-officials hielden vol dat hun werkwijze was toegestaan. Na deze confrontaties in Thailand verbood de FBI zijn agenten om aan dergelijke sessies deel te nemen. Voormalige FBI agenten zeggen transcripties van sommige verhoren te hebben ingezien, maar nooit op de hoogte te zijn geweest van de uitgebreide beeldopnamen.
Bron: Herald Tribune

CIA EN MINISTERIE VAN JUSTITIE OPENEN ONDERZOEK NAAR VERNIETIGING VIDEOTAPES

In de tweede week van december '07 wordt een onderzoek gestart naar het vernietigen van mogelijk bewijsmateriaal door de CIA. Democraten beschuldigen de CIA van het afdekken van bewijs dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan marteling. De CIA zegt dat ze het materiaal vernietigden om de identiteit van hun agenten te beschermen. Het onderzoek naar de exacte toedracht zal worden uitgevoerd door de CIA zelf, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Justitie, dat in 2002 overigens toestemming gaf voor het toepassen van de omstreden verhoortechnieken. Het Witte Huis geeft geen commentaar op de beslissing deze zaak in onderzoek te nemen.
Bron: BBC

Terug naar begin
TOP

OverzichtToegevoegd nieuws van 10 december '07
WITTE HUIS ZIET ONAFHANKELIJK ONDERZOEK ALS ONWENSELIJK
CIA'S REDEN VOOR VERNIETIGING TAPES BETWIJFELD DOOR REPUBLIKEINEN EN DEMOCRATEN

Leiders uit het Congres oefenen druk uit om de precieze toedracht van het vernietigen van de CIA-tapes te achterhalen. Dit geldt vooral voor de vraag of Justitie in de rechtsspraak is gehinderd. Politici van beide partijen zijn eensgezind over de noodzaak tot opheldering. Beiden zijn sceptisch over de verklaring van CIA-directeur Heyden waarin de veiligheid en de identiteit van betrokken CIA-ondervragers centraal werd gesteld als reden voor de vernietiging. Door Intelligence Committees uit zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat zijn vooronderzoeken gestart die bekijken of een volledig onderzoek gerechtvaardigd is.

Senator Joe Biden , Democratisch presidentskandidaat en voorzitter van de Senate Foreign Relations Committee , heeft gevraagd om een onafhankelijke raad. "Ik denk dat het meer helder en duidelijk is en iedereen wil de waarheid weten", aldus Biden.
Dit standpunt werd niet gedeeld door zijn partijgenoot Senator Jay Rockefeller , voorzitter van de Senate Intelligence Committee en een aantal andere prominente Democraten. Biden onderstreepte zijn wens voor een onafhankelijke raad door naar minister van Justitie Michael Mukasey te verwijzen, die tijdens een senaatsverhoor (over zijn aanstelling, de zog. confirmation hearing) het uithoren middels waterboarding weigerde te beschouwen als marteling. Aangenomen werd dat hij tot dit standpunt kwam om de CIA te ontzien, die zich aan dergelijke praktijken immers al schuldig had gemaakt.
Biden: "Hij is dezelfde die niet kon beslissen of waterboarding al dan niet marteling was en hij is degene die dit onderzoek moet gaan leiden. Het gemakkelijkste en meest directe om te doen is om dit [deze kwestie] uit de politieke sfeer te halen, een speciale aanklager aan te wijzen en het te benoemen - zeggen wat er gebeurd is. Is er sprake van criminele schending? Als dat zo is, doorgaan. Is het niet zo, dan stoppen."

Het Witte Huis heeft zondag [9/12/07] afwijzend gereageerd op Biden's suggestie voor onafhankelijk onderzoek. Witte Huis woordvoerster Dana Perino zei dat de Bushregering vertrouwen heeft in CIA-directeur Hayden en dat het de inspanningen van het Ministerie van Justitie om feiten te verzamelen ondersteunt.
Joe Biden, Democratisch presidentskandidaat
Senator Joe Biden, later vice president naast Obama/ Foto: PoliGazette
BEWIJSVOERING 11 SEPTEMBER STEEDS VLUCHTIGER
 

Advocaten in dienst van het Amerikaanse leger werpen de vraag op hoe betrouwbaar de verklaringen van
Abu Zubaydah (topverdachte Al Qaeda) juridisch blijken te zijn nu voor de CIA mogelijk valse verklaringen zijn afgelegd om aan marteling te kunnen ontkomen. Zabaydah zou de CIA ondermeer informatie hebben verschaft over de aanslagen van 11 september en over de twintigste kaper Zacarias Moussaoui . De suggestie van enig hard bewijs over de toedracht van 9/11 in samenhang met Al Qaeda lijkt hiermee verder te verdampen. Iets wat in de mainstream pers nergens hardop wordt gezegd.
Kolonel Steven David, militair hoofdadvocaat voor gevallen van oorlogsmisdaden (Guantánamo war crimes cases), zei bij een rechtzaak, "Waar het op uitdraait is dat ze het [bewijs] vernietigd hebben omdat het slecht voor ze was."
Senator Chuck Hagel , Republikein en veelvuldig kritisch over de regeringskoers over nationale veiligheid en Irak, zei het moeilijk te geloven te vinden dat het Witte Huis niet op de hoogte is geweest. "Misschien zijn ze zo incompetent dat ze inderdaad niets wisten," zei hij. "Geen idee tot hoe ver dit gaat. Is er sprake van het tegenwerken van de rechtsgang? Ja. Hoe ver dit gaat dit in het Witte Huis, wie wist dit? Ik weet het niet."

Democratisch Senator Dianne Feinstein zegt op basis van wat reeds bekend is, de verklaring niet te geloven. "Ik kan niets met het antwoord dat het voor de bescherming van de CIA was."
Bron: Herald Tribune (link bestaat niet meer)
(Dit op 10/12/07 gepubliceerde artikel van het gezaghebbende Herald Tribune staat inmiddels sterk gewijzigd op dezelfde link met dezelfde datum. Hoewel de strekking van het stuk ongeveer hetzelfde bleef, zijn sommige citaten in het bovenstaande er niet langer in terug te vinden - F.H.) (Toegevoegd feb. 2011: Link van het bronartikel bestaat niet meer - F.H.)

   

Terug naar begin
TOP

Overzicht


Toegevoegd nieuws van 12 december 2007

VOORMALIG CIA-AGENT (BETROKKEN BIJ VERHOREN) WIJST NAAR WITTE HUIS ALS OPDRACHTGEVER VAN WATERBOARDING

Volgens een voormalig CIA-agent, gaf het Witte Huis opdracht voor het omstreden 'waterboarding'. Dit bleek tijdens een verhoor op 11 december, door de Senate Intelligence Committee , onder leiding van Senator Jay Rockefeller (Virginia). Volgens deze agent begon Abu Zubaydah binnen 35 seconden te praten nadat waterboarding op hem werd toegepast. Deze techniek zou volgens John Kiriakou, voormalig leider van het team dat Abu Zubaydah gevangen nam, dozijnen aanvalsplannen van Al Qaeda hebben verstoord. In ABC-News heeft Kiriakou gezegd dat waterboarding een vorm van marteling is. Bij CNN verklaarde hij dat de waterboarding zeer effectief was, maar dat hij deze vorm van ondervragen niettemin onwenselijk vind omdat sprake is van marteling. De 35 seconden waarin Zubaydah de marteling volhield, noemde hij opmerkelijk lang.

CIA-directeur Hayden, die door het comité achter gesloten deuren werd gehoord, bleef de belangrijkste vragen schuldig. Hayden vertelde verslaggevers achteraf dat hij op niet alle vragen een antwoord had, aangezien de tapes werden gemaakt onder zijn voorganger George Tenet , en later vernietigd onder zijn voorganger Porter J. Goss .

Bron: ABC-News

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

Toegevoegd nieuws van 15 december 2007
Regering Bush dringt aan bij rechter om vernietiging CIA tapes te negeren

De controverse over de vernietiging van de CIA-tapes loopt uit op een strijd tussen Witte Huis en het Congres. De regering Bush oefent druk uit op leden van het Congres om zich niet met het onderzoek naar de tapes te bemoeien. CIA en het Ministerie van Justitie zijn inmiddels bezig met een eigen intern onderzoek. Het ministerie zegt bij monde van woordvoerders tijd en vrijheid nodig te hebben voor een grondig onderzoek naar de honderden uren video-opnames van twee Al Qaeda gevangenen, Abu Zubaydah en Abd al-Rahim al-Nashiri .
Nadat minister van Justitie Mukasey vrijdag weigerde te voldoen aan eisen van het Congres, heeft het ministerie federale rechters benaderd met het verzoek geen eigen onderzoek te beginnen. De regering meent dat het niet verplicht was om de videotapes te bewaren of veilig te stellen.
U.S. District Rechter Henry H. Kennedy Jr.
is verteld dat inmenging mogelijk een complicerend effect heeft op pogingen door het Witte Huis om te komen tot een volledig en feitelijk begrip over de kwestie.
Assistent procureur generaal Jeffrey S. Bucholtz schreef aan rechter Kennedy dat het hem aan bevoegdheid in deze kwestie ontbreekt. Daarbij spreekt hij zijn zorg uit dat de rechter mogelijk CIA-functionarissen zal laten getuigen.
George Walker Bush
George Walker Bush, 43ste president van de Verenigde Staten, source picture unknown

Onderzoeken door het Congres en criminele onderzoeken overlappen elkaar in regelmaat. Daarbij is het niet ongewoon dat justitie aan wetgevers verzoekt om het kalm aan te doen. Maar het verzoek aan een rechtbank om niets te doen is ongebruikelijk. Zelfs maar de suggestie dat bewijslast is vernietigd wordt door rechters zeer serieus genomen, hoewel ze ook zullen proberen om niet verzeild te raken in politieke debatten.

WITTE HUIS BEROEPT ZICH OP GEHEIME LOKATIES ALS MIDDEL OM AMERIKAANSE WETGEVING TE OMZEILEN
In juni 2005 gaf rechter Kennedy aan het Witte Huis opdracht om alle bewijsmateriaal over de verhoren van gevangenen op de marinebasis van Guantanamo Bay"
te bewaren. Bucholtz argumenteert nu dat dit rechterlijk verzoek nooit werd geschonden omdat Zubaydah en al-Nashiri zich op het moment van verhoor niet op Guantanamo Bay bevonden. De mannen werden buiten Amerikaans grondgebied vastgehouden binnen een netwerk van geheime CIA-gevangenissen. Toen Bush het bestaan van deze gevangenissen voor het eerst toegaf, en de gevangenen naar Guantanamo waren overgebracht, waren de tapes al vernietigd.
Rechtsgeleerden reageerden vrijdag verontwaardigd op minister van Justitie Michael Mukasey's weigering om het Congres details te verstrekken over het onderzoek door de regering. Zij klagen dat hierdoor vragen kunnen ontstaan over de betrouwbaarheid van het onderzoek, met name of het gevoelig zal blijken voor politieke druk.
House Permanent Select Committee on Intelligence Leiders van de House Intelligence Committee , vertegenwoordigd door de afgevaardigden Silvester Reyes en Pete Hoeksta, melden in een verklaring: "Het is duidelijk dat er meer aan het verhaal vast zit dan ons verteld is en het is bedroevend dat ons wordt weerhouden om de feiten te kennen. De uitvoerende macht kan niet worden vertrouwd in het beoordelen van zichzelf. "
Ook stelden zij: "parallelle onderzoeken vinden aldoor plaats, en er is geen grondslag op basis waarvan de procureur generaal ons werk kan blokkeren." Mukasey's beslissing, hebben wetgevers gezegd, blokkeert de mogelijkheid van controle door het Congres op de uitvoerende macht, inclusief federale agentschappen (congressional oversight ).

David Remes, advocaat van een aantal gevangenen op Guantanamo Bay, heeft gevraagd om een rechterlijke hoorzitting. Hij zegt dat de regering juridisch werd verplicht om de tapes te houden en wil zekerheid dat er geen ander bewijs wordt vernietigd.
"Ook als rechter Kennedy toegeeft dat de regering zijn order niet heeft geschonden omdat de verdachten in het buitenland zijn gemarteld en niet op Guantanamo, kan hij nog steeds een hoorzitting plannen. Hij zou vragen kunnen opwerpen over tegenwerking of diefstal (obstruction or spoliation), een wettelijke term voor het vernietigen van bewijs "in afwachting van - of redelijkerwijs te voorzien proces" (pending or reasonably foreseeable litigation)."
"Dit zijn ernstige kwesties, maar Kennedy hoeft niet persé direct een hoorzitting te organiseren," zegt K. Lee Blalack, defensie advocaat uit Washington en voormalig adviseur van een onderzoekscomité van de Senaat.
"Als het ministerie zes maanden neemt om het onderzoek te rapporteren is er niets dat de rechter weerhoudt om dan het onderwerp weer op te pakken."

Zubaydah was de eerste zeer belangrijke gevangene die in 2002 door de CIA gevangen werd genomen. Hij vertelde zijn ondervragers over verdachten van de aanslagen op 11 september 2001, waaronder Ramzi Binalshibi. Bekentenissen van de twee mannen zouden hebben geleid tot de aanhouding van Khalid Sheikh Mohammed , volgens de Amerikaanse regering het meesterbrein achter de aanslagen. Al-Nashiri wordt verdacht als coördinator van de zelfmoordaanval op de USS Cole in Yemen (2000) , waarbij 17 matrozen werden gedood. Net als Zubaydah verblijft hij op Guantanamo.
Vrijwel geheel overgenomen uit: International Herold Tribune (link bestaat niet langer)

    
Terug naar begin
TOP

Overzicht


Toegevoegd nieuws van 18 december 2007
"IT SMELLS LIKE THE COVER-UP OF THE COVER-UP"

De hoogste man voor de Republikeinen van het House Intelligence Committee (HPSCI) , Peter Hoekstra, sprak gisteren zijn afkeer uit over de werkwijze van het Witte Huis en stelde dat er wel degelijk een onafhankelijk onderzoek moet komen. Zowel Bush als zijn departement van buitenlandse zaken hebben rechters, congres maar ook medewerkers van de CIA bevolen om niet aan een onafhankelijk onderzoek mee te werken. Het Witte Huis wil dat Justitie en CIA de toedracht van de vernietiging zelf onderzoeken.

Leden van de HPSCI verlangen een onderzoek, vragen documenten op en bereiden zich voor om diverse getuigen te verhoren. Maar op vrijdag 14 december vroegen hoofdonderzoekers Kenneth Wainstein en John Helgerson van resp. Justitie en CIA aan de leiders van HPSCI, Hoekstra en voorzitter Silvester Reyes (Dem.) om hun onderzoek op te schorten totdat duidelijk is waartoe het voorafgaande onderzoek door de regering zal leiden. Ze zeiden niet te kunnen voorspellen hoe lang dat onderzoek zal duren.

Democratisch Senator Joe Biden herhaalde zijn oproep aan minister van Justitie Michael Mukasey om een speciale onderzoeksraad in te stellen, hierbij Mukasey's weigering citerend (van tijdens diens confirmation hearing in oktober) om waterboarding te beschouwen als een vorm van marteling. Mukasey had gezegd het niet nodig te vinden om het onderzoek naar de CIA tapes nu al uit te breiden met een - door het Congres aangewezen - speciaal aanklager.
Joe Biden: "Ik heb geen vertrouwen in de president. Ik heb geen vertrouwen in de vice president. En ik heb geen vertrouwen in het Departement van Justitie. Simpeler dan dat kan ik het niet stellen," zei Biden, kandidaat voor de presidentverkiezingen van 2008.


"It smells like the cover-up of the cover-up"

Jane Harman, Democratisch Afgevaardigde
J.Harman/ source unknown

Jane Harman , Democratisch afgevaardigde, meldde tegenover Fox News dat ook zij als hoogst geplaatste Democraat voor de HPSCI in 2003 een brief aan Justitie schreef met een waarschuwing dat de CIA geen videotapes mag vernietigen.
"Ze deden het toch en zonder iets te zeggen. Dus maak ik mij zorgen. Het ruikt naar de doofpot van de doofpot," zei Harman. Ook stelde ze dat Congres en Justitie in het verleden vele onderzoeken gelijktijdig hebben uitgevoerd.
Later toegevoegd: De brief aan het Departement van Justitie die Jane Harman zegde te hebben opgestuurd, is in januari 2008 vrijgegeven (Reuters).


Bronnen: Herald Tribune, CNN, Fox News, Associated Press, New York Times
    

Terug naar begin
TOP

Overzicht


Toegevoegd nieuws van 20 december 2007
Houding Witte Huis roept echo's op van Watergate

De regering Bush noemde op 19 december een artikel van de New York Times (NYT), over de rol van het Witte Huis in de vernietiging van de CIA-ondervragingstapes, "kwaadaardig en ernstig". In het artikel zouden, volgens anonieme regeringsfunctionarissen, tussen 2003 en 2005 op z'n minst vier topjuristen van het Witte Huis hebben deelgenomen aan discussies met de CIA, over de vraag of de CIA-tapes moesten worden vernietigd (CNN).
Deze topjuristen waren, aldus NYT, de ex-adviseur van Bush en voormalig minister van Justitie Alberto Gonzales evenals voormalig kandidaat voor een zetel in het hooggerechtshof Harriet Miers . Zij volgde Gonzales op als adviseur van Bush. De twee andere genoemden zijn, David S. Addington, toenmalig adviseur van vice president Dick Cheney en nu zijn stafchef en John B. Bellinger III , voormalig topadvocaat van de Nationale Veiligheidsraad tot januari 2005.

WITTE HUIS KLAAGT OVER NIEUWSVERSLAGGEVING

CIA MEERMALEN GEWAARSCHUWD BANDEN NIET TE VERNIETIGEN

De CIA ontving ruim voorafgaand aan de vernietiging van de tapes meerdere schriftelijke waarschuwingen om bewijsmateriaal van verhoren van gedetineerden op Guantanamo Bay niet te vernietigen.
Z
owel Kennedy als rechter Gladys Kessler verzonden in het voorjaar van 2005 waarschuwingen aan de CIA om videotapes niet te vernietigen. Democratisch Afgevaardigde Jane Harman zou al in 2003 een dergelijk schrijven hebben gestuurd (Herald Tribune).
Bovendien werd in januari 2005 schriftelijk door onderminister van Justitie Peter D. Keisler aan rechter Henry H. Kennedy Jr. verzekerd dat functionarissen van de regering zich "zeer bewust [zijn] van de verplichting geen bewijzen te vernietigen die mogelijk relevant zijn bij lopende rechtzaken" (Associated Press).

Woordvoerders van het Witte Huis reageren geprikkeld op verslaggevers en weigeren in te gaan op de vraag of over de vernietiging van de tapes contacten zijn geweest met de CIA. Zij klagen over de nieuwsverslaggeving. Dit beeld roept gelijkenissen op met Witte Huis functionarissen ten tijde van president Nixon en de affaire rond Watergate (Bron: Herald Tribune). Deze kwestie krijgt extra gewicht omdat een belangrijk deel van de toch al geringe hoeveelheid bewijsvoering over de aanslagen van 11 september - waarmee ondermeer invallen in Afghanistan en Irak werden gelegitimeerd - ontleend zouden zijn aan informatie uit de verhoren. Verhoren die met methodes van marteling (waterboarding) tot standkwamen en waarvan de feitelijke toedracht en juistheid met het verlies van de tapes niet langer kan worden gecontroleerd.

Ondertussen heeft het door Democraten overheerste Congres zichzelf verplicht tot een onderzoek. Op 19 december maakte het House Intelligence Committee bekend dat het dagvaardingen voorbereid om CIA-functionarissen over de vernietiging van de tapes te laten getuigen (Herald Tribune).

 Terug naar begin
TOP

Overzicht


Toegevoegd nieuws van 21 december 2007
Rechter toont zich terughoudend bij onderzoek CIA Tapes

Rechter Kennedy die belast is met het onderzoek naar de toedracht van de vernietigde CIA-tapes, heeft zich tijdens een eerste hoorzitting, waarbij de regering zelf is vertegenwoordigd, zeer terughoudend opgesteld. In de week voorafgaand aan de zitting is vanuit het Witte Huis grote druk op de rechter uitgeoefend om deze kwestie over te laten aan de regering en de CIA zelf. Ook vanuit het Congres wordt grote druk uitgeoefend, zij het dat hierbij juist wordt aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Hiervoor is in het Congres steun vanuit zowel Republikeinse als Democratische hoek.
 U.S. District Judge Henry H. Kennedy Jr.
U.S. District Judge Henry H. Kennedy /Source unknown
Rechter Kennedy overweegt nog of hij een hoorzitting zal plannen om de zaak verder uit te spitten. De vraag is nog hoe het zal worden opgezet en hoe diep het onderzoek zou moeten gaan. Advocaat van de regering, Joseph Hunt, bleef ook tijdens de zitting aandringen op een eenzijdig onderzoek door het Departement van Justitie en CIA.
Hij zei: "Het zou onverstandig en onbehoorlijk zijn van de rechter om verder te gaan onderzoeken."
Kennedy leek enigszins geïntimideerd in zijn reacties op de aanhoudende druk. Hij zei: "Waarom zou de rechtbank het Departement van Justitie dat niet gewoon toestaan?" Dezelfde rechter gebood het Witte Huis in juni 2005 om alle bewijsmateriaal afkomstig van verhoren beschikbaar te houden voor justitie. Ook was hem in januari 2005 schriftelijk door onderminister van Justitie Peter D. Keisler verzekerd dat functionarissen van de regering zich "zeer bewust [zijn] van hun verplichting geen bewijzen te vernietigen die mogelijk relevant zijn bij lopende rechtzaken".

David Remes, advocaat namens gevangenen Guantanamo Bay
picture: cov.com/dremes/
David Remes, advocaat van Yemenitische gevangenen op Guantanamo Bay, beargumenteerde dat het vernietigen van de tapes mogelijk een schending is van rechterlijke uitspraken en tevens een indicatie dat mogelijk meer bewijs is vernietigd. Remes stelde tevens dat het de CIA en de regering uitdrukkelijk was verboden om enig bewijsmateriaal uit Al Qaeda verhoren te vernietigen, dus ook bewijs waarvan de oorsprong of toedracht niet specifiek door de rechter in zijn uitspraak is omschreven.
  
Mogelijk verwacht Remes dat de Amerikaanse regering voor de rechter zal gaan betogen dat de verhoren niet plaatsvonden op Amerikaans grondgebied en derhalve niet onderhevig kunnen zijn aan de Amerikaanse wetgeving.
   
Remes: "We hebben een 'smoking gun' als het gaat om potentieel relevant bewijs dat door de regering is vernietigd.".
In de rechtbank drukte Remes de rechter op het hart niet achterover te leunen ten aanzien van de uitvoerende macht, die primair verantwoordelijk is voor het vernietigen van de banden.
Wetsgeleerden en leden van het Congres betogen juist dat een dergelijk zelfonderzoek door Witte Huis en CIA niet aan de uitvoerende macht kan worden toevertrouwd.
Bron: o.a. Herald Tribune/ Associated Press

     

Terug naar begin
TOP

Overzicht


Toegevoegd nieuws van 22 december 2007
New York Times opent met achterhouden CIA-tapes voor 911-Commissie

Voorzitter van de 9/11 Commissie Thomas H. Kean, links. Philip D. Zelikow, uitvoerend manager, midden, en Lee Hamilton vice voorzitter, rechts (2004). [Source picture unknown]
Terwijl de New York Times al op 6 december voor het eerst naar buiten trad met berichten over het achterhouden en vernietigen van geheime tapes door de CIA, lijkt een nieuwe fase te zijn ingegaan die Witte Huis en CIA verder in het nauw brengt. Hoewel ook aanvankelijk de 911-Commissie werd genoemd als één van de partijen voor wie de CIA informatie achterhield, staat nu vast dat aan leden van de commissie, ook na herhaalde en gedetailleerde verzoeken is geweigerd om aan vragen tegemoet te komen.
Een top functionaris van de CIA zou destijds hebben verklaard dat alles waarover, door de 911Commissie, om inzage werd verzocht "is verstrekt of beschikbaar gemaakt".
Een zeven pagina's dik memorandum van Philip D. Zelikow , uitvoerend manager van de 911-Commissie, stelt de conclusie dat "meer onderzoek noodzakelijk is" om erachter te komen of het achterhouden, door de CIA, van de tapes in strijd is met federale wetgeving. De kwestie ligt uitzonderlijk gevoelig omdat een belangrijk deel van de conclusies van de 911-Commissie over de toedracht van de aanslagen op 11 september 2001, afkomstig is van informatie verkregen door de CIA.
De twee voorzitters van de commissie, Lee H. Hamilton en Thomas H. Kean , zeiden deze week in een interview ervan overtuigd te zijn dat de CIA bewust het besluit nam om het onderzoek van de 911Commissie te belemmeren. Mr. Kean zei dat zijn team aan rechters en aan onderzoekers uit het Congres een overzicht van gebeurtenissen zal verstrekken om het onderzoek naar het achterhouden van de banden te vergemakkelijken.
 Bron: New York Times (registratie noodzakelijk).


Terug naar begin
TOP

Overzicht


Toegevoegd nieuws van 2 januari 2008
CIA pleegde obstructie in onderzoek naar 9/11

Opiniestuk NYTimes van voorzitters 9/11Commissie

In een gezamenlijke brief aan de New York Times, spreken Lee Hamilton en Thomas Kean van de 9/11 Onderzoekscommissie van tegenwerking door de CIA bij hun taak om de ware toedracht van de aanslagen op 11 september 2001 boven water te krijgen.
Het opiniestuk uit de NYT

De toenemende kritiek vanuit de 911 Commissie op CIA en Witte Huis valt samen met een opmerkelijke wijziging van toon in het Amerikaanse Congres, waar diverse comité's zich momenteel bezighouden met de vernietiging van de CIA-tapes. Het lijkt erop dat deze kwestie door beide partijen, Democraten en Republikeinen, in aanloop van de voorverkiezingen wordt gebruikt om afstand te nemen van het Witte Huis. Hierdoor onstaat meer ruimte voor het soort kritiek dat afgelopen jaren taboe was. Kritiek die samenhangt met de afhandeling van de aanslagen op 11 september met in het verlengde de War on Terror.

Commissie lijkt met offensief eerdere kritieken op functioneren weg te willen poetsen

New York Times:
Lee Hamilton en Thomas Kean

New York, 2 januari 2008

"(...)
In rechtskundig opzicht is het niet aan ons om CIA's verzuim om het bestaan van de tapes [aan ons] bekend te maken te onderzoeken. Dat is aan anderen. Wat wij wel weten is dat regeringsfunctionarissen besloten om een wettig aangesteld lichaam, door Congres en president in het leven geroepen, niet te informeren bij het onderzoek naar een van de grootste tragedies waarmee ons land geconfronteerd is. Wij noemen dat obstructie."
Volledig artikel, cashed by Waarheid911

In de jaren volgend op de aanslagen in New York en Washington D.C. kreeg de 9/11 Commissie stevige kritiek te verduren. Ook nadat het onderzoeksbudget werd opgewaardeerd van slechts enkele miljoenen dollars naar circa twaalf miljoen dollar, een schijntje in vergelijking met het honderd miljoen dollar kostende onderzoek naar Bill Clinton's verhouding met Monica Lewinsky , bleef de kritiek aanhouden.
Niet alleen zou de commissie vele zaken buiten het onderzoek hebben gehouden, ook de samenstelling van de commissie zou verre van onafhankelijk zijn geweest. Zowel beide voorzitters als uitvoerend manager Philip D. Zelikow deelden in voorgaande regeringen grote belangen met mensen die voor de afhandeling van 9/11 verantwoordelijk waren. Zelikow was werkzaam bij de Nationale Veiligheidsraad in de periode dat Condoleeza Rice er aan het hoofd stond (2001- 2005). Beiden werkten bovendien intensief samen aan het boek Germany Unified and Europe Transformed (528 blz.) dat in 1995 verscheen.

Dat kritiek op de CIA pas de laatste tijd substantieel van de grond komt (en daarmee ook kritiek op de Amerikaanse regering) kan, behalve electorale motieven, ook een laatste poging zijn om nog binnen de resterende termijn van een aangeslagen president, de geschonden reputaties op te vijzelen. Het tijdig herstelwerk kan echter ook een voorbode zijn voor wat er aan schandalen nog verder naar buiten zal worden gebracht.
   

Lijst van 115 'weglatingen' in het 911 Commission Report
De 911 Onderzoekscommissie


   
Toegevoegd op 31/01/08: Philip Zelikow beschuldigd van ongewenste beïnvloeding 911 Rapport
ABC News New York Times reporter Philip Shenon beschuldigt Philip D. Zelikow , uitvoerend manager van de 911Commissie, van onbekend gemaakte contacten met het Witte Huis die van invloed zouden zijn geweest op uitkomsten van het 911 Commissierapport. Shenon doet deze beschuldiging in zijn nog uit te komen boek The Uncensored History of the 9/11 Investigation. Volgens Shenon had Zelikow ook enkele privégesprekken met Bush adviseur Karl Rove , hoewel dit soort contacten tijdens het onderzoek naar 9/11 verboden zouden zijn geweest. Zelikow zou bovendien zijn assistent opdracht hebben gegeven dergelijke gesprekken met Rove niet te noteren. Zelikow ontkent tegenover ABC dat gesprekken met Karl Rove door de commissieleiding zouden zijn verboden.
Shenon schrijft: "[Zelikow] heeft het fundament gelegd van veel door het Witte Huis gemaakte fouten in de weken en maanden voor 11 september. Zou hij willen dat de mensen dat weten?"
Bron: ABC News

Philip ZelikowPhilip Zelikow ontkent dat zijn band met Condoleeza Rice en zijn verleden met de Nationale Veiligheidsraad geheim waren. De feiten geven hem daarin gelijk. De zogenaamde Jersey Girls , een groepje van vier vrouwelijke nabestaanden van slachtoffers uit de Twin Towers, oefenden destijds grote druk uit op de 911Commissie om Zelikow juist vanwege zijn opvallende betrokkenheden uit de commissie te verwijderen zie ook de uitstekende documentaire Press for Truth . Daarmee was ook zijn gebrek aan onafhankelijkheid al lange tijd een publiek geheim. Zelikow weigerde te vertrekken en kreeg van de voorzitters het groene licht om door te gaan.
Oud-minister van Buitenlandse Zaken en aanvankelijk beoogd voorzitter van de 9/11Commissie, Henry Kissinger , werd door ingrijpen van de Jersey Girls wel succesvol uit de commissie gehouden. Dit gebeurde nadat de vrouwen hem confronteerden met klanten van zijn onderneming Kissinger Associates
, waaronder de familie bin Laden (bron: Press for Truth ).

Nieuws 4 februari 2008

     Washington Post: The White House Mole
    New York Times: Tragicomic Tale of the 9/11 Report
    SeatlePi.Com: 9/11 Commission: Fox in hen house
    History Commons Group: Zelikow channelling contacts between staff and commissioners - Memo found 11/27/09

    

Terug naar begin
TOP

Overzicht


Toegevoegd nieuws van 2 januari 2008
Ministerie van Justitie begint strafrechtelijk onderzoek naar vernietiging CIA-Tapes

WASHINGTON — Minister van Justitie Michael Mukasey heeft op 2 januari gezegd dat zijn departement het onderzoek naar de vernietiging van de CIA videobanden heeft uitgebreid tot een strafonderzoek dat geleid wordt door een onafhankelijke aanklager. Deze bekendmaking is een eerste teken dat onderzoekers uitgaan van strafrechtelijke handelingen door CIA agenten, mogelijk samen met regeringsfunctionarissen. Dit met betrekking tot de videotapes waarop verhoren te zien zijn van twee belangrijke Al Qaeda gevangenen in 2002. De banden waarop ook martelmethodes zouden staan, zijn in 2005 door de CIA vernietigd. Dit ondanks uitdrukkelijke richtlijnen van zowel het Amerikaanse Congres, rechters en 911 Onderzoekscommissie om elk bewijsmateriaal zorgvuldig te bewaren en beschikbaar te houden. De vraag om de tapes al dan niet te vernietigen was drie jaar lang onderwerp van gesprek op het hoogste regeringsniveau.
D
e door de minister aangewezen aanklager is uitdrukkelijk gebracht als een outsider, waarmee de indruk dat sprake is van een onafhankelijk onderzoek wordt versterkt. Vanuit het Congres en van rechtsgeleerden kwam de voorbije weken grote kritiek op het feit dat de regering en de CIA druk uitoefenden op onafhankelijke partijen, waaronder Intelligence Committees van zowel Huis als Senaat, om zich buiten het onderzoek te houden. Het Witte Huis drong sterk aan op eigen onderzoek en houdt met deze claim van een onafhankelijk aanklager en een strafrechtelijk onderzoek het initiatief aan eigen kant.
De aanklager, Mr. John Durham, had eerder de leiding bij een onderzoek naar maffia-informanten bij de FBI. Hij was tevens aanklager in meerdere opgeloste zaken in Connecticut. De aankondiging van Mukasey kwam nadat het Ministerie van Justitie en CIA's hoogst uitvoerende agent John Helgerson (inspector general) vaststelden dat een volledig strafrechtelijk onderzoek noodzakelijk was. In een verklaring zei John Helgerson dat hij zich zal onthouden van medewerking aan het onderzoek om belangenverstrengeling te voorkomen.


Belangrijkste bron: The New York Times, cashed by 911Blogger  
 
Hoe integer en onafhankelijk kan een onderzoek zijn wanneer het Dep. v. Justitie zijn werknemers zelf opdraagt de vuile was buiten te hangen?

Opinie

John Durham, federaal aanklager
John Durham, a federal prosecutor in Connecticut, Source AP
De door het Ministerie van Justitie en de CIA gekozen aanklager John Durham staat bekend als een keiharde crimefighter die ogenschijnlijk zonder scrupules foute FBI-agenten naar de gevangenis stuurde. De keuze voor Durham moet zijn ingegeven vanuit de vrees dat het onderzoek bij voorbaat zal worden afgedaan als een doofpotaffaire. Witte Huis en CIA oefenden immers grote druk uit op rechters en op het Congres en hun comitées om zich niet met deze zaak in te laten.
Maar hoe valt een door het ministerie gekozen aanklager, 25 jaar in dienst van hetzelfde departement en waarvan de topaanklagers door de president persoonlijk benoemd zijn, te rijmen met de beloofde onafhankelijkheid? Durham staat hoog in de hiërarchische lijn van aanklagers namens de regering, en is voor zijn beslissingen verantwoording schuldig aan anderen die ook loyaliteit schuldig zijn aan de president die hun hoogste baas is.
Elke werknemer overal ter wereld weet instinctief dat loyaliteit en vertrouwen binnen het eigen netwerk cruciaal zijn voor een succesvol functioneren. Dat geldt in het kwadraat voor het politieke handwerk in Washington. Zelfs een imago als keiharde crimefighter kan daar niet tegenop. Dus hoe kritisch kan Durham zijn en in hoeverre strooit zijn imago zand in de ogen van het publiek?
De positie van Durham is niet te vergelijken met die van speciaal aanklager Patrick Fitzgerald , die zelfstandig kon opereren toen hij in 2003 onderzoek deed naar het lekken van de identiteit van CIA-agente Valerie Plame (Plamegate) .

Bronnen: o.a. Washington Post en Associated Press, cashed by Kimatv.com

Voorzitter John Conyers van het House Judiciary Committee (Comité voor het Huis van Afgevaardigden, gespecialiseerd in het rechtswezen) benoemt de keuze voor John Durham als aanklager als volgt:

"Terwijl ik onmiddellijk toegeef dat deze onderwerpen direct een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen, is het teleurstellend dat de Minister van Justitie buiten zijn departement's eigen regelgeving is gaan staan en toewijzing van een meer onafhankelijk speciale raad (special counsel) in deze kwestie heeft afgewezen.
...
De staat van dienst van het Departement van Justitie, waarbij het wanbeleid door de regering de afgelopen zeven jaar onder het tapijt is geveegd, laten het Amerikaanse publiek weinig vertrouwen in het vermogen van de regering om zichzelf kritisch te onderzoeken. Niets minder dan een speciale raad met een volledig onderzoeksmandaat zal de test van onafhankelijkheid, transparantie en volledigheid kunnen doorstaan. Alleen toewijzing van een special counsel geeft ons land de mogelijkheid om onze geloofwaardigheid en morele standaard bij dit soort kwesties te herstellen."


News center House of Representatives    (ook: politico.com)

  
Terug naar begin
TOP

Overzicht
 

Toegevoegd nieuws van 7 januari 2008
Bush steunt onderzoek naar CIA-Tapes "krachtig"
  
Foto Reuters: Bush in zijn Oval Office in het Witte Huis op 3 januari 2008

WASHINGTON - President George W. Bush zei op 3 januari dat hij het onderzoek van het Ministerie van Justitie naar de vernietiging van de CIA-tapes krachtig steunt. "Het Witte Huis zal samenwerken en we zullen bijdragen", zei Bush in een interview met Reuters.

Het was zijn eerste publieke commentaar sinds het departement van justitie op 2 januari een strafonderzoek aankondigde. Gevraagd of Bush bezorgd was of het onderzoek vragen zal doen rijzen over zijn contra-terrorisme beleid, reageerde hij: "Wacht wat het gaat zeggen. Wacht waar het onderzoek toe leidt."
Eerder zei Bush zich niet te kunnen herinneren over de tapes of de vernieting ervan te zijn geïnformeerd. Niet voordat het nieuws in december (een maand eerder) bekend werd. Verslagen meldden echter dat advocaten in dienst van het Witte Huis waren betrokken in discussies of de tapes wel of niet vernietigd moesten worden.

                                         COMMENTAAR

Het onderzoek van het Ministerie van Justitie naar de vernieting van de CIA-Tapes, zou volgens rechtsgeleerden weleens langer kunnen gaan duren dan de overgebleven termijn van de huidige president George Bush. Deze constatering zou heel goed de strategie kunnen bepalen die het Witte Huis voor deze kwestie heeft uitgestippeld. Het voor alles vermijden van een onafhankelijk justitieel onderzoek geven zowel het betrokken Ministerie van Justitie als het Witte Huis als de CIA de mogelijkheid om tijd te rekken. Net zolang tot het momentum in deze kwestie voorbij is en de voornaamste verantwoordelijken zonder gezichtsverlies zijn opgestapt.

Dat bij een nieuwe regering, Democratisch dan wel Republikeins, door de huidige organisaties de bezem zal gaan lijkt onvermijdelijk. In die contreien is de afgelopen jaren meer imagoschade geleden dan welke nieuwgekozen president dan ook zich zal willen en kunnen permitteren.

Bush riep eveneens het Congres op om een nieuwe versie van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) te accepteren. De nieuwe versie voorziet in een versoepeling van regels om bij vermoedelijke terreur electronisch toezicht te houden. Inspanningen van de regering om de wetgeving aan te passen zijn blijven steken in een strijd van Democraten over privacybescherming en pogingen van Bush om telefoonmaatschappijen te vrijwaren van processen, wanneer zij na 11 september illegaal betrokken waren bij binnenlandse spionageprogramma's . "Het Congres moet (FISA) aannemen en dat moet snel," zei Bush. "FISA loopt af, maar het gevaar voor Amerika niet."
Naar verwachting richt het onderzoek door het Departement van Justitie zich op de vernietiging van de tapes en niet op de vraag of de omstreden verhoorpraktijken legaal waren of niet. Het onderzoek zou zich gemakkelijk kunnen uitstrekken tot na de regeringstermijn van Bush, die in januari 2009 eindigt, zegt Carl Tobias, een expert van de Rechten Universiteit van Richmond die gespecialiseerd is in het nationale systeem van rechtsregels.
Bron: Reuters
.


Terug naar begin
TOP

Overzicht


CNN: Bush regelt pardon voor zichzelf en regering bij mogelijke oorlogsmisdaden


Toegevoegd 'vergeten' nieuws van 27 en 28 september 2006
  

CNN Trancript from video [left]
Bron: GlobalResearch.com
OriginalSource: CNN 2006

WOLF BLITZER

Let's check in with Jack Cafferty right now.

Jack, I'm beginning to think maybe I shouldn't have done these interviews yesterday and today. Should I feel guilty?

JACK CAFFERTY, CNN ANCHOR: Yes, I don't know, Wolf. If war breaks out between Pakistan and Afghanistan, you know, you may have some guys coming by andknocking on your door asking for transcripts.

Ordinarily, we don't do a question two days in a row, but this is important enough to be an exception. The House just passed President Bush's bill to redefine the treatment of detainees, and the Senate's expected to do the same thing tomorrow. Buried deep inside this legislation is a provision that will pardon President Bush and all the members of his administration of any possible crimes connected with the torture and mistreatment of detainees dated all the way back to September 11, 2001.

At least President Nixon had Gerald Ford to do his dirty work. President Bush is trying to pardon himself.

HERE'S THE DEAL


Under the War Crimes Act, violations of the Geneva Conventions are felonies. In some cases, punishable by death.

When the Supreme Court ruled the Geneva Conventions applied to al Qaeda and Taliban detainees, President Bush and his boys were suddenly in big trouble. They had been working these prisoners over pretty good. In an effort to avoid possible prosecution, they're trying to cram this bill  through Congress before the end of the week when Congress adjourns. The reason there's such a rush to do this, if the Democrats get control of the House in November, well, this kind of legislation probably wouldn't pass.

You want to know the real disgrace of what these people are about to do or are in the process of doing? Senator Bill Frist and Congressman Dennis Hastert and their Republican stooges apparently don't see anything wrong with this.

I really do wonder sometimes what we're becoming in this country. The question is this: Should Congress pass a bill giving retroactive immunity to President Bush for possible war crimes?

E-mail your thoughts to CaffertyFile@ CNN.com or go to CNN.

WOLF
BLITZER: Jack, thank you.

Jack Cafferty will be back shortly.

CNN: Huis van Afgevaardigden heeft eind september 2006 een wet goedgekeurd die de positie en behandeling van gevangenen herdefinieert. Maar in deze wet zitten formuleringen die president Bush en zijn regering met terugwerkende kracht onschendbaar maken tegen mogelijke oorlogsmisdaden begaan sinds 11 september 2001.
De wet die ten tijde van bovenstaand videofragment alleen nog door de senaat moest worden goedgekeurd, is inderdaad aangenomen. Ondanks protesten van advocaten heeft deze wetgeving, die beleidsmakers moet beschermen tegen oorlogsmisdaden, in de internationale media nauwelijks voor rumoer gezorgd.

Jack Cafferty:
"President Bush probeert zichzelf vrij te pleiten.
Het gaat hierom: Onder de War Crimes Act zijn overtredingen van de Conventies van Geneve misdrijven, waar in sommige gevallen zelfs de doodstraf op staat.
Als het Hooggerechtshof bepaalt dat de Conventies van Geneve gelden voor gevangenen van Al Qaeda en Taliban, dan zijn president Bush en zijn jongens plotseling in grote problemen. Zij hebben deze gevangenen er flink van langs gegeven. In een poging om mogelijke bestraffing te vermijden proberen zij deze wet voor het einde van de week door het Congres te persen, nog
voordat het Congres van plaats gaat wisselen (door verkiezingen, red.). De reden dat er zo'n haast is? Als de Democraten in november het Huis gaan beheersen zal deze wetgeving er nooit doorkomen."

   
Bron: CNN, cashed by GlobalResearch (zie tekstkader rechts)

Het nieuwsitem van CNN is opmerkelijk. Jack Cafferty , in zijn nieuwsrubriek The Cafferty File, maakte voor dit onderwerp niet alleen een uitzondering omdat hij reeds een onderwerp in behandeling had, maar kan over de inhoud zijn afgrijzen moeilijk verbergen.
"What are we becoming?"
aldus Cafferty.


Witte Huis stelt met terugwerkende kracht bescherming tegen oorlogsmisdaden voor, om beleidsmakers in te dekken

Boston Globe, 10 Augustus 2006

Washington - De regering Bush heeft wetsontwerpen ingediend tegen de War Crimes Act om beleidsmakers met terugwerkende kracht te beschermen tegen eventuele aanklachten van misdrijven wegens het toestaan van vernederende en beledigende behandelingen van gevangenen, aldus advocaten die de voorstellen hebben ingezien.

Deze stap de meest recente poging van de regering om met de behandeling van degenen die in War on Terror gevangen zijn genomen, om te gaan.

Aan de orde zijn verhoren uitgevoerd door de CIA en de mate waarin het gebruik van harde tactieken, zoals waterboarding door regeringsfunctionarissen zijn goedgekeurd. Voor het leger geldt een afzonderlijke wet, de Uniform Code of Military Justice . Wanneer ondervragers gebruik maken van waterboarding worden gevangenen geketend aan een plank en in water gedompeld tot een bijna-verdrinking. (...)

De wet, de Military Commissions Act of 2006 , is aangenomen door Huis en Senaat. Het Huis van Afgevaardigden keurde de wet H. R. 6166 op 27 september 2006, de Senaat deed hetzelfde een dag later met S. 3930. Bijnaam van de wet werd direct "Torture Bill". De wet is op 17 oktober 2006 bekrachtigd, zie foto.

"MARTELWET" VLAK VOOR VERKIEZINGEN (MET MACHTSWISSELING IN HUIS EN SENAAT) DOOR DOMINEREND REPUBLIKEINS CONGRES GEACCEPTEERD
Anchorman Keith Olberman becommentarieert het aannemen van de Military Commission Act of 2006, ofwel de eliminatie van Habeas Corpus , ofwel het recht van gevangenen op een eerlijk proces [8min. 54sec.]
Bush ratificeert de zogenaamde "Torture Bill", de Military Commissions Act of 2006, tijdens een plechtigheid op 17 oktober 2006
Bush signs US terror trial bill / source picture: BBC-News
Bekrachtiging Military Commissions Act of 2006. Deze wet beperkt rechten van krijgsgevangenen en geeft beleidsmakers met terugwerkende kracht tot 11 september 2001 bescherming tegen mogelijke aanklachten wegens schending van wetten die zijn ontwikkeld om krijgsgevangenen te verzekeren van een menswaardige behandeling, zoals omschreven in de Conventies van Geneve.
Toegevoegd op 12 juni 2008: Hooggerechtshof kiest voor rechten tereurgevangenen   

Terug naar begin
TOP

OverzichtToegevoegd nieuws van 8 maart 2008
Bush spreekt veto uit tegen wet die marteling bij CIA-verhoor verbiedt


President Bush heeft (zaterdag 8 maart 2008) zijn beleid ten aanzien van hardhandige verhoormethoden bestendigd met een veto tegen het Congres. Deze nam verleden maand een wetsvoorstel aan waarin de speelruimte van de CIA bij het toepassen van verhoormethoden werd verkleind. Methoden als waterboarding zouden dan niet langer mogelijk zijn geweest. De kwestie ligt extra gevoelig omdat dit soort methoden in de Verenigde Staten verboden is bij alle wethandhavers, waaronder ook militaire agentschappen.
President G.W. Bush
Source: Associated Press
Bron: The New York Times
Ook: Algemeen Dagblad
Verruimingen die door de Bushregering vanaf 11 september 2001 zijn ingevoerd werden gelegitimeerd op grond van de terrorismewetgeving die sindsdien van kracht is geworden. Deze wetgeving staat nog allerminst op één lijn met bestaande wetgeving en is strijdig met internationale verdragen waarin - met de VS als mede-ondertekenaar - afspraken zijn gemaakt over ondermeer de mensenrechten. Omdat duidelijk is dat de Verenigde Staten een aantal van deze afspraken eenzijdig heeft geschonden, heeft de regering Bush eind september 2006 wetten door het Republikeinse Congres geloodst die hem en zijn beleidsmakers onschendbaarheid moeten verlenen in het geval van wetsovertredingen na 9/11 (zie vorig item).
Het veto van Bush verhardt de toenemende strijd met de Democraten in het Congres over de legitimiteit van zijn wetgeving. Terwijl zijn presidentschap ten einde loopt maakt Bush duidelijk dat hij niet van plan is te buigen in deze of andere confrontaties op onderwerpen zoals de oorlog in Irak. Bush verklaarde het veto tijdens zijn wekenlijkse radioboodschap. Hierbij verdedigde hij het omstreden verhoorprogramma, waarover critici hem beschuldigen dat hij hiermee niet alleen in het verleden marteling goedgekeurde, maar waarvan hij eveneens weigert om het in de toekomst te verbieden.
In voorbereiding op komende processen tegen zes Al Qeada-leden die verdacht worden van de aanslagen op 11 september, scherpen wetsgeleerden, advocaten en politici hun messen om de omstreden wetgeving van de Bushregering aan de praktijk te kunnen toetsen. Vraag is bijvoorbeeld in hoeverre onder marteling verkregen informatie als rechtsgeldig kan worden beschouwd, aangezien mensen onder dreiging van marteling een grotere bereidheid zouden hebben om desnoods onjuiste verklaringen af te leggen.
Meer hierover: Processen voor verdachten 9/11

Waarheid911 Special: Aanklachten, bij Scotland Yard, tegen voormalig Brits premier Tony Blair
   

Terug naar begin
TOP

Overzicht

     
Toegevoegd nieuws van 12 december 2008
'Rumsfeld droeg bij aan martelingen Abu Ghraib’

ANP, Washington

Bron: NRC - Buitenland (ingekort)

Donald Rumsfeld
Source: Associated Press

De Amerikaanse oud-minister van Defensie Donald Rumsfeld heeft bijgedragen aan de martelingen in de beruchte Abu Ghraib gevangenis bij Bagdad, doordat hij toestemming gaf voor het gebruik van agressieve ondervragingstechnieken. Dat staat in een senaatsrapport, dat donderdag gedeeltelijk naar buiten is gebracht. Volgens het rapport was „het mishandelen van gevangenen in Abu Ghraib niet alleen het resultaat van een paar soldaten die eigenhandig te werk gingen”. „Ondervragingstechnieken waarbij gevangen ontkleed werden, gestrest raakten en bedreigd werden met honden verschenen in Irak alleen nadat ze waren goedgekeurd voor gebruik in Afghanistan en Guantanamo Bay”, stelt het rapport.
De handelswijze van Rumsfeld was „een directe oorzaak van het misbruik van de gevangenen” in Guantanamo Bay en „droeg bij aan het gebruik van de grove technieken in Afghanistan en Irak”. Senatoren Carl Levin en John McCain, die het rapport presenteerden, stelden dat het duidelijk was: „Het was acceptabel om vernederende en grove technieken te gebruiken tegen gevangenen.”

Het volledige Senaatsrapport is inmiddels goedgekeurd door de dertien Democraten en twaalf Republikeinen in het onderzoeksteam en blijft geheim.

Meer uitgebreid: Washington Post — Report on Detainee Abuse Blames Top Bush Officials
  

Terug naar begin
TOP

Overzicht

     
Toegevoegd nieuws van 14 januari 2009
Pentagon official zegt dat 9/11 verdachte is gemarteld

    
Bron: The Bellingham Herald
(zeer beknopte vertaling)

Suzan J. Crawford

WASHINGTON (Associated Press) — Een functionaris van het Pentagon heeft in een op woensdag [13/01] gepubliceerd interview toegegeven dat de Verenigde Staten marteling hebben toegepast op Mohammed al-Qahtani, een Saudi van wie gezegd wordt dat hij hoopte de "20ste kaper" te worden tijdens de aanslagen op 11 september.
      
"Wij hebben Qahtani gemarteld,"
zei Susan J. Crawford , een gepensioneerd rechter die in februari 2007 bevoegd was om militaire commissies te leiden en samen te stellen. Crawford werd geïnterviewd door Washington Post verslaggever Bob Woodward .

Meer over Mohammed al-Qahtani — Aanklachten tegen "20ste kaper" ingetrokken

      
Terug naar begin
TOP

Overzicht
Barack Obama  Obama schort procedures in Guantanamo op
  (voor herbeoordeling detentieprocedures)

Toegevoegd nieuws van 21 januari 2009
Bron: De Tijd [artikel ingekort/spelling van namen aangepast aan eerdere artikelen]
    
Picture: AFP

Guantanamo Bay
Als een van zijn eerste beleidsdaden in het Witte Huis heeft de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama dinsdag de opschorting met 120 dagen bevolen van vervolging van gevangenen op Guantanamo. Vanuit de EU wordt 'verheugd' gereageerd.
    
Tijdens zijn verkiezingscampagne had de Democraat een sluiting van Guantanamo op Cuba beloofd voor het geval hij verkozen zou worden.
In de militaire gevangenis vertoeven nu nog 245 terreurverdachten.
    
Velen van hen zitten er al zeven jaar zonder aanklacht of proces. Slechts tegen zowat twintig van hen loopt momenteel een vervolging wegens oorlogsmidaden door militaire commissies, die door de regering Bush opgerichte uitzonderingsrechtbanken zijn.

    
Onder die aangeklaagden horen ook vijf van wie verondersteld wordt dat ze achter de schermen hebben meegewerkt aan de aanslagen van 11 september. Een van hen is Khalid Sheikh Mohammed, die de spil van de terreurdaden zou vormen.

Meer uitgebreid — Processen voor verdachten 9/11

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

   
 'De Jack Bauer uitzondering' (op het martelverbod)
 
The Jack Bauer Exeption — The Wall Street Journal / Opinion Journal [JANUARY 23, 2009]
Toegevoegd nieuws van 23 januari 2009
    
  


Kiefer Sutherland in de serie "24" in de rol van Jack Bauer, eist met harde hand informatie. 
In een serie snelle beleidsmaatregelen heeft Barack Obama direct na zijn inauguratie een punt gezet achter de omstreden praktijk van het martelen van Amerikaanse krijgsgevangenen als ondervragingstechniek. Andere maatregelen zijn ondermeer het tijdelijk opschorten van de vervolging van gevangenen op Guantanamo, de sluiting van het gevangenkamp binnen een jaar en de sluiting van CIA-kampen.
    
De Wall Str. Journal, ondanks overname door mediatycoon Rupert Murdoch nog steeds een zeer invloedrijke conservatieve kwaliteitskrant, schrijft hierover, op 23 januari, dat ook Obama gevolg geeft aan de gewoonte van senatoren om geen moeilijke keuzes te maken. Hij wordt daarbij verweten te kiezen voor een dubbele standaard door enerzijds het agressief verhoren van terroristen door inlichtingendiensten sterk aan banden te leggen, terwijl hij anderzijds wettige mogelijkheden openhoudt om er bij ernstige kwesties stevig tegenaan te kunnen gaan.

Het opiniestuk stelt: "Terwijl dit soort dubbele standaard wellicht een binnenlands politiek probleem oplost, is dit geen manier om een oorlog te voeren. Mensenrechtenlobby's en vele Democraten pijnigen zichzelf nog steeds met het veronderstelde martelprogramma van de Bushregering, en hun gejuich over deze "radicale breuk" tekent hun geruststelling. Maar het grotere risico is dat Mr. Obama's beperkende regels neerkomen op het onklaar maken van een belangrijk middel in het U.S. antiterreur arsenaal."

    
Barack Obama
Source picture: AP
Als ongewenst resultaat van Obama's maatregel beschrijft het stuk de ruimte die hij creëert voor wat kan worden genoemd 'een Jack Bauer uitzondering'.
Om dit te voorkomen zal moeten worden uitgezocht of de veldtechnieken door agentschappen of afdelingen van buiten het leger te beperkt zijn geworden. Minister van Defensie Robert Gates en Dennis Blair, benoemd hoofd nationale veiligheid (DNI- Director of National Intelligence ), zullen verslag uitbrengen en "aanvullende of andere instructies geven voor andere afdelingen of agentschappen."
    
Fijntjes merkt het commentaar op dat Mr. Obama's inaugurele zin, dat "wij de keuze tussen onze veiligheid en onze idealen' verwerpen als onwaar", op zichzelf een verkeerde voorstelling is van de keuzes die zijn voorganger gedwongen was te maken.
"President Bush was tenminste open over de praktische realiteit van het voorkomen van grote hoeveelheden slachtoffers in de V.S.", aldus het artikel.
    
Wall Street Journal: "Het grote gevaar dat Mr. Obama binnenhaalt door zijn bewering een lijn te trekken terwijl er in het geheel geen lijn getrokken wordt, is de boodschap die hij ermee naar Langley stuurt. CIA-ondervragers sluiten nu al rechtsverzekeringen af in de verwachting dat een senator als Carl Levin of een openbaar aanklager-in-wording hen belt voor begane oorlogsmisdaden.
Het uitvoerend bevel (van Obama) heeft een meer risicomijdende CIA-cultuur tot gevolg, terwijl in de loop van de tijd minder inlichtingen zullen worden verzameld.
    
Niemand zal een Jack Bauer willen zijn als Mr. Obama hem ineens nodig heeft. Dit heeft consequenties voor de veiligheid van de Verenigde Staten en voor de Obamaregering, mocht er een nieuwe 9/11 komen."

Artikel Wall Street Journal, voorbode van stevige politieke tegenwind Obama
    

                       Opinie Waarheid911 —

   
Voor Obama, zijn regering en mede-democraten is het zeer te hopen dat zijn eerste honderd dagen verschoond zullen blijven van calamiteiten van terroristische aard. Het is vooral deze periode waarin de basis wordt gelegd voor de politiek van komende jaren. Wil Obama's politiek van verandering en samenwerking tussen de partijen enige kans maken, dan zal dit moeten gebeuren op het fundament dat zich nu aan het vormen is.
    

Obama geen tandeloze tijger
  
In de praktijk mag men verwachten dat onder Obama niet of nauwelijks minder hard zal worden opgetreden tegen gevangenen die over beslissende informatie beschikken. Het zijn dan ook vooral de minder dictatieve toon van de nieuwe regering en het zoeken naar meer nuance en samenwerking, die een schril contrast vormen met de vertrokken regering. Een ontwikkeling die bij eventueel succes electoraal nu al zorgen baart bij de conservatieve elite in Washington.
   
Reden voor die kringen om de focus vooral te richten op zwak ogende onderdelen, om er bij een eventuele calamiteit maximaal van te kunnen profiteren.
Nu al vuren conservatieve bladen hun nieuwskoppen af alsof elke terrorist voortaan vrijelijk in de VS zijn gang kan gaan. Familieleden van 9/11 slachtoffers zouden buiten zinnen zijn over het sluiten van Guantanamo en het opschorten van de processen tegen een klein aantal terreurverdachten.
  
Politieke strijd om predikaat veiligheid
   
Obama kan momenteel wat hebben, maar het zijn de concrete omstandigheden die in de komende periode zullen gaan bepalen in hoeverre de roep om 'veiligheid tegen elke prijs' kan uitgroeien tot een politieke orkaan. Op dit hefpunt tussen wel of geen grote calamiteiten in de nabije toekomst wordt tevens bepaald of de erfenis die George Bush nalaat al dan niet kan worden opgepoetst.
   
Bush en consorten hebben voor eeuwig het 'bewijs' in handen - of dat geluk was doet er niet meer toe - dat onder hun leiding, door hun toedoen en in hun periode ná 11 september 2001, op Amerikaanse grond geen aanslagen meer hebben plaatsgevonden.

The Jack Bauer Exeption — The Wall Street Journal / Opinion Journal [JANUARY 23, 2009]

   

Terug naar begin
TOP

Overzicht
   
     
Britse Guantanamo-gevangene vrijgelaten
Terreurverdachte: regering en MI5 wisten van martelen

Toegevoegd nieuws van 24 februari 2009

Artikel uit NRC/ Buitenland
Londen, 24 februari.

Vrijgelaten terreur-verdachte Binyam Mohamed
Binyam Mohamed, photo: PA
De terugkeer gisteren van een Ethiopische moslim, die zeven jaar lang zegt te zijn gemarteld door de VS met medeweten van de Britse autoriteiten, heeft de regering van premier Brown in verlegenheid gebracht.

Binyam Mohamed, door de VS verdacht van terrorisme maar nooit veroordeeld, arriveerde gisteren na een verblijf van ruim vier jaar in Guantánamo Bay op een luchtmachtbasis bij Londen. Na ondervraging werd hij vrijgelaten. In 1994 had Mohamed asiel gekregen in Groot-Brittannië.

De sterk vermagerde Mohamed (30) zegt te zijn gemarteld met medeweten van MI5. „Voor mij kwam het dieptepunt toen ik in Marokko besefte dat de mensen die me martelden vragen en informatiemateriaal ontvingen van de Britse inlichtingendienst”, aldus Mohamed. Hij wil dat de feiten van zijn zaak openbaar worden gemaakt.
De beschuldigingen hebben voor politieke onrust gezorgd [zie kader hieronder].
Lagerhuisleden hebben de regering om opheldering gevraagd. Barones Scotland, de belangrijkste juridische adviseur in het kabinet, heeft een onderzoek ingesteld.

De wederwaardigheden van Mohamed sinds 2001, toen hij zich tot de islam bekeerde, zijn omstreden. Dat jaar reisde hij naar Afghanistan, volgens hem om te zien hoe de Talibaan het land bestuurden. De Amerikanen verdenken hem er van een terroristische training te hebben gekregen. Ook zou hij hebben meegevochten met de Talibaan. Het terreurnetwerk Al-Qaeda zou hem hebben willen inzetten voor acties in de VS.

Amerikaanse vlag op cellencomplex van Camp Delta prison op Guantánamo Bay     —     Photograph: Brennan Linsley/Pool/Reuters
In 2002 werd Mohamed aangehouden in Pakistan. Daarna werd hij overgebracht naar achtereenvolgens Marokko en Afghanistan. In alle drie landen zegt hij te zijn gemarteld. In 2004 belandde hij in Guantánamo. De VS formuleerden aanvankelijk een aanklacht tegen hem en trokken die later weer in.

Deze maand probeerden Mohameds advocaten documenten, die de lezing van hun cliënt zouden bevestigen, openbaar te krijgen. Een rechtbank, die inzage had gekregen in de documenten, zei niet aan dit verzoek te kunnen voldoen. Volgens de rechters hadden de VS gedreigd anders de samenwerking met de Britse inlichtingendiensten te beëindigen. Het staatsbelang stond dat niet toe.

Minister van Buitenlandse Zaken David Miliband toonde zich deze maand niet bereid de documenten openbaar te maken. Het besluit daartoe was, zei hij, aan de VS, niet aan de Britse regering.
 
 TOEGEVOEGD NIEUWS:
Britse Minister van Defensie John Hutton biedt parlement verontschuldingen aan. — Bron, NRC
   
Britse regering deed ook mee aan ‘rendition’
[ingekort bericht]

NRC - Londen, 27 februari
De Britse regering heeft gisteren alsnog toegegeven dat ze in 2004 twee mannen heeft uitgeleverd aan de Amerikanen in het kader van de zogeheten extraordinary rendition. Op grond daarvan konden verdachten worden overgebracht naar landen waar hardere verhoormethodes worden toegepast dan in het Westen gebruikelijk zijn.
   
Tot dusverre had de regering in het Lagerhuis altijd ontkend dat ze op enigerlei wijze had meegewerkt aan deze internationaal zeer omstreden aanpak. Gisteren bood minister John Hutton (Defensie) zijn verontschuldiging aan de parlementariërs aan voor deze onjuiste informatie. Hij erkende dat de autoriteiten de zaak achteraf bezien met meer zorg hadden moeten afhandelen. [vervolg, zie NRC]

Enkele andere bronnen:

The truth must be told, The Independent
Britain accused of collusion in 'medieval torture' of detainee, The Sydney Morning Herald
“Clarify MI5 role in torture”, The Hindu


Toegevoegd op 27 maart 2009:
    
ONDERZOEK NAAR KENNIS MI5 OVER MARTELEN — Bericht NRC
   
AP Londen, 27 maart. De Britse politie moet een onderzoek voeren naar kennis van de inlichtingendienst MI5 over martelen van terreurverdachten. Dat heeft de hoofdaanklager van justitie beslist. Aanleiding is de verklaring van een Ethiopiër die in 2002 werd gearresteerd in Pakistan en zegt gemarteld te zijn in Pakistan en Marokko, vooraleer hij naar Guantánamo Bay.
    
Hij bracht MI5 hiervan op de hoogte voor zijn overplaatsing naar het detentiekamp in Cuba. Dat maakt MI5 medeplichtig. Het is voor het eerst dat de politie een onderzoek voert naar de inlichtingendienst.

Meer: Britain to investigate possible MI5 role in torture, ReutersTerug naar begin
TOP

Overzicht
   
     
De CIA vernietigde 92 tapes met interviews van terreurverdachten

Toegevoegd nieuws van 2 maart 2009

Artikel BBC News Channel

Zacarias Moussaoui
Zacarias Moussaoui Source/Photo: BBC, AP
De CIA heeft 92 tapes vernietigd met daarop interviews met terreurverdachten, heeft een V.S. regeringsfunctionaris toegegeven.

Het agentschap meldde eerder dat het slechts twee tapes had vernietigd.

De Amerikaanse Unie voor Burgerrechten (Civil Liberties Union - ACLU) heeft een proces aangespannen tegen de CIA om details over de ondervragingen te kunnen achterhalen.

Gebruikte technieken zijn ondermeer water-boarding, een methode waarvan de regering Obama zegt dat het marteling is.

De bekendmaking van de 92 vernietigde tapes kwam in een brief die was gericht aan de rechter die de ACLU-rechtzaak leidt.

"The CIA kan het aantal videotapes bepalen dat is vernietigd," de brief van handelend V.S. aanklager Lev Dassin, verkregen door de BBC, zegt: "92 videobanden zijn vernietigd."

De brief, gedateerd 2 maart, zegt dat de CIA meer gegevens verzamelt voor de rechtzaak, zoals een lijst van de vernietigde tapes, elke secundaire verklaring die kan beschrijven wat er op de tapes stond, en de identiteiten van degenen die de opnames kunnen hebben gezien of in hun bezit hebben gehad voordat ze werden vernietigd.

Advocaten van de regering zeggen dat sommige informatie geheim kan zijn.
  "The CIA heeft de intentie om aan alle door de rechtbank verzochte informatie te voldoen en de eiser zoveel mogelijk informatie te verschaffen als bij een publieke behandeling mogelijk is." zegt de brief.

In 2005 gaf een rechter het bevel om alle bewijzen aangaande de behandeling van Guantanamo gevangenen veilig te stellen.

In december 2007 maakte de CIA bekend dat twee tapes met interviews waren vernietigd, vijf maanden na de uitspraak.

Maar het agentschap zegt dat de uitspraak niet gold voor de vernietigde tapes, omdat het ging om verhoren die plaatsvonden voordat de verdachten naar Guantanamo werden verplaatst.

Het hoofd van het agentschap zei dat de opnames waren gemaakt in 2002 als een interne controle, en werden vernietigd omdat ze niet langer van waarde waren voor inlichtingenwerk en de identiteit van CIA-agenten konden verraden.

In januari 2008 lanceerde het Departement van Justitie een onderzoek om vragen over de tapes te beantwoorden.

De banden waren een gevoelig onderwerp gedurende de rechtzaak van 9/11 samenzweerder
Zacarias Moussaoui , die was gedetenieerd voor zijn aandeel bij de aanslagen.

Aanklagers verklaarden aanvankelijk dat er geen opnames waren van zijn ondervraging, maar gaven later toe dat er video en geluidsopnamen zijn gemaakt.


    
   
Terug naar begin
TOP

Overzicht


     
De 911 Commissie en marteling
     
De twee-partijen commissie die de terroristische aanslagen onderzocht werd veelom geprezen. Maar was het uiteindelijke rapport gebaseerd op onbetrouwbare informatie?
     
Toegevoegd nieuws van 16 maart 2009

Artikel: Newsweek, door Philip Shanon
Vertaald voor Waarheid911
Invloedrijke Democraten op Capitol Hill roepen luidkeels om een tweepartijen commissie in "9/11 stijl", om daarmee de wettigheid van anti-terrorisme tactieken onder de regering Bush te onderzoeken — met name het gebruik van grove ondervragingstechnieken.

President Obama heeft opvallend koel op het initiatief gereageerd. Maar het pleit voor een "waarheidscommissie" heeft aan kracht gewonnen na de bekendmaking, eerder deze maand, dat de CIA 92 videotapes van ondervragingen van Al Qaeda verdachten heeft vernietigd. Een twaalftal tapes toonde het gebruik van zogenaamde 'geavanceerde' technieken die door mensenrechtenorganisaties doorgaans worden omschreven als marteling.

Wetgevers zeggen dat de 9/11 Commissie het voor de handliggende model is voor een dergelijk onderzoek — een onafhankelijk orgaan, samengesteld uit twee partijen en geprezen voor het gezaghebbende verslag van de aanvallen.

Maar als verslaggever die deze commissie van begin tot einde versloeg en bovendien de geschiedenis van dit onderzoek later op schrift zette, vraag ik mij af of het Congres de diepe ironie doorziet van het installeren van een "nieuwe 9/11 Commissie" over deze kwesties. Voormalige onderzoekers van de [9/11]commissie erkenden het afgelopen jaar tegenover mij dat het onderzoekspanel een ernstige blinde vlek heeft vertoond bij vraagstukken over marteling.

De commissie schijnt gedurende 2003 en 2004 sterke aanwijzingen te hebben genegeerd dat haar lezing van het 9/11 gebeuren en Al Qaeda's verleden, zwaar leunt op informatie afkomstig van gevangenen die aan marteling blootstonden, of iets niet ver daar vandaan.

Het panel heeft geen openlijk protest laten blijken over de ondervragingsmethoden van de CIA, ook al suggereerden nieuwsreportages in die tijd hoe grof deze methoden waren. In feite heeft de commissie de CIA in 2004 nieuwe ondervragingsronden opgedragen om antwoorden op haar vragen te krijgen.

Dit heeft serieuze implicaties voor de betrouwbaarheid van het uiteindelijke commissierapport. In kringen van inlichtingen-diensten worden door marteling verkregen getuigenissen sterk gewantrouwd. Onderzoek laat zien dat mensen onder dreiging van intense fysieke pijn alles zullen vertellen.

En dan is er een gerede mogelijkheid dat Al Qaeda-verdachten, die de exclusieve bron zijn van lange passages uit het commissierapport, deel uitmaakten van de 'geavanceerde' ondervragingstechnieken, of daar tenminste door bedreigd zijn, als gevolg van [vragen van] de 9/11 Commissie.

Terwijl de CIA het gebruik van waterboarding in begin 2003 zegt te hebben beëindigd, heeft het agentschap andere 'verfijnde' methoden voortgezet, waaronder pijn, slaaponthouding en langdurige isolatie — allemaal aangemerkt als vormen van marteling. De CIA houdt vol dat zijn ondervragings-technieken wettig waren en goedgekeurd door het Witte Huis.

Ik zou willen dat ik dit allemaal had geweten voordat mijn boek in januari van vorig jaar werd gepubliceerd. Slechts enkele dagen na publicatie gaf de CIA publiekelijk toe, voor de eerste maal, dat het waterboarding had toegepast op Al Qaeda gevangenen. Het was een schokkende onthulling. Voor 2001 veroordeelde de Verenigde Staten waterboarding standaard als marteling en werd het aangeklaagd als een oorlogsmisdaad.

De CIA hield vol dat slechts drie mannen met waterboarding zijn ondervraagd: Khalid Sheikh Mohammed, de architect van de 9/11 aanvallen; Abu Zubaydah, Al Qaeda's hoofd van
  operationele acties; en Abd al-Rahim al-Nashiri, groepshoofd van het bombardement op de USS Cole .

Informatie afkomstig van CIA ondervragingen van twee van de drie — KSM
en Abu Zubaydah — komt terug in twee cruciale hoofdstukken van het commissieverslag gericht op de planning en uitvoering van de aanvallen en op het verleden van Al Qaeda.
    
Khalid Sheikh Mohammed wordt door veel deskundigen beschouwd als een bluffer die teveel grote terreurdaden claimt om geloofwaardig te kunnen zijn. Een opsomming op
   
Voetnoten in het commissierapport geven aan wanneer informatie van gevangenen werd verkregen via verhoren van de CIA. Een analyse door NBC News bracht aan het licht dat meer dan een kwart van de voetnoten uit het rapport — 441 van circa 1,700 — verwijzen naar gevangenen die onderdeel waren van CIA's 'verfijnde' ondervragingsprogramma, inclusief het trio dat bloot stond aan waterboarding.

Leden van de commissie merken op dat zij het Witte Huis onder Bush én de CIA herhaaldelijk met klem verzochten om directe toegang tot de gevangenen, maar dat de regering dat weigerde. Gevolg was dat de commissie de vragen doorstuurde naar de CIA, waarbij de ondervragers ze uit naam van de commissie inbrachten.

Het commissierapport geeft geen aanwijzing dat grove verhoormethoden werden gebruikt bij het verzamelen van informatie, vaststellend dat de commissie 'geen controle' had over de wijze waarop de CIA te werk ging. De samenstellers zeiden ook dat ze geprobeerd hebben de informatie te checken "met documenten en verklaringen van anderen."

Maar hoe kon de commissie informatie verifiëren die alleen aan een handvol mensen uit een schimmig terroristennetwerk bekend was, waarvan de meesten of dood waren of nog in vrijheid?

Voormalig senator Bob Kerrey van Nebraska, een Democraat die zitting had in de commissie, vertelde me verleden jaar dat hij landurig had gevreesd dat het onderzoek te zwaar leunde op de verklaringen van Al Qaeda gevangenen die fysiek zijn gedwongen tot praten. Terwijl hij toen veronderstelde dat de grote verhaallijn van de 11 september aanslagen overeind bleef, "is er nu reden om te veronderstellen dat we mogelijk sommige details fout hebben" over het 9/11 verhaal en over Al Qaeda.

Kerrey zei dat misschien "een permanente 9/11 commissie" nodig is om een einde te maken aan de overgebleven raadsels van 11 september. Zij die nu roepen om meer commissie's in de stijl van 9/11 zouden zo verstandig zijn om goed naar zijn woorden te luisteren.


Kopieën van 'Het 9/11 Commissie Rapport', te zien bij de Borders bookstore in New York. Bron/Foto: Tina Fineberg / AP


    
   
Terug naar begin
TOP

Overzicht


     
De betekenis van CIA's 3000 pagina's transcriptie van vernietigde ondervragingstapes
— Op Guantanamo Bay ook kinderen gedetineerd

Toegevoegd nieuws van 21 maart 2009

Artikel: George Washingtons Blog [opinie]
Vertaald voor Waarheid911

Picture from rawstory.com
Wat is nu de echte betekenis van het feit dat de CIA vele tapes vernietigde van Guantanamo verhoren, maar in bezit blijkt van maar liefst 3000 transcripties van dezelfde tapes? [rawstory.com]
     
Het betekent in eerste plaats dat de bewering van de CIA, dat de banden werden vernietigd om de identiteit van de ondervragers te beschermen onjuist is. Waarom? Ook de transcripties bevatten de identiteit van de ondervrager. De CIA weigert de transcripties te laten zien.
   
Het is duidelijk dat de CIA het gezicht van de ondervrager had kunnen vervagen en zijn stem vervormen (zoals te zien op onderzoeksprogramma's op televisie zoals in '60 Minutes') ter bescherming van zijn identiteit. En aangezien de CIA de transcripties toch niet vrijgeeft had het evengoed kunnen weigeren om de videos vrij te geven. Het feit dat de CIA daarvoor in de plaats koos om de video's te vernietigen [ondanks diverse gerechtelijke bevelen en waarschuwingen uit het Congres, red.] toont dat het iets te verbergen heeft.

En inderdaad, Pulitzerprijs winnaar Journalist
  Seymour Hersh zegt dat kinderen zijn gemarteld als deel van de "War on Terror", evenals gerespecteerd politiek wetenschapper Michael Haas. Een videotape zou direct prijsgeven of de gevangene een kind was of een volwassene, terwijl een transcript de leeftijd gemakkelijk verhult.
   
Daar komt bij dat het 9/11 Commissierapport grotendeels is gebaseerd op verklaringen uit derde hand over wat gemartelde gevangenen vermoedelijk hebben gezegd [zie vorig artikel, red.]. Het feit dat de CIA de videotapes heeft vernietigd betekent dat we nooit zeker zullen weten wat de verdachten werkelijk hebben gezegd (want iedereen kan na het gebeuren met het transcript hebben geknoeid).
   
Tenslotte, 's werelds top experts op het gebied van verhoortechnieken zijn het eens dat marteling niet werkt. Het is zelfs al honderden jaren bekend dat mensen alles zullen gaan zeggen, waarvan ze denken dat de ondervrager het wil horen, om de pijn te kunnen stoppen.
    
Videotapes zouden waarschijnlijk duidelijk de verdachten laten zien terwijl ze dingen zeggen als: "oké, oké, als je wil dat ik zeg, 'ik blies het op', dan zeg ik het. Ik heb het gedaan. Wil je nu stoppen met martelen?"
   
Het feit dat de CIA de videotapes heeft vernietigd zegt eigenlijk alles.

   
Global Research, march 21, 2009: Afghanistan and Iraq: War Crimes
     Against Children ascribed to former Pres. Bush

    
   
Terug naar begin
TOP

Overzicht


     
CIA paste waterboarding 266 maal toe op al Qaeda verdachten

Toegevoegd nieuws van 20 april 2009
    
Artikel: Guardian.co.uk
    
Vertaald voor Waarheid911

De door Obama onwettig verklaarde martel- technieken zijn uitgebreid toegepast op 9/11 plotter Khalid Sheikh Mohammed en zijn verdachte terreurcommandant Abu Zubaydah .
   
De CIA onderwierp twee terreurverdachten van al Qaeda in totaal 266 maal aan waterboarding, volgens een rapport dat suggereert dat het gebruik van marteling veel intensiever was dan aanvankelijk werd gedacht.
    
De documenten tonen dat waterboarding 183 maal is toegepast op Khalid Sheikh Mohammed, die toegaf de 9/11 aanvallen te hebben gepland, meldde de New York Times vandaag.
     
Memo's van het Amerikaanse Ministerie van Justitie die afgelopen donderdag zijn vrijgegeven, laten zien dat waterboarding (waarvan de VS nu toegeeft dat het marteling is) 83 maal is toegepast op de verdachte al Qaeda leider Abu Zubaydah. In 2007 verklaarde een voormalig CIA-agent dat Zubaydah voor slechts 35 seconden was blootgesteld aan de techniek van schijnverdrinking.
    
De aantallen zijn in het weekend van de meeste memo's verwijderd. Maar bloggers, Marcy Wheeler van Emptywheel inbegrepen, ontdekte dat de nummers van één van de memo's niet waren gewist.
   
Barack Obama heeft waterboarding verboden en het beleid uit de Bushregering, waarin het niet zou tellen als marteling, nietig verklaard.
   
De president is niet van plan om functionarissen te bestraffen die namens de Bushregering deze methoden bedachten, zei zijn stafchef, Rahm Emanuel , gisteren.

Op zondag gevraagd naar het lot van deze functionarissen, vertelde Emanuel tegen ABC's programma This Week dat Obama gelooft dat zij "niet aangeklaagd zouden moeten worden en dat dit niet de weg is die we gaan".


Michael Hayden , die de CIA leidde onder Bush, zei dat het publiek maken van de memo's het moeilijker zal maken om bruikbare informatie te krijgen van verdachte terroristen die in de VS gevangen zitten.

"Ik denk dat door het informeren van onze vijanden over onze uiterste grenzen, door buitenskamers over de technieken te praten, we het in veel omstandigheden voor CIA-agenten moeilijker hebben gemaakt om het land te verdedigen," zei Hayden zondag op Fox News.

Hij betwistte een artikel in de New York Times op zaterdag waarin stond dat Zubaydah niets nieuws had verteld na de toepassing vanwaterboarding. Hij zei dat hij geloofde dat nadat niet nader genoemde technieken waren gebruikt Zubaydah
 
Waterboarding
Praktijk van waterboarding gemonstreerd door een vrijwilliger
Photo: Daily Mail
    
informatie prijs gaf die leidde tot gevangenneming van een andere terreurverdachte, Ramzi Binalshibh .

Eén van de vrijgegeven memo's was een instructiememo uit 2002, geschreven door onderminister Jay Bybee [vallend onder het Departement van Justitie, red.] en verzonden naar John Rizzo, hoofdadvocaat [acting general counsel, red.] voor de CIA, waarin tot op detail wordt beschreven hoe waterboarding zou moeten worden toegepast. Het verwijst in het bijzonder naar het verhoor van Zubaydah met gebruik van de watertechniek.
   
PROCEDURE WATERBOARDING
   
"In deze procedure," zei Bybee, "zit de persoon stevig vastgebonden aan een schuin aflopende bank. De voeten van de persoon zijn meestal omhoog gehouden. Een doek is geplaatst over voorhoofd en ogen. Water wordt vervolgens op gedoseerde wijze op de lap gebracht.
   
Als dit klaar is wordt de doek omlaag gedaan tot neus en mond beide zijn bedekt. Nadat de doek is doordrenkt en neus en mond volledig bedekt zijn, wordt de luchtstroom beperkt voor 20 tot 40 seconden... dit veroorzaakt een toename van koolzuur in het bloed van de persoon.

   
Deze toename in het koolzuurgehalte stimuleert toegenomen pogingen om te ademen. Dit effect plus de doek veroorzaakt het gevoel van 'verstikking en beginnende paniek', dit is het gevoel van verdrinking. De persoon ademt geen water naar binnen.
    
Na 20 tot 40 seconden gaat de doek omhoog en wordt het de persoon toegestaan drie of vier volle teugen adem te halen voordat de procedure weer wordt herhaald."
   
De memo zei verder dat "wij ook begrijpen dat een medisch expert gedurende deze fase steeds present zal zijn en dat de procedure zal worden gestopt indien medisch noodzakelijk geacht om ernstige psychische of fysieke schade aan Zubaydah te voorkomen".

TELEGRAPH.CO.UK: CIA interrogator threatened to kill children of September 11 mastermind [24 augustus 2009]
THE RAW STORY: MEMO'S — Bush Administration authorized use of insects in interrogations [16 april 2009]

   

Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

Toegevoegd nieuws van 17 augustus 2010
Bron: BBC [Globale samenvatting van het nieuwsbericht]
    
Nieuw opgedoken tapes tonen ondervraging van verdachte 9/11

Ramzi Bin al-Shibh
Picture: AP - Ramzi Bin al-Shibh ondervraagd door de CIA in een Marokkaanse gevangenis in 2002
V.S. vertegenwoordigers hebben het bestaan bevestigd van videobanden met ondervragingen uit 2002 van een verdachte samenzweerder.
    
De banden, die zijn gevonden onder een CIA-bureau, tonen Ramzi Bin al-Shibh in een Marokkaanse gevangenis die door de CIA is gebruikt.

Een V.S. functionaris heeft de betekenis van de banden gerelativeerd door te stellen dat ze slechts "een figuur achter een tafel laten zien die vragen beantwoordt."
    
Gesteld wordt dat dit de enige opnamen zijn van een niet langer bestaand geheim CIA gevangenis netwerk.

De Amerikaanse regering heeft gezegd dat de CIA 92 videotapes van ondervragingen van terreurverdachten heeft vernietigd , maar de Associated Press rapporteerde dat twee videobanden en één audiotape al in 2007 zijn ontdekt onder een bureau in een CIA-kantoor.

Een CIA-woordvoerder weigerde in te gaan op vragen over de tapes, maar zei dat de CIA's "voorbije programma onderwerp is geweest van meerdere beoordelingen van meerdere gouvernementele organisaties onder twee regeringen".

Bron:  BBC - Tapes show interrogation of 9/11 suspect Ramzi Bin al-Shibh
Meer: CNN Source: Rediscovered videotapes show 9/11 suspect being questioned
    


Terug naar begin
TOP

Overzicht


Toegevoegd nieuws van 10 november 2010
Meerdere bronnen, zie tekst
    
Geen straffen voor vernietiging videotapes met verhoren verdachten
— Wellicht een nieuw onderzoek over vernietiging tapes - link, CBSNews

Jose Rodriguez, CIA
Het Amerikaanse Departement van Justitie maakte op 9 november bekend dat voor het vernietigen van bewijzen, inclusief videobanden met verhoorsessies van belangrijke terreurverdachten, geen straffen zullen volgen. Deze langverwachte beslissing betekent dat twee regeringen achtereenvolgens zowel de rechterlijke macht als het Congres hebben weerstaan in pogingen om strafbare feiten van CIA-agenten af te schermen.

De kwestie blijft spelen omdat de opnames opheldering konden geven over de wijze waarop de terreurverdachten tot hun bekentenissen zijn gekomen. Door alle vraagtekens hieromtrent blijft de hardheid van de bewijsvoering voortdurend omgeven met vragen.

Ook volgens door de V.S. ondertekende internationale verdragen vallen gebruikte verhoormethoden onder de definitie van marteling. Obama heeft zich bij zijn intrede in het Witte Huis gecommitteerd aan de regelgeving die onder zijn voorganger was losgelaten en waarover juristen zich nog steeds buigen.

Op 13 november 2010 maakten woordvoerders van de regering Obama bekend dat het proces van Khalid Sheikh Mohammed (KSM), hoofdverdachte en verondersteld meesterbrein achter 9/11, voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld . Reden zou zijn dat er geen overeenstemming kan worden bereikt over het type proces,
civiel of militair. Een achterliggende reden voor het uitstel is zeer waarschijnlijk de zwakke juridische basis voor een kansrijke veroordeling op de voornaamste aanklachten.

VOORPROEFJE VAN VRIJSPRAAK

Op 17 november werd in New York een 'terrorist' (ook gemarteld op Guantánamo Bay, de Amerikaanse legerbasis in Cuba) door een jury vrijgesproken op 284 van de 285 aanklachten, grotendeels omdat bewijsmateriaal door de praktijk van het martelen onbetrouwbaar was geworden. De Tanzaniaan, Ahmed Khalfan Ghailani , stond terecht voor de dood van 213 mensen, inclusief 12 amerikanen, na aanvallen op ambassades in Nairobi en Dar es Salaam in 1998. Dat voor die ene gehonoreerde aanklacht (van samenzwering) twintig jaar tot levenslang is uitgesproken doet niets af van de schrik die veel politici om het hart slaat wanneer zij bedenken dat met deze jurisprudentie dezelfde ontwikkeling zich zal voortzetten in de processen over 9/11.

Bij 9/11 hangt de juistheid van de aanklachten nauw samen met de mate van betrouwbaarheid over wat het publiek over 9/11 te horen kreeg. Zowel over de verhoren als over de lezing van 9/11 bestaan echter vele onduidelijkheden. Deze zouden tijdens een proces aan het licht kunnen treden. Een groot deel van de bewijsvoering in het onderzoek van de 911Commissie is gebasseerd op informatie die uit marteling werd verkregen (Newsweek 14/03/09).

De kwestie met de videobanden begon in 2005, nadat Jose Rodriguez, hoofd van CIA's 'clandestine service' (zie foto), opdracht had gegeven tot vernietiging van de banden. Meer details hierover in eerdere berichtgeving van Waarheid911 over de kwestie.

    
Terugblik proces: Ministerie van Justitie begint strafrechtelijk onderzoek naar vernietiging CIA-Tapes

GEEN STRAF VOOR VERNIETIGING VIDEOBANDEN
Truthout: Special Prosecutor Declines to File Criminal Charges Over Destruction of CIA Torture Tapes
Politics Daily: CIA Destroys Terror Interrogation Evidence -- and Justice Looks Away
CBS News: CIA May Face New Probe Over Destroyed Videos

[Toegevoegd: 7 okt. 2011] The Guardian - The CIA's impunity on 'torture tapes'
    


Terug naar begin
TOP

Overzicht
meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11