Waarheid911 Special


De 'Onweerlegbare' Waarheid van Dr Judy Wood
Gepubliceerd: 30 augustus 2016
door Frank Ho
Commentaar op: IRREFUTABLE, The Truth About 9/11
ó en op het fenomeen Judy Wood

Tweemaal het bekijken van deze documentaire was voor mij een openbaring in menig opzicht. Niet dat er aan het inhoudelijke verhaal van Judy Wood nieuwe elementen zijn toegevoegd, maar elke poging om het publiek te overtuigen richt zich op de gevoelsbarometer en niet op het verstand. Al is de wetenschappelijke correctheid volledig zoek, toch blijft 'ONWEER-LEGBAAR!' de schreeuw achter iedere claim. Judy Wood's strijd tegen de ratio is schaamteloos.
De video staat ondermeer op een Facebookpagina die met haar toestemming wordt onderhouden.
DE OPZET
De documentaire toont als een gelikte en psychologisch goed gestroomlijnde productie. Judy Wood noemt zichzelf een 9/11 klokkenluidster. Zij ziet zichzelf aan alle kanten gedemoniseerd, van overheidszijde tot en met de architecten en ingenieurs van AE911Truth. Wood krijgt in de documentaire forse steun van 9/11 Truther, de oud-gouverneur van Minnesota, Jesse Ventura.

De documentaire speelt geraffineerd in op de toenemende interesse (mezelf meegerekend) in Nikola Tesla's vrije energie. Daarmee rijpt deze productie de geesten voor de mogelijkheid van het in mid-air oplossen van de Twin Towers. Het verwerpen, binnen de waarheidsbeweging, van Woods verklaring door gebrek aan bewijs, wordt afgedaan als tegenwerking, want er is immers geen twijfel mogelijk. Wood verklaart haar hypothese (zelf noemt ze het onweerlegbaar bewijs) door te verwijzen naar *door haar* waargenomen processen. Het technisch vernuft van het energiewapen zelf komt inhoudelijk nauwelijks aan bod. Evenmin is er direct bewijs voor het gebruik ervan. Vrije energie blijft daarmee een oncontroleerbaar vertrekpunt voor al haar waarheidsclaims.

Wat bij de documentaire "IRREFUTABLE, The Truth About 9/11" zeer loont is kijken naar de argumentatiestrategie. Behalve hameren op de onweerlegbaarheid van door Wood aangeleverd bewijs, wordt er werk gemaakt van de hoge morele standaard van Judy Wood. Temidden van opzwepende tonen die bij het cultalbum, War of the Worlds (1978), niet zouden hebben misstaan, wordt een feitelijke en rationele perceptie van de kijker voortdurend gehinderd door emo-morele prikkels en sentimenten. Door zich te presenteren als ultieme underdog in een boze corrupte wereld, definieert Wood zichzelf tot martelaarster en symbool van haar eigen cultus, daarmee een sektarisch onderzoeksklimaat creŽrend. Ondertussen doet zij precies wat zij haar 'tegenstanders' verwijt. Zij maakt iedereen verdacht die het niet met haar werk eens is.
 
Werk van onderzoekers van AE911Truth diskwalificeert zij als Controlled Opposition. Toppunt is de schermvullende tekst:
"Architects and Engineers for 9/11 Truth founders also orchestrated Cold Fusion cover up."
Hierrmee wordt gedoeld op professor Steven E. Jones, die in het verleden bij dergelijk onderzoek betrokken was. De oprichter van AE911Truth is hoogbouw architect Richard Gage. Veel onderzoekers zijn bij AE911Truth aangesloten. Ook los van AE911Truth houden academici zich bezig met aspecten van 9/11.
WAARHEID ALS MANTRA of MANTRA ALS WAARHEID
Een groot deel van de documentaire gaat op aan waarheidsclaims, niet met inhoudelijke argumenten maar door het herhalen van mantra's. NO THEORIES, NO SPECULATION, EMPIRICAL, VERIFIABLE, EVIDENCE! Bombardementen van kant en klare overtuigingen, memes, aangevuld met: WITNESS TESTIMONY en PROVABLE! Maar... er worden nergens bewijzen geleverd. Niet eenmaal! Met het vele beeldmateriaal dat zij toont roept zij weliswaar vragen op, maar haar antwoorden blijven speculatief en niet controleerbaar.

Hoewel de wetenschappelijke achtergrond van Judy Wood uit ten treure wordt benadrukt, bestaan haar 'bewijzen' vooral uit vragen over tot op heden onvoldoende beantwoorde kwesties. Zoals: Hoe kan er zo weinig van de torens zijn overgebleven? Maar ook boude beweringen, zoals: de torens zijn midden in de lucht opgelost. Verstoft.
Kijk in de docu eens bij mark 32:20 en zie beelden die zodanig zijn gemanipuleerd dat ook het nog niet vernietigde deel van de torens lijkt op een beslagen ruit, alsof de verstoffing daar al vůůr de vernietiging heeft toegeslagen. Zij zegt (zie ook het plaatje):
 
          Bio dr Judy Wood (volgens Judy Wood)
- B.S. (Civil Engineering, 1981) (Structural Engineering),
- M.S. (Engineering Mechanics (Applied Physics), 1983), and
- Ph.D. (Materials Engineering Science, 1992) from the Department of Engineering Science and Mechanics at Virginia Polytechnic Institute and State University in Blacksburg, Virginia.

Her dissertation involved the development of an experimental method to measure thermal stresses in bimaterial joints. She has taught courses including

- Experimental Stress Analysis,
- Engineering Mechanics,
- Mechanics of Materials (Strength of Materials)
- Strength of Materials Testing
"They were already turned to dust before a gravity driven collapse was a possibility."

Maar in het vele beeldmateriaal dat ik ken zijn afbeeldingen van de torens onder de impactzone wťl helder en gedetailleerd.
INGESTORT?
Er is een punt waarover ik het met Wood eens ben. Dat is deels semantisch van aard. Zij stelt dat de torens nooit zijn ingestort, dus ook niet op basis van de zwaartekracht. De architecten van AE911Truth spreken dit niet tegen, maar definiŽren hun standpunt onvoldoende. Zij spreken meestal wel van een instorting. Een instorting waarbij de torens door explosieven en met hulp van de zwaartekracht naar beneden kwamen. Dit wordt onderstreept door gebruik van de term 'valsnelheid'. Maar stel dat in theorie op het moment van de explosies de zwaartekracht even was opgeheven, dan waren de torens gedesintegreerd met dezelfde snelheid. Zwaartekracht was geen factor bij de vernietiging, noch bij de snelheid ervan.

Over dat 'niet instorten' ben ik het strikt genomen dus met Wood eens. Min of meer toevallig, want haar argumentatie verschilt volledig. Foutief gebruik van de term 'instorten' door de architecten moet vooral een gebrek aan idioom zijn geweest. Zelf maakte ik de fout ook veelvuldig. De beschreven processen na observering van de vernietiging waren zo nieuw dat wat de ogen zagen is vertaald in de meest treffende bewoordingen, maar niet in de meest accurate bewoordingen.

De Twin Towers kwamen slechts visueel op valsnelheid naar beneden. Wat wij zien (controleerbaar!) is een van binnen naar buiten gerichte energie die het materiaal van de torens met grote kracht naar buiten slingert. In diverse richtingen, dus naar boven, naar opzij en naar beneden. De enorme hoeveelheid energie die hiervoor noodzakelijk is, kan nooit gevolg zijn geweest van een door zwaartekracht geÔnstigeerde valbeweging bij zwaar beschadigde torens.

De chronoglogische opeenvolging van explosies had het tempo van bijna vrije valsnelheid. Hierdoor is slechts optisch sprake van een vrije val. Zou het 'valtempo' vele malen trager zijn verlopen (zoals bij een gedeeltelijke instorting na hevige brand en impactschade) dan zouden de explosies niet vloeiend in elkaar zijn overgegaan en vervolgens gemakkelijker als zodanig zijn herkend. Uiteraard was dat laatste niet de bedoeling. De beweging van boven naar beneden moest in de officiŽle verklaring een duidelijk gevolg zijn van impactschade door crashende vliegtuigen.
EXPLOSIES
Wood verzwijgt zo'n beetje alles wat haar claims in de weg staat. Het torpederen van gebouwen in de omgeving door massieve stalen columns van de Twin Towers wordt niet genoemd. De gebouwen inclusief hun columns zijn volgens haar immers verstoft. Ook de vele explosies voorafgaand aan de 'verstoffing' worden genegeerd. Templates van de lobbies die hoger zijn dan de hoeveelheid puin, in de docu veelvuldig over foto's van de WTC-puinhopen heen gelegd, zijn allen gebaseerd op de verwachte afmetingen van gestapeld puin na een pancake collapse. Maar een dergelijk soort instorting, waarbij verdiepingen in valsnelheid op elkaar vielen, is door niemand binnen de 9/11 Truth Movement ooit serieus genomen. Hoewel een dergelijke instorting aanvankelijk door het officiŽle FEMA werd geclaimd is dat later herroepen. Te ongeloofwaardig. Het is ook niet wat we uit de beelden kunnen afleiden.

Barry Jennings
Wood toont geen enkele interesse in het grote aantal door hulpverleners gemelde explosies. Wat kan de betekenis van zulke explosies zijn geweest indien de claims van Wood correct zouden zijn? Zoals de zware kelderexplosies vlak voor en vlak na de impact van de vliegtuigen, maar ook de enorme explosies in WTC7 waarvan Barry Jennings en Michael Hess verslag deden?

"Jennings stated that an explosion trapped them in WTC Building 7 and that he continued to hear explosions throughout the building until they were saved."
Zij zaten urenlang opgesloten in het gebouw. Waarom heeft WTC7 zo'n zeven uur staan roken voordat het in elkaar zeeg? Volgens architecten en ingenieurs waren de plaatselijke branden geen aanwijzing dat er met de dragende structuur van het gebouw iets mis was. Maar volgens Wood was na zeven uur extreme rookvorming de massa van het gebouw van binnenuit verbruikt en stortte het in, of nee: loste het op. Hoe wetenschappelijk is dat? Maar bij de Twin Towers kon het allemaal wel in een uur? En hoe zat het dan met de schuin afvallende top van de zuid-toren, dertig verdiepingen hoog? Die verpulverde nog tijdens de val. Explosies net als in de rest van de torens? Of werd de vrije energie stroom snel een stukje verplaatst?

Probleem met Wood is dat ze moeiteloos elke claim kan inpassen binnen de abstractie van haar verklaringen. Daarbij gebruikmakend van het verwijt dat wie dat niet doet, rigide vasthoudt aan oude wetenschap en valse verklaringen.
'DUSTIFICATION' (verstoffing)

Wood blijft herhalen: Waar zijn bij een zwaartekracht-instorting alle verdiepingen gebleven? Ze legt haar zelfverklaarde tegenstanders uitspraken in de mond die ze nooit deden. Niet gedane uitspraken zijn uiteraard niet te weerleggen. Uitspraken door deskundigen in eerdere documentaires die haar claims in de weg staan omzeilt ze daarmee met hetzelfde gemak. Hierdoor doemt de vraag op wie zij eigenlijk weerlegt? Zij weerlegt niemand en gebruikt haar vragen slechts als stijlvorm om er van alles mee te kunnen suggereren.

Het scherm toont een onzinnige tekst: "The World Trade Center Towers did not 'collapse' on 9/11/01. They were already turned to dust before a gravity driven collapse was a possibility." Maar een door zwaartekracht gedreven volledige instorting bij valsnelheid had bij dergelijke gebouwen nooit eerder plaatsgevonden en de enige die dit claimde is de Amerikaanse overheid. Wood beweert dat de gebouwen al verstoft waren voordat ze überhaupt konden vallen, maar dan zouden de torens niet chronologisch van boven naar beneden hebben kunnen verdwijnen. Het 'verstofde' geheel zou dan in één keer bezwijken. Voor dit soort details toont Wood geen aandacht. Wie echter pretendeert aan empirisch onderzoek te doen, verplicht zichzelf tot grote precisie en werkt inductief door voortdurende toetsing van de waarneming aan de hypothese. Een uitkomst staat daarbij evenmin vast als een vooropgezette theoretische onderbouwing, want de waarneming bepaalt.

Judy Wood heeft echter van meet af aan één uitkomst, dat is het vrije energiewapen en al haar waarneming maakt ze hieraan ondergeschikt. Zij weigert om dat vertrekpunt een 'theorie' te noemen, maar noemt het een onweerlegbaar feit. Tja, waarom zou je dan überhaupt nog onderzoek doen? Een crimineel onderzoek waarbij veel feiten worden achtergehouden, zoals naar de kwestie van 9/11, eist bovendien niet alleen dat conclusies kunnen worden gestaafd, maar ook dat nog openstaande vragen worden gerespecteerd.

Volgens Wood was de vernietiging het gevolg van koude processen. Zij verklaart daaruit de omstandigheid dat naast het verstofte materiaal vele nog leesbare documenten te vinden waren. Is dat niet te kort door de bocht? Kunnen de de papieren documenten niet massaal door eerdere explosies zijn verspreid, waarna dossierkasten door andere processen (nog meer en zwaardere explosies plus extreme hitte) zijn vernietigd? Punt is dat we simpelweg nog niet alle variabelen op een rijtje hebben. Judy Wood overschreeuwt dat probleem met haar ongrijpbare wapen. Dat Ground Zero nog tot in december 2001 gloeiend heet was en dat hijskranen maandenlang brandend materiaal uit de grond trokken en brandweerlieden getuigden van explosies en van poelen gesmolten metaal, dat wordt niet genoemd. Wood's argument van koude processen probeert ze kracht bij te zetten door over naar beneden springende mensen te verklaren: Would you take your clothes off if there was a fire?

WTC2 met pluim van WTC1 die er nog achter staat te roken. WTC2 viel als eerste. WTC1 zal 29 min. later vallen. WTC1 met boven en achter rook van WTC2 die eerder is ingestort. Tevens is zichtbaar een snelle mengvorm tussen twee situaties. Rook van de brand van vòòr de explosies en de situatie tijdens de snelle vernietiging
Bovenstaand twee door Wood veelvuldig gebruikte afbeeldingen die moeten aantonen dat de Twin Towers in de lucht zijn opgelost.Links WTC2 met wat zij de sneeuwbal noemt, rechts WTC1. Boven beide torens is een hoge pluim zichtbaar die veel ijler is dan de 'sneeuwbal' rond haar 'oplossende' torens. De pluimen bewijzen volgens Wood een directe overgang naar 'verstoffing'. Zij noemt dit empirisch bewijs. Een erg eufemistische manier om wetenschappelijk bewijs te claimen.
CONFRONTING THE EVIDENCE
Gedurende de gehele documentaire wordt gebruik gemaakt van leemten die in het onderzoek door AE911Truth bewust zijn opengelaten. De architecten gebruiken ondermeer de methode van Confronting the Evidence, waarbij de pijlen zich vooral richten op het wetenschappelijk onderuit halen van officiŽle verklaringen over 9/11. De iconische gebeurtenis van 9/11, met de beelden gebrand op onze netvliezen, is nog altijd omgeven met vragen. De vele antwoorden die wel zijn geleverd zijn ruim voldoende voor het corrigeren van de officiŽle geschiedschrijving, maar ze zijn ONVOLDOENDE voor het verklaren van ALLES wat zich op die dag heeft afgespeeld. Veel factoren zijn nog onzeker. Daarom hopen wetenschappers op basis van de wetenschappelijke methode een onafhankelijk onderzoek af te dwingen met verregaande juridische volmachten, zowel voor de inzage van geheime documenten als voor het ondervragen van functionarissen onder ede.
GEHEIME WAPENS OVERIGENS NIET ONWAARSCHIJNLIJK
Het is niet onwaarschijnlijk dat behalve gevonden explosieven, zoals nano-thermiet, ook andere (geheime) middelen zijn gebruikt. Het is zeker dat dergelijke nog niet publiek gemaakte technologieŽn en wapens bestaan. Een organisatie als HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program - een militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska) is bedoeld om in het grootste geheim nieuwe technologieŽn te ontwikkelen waarmee ondermeer de westerse voorsprong in de wapenwedloop kan worden behouden. Deze nimmer democratisch gecontroleerde entiteit functioneert volledig buiten ons zicht, hoewel dit instituut bij instanties die daarop toezicht zouden moeten houden, zoals de Verenigde Naties, gewoon bekend is. Maar zelfs over aangetoonde stoffen, zoals het door onderzoekers geïdentificeerde militaire nano-thermiet, is niet alles bekend. Hoe is het precies aangebracht en hoe gedraagt het zich bij grote hoeveelheden?

De beschuldiging door Wood aan AE911Truth dat zij deel uitmaken van een disinfo-campagne, omdat ze weigeren te speculeren met geheime wapens uit de snoeptrommel van de CIA, is ronduit absurd. Om een wetenschappelijke claim te kunnen weerleggen is een mate van precisie nodig. Geheime wapens kunnen slechts worden aangetoond door ze op te sporen, door nauwkeurige waarneming en analyse, of door het achterhalen van documenten. Het niveau Wood is van: alles wat niet kwantificeerbaar is wijst op geheime technologie. Grotesk. Speculatief! De frauduleuze claims van de Amerikaanse overheid voldoen in die zin beter aan de wetenschappelijke norm dan de claims van Wood. Dat moest ook, want de officiŽle claim van 19 kapers met stanleymessen moest worden verkocht aan een breed en gemÍleerd publiek. Ook de media moesten het kunnen verkopen. De officiŽle lezing kan dan ook goed en grondig worden weerlegd.

Judy Wood levert echter helemaal niets. Nada. Geen EMPIRICAL, VERIFIABLE, EVIDENCE! Geen getuigenissen waar de bewijsvoering een spat mee verder komt. Geen enkele specifieke en gedetailleerde waarneming. Judy Wood doet slechts aan selectieve observatie, zoemt in op nog openstaande vragen, gebruikt veel psychologisch effecten om haar vragen te laten wijzen in de richting van haar exotische veronderstellingen. Inderdaad, haar stellingen zijn IRREFUTABLE. Onweerlegbaar. Bieden niet de mogelijkheid te worden weerlegd indien onjuist. Wetenschappelijk gezien zijn de stellingen van Wood gewoon onzin.
TABOES
In de wetenschap van vandaag bestaan helaas veel taboes. Dat heeft te maken met generaties van academici die behalve de belangen van hun geldschieters, ook hun reputaties willen beschermen. Wetenschap kost veel geld en wetenschappers zijn meestal verre van financieel onafhankelijk. Velen hangen aan hun posities en willen niet dat hun resultaten door voortschreidende kennis irrelevant worden gemaakt. En dat terwijl voor elke onderzoeker de werkelijkheid onbegrensd zou moeten zijn. Op dat punt is er met de gedurfde stellingname van Judy Wood dan ook niets mis. Maar wie in wetenschap vanuit die onbegrensde nieuwsgierigheid een bewering doet, moet wel kunnen leveren volgens de regels van het spel, althans, zolang men deze wil claimen als wetenschappelijk feit. Judy Wood doet dit tot in het absurde.
'HET BEWIJS IS ALTIJD DE WAARHEID'
"Het bewijs is altijd de waarheid", proclameert Wood in een zoveelste bezwering dat zij dat laatste in pacht heeft. Maar los van deze drie kwartier durende sessie over snoeiharde bewijsvoering, verplaats je als kijker dan eens in een inhoudelijk betoog door architecten en ingenieurs van AE911Truth, of neem iemand als professor Graeme MacQueen die ondermeer getuigenissen naar explosies door hulpverleners analyseerde, of chemicus Niels Harrit die intensief onderzoek deed naar nano-thermiet in het WTC-stof, of denk aan emeritis hoogleraar David Ray Griffin en nog zoveel anderen... Hoe vreemd zouden we het vinden indien zij voortdurend zouden roepen dat hun werk verifieerbaar, onweerlegbaar, feitelijk, niet theoretisch, niet speculatief en volstrekt juist is? Zouden zij zich hiermee niet belachelijk maken? Ik denk het wel, want deze gelijkhebberige claims over bewijsvoering zijn inherent verbonden met hun wetenschappelijk protocol. Natuurlijk is wat ze doen verifieerbaar en niet speculatief! Wood is als een loodgieter die doorlopend tettert dat er water door haar leidingen loopt en door de riolering echte stront. Dergelijke loodgieters zijn gek of niet te vertrouwen.
INFO-WAR
Gezien de gelikte productie en medewerking van mensen als Jesse Ventura, lijkt Judy Wood te beschikken over betere financiŽle netwerken dan de vele wetenschappers van AE911Truth bij elkaar. Of de mensen achter Wood zich allemaal bewust inzetten om de pseudo-science van Wood te promoten, dat durf ik niet te zeggen. Soms is de psychologische kracht van propaganda zo sterk dat men de gezonde twijfel verliest die men als onderzoeker nodig heeft om belangrijke vragen open te laten. Elke filmliefhebber kent wel de briefjes en foto's op de muren van rechercheurs die een moordzaak moeten oplossen. Na elk opgehelderd detail wordt het rode vlaggetje op een aantekening verruild voor een groene. Het 9/11 onderzoek kent nog vele rode vlaggetjes en geen single-bullet-theorie die alles verklaart, zoals in de JFK-zaak. Of energy-weapons zoals Wood dat pretendeert bij 9/11.

De enige harde conclusie waarover de waarheidsbeweging het eens kan zijn, is dat de officiŽle verklaring frauduleus is en de waarheid ernstig geweld aandoet. Voor het overige is deze beweging een amalgaam van gelegenheidscoalities die gemakkelijk door derde partijen kan worden geridiculiseerd en verdeeld. Daarbij ook partijen die bij waarheidsvinding geen enkel belang hebben, want mocht de waarheid over 9/11 ooit mainstream gaan, dan zullen de schadeclaims en strafzaken tegen zowel de Amerikaanse overheid als tegen betrokken ondernemingen tot aan de wolken reiken. Delen van het (hogere) establishment zullen een aardverschuiving ondergaan. Wat de wereld uit naam van 9/11 heeft moeten doormaken is rampzalig. Daarom is het zaak om bij het raadplegen van 9/11 onderzoek vooral oog te hebben voor de wetenschappelijke integriteit van betrokken organisaties en wetenschappers.

Voor de Amerikaanse overheid zou het een zegen zijn als Wood de wind meekrijgt. 9/11 is vanaf het begin aanleiding geweest voor een informatie-oorlog. Gezien de methoden die Judy Wood er op nahoudt wijst alles in haar richting op een gerichte disinfo-campagne. Met het type claims waarop Judy Wood zich baseert zou het afdwingen van steun onder academici en het vergaren van legitimiteit voor een nieuw onafhankelijk onderzoek volstrekt kansloos zijn.


OPINIE OP WAARHEID911
 Tien jaar 'WAARHEID' op complotsite: Waarheid911.nl
 De Karikatuur van Wetenschap — over Stichting Skepsis
 Complottheorie — volgens Wikipedia
 9/11 en het Journalistiek Ongemak van Waarheidsvinding
 De grote ontkenning van het officiële 9/11 bedrog
 9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken'
 De Magie van het Complot — Comlotdenkers als jodenhaters
 De Rede — Onverwoestbaar tot waar het kansloos is
 Complottheorieën (uit 9/11 in Perspectief)
 Complotdenken of de feiten uitdiepen?

 Speculeren over de toedracht van 9/11 ...
    [en het opzichtig falen van de nieuwsmedia]
 

 

Terug naar begin
TOP

Overzichtmeer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez
911 WTC en Explosieven