Waarheid911 Special

9/11 TRUTH VERSUS BBC
 
Rechtzaak voor het aanvechten van BBC's 9/11 verslaggeving
Verslag rechtszaak: 9/11 Truth versus BBC
Commentaar Waarheid911: 9/11 Truth in de media
  DE SIGAAR
MEDIACONSENSUS
DOELMATIGE (CORPORATIEVE) BELANGENVERSTRENGELING
DEMOCRATIE OF SCHAAMLAP?Belangrijke rechtzaak voor het aanvechten van BBC's 9/11 verslaggeving
Uit het Engels vertaald voor Waarheid911.nl
Bron: Architects & Engineers For 9/11 Truth


Bewijzen Architects & Engineers For 911Truth (AE911Truth) gaan naar het gerechtshof, 25 februari 2013

Horsham Magistrates’ Court
 Horsham Magistrates’ Court
  Op 25 februari 2013 zal zich, in het kleine stadje Horsham in het Verenigd Koningkrijk, een zeldzame en mogelijk baanbrekende gelegenheid voordoen voor de 9/11 waarheidsbeweging.

Drie uur lang zal gedetailleerde bewijsvoering over 9/11 worden gepresenteerd en overwogen in een gerechtshof waar de British Broadcasting Corporation (BBC) wordt uitgedaagd over de wijze waarop het verslag deed van de gebeurtenissen en bewijzen van 9/11.

Gedurende de afgelopen 16 maanden is de BBC door personen in het Verenigd Koninkrijk uitdrukkelijk aangesproken over twee documentaires die in september 2011 werden vertoond als onderdeel van de tiende herdenking van 9/11, genaamd '9/11: Conspiracy Road Trip' en 'The Conspiracy Files: 9/11 Ten Years On'. Bij de BBC werden formele klachten ingediend over de onnauwkeurigheid en vooringenomenheid van deze documentaires, die, volgens 9/11 activisten, in strijd was met de werkvoorschriften van de BBC krachtens hun "Koninklijke Volmacht en Toezegging" aan het Britse publiek.

Dit certificaat vereist van de BBC dat het tonen van informatie zowel precies is als onpartijdig. De klachten werden gesteund door de Amerikaanse educatieve organisatie Architects & Engineers For 9/11 Truth (AE911Truth), die aan de BBC gedetailleerd wetenschappelijk bewijs heeft geleverd om de bezwaren te onderbouwen.

Het bewijs richt zich in het bijzonder op de bevestigde vrije val van WTC 7 en NIST's erkenning van dit feit in 2008. Ook hebben ruim 300 petitie-ondertekenaars op AE911Truth de bezwaren onderstreept met het sturen van brieven aan de BBC. Hierin het verzoek dat de BBC dit bewijs aan het publiek toont.

TONY ROOKE

Als voortzetting van deze strijd besloot documentairemaker Tony Rooke om met dit onderwerp persoonlijk stelling te nemen. Mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn verplicht om jaarlijks kijk- en luistergeld te betalen waarmee de werkzaamheden van de BBC worden bekostigd. Tony heeft op grond van anti-terrorisme wetgeving geweigerd om aan zijn kijk- en luistergeld verplichting te voldoen.

Sectie 15 van de UK Terrorisme Wet 2000, artikel 3, stelt dat het verboden is om fondsen te verstrekken indien er een redelijke verdenking bestaat dat deze middelen worden gebruikt voor het doel van terrorisme. Tony's stelt dat de BBC wetenschappelijk bewijs achterhield dat aantoont dat de officiële versie van de gebeurtenissen op 11 september 2011 niet klopt en dat de BBC actief geprobeerd heeft om mensen die dit bewijs bekend wilden maken te beschadigen.

Door dit te doen, volgens Rooke, ondersteunt de BBC het afschermen van de werkelijke toedracht van 9/11 en ondersteunt het daarmee die terroristische elementen die bij bepaalde onderdelen van 9/11 betrokken zijn, maar tot dusver niet geïdentificeerd en verantwoordelijk zijn gehouden.

Rooke is aangeklaagd voor een misdrijf door niet zijn kijk- en luistergeld te betalen. Echter, doordat zijn (aan de aanklacht) toegevoegde juridische verweer is gehonoreerd, kan hij nu verschijnen voor een politierechtbank (in Nederland vergelijkbaar met het kantongerecht, red), waar hij drie uur de tijd heeft om bewijzen waarmee hij zich tegen zijn aanklacht kan verdedigen, te presenteren. Tony heeft een formidabel team bij elkaar gekregen om zijn presentatie van het bewijs te helpen ondersteunen, inclusief de volgende twee voortreffelijke 9/11 onderzoekers.

PROFESSOR NIELS HARRIT

Niels HarritDr. Niels Harrit is een professor aan het Scheikundig Instituut van Kopenhagen en is één van 's werelds leidende experts op het gebied van wetenschappelijke bewijsvoering die strijdig is met het officiële verhaal van 9/11. Harrit's team van wetenschappers in Kopenhagen toonde de aanwezigheid aan van nano-designed thermisch residu, zowel ontbrand als niet-ontbrand, verspreid over het stof van de drie WTC torens. Hij leidde het team en publiceerde de collegiaal getoetste studie in een officieel wetenschappelijk journaal. Hij is eveneens deskundige op andere aspecten van wetenschappelijke bewijsvoering die een gecontroleerde sloop impliceert van de drie torens op 9/11.

Professor Harrit is geïnterviewd voor een grote BBC-documentaire in 2011, waarbij de BBC hem probeerde te hinderen en in discrediet te brengen in plaats van te kijken naar de wetenschappelijke bewijsvoering die rampzalig was voor het officiële verhaal over de vernietiging van de Twin Towers. Professor Harrit's team nam als voorzorgsmaatregel ook zelf het BBC interview op, maar ook uitwisselingen in aanloop van het interview en direct daarna, waarin het hinderlijk en onfatsoenlijk gedrag door de BBC duidelijk zichtbaar is.

TONY FARREL

Tony Farrel, architectTony Farrell is een voormalig Inlichtingen Analist voor de South Yorkshire Police Departement in het Verenigd Koninkrijk. Hij is ontslagen in 2010 omdat hij zich door zijn geweten genoodzaakt voelde om in zijn officiële rapport de waarheid te vertellen. Op grond van zijn uitgebreide analyse van de gebeurtenissen van 9/11 en de 7/7 bombardementen in Londen, verklaarde hij dat niet de grootste terrorismedreiging afkomstig is van Islamitische extremisten, maar van interne bronnen binnen het Britse establishment en dat van de Verenigde Staten. Hij wijdt zijn leven nu aan het bekendmaken van het bewijsmateriaal en bevecht zijn ontslag voor het internationale hof.

Andere leden van Rooke's team zijn:

Ian Henshall (UK): Vooraanstaand auteur over 9/11 en grondlegger van de UK groep "Re-investigate 9/11"

Ray Savage: Voormalig contra-terrorisme officier.

Peter Drew: Faciliteert de UK AE911Truth divisie

Aanvullend zijn er gedetailleerde geschreven getuigenissen van bewijs en ondersteuning van vier andere 9/11 onderzoekers die zijn toegespitst op de verdediging van Tony Rooke.

Richard Gage: AIA: Oprichter/CEO van Architects & Engineers For 9/11 Truth
Dwain Deets: Voormalig NASA Director of Aerospace Projects
Erik Lawyer: Oprichter van Firefighters for 9/11 Truth
Jake Jacobs: Veteran US airline pilot en lid van Pilots for 9/11 Truth

De bewijzen over 9/11 die zullen worden gepresenteerd door de hierboven genoemde verschillende personen zijn zelden of nooit gehoord of gezien in enige rechtbank in het Verenigd Koninkrijk. Deze rechtbank representeert een unieke en waardevolle kans voor de 9/11 waarheidsbeweging.

Wij moedigen alle AE911Truth supporters en petitie-ondertekenaars in de UK aan om deze bewijsverklaring bij te wonen - hoe meer hoe beter.

Datum en locatie van de zitting is als volgt: 25 februari om 10:00 uur

Horsham Magistrates' Court [Court 3]
The Law Courts
Hurst Road
Horsham
West Sussex
England
RH12 2ET


Voor meer informatie, neem contact op met Peter Drew, AE911Truth UK Action Group Leader, at truthfor911 @ hotmail. co. ukHet orginele artikel staat op AE911Truth.org: Historic Case to Challenge BBC's 9/11 Coverage 

Terug naar begin
TOP

Overzicht


TOEGEVOEGD OP 28 FEBRUARI 2013

    SOURCE:VERSLAG RECHTSZAAK 9/11 TRUTH VERSUS BBC

Ontduiker van kijk- en luistergeld weigerde te betalen omdat "BBC feiten verdoezelde over 9/11 en beweerde dat toren instortte 20 minuten voordat dit daadwerkelijk plaatsvond."

 

Tony Rooke vertegenwoordigde zichzelf bij de Horsham politierechtbank in Sussex
Vertelde de inspecteur bij zijn bezoek in mei 2012 dat hij geen kijk- en luistergeld zou betalen
Rook zei dat hij de contributie achterhield vanwege Sectie 15 van de Terrosism Act 2000
Dit stelt dat iemand in overtreding is als hij fondsen verstrekt voor terrorisme
Hij zei dat hij geen geld wilde betalen aan een organisatie die terrorisme steunt
Rooke zei dat de BBC meldde dat WTC 7 instortte 20 minuten voordat dit echt gebeurde
Maar de rechter liet Rooke 200 Pond (proceskosten) betalen en gaf hem voorwaardelijke straf


Door Mark Duell
Gepubliceerd: 18;49 GMT, 25 februari 2013 | Bijgewerkt: 07:37 GMT, 26 februari 2013
Uit het Engels vertaald voor Waarheid911.nl

Tony Rooke
Source: DailyMail
Tony Rooke (gefotografeerd bij Horsham Magistrates' Court), wilde geen geld geven aan een organisatie 'die de praktijk van terrorisme financiert'
Tony Rooke, die zichzelf vertegenwoordigde bij de Horsham politierechtbank in Sussex, zei dat hij geen geld wilde geven aan een organisatie die ‘de praktijk van terrorisme financiert.’

Rooke, die toegaf een TV te bezitten en er zonder vergunning naar kijkt, werd schuldig bevonden voor het gebruik ervan zonder licentie, veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk en verteld dat hij £200 aan kosten moet betalen.

Hij werd in mei 2012 door een inspecteur bezocht nadat hij in maart van zijn vergunning afzag, maar opmerkte dat hij zijn betaling terugtrok vanwege de Terrorisme Wet.

Sectie 15 van de 2000 wetgeving stelt dat het strafbaar is voor iemand om een ander uit te nodigen om geld te verschaffen, met de bedoeling dat het wordt gebruikt, of redelijke aanleiding te hebben voor de verdenking dat het kan worden gebruikt, voor terrorisme doeleinden.

“Ik ben alle betalingen aan het tegenhouden aan de BBC, de regering en onderafdelingen, uit naam van Sectie 15 van de Terrorisme Wet,’ vertelde hij de inspecteur.

Hij voegde eraan toe dat hij bij de BBC reeds een klacht had ingediend.

Rooke vertelde de rechtbank: “Ik geloof dat de BBC, die direct wordt betaald uit kijk- en luistergelden,  doelstellingen van terrorisme helpen stimuleren en ik heb in deze kwestie onweerlegbaar bewijs. Gegeven de omstandigheden gebruik ik deze term niet lichtzinnig.”

Hij kreeg geen toestemming om zijn voorbereide bewijsvoering op video te laten zien omdat de districtsrechter dit niet relevant vond voor de rechtszaak.

Maar het meest zwaarwichtige punt waar Rooke op zei te steunen was dat de BBC twintig minuten voordat World Trade Centre 7 (WTC7) instortte al rapporteerde dat het was ingestort.

Source: DailyMail
Rond 100 supporters bij Horsham Magistrates' Court, West Sussex. Slechts 40 konden op de publieke tribune.
Ook verwees hij naar een theorie over de wijze waarop de wolkenkrabber werd verondersteld in zichzelf te zijn ingestort, waarvan sommige mensen geloven dat dit wijst op gecontroleerde sloop.
Rooke zei: “De BBC versloeg het 20 minuten voordat het instortte. Zij wisten het op voorhand. Laatst toen ik hier was vroeg ik U (de rechter): “Was U op de hoogte van WTC7?”
“U vertelde ervan te hebben gehoord. Tien jaar later zou U daar veel meer van moeten hebben gehoord. Het is de taak van de BBC om het publiek te informeren. Speciaal van die wonderen in de wetenschap waarbij natuurwetten worden uitgeschakeld.

“Zij hebben programma's gemaakt waarin we idioten waren, en degenen die in de wetten van zwaartekracht geloven voor gek gezet. Amerikaanse rapporten hebben laten zien dat de instorting niets anders was dan een gecontroleerde sloop."

“Ik kijk niet naar wie het gesloopt heeft – dat is onmogelijk – maar de BBC probeerde actief om dit bij het publiek weg te houden."

Het niet betalen van kijk- en luistergeld onder sectie 363 van de Communications Act is een overtreding van de burgerlijke aansprakelijkheid, zei Garth Hanniford, in de aanklacht. Hij vroeg Rooke waarom hij naar de BBC is blijven kijken zonder vergunning.

Rooke zei: “Onwetendheid is nooit een excuus – Ik moet weten wat deze mensen ons vertellen.” Hij voegde er later aan toe: “U vraagt mij om een misdrijf te begaan als U mij vraagt om te betalen.”

Rond de 100 supporters kwamen naar de Horsham politierechtbank om de rechtzaak te bekijken, hoewel slechts 40 terecht konden op de publieke tribune.

De rechtbank riep hulp in van politie uit Sussex met twee agenten aan de deur van de rechtzaal en een aantal buiten. Er was gejuich en applaus wanneer Rooke zijn kwestie in de rechtbank verdedigde.


Source: DailyMail
Terugblik: Een moment uit BBC World's nieuwsverslaggeving van de aanvallen op 11 september 2001

Districtsrechter Stephen Nicholls stelde: “Dit is geen publieke ondervraging naar 9/11. Dit is een overtreding onder sectie 363 van de Communications Act.


Dit fragment maakt geen deel uit van het artikel in Daily Mail! Het is wel een prima beeldsamenvatting. Tony Rooke na zitting bij de politierechtbank in Horsham, Sussex, UK
De rechter zei dat hij moeite had met zijn positie in de politierechtbank aangezien hij “aannam niet de middelen te hebben om recht te spreken onder de terrorisme wetgeving”.
Hij zei: “Zelfs als ik uw bewijzen accepteer, dan heeft deze rechtbank geen bevoegdheid om een verdediging toe te staan op de wijze zoals U naar voren brengt.”
In zijn veroordeling zei rechter Nicholls:
“Mr. Rooke legt de grondslag voor zijn verdediging bij Sectie 15 van de Terrorisme Wet, feitelijk door de rechtbank  te vragen om de BBC een terreurorganisatie te vinden en dat als hij doorgaat hen te betalen zich schuldig maakt aan een misdrijf."

“Ik heb aan mr. Rooke uitgelegd dat zelfs als ik zijn bewijsvoering zou accepteren ik niet in staat ben een verdediging te vinden.”

Napratend buiten de rechtbank stelde Rooke dat, ‘alles beschouwd’, hij ‘tevreden’ was met de uitkomst.
COMMENTAAR WAARHEID911


9/11 TRUTH IN DE MEDIA
— INCLUSIEF DE TABLOIDS —

Het conservatieve Britse tabloid Daily Mail, bron van dit vertaalde artikel, is de enige mainstream krant van enige importantie die over deze kwestie heeft bericht. Reden om juist dit artikel te plaatsen. Zelfs de BBC, dat onderwerp is in deze kwestie, zwijgt de zaak dood. Er zijn ook verslagen van (niet mainstream) bronnen die wel adequaat op de meeste ontwikkelingen reageren.
Examiner - UK takes 9/11 truth to court
DigitalJournal - Small but significant triumph for 9/11 truth activist in UK court
GlobalResearch - Historic 911 Court Case: Through Media Disinfo, BBC Supports "Practice of Terrorism"


Het is opvallend hoe bij  mainstream verslaggeving het telkens de populaire publieksbladen zijn (in tegenstelling tot zogenaamde kwaliteitskranten) die sporadisch over de alternatieve lezing van 9/11 durven berichten. Nu zullen sommigen met enig aangetoond intellect voldaan vaststellen dat dit het logisch gevolg is van de omstandigheid dat de alternatieve visie op 9/11 product is van een stelletje idioten en daarom roddelpers aantrekt.

DE SIGAAR


DE SIGAAR
Overigens kostte dat onderzoek naar Clinton’s (Bill) escapades de Amerikaanse belasting-betaler circa 100 miljoen dollar. Met onderzoek naar 9/11 kwam de belastingbetaler met circa 12 miljoen dollar een stuk goedkoper uit.
Monica LewinskyZij hebben ongelijk. De alternatieve versie van het officiële 9/11 verhaal wordt wereldwijd gedragen door een grote beweging, waaronder vele wetenschappers en mensen uit overheidsdiensten, inclusief inlichtingendiensten. Dat verdwijnt niet door er niet over te berichten. Met andere woorden en los van de vraag wie er gelijk heeft: het is nieuws! Minstens zoveel nieuws als de sigaar die Monica Lewinsky enkele jaren vóór 9/11 gebruikte om president Clinton te behagen. Een veel minder wereldschokkende gebeurtenis waarvoor de kwaliteitspers wel massaal in de pen klom!

Daily News schrijft het artikel over de BBC opvallend sober en feitelijk. Eerder publiceerde het een paginagroot, “9/11 ON TRIAL”, op zaterdag 6 augustus 2005. In Nederland zien we vrijwel geen uitingen van journalistiek lef en doorzettingsvermogen als het gaat om onderwerpen die potentieel explosief kunnen zijn voor de heersende machten. Dit raakt aan een ernstig probleem, omdat hierdoor het zelfreinigend vermogen van de vrije samenleving, waarin de machten door een vrije pers worden gecontroleerd, niet langer adequaat blijkt te functioneren.

MEDIACONSENSUS

De Volkskrant en Dagblad Trouw, in Nederland twee van de bekendste ‘kwaliteitskranten’, tonen een duidelijke consensus over het mijden van 9/11 als journalistiek onderzoeksobject. Hoewel ik hierover geen harde bewijzen voorhanden heb wijst hun policy volledig in deze richting. Kwaliteitskranten blijken ware gatekeepers als het gaat om het afschermen van de heersende status quo.

Ook het NRC-Handelsblad, die andere grote speler op de ‘kwaliteitsmarkt’ geeft niet thuis over 9/11, maar voert niet zoals de twee eerder genoemden een hetze tegen klokkenluiders en boodschappers van het slechte nieuws.


Twee Vandaag 2006, 1 september. Enig teruggevonden kort fragment van de uitzending van Twee Vandaag in 2006
Deze consensus is merkbaar door het mijden van dezelfde compromitterende nieuwsfeiten; het ridiculiseren van kritische stromingen; door uitspraken van voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes; door een gesprek dat ik had met hoofd wetenschaps-redactie Martijn van Calmthout van de Volkskrant en duidelijk in de afhandeling (in 2005) door De Raad voor de Journalistiek van klachten over plichtsverzaking in de berichtgeving over 9/11 door opnieuw de Volkskrant.

Nieuwsmedia stemmen kritiekloos af op gezaghebbende bronnen (veelal woord-voerders van overheidsinstanties met uitgebreide mediatraining) en stemmen hun nieuwsreportages af op de brokken informatie die ze wordt toegeworpen. Wie al te kritisch is grijpt voortaan mis, waardoor ‘kritische berichtgeving’ vaak evenzeer is gebouwd op beeldvorming en spin als de kwesties waarover het gaat. Wanneer een reportage handelt over incidentele en uit de hand gelopen kwesties (dierenmishandeling, pedofilie, brandstichters en ander zinloos geweld), dan zijn journalisten geneigd wel hun journalistieke vrijheid te nemen en op onderzoek uit te gaan, zolang dit niet tezeer conflicteert met grote gevestigde belangen.

DOELMATIGE (CORPORATIEVE)  BELANGENVERSTRENGELING

Ben Knapen
Ben Knapen, oud-hoofdredacteur NRC en naast bedrijfsstrateeg en politicus ook hoogleraar Media en Kwaliteit.
Het probleem is dat journalistieke bastions zelf teveel onderdeel zijn gaan uitmaken van de grote zakelijke netwerken en belangen die ze op hun werkterrein tegenkomen. Journalistiek maakt volop deel uit van de macht van het establishment; de media vormen als bedrijfstak een ongeëvenaarde machtsfactor in dat grote spel.
Topleidinggevenden hebben hun carrièretraject allang in hun gedroomde CV's staan. Pieter Broertjes is tegenwoordig burgermeester van Hilversum. Voormalig hoofdredacteur van het NRC, Ben Knapen, steeg hoog bij Philips, werd staatssecretaris in het eerste kabinet Rutte. Maar sinds 2008 is hij ook bijzonder hoogleraar [!] Media en Kwaliteit [!] aan de Radboud Universiteit.
Dit soort shoppers gaan machtige partijen die ze wellicht nodig hebben echt niet tegen de haren instrijken. Het zijn old boys netwerken die voor elkaar een oogje toeknijpen zonder te hoeven worden gestoord door principiële zeikerds of controlerende besturen uit lagere echelons. Voor elk probleem een oplossing. Het lijkt qua structuur op wat ze in India een kaste noemen, alleen worden de uiterlijke verschillen hier minder benadrukt en belichaamd de god het stromende geld van de corporaties.

DEMOCRATIE OF SCHAAMLAP?

Dit mechanisme maakt dat een kritisch journalist zichzelf voortdurend in de voet schiet als hij/zij het werk goed wil doen. Zelfs wie oprecht streeft naar waarheidsvinding is genoodzaakt een mate van zelfcensuur toe te passen om zichzelf niet al teveel te beschadigen. Dit overlevingsmechanisme sluipt helaas steeds meer in de cultuur van het journalistieke vak, hetgeen aantoont dat iets mis is met de fundamenten van de journalistiek als vrij en onverveerd medium. Het democratisch fundament van een land kan hiervan niet worden los gezien, omdat de kracht van democratie zich laat afmeten aan de mogelijkheid om gezag openlijk in twijfel te trekken en ter verantwoording te roepen.

In deze context, waarbij het schipperen met waarheidsvinding vreet aan de diepgang van het journalistieke vak, terwijl dat gezag steeds meer geleid wordt door technocraten en managers, is vervlakking een logisch gevolg. Het persoonlijk belang van de journalist om zich in zijn beroep te kunnen handhaven verplaatst zich naar de voorgrond ten koste van de inhoudelijke 'drive' die bij het vak hoort. "It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it." (Upton Sinclair, Sept.20, 1878 – Nov. 25, 1968)

Van de mainstream pers zijn het cynisch genoeg de meer populaire of 'volkse' bladen die heel soms bereid zijn om voor de status quo zeer compromitterende nieuwsfeiten toch weer te geven. Zij lijken qua ‘mediaconsensus’ minder goed georganiseerd. Misschien is 'georganiseerd' te zwaar uitgedrukt en voldoet 'minder coherent' beter. Een eigenwijze reporter weet hier nog weleens iets door te drukken.

Het Algemeen Dagblad besteedde diverse malen aandacht aan 9/11 en plaatste in 2008 een paginagroot artikel over de zogenaamde complottheorieën waarbij diverse feiten duidelijk werden vermeld, zelfs met aanprijzing van Waarheid911.nl. Het artikel is helaas (voor een verwijzing) niet meer terug te vinden. Maar op soms een uitzondering na is de verslaggeving over 9/11(en uiteraard andere verzwegen onderwerpen) nog steeds een drama, dus ook bij de populaire media en de tabloids.OPINIE OP WAARHEID911
 De Karikatuur van Wetenschap — over Stichting Skepsis
 Complottheorie — volgens Wikipedia
 9/11 en het Journalistiek Ongemak van Waarheidsvinding
 De grote ontkenning van het officiële 9/11 bedrog
 9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken'
 De Magie van het Complot — Comlotdenkers als jodenhaters
 De Rede — Onverwoestbaar tot waar het kansloos is
 Complottheorieën (uit 9/11 in Perspectief)
 Complotdenken of de feiten uitdiepen?

 Speculeren over de toedracht van 9/11 ...
    [en het opzichtig falen van de nieuwsmedia]


Terug naar begin
TOP

Overzichtmeer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez
911 WTC en Explosieven