Link naar openingspagina

WAARHEID911 SPECIAL
ZIE
Inhoud
VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT

  Site Search
index sitemap advanced
site search by freefind
Tweet

    
INHOUD
TAPES OPGEDOKEN VAN VOORTIJDIGE MELDING INSTORTING WTC-7
OOK VOORTIJDIGE BEELDEN VAN FOX NEWS, TOEGEVOEGD 8 FEB. 2008
CNN MEERMALEN ABUIS OVER ONBEGREPEN INSTORTING WTC-7
GEVOLGEN VAN VONDST OP TERMIJN
BBC BETROKKENHEID 911 ONWAARSCHIJNLIJK (Toch rijzen er vragen)
RICHARD PORTER, HOOFD NIEUWS BBC-WORLD REAGEERT
RICHARD PORTER (2e reactie)
CNN ARCHIVARIS OVER VERDWIJNEN TAPES


|| Explosieven

TERUG NAAR WTC-MERKWAARDIGHEDEN
 


    
TAPES OPGEDOKEN VAN VOORTIJDIGE MELDING
INSTORTING WTC-7

BBC VERSLOEG INSTORTING WTC-7 VÓÓR FEITELIJKE INSTORTING
(Bekend gemaakt op 27/02/07)
Op 27 februari dook op GoogleVideo een verbijsterend fragment op uit het BBC-archief. Het bestand werd na enkele uren door Google verwijderd. In die korte tijd was het bestand al zo veelvuldig gekopieerd dat het nog dezelfde dag verscheen op o.a. YouTube en op Prisonplanet.com.
H
et materiaal betreft een uitgebreid BBC-verslag, gedaan op 11 september 2001, van het instorten van WTC 7.

Niets bijzonders, ware het niet dat de instorting van het (direct na de aanslagen) nagenoeg intacte gebouw pas 26 minuten na dit BBC-verslag zou plaatsvinden. Het bestaan van de beelden is door de BBC niet ontkend. BBC meende de tapes aanvankelijk kwijt te zijn, inmiddels zijn ze weer terecht.

Reacties BBC op kritieken over gevonden archiefmateriaal
   
 
Toegevoegd op 8/02/08: Nieuw fragment Fox News: instorting tijdens melding dat WTC-7 is ingestort 
Gedurende het BBC-verslag is het enorme gebouw zichtbaar als deel van de toen al gewijzigde skyline. Waar de Twintowers stonden gaapt een enorm gat. De verslaggeefster ziet het gat (gedeeltelijk) aan voor de plek waar ook WTC-7 had moeten staan. Van belang is te vermelden dat de verslaggeefster doorgeefluik is van de gebeurtenissen en niet primair van eigen waarneming zal zijn uitgegaan. De instorting van WTC-7 werd in beeldtekst als volgt gemeld: "The 47 storey Salomon Brothers Building close to the World Trade Centre has also collapsed." Deze benaming voor wat later WTC-7 of Building 7 is genoemd, is correct.   NU OOK FRAGMENT FOXNEWS
— 08/02/08 [1m.45s]

Fox meldt de instorting van WTC-7. Studiobeelden op de achtergrond tonen zwarte rook uit de omgeving van WTC7. Daarbij vraagt de verslaggeefster zich af of deze rook afkomstig is van de instorting. Het gebouw staat dan nog. Ze bevestigt vervolgens dat de rook inderdaad van het ingestortte gebouw is. Dan stort het gebouw in.
Op een gegeven moment valt bij de BBC de verbinding met de verslaggeefster weg. Indien de verbinding niet was verbroken zou het betreffende gebouw na nog ongeveer vijf minuten (exact rechts van haar gezicht) zijn ingestort.

    
 GEVOLGEN VAN VONDST OP TERMIJN

Ook in de BBC-documentaire "9/11:The Conspiracy Files"dat kort voor de vondst van het live-fragment voor het eerst werd uitgezonden, stond ontkenning centraal. Tegen BBC-werknemers, maar ook mensen van Fox en CNN, blijkt ruim voor het instorten van dit relatief ongeschonden gebouw, te zijn gemeld dat het gebouw al was ingestort.
Dit incident is een steun in de rug voor politici en journalisten die hun vraagtekens eerder al hadden, maar het te vroeg vonden om zich hierover openlijk uit te spreken. Vraag is nu vooral wanneer dat omslagpunt bereikt zal zijn; wanneer mensen zich door hun evenzeer twijfelende omgeving veilig genoeg wanen om openlijk stappen te ondernemen. Hoewel 9/11 sceptici door de vele aanwijzingen nauwelijks twijfelen over de juistheid van de veronderstelling dat WTC building 7 werd opgeblazen, is die mogelijkheid door de mainstream nieuwsmedia steeds ontkend.


CNN MEERMALEN ABUIS OVER ONBEGREPEN INSTORTING WTC 7
O
ok van CNN zijn beelden beschikbaar van agenten die mensen op straat aanroepen zich onmiddellijk te verwijderen vanwege het gaan instorten van gebouw 7.
"Building is about to blow-up! Debris coming down" . Deze reportage ging expliciet over WTC-7 (zie video rechts).
CNN versloeg op 9/11/01 meermalen het instorten van WTC-7 vanuit de studio. Dit gebeurde maar liefst een uur voor de instorting. Het lijkt of verslaggever Aaron Brown gebruik maakt van hetzelfde script als de BBC na hem, maar dat hij tijdens de uitzending getipt wordt dat WTC-7 zich nog steeds in verticale staat bevindt. Hij meldt vervolgens dat gebouw 7 'is ingestort of aan het instorten is' (has collapsed or is collapsing) en excuseert zich dat hij het gebeuren vanuit zijn positie minder goed kan overzien dan de kijkers thuis. Het zal dan nog ruim een uur duren voordat het gebouw vanuit oorspronkelijke (intacte) contouren met vrije snelheid volledig instort en verpulvert, identiek aan klassieke gecontroleerde destructies (video rechtsonder).
De video linksonder toont een CNN-verslag zes-en-half uur voor de daadwerkelijke vrije-val-instorting van WTC-7. Hierbij wordt WTC-7 niet met name genoemd. Met op de achtergrond WTC-7 in beeld wordt ditmaal gesproken over de instorting van een derde toren van circa 50 verdiepingen hoog, een kwartier na de instorting van WTC-2. Op 9/11 stortten in totaal drie torens volledig in: WTC-1, WTC-2 en het 47 verdiepingen tellende WTC-7.
Bron over CNN: Jonesreport.com.

  CNN verslaat instorting WTC-7 ruim 6 uur voor werkelijke instorting...
 
  CNN verslaat instorting WTC-7 een uur voor daadwerkelijke instorting...
VIDEO : CNN verslag van 11:06 a.m. op 9/11. Correspondent Allan Dodds Frank verslaat per abuis vanuit New York over "een andere instorting volgend op de instorting van de tweede toren om half 11." Volgens een passerende brandweerman zou het gaan om een derde toren van ca. 50 verdiepingen. Op de achtergrond steekt het 47 verdiepingen hoge WTC-7 nog fier in de lucht. Geen andere hoogbouw, behalve de Twin Towers, stortte die dag volledig in.  
Eerder op 11 september, om 12:01u, zei burgermeester Giuliani dat hij dit gebouw (WTC7 bevatte zijn kantoor voor noodsituaties) moest verlaten omdat de eerste Twintower (WTC2) zou gaan instorten. In deze toren waren op dat moment honderden reddingswerkers aan het werk, onwetend van deze ontwikkeling. Complete instortingen na brand deden zich nooit eerder voor. De voorkennis van Giuliani is nooit door de 911 Commissie uitgezocht.
       
Hoofdstuk WTC- merkwaardigheden maakt duidelijk hoe elke suggestie van gecontroleerde sloop door officieel gehoorde partijen wordt tegengesproken. Toen Larry Silverstein , eigenaar van de WTC-gebouwen, in 2002 sprak over "pull it", wat in sloperskring duidt op het neerhalen van een object, realiseerde hij zich mogelijk niet dat zoiets bij een gebouw van 47 verdiepingen minstens een week moet worden voorbereid.
Zie voor een wetenschappelijke studie over het instorten van drie hoogbouwconstructies (WTC 1, WTC 2 en WTC 7) de Nederlandse vertaling: 14 punten van overeenkomst met officiële regeringsrapporten over de vernietiging van het World Trade Center.
Silverstein's latere verklaring dat hij met "Pull it" doelde op een afspraak, tussen hem en commandanten van politie en brandweer, om alle personeel vanwege instortingsgevaar uit Gebouw 7 weg te halen, bleek al eerder onhoudbaar. Volgens FEMA waren brandweerlieden al uren eerder uit het gebouw weggehaald door gebrek aan bluswater. Nu lijkt nagenoeg zeker dat voorkennis van de aanslagen aanwezig was en dat het neerhalen van gebouwen van tevoren zeer grondig is voorbereid. Onderzoekers van FEMA hebben de instorting nooit kunnen verklaren op basis van de branden of vallend puin.

ACTIEVE BETROKKENHEID BBC ZEER ONWAARSCHIJNLIJK (Toch rijzen er vragen...
)

Beweringen van sommige 911-sceptici dat de BBC deel uitmaakt van een complot zijn voorbarig. Het opduiken van dit soort beeldmateriaal is hiervoor lang geen bewijs. Meer waarschijnlijk heeft de programmaleiding een blunder willen verdoezelen of erger: het niet aangedurft om de toedracht van de verkeerde informatie verder uit te zoeken.
B
elangrijkste vraag is nu van wie de BBC de informatie in handen kreeg; waarom voorkennis achteraf niet is gemeld, of gebruikt bij analyse van de omstreden gebeurtenissen. De BBC meldt op haar website dat de tapes kwijt zijn. Dus moet worden uitgezocht hoe de omroep deze uiterst belangrijke historische gebeurtenissen heeft kunnen verliezen.
    

    
Terug naar begin
TOP


RICHARD PORTER, HOOFD NIEUWS VAN BBC-WORLD REAGEERT

Richard Porter, Hoofd afd. nieuws van BBC WorldPorter reageert laconiek op de kwestie. Hij stelt: "We zijn geen onderdeel van een complot. Niemand zei ons op 11 september wat we moesten zeggen of doen. Ons is vooraf niet verteld dat de gebouwen zouden gaan instorten. We ontvingen over de gebeurtenissen vooraf geen persberichten of scripts."
Ook de verslaggeefster in kwestie, Jane Standley, kan zich niets specifieks herinneren. Zij probeerde, aldus Porter, "zicht te houden op alles wat ze zag, wat haar werd verteld, en wat haar verteld werd door collega's in Londen die bronnen en telefoonverbindingen in de gaten hielden."

Porter negeert de kern van de zaak. Die is niet of BBC deel uitmaakt van een complot. Zijn ontkenning van deze buitenproportionele beschuldiging is een onnodige afleiding. Zijn verweer dat niemand hen van tevoren meldde dat het gebouw zou gaan instorten en dat geen persberichten zijn overgenomen is merkwaardig. Het versterkt slechts de vraag hoe het dan toch mogelijk is dat hiervan prominent verslag werd gedaan. Voorkennis over het instorten van WTC-7 was overigens ook bij CNN aanwezig. De kern moet zijn dat Potter verklaart hoe het nieuwsitem over de premature instorting bij de BBC in handen kwam en hoe men dit historische materiaal vervolgens heeft kunnen kwijtraken.
Porter spreekt zichzelf ernstig tegen. Eerst schrijft hij dat zijn verslaggeefster zich niets kan herinneren, en dat van tevoren geen scripts of persberichten werden afgegeven. Dan beweert hij dat zijn verslaggeefster druk bezig was met het ordenen van alle informatie die zij van collega's ter plaatse én van collega's in Londen binnenkreeg. Hoe kent hij de inhoud daarvan als Jane Standley zich die informatie zelf niet eens kan herinneren? Wat voor informatie zou dat kunnen zijn als het geen persberichten, scripts of andere inhoudelijke verslagen zijn geweest? De vrijblijvendheid van Potter's constatering dat de BBC het materiaal niet langer in bezit heeft, is overigens al even merkwaardig.
Natuurlijk ontvangt iedere verslaggever - ook op locatie - persberichten en scripts of verslagen van gebeurtenissen. Wanneer gebeurtenissen echter nog moeten plaatsvinden is voorkennis in het spel. Voorkennis hoeft niet persé verkeerd te zijn. Een goede verklaring waardoor met zekerheid valt te voorspellen wat er gaat gebeuren volstaat. In dat geval zou het nieuwsitem door de BBC slechts verkeerd getimed zijn. Dat laatste is echter wat Porter tegenspreekt. Hij stelt juist dat van voorkennis geen sprake was.
Citaten van Richard Porter zijn na te lezen op BBC.CO.UK


CONCUSIE:
    Het is ongeloofwaardig om te melden dat hoogbouw, met de bouwtechnische kwalificaties van WTC-7, instort vanwege wat matige branden en verre treffers van brokstukken. De totale vernietiging op vrije valsnelheid wijst volledig op het gebruik van explosieven.
    Indien het gebouw als gevolg van brand en vallende brokstukken inderdaad instabiel zou zijn geweest, dan zouden in de korte termijn van slechts enkele uren geen springladingen kunnen zijn aangebracht om de instorting meer gecontroleerd te laten plaatsvinden.
    Bij grote instabiliteit en zonder springladingen hadden gedeeltelijke of gefaseerde instortingen veel meer voor de hand gelegen. Tenminste, indien de claims van instabiliteit überhaupt correct waren. Want zowel CNN als de BBC wisten de instorting van het volledige gebouw als een voldongen feit te melden, ruim voordat het instortte.
WTC-7
RICHARD PORTER (2e reactie) Bron: BBC
Richard Porter, hoofd nieuws van BBC-World, kwam op 02/03/07 terug op hierboven aangehaalde citaten uit zijn eerste verweer. Strekking van dat lange betoog is als volgt: 11 september, inmiddels vijfenhalf jaar geleden, was een hectische dag waarbij soms vele geruchten circuleerden. Van WTC7 was bekend dat het in brand stond. NIST en FEMA hebben dat achteraf in hun rapporten bevestigd
(Brand heeft volgens FEMA echter nooit eerder een modern gebouw met stalen constructie van dit type doen instorten, noot f.h.).
Porter stelt dat vele newschannels op 9/11 vooruitlopend op de daadwerkelijke instorting hebben gemeld dat het gebouw op instorten stond. Ook CNN wordt aangehaald. Porter komt hiermee terug op zijn vreemde bewering dat de BBC geen informatie overnam van derden. Rode draad in zijn betoog is de bewering dat WTC7 op instorten stond. Hij suggereert dat nieuwsbureaus in die zin konden anticiperen op het onvermijdelijke.
Deze omstandigheid verdient echter een grondige argumentatie na geconfrontatie met de aantoonbare feiten van die dag. WTC7 stond buiten de directe linie van groot vallend puin (FEMA). Een type gebouw als WTC7 is nooit eerder door brand ingestort. Op instorten staan is bovendien wezenlijk anders dan ingestort zijn.
A
fgaande op foto's en videofragmenten is er niets dat binnen enkele seconden de totale vernietiging van het gebouw kan verklaren, anders dan het gebruik van explosieven. Ook FEMA brak zich het hoofd over deze gebeurtenis en blijft het antwoord schuldig, zonder de mogelijkheid van explosieven in overweging te (durven) nemen. De vraag van wie of waaraan de BBC (en andere nieuwsmedia) de zekerheid ontleende om het instorten van WTC7 van te voren te kunnen melden, blijft actueel. 
 


CNN-ARCHIVARIS IN ATLANTA OVER VERDWIJNEN TAPES (bron libertypost)

"Ik ben archivist bij de CNN News Bibliotheek in Atlanta. Ik kan je met absolute zekerheid vertellen dat, alleen al de gedachte dat nieuwsbureaus zoals de onze opnamefragmenten van 9/11 zouden "verliezen", absurd is. CNN heeft deze tapes van alle andere afgesloten. Mensen zoals ik, die normaal gesproken toegang hebben tot elke tape in onze bibliotheek, moeten speciale toestemming vragen om fragmenten van die dag te mogen bekijken. Vele tapes van uitzendingen zullen die dag zijn opgenomen. Tevens zijn er privé agentschappen die constant alle uitzendingen van alle kanalen vastlegden voor het geval een nieuwsagentschap iets heeft gemist of iets nodig heeft. Ze hebben niet één kopie... ze hebben er meerdere. Dat is standaardprocedure. Op het moment dat het tweede vliegtuig insloeg, zullen ze met meerdere taperecorders zijn begonnen om meerdere kopieën op te nemen."

 TERUG NAAR WTC-MERKWAARDIGHEDEN


    

Terug naar begin
TOP

  
meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
W911 Dailymotion Channel
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11

Stel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen
Verlang van nieuwsmedia en politiek om antwoord te geven op de vele vragen