Waarheid911 Special
Onderstaand artikel van Pilots for 9/11 Truth gaat over de ZEMBLA documentaire, Het complot van 11 september. De aandacht van het artikel richt zich op de wijze waarop de volgende claim: "Het hart van het Pentagoncomplot hebben we onderuit gehaald", door Zembla is onderbouwd.
Diverse Nederlandse dagbladen schreven daags na de uitzending dat Zembla de complottheorieën over 9/11 heeft ontkracht. De documentaire werd op televisie (VARA) uitgezonden op 10 september 2006

Ook hier te zien: Dailymotion: Het Complot Van 11 September

ZEMBLA, Aflevering: Het complot van 11 september.

Vijf jaar na de aanslag op het World Trade Center in New York gelooft bijna de helft van de Amerikanen niet in een officiële lezing van de gebeurtenissen en wil een nieuw onderzoek. Op het internet gonst het van de complottheorieën die zich baseren op onverklaarbare vragen en mysteries. Vrijwel geen enkele politicus of journalist wil zijn handen er aan vuil maken en doet het af als onzin. Een onderzoek naar wat er waar kan zijn van deze complottheorieën, met medewerking van wetenschappers, luchtvaartdeskundigen en explosievenexperts.

Waarheid911Links met eerdere beschouwingen over de uitzending van Zembla en het Pentagon:DEEL 1
Nederlandse reconstructie van aanval op Pentagon bedrog?
(deel 2 staat onderaan deze pagina)

Dit onderzoeksverslag is afkomstig van Pilots For 9/11 Truth. Op de ledenlijst van deze organisatie staan voornamelijk namen van Amerikaanse luchtvaartprofessionals waaronder veel piloten.

Het verslag van Pilots For 9/11 Truth is opgesplitst in twee delen. Een aantal genoemde feiten in het eerste deel valt te herleiden uit het tweede deel. Dit laatste deel toont de briefwisseling tussen Pilots For 9/11 Truth en het Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.

OPINIE WAARHEID911 OVER DE AANPAK VAN 9/11 DOOR DOCUMENTAIREMAKERS

Waarheid911 gaat niet uit van vooropgezette misleiding door Zembla. Wel van onzorgvuldigheid in een mate dat sprake is van wanprestatie. Wellicht ontstaan onder druk van de conventional wisdom, die een radicale werkelijkheid niet zou hebben kunnen verdragen. Mogelijk heeft Zembla zich vertild aan 9/11, omdat dit complexe onderwerp zich nu eenmaal niet door platitudes laat definiëren.

Een beproefde strategie door bestrijders van - wat zij labelen als - 'complottheorieën', is het tegenover elkaar plaatsen van twee kampen. De wetenschapper versus complotdenker, ofwel de rationalist tegenover de gelovige. Een karikaturale schets waarbij de wetenschapper natuurlijk zegeviert. Een uitkomst die reeds in de formule is ingebakken. Op 31 augustus 2009 werd een variant hiervan opnieuw gedemonstreerd met "9/11: Science and Conspiracy," uitgezonden op Rupert Murdoch's National Geographics. Net als Zembla blijkt deze uitzending een gênante vertoning van quasi wetenschap.

Een juiste wetenschappelijke aanpak zou uiteraard zijn: het raadplegen van deskundigen, zowel voor- als tegenstanders, op telkens één omstreden stelling. Geef beide kampen dezelfde ruimte voor het onderbouwen van hun wetenschappelijke visie en portretteer ze gelijkwaardig. Eindelijk weer spannende televisie en de serieus genomen kijker bepaalt vervolgens zelf wat hij het meest geloofwaardig vindt!

Meer interne links over de Zembla-uitzending

Door Pilots for 9/11 Truth
Gepubliceerd op 20 oktober 2009
Vertaling: Waarheid911

BETREFT ZEMBLA DOCUMENTAIRE (2006) OVER 9/11
      

Nederlandse reconstructie van aanval op Pentagon bedrog? Simulator niet geautoriseerd, geen Boeing 757


Source: Dutch Pentagon Attack Recreation A Fraud? Simulator Not Certified, Not A 757
https://pilotsfor911truth.org/dutch_simulation_debunked

     
(Pilotsfor911truth.org) Sommigen zijn wellicht op de hoogte van een video waarop Nederlandse Onderzoekers bij het Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) de aanval op het Pentagon opnieuw in een vluchtsimulator hebben uitgevoerd. Met een "onervaren piloot", zoals de onderzoekers verklaren, in een poging om te bewijzen dat het voor Hani Hajour (verdachte kaper/piloot van American Airlines Vlucht 77) niet onmogelijk was om een dergelijke manoeuvre uit te voeren.

Anderen proberen deze gedateerde video, meestal anoniem, te misbruiken in een armoedige poging om doorgewinterde 757/ 767 gezagvoerders die zich uitspraken, in discrediet te brengen. Sinds het uitbrengen van "9/11: World Trade Center Attack" (waarin interviews met
gezagvoerders van United en American Airlines, 575/ 767, die hebben geprobeerd de manoeuvres, zoals gerapporteerd op 9/11, na te doen) is Pilots for 9/11 Truth opnieuw onder vuur komen te liggen.
    
Gezaghebbers van United, American en andere luchtvaartmaatschappijen hebben geprobeerd de manoeuvres op 9/11 na te doen en vonden het zeer onwaarschijnlijk tot onmogelijk voor
iedere onervaren piloot om zulke manoeuvres te kunnen volbrengen.

Zie "9/11: World Trade Center Attack" en "Pandora's Black Box - Flight Of American 77" op Pilots For 911 Truth [video rechts]. Aanschaf DVD mogelijk (hoge kwaliteit) op Pilotsfor911truth.org. Waarheid911 deelt met Pilots For 9/11 Truth geen zakelijk belang.

Pandora's Black Box - Chapter 2: Flight of American 77

De Nederlandse simulatietest is uitgevoerd voorafgaand aan het vrijkomen van informatie over de Vlucht Data Recorder, zodat Nederlandse onderzoekers duidelijk nog niet konden beschikken over wetenschappelijke materiaal om de manoeuvre te kunnen onderzoeken, noch om de manoeuvre correct in te voeren.
Hun focus was voornamelijk gericht op het weerleggen van verklaringen die stelden dat de draaiende manoeuvre onmogelijk was, waarmee wij het volgens de nu vrijgegeven informatie eens zijn. Niettemin blijven andere aspecten van de vliegroute onmogelijk (Zie "9/11: Attack On The Pentagon").


VOLLEDIGE UITZENDING ZEMBLA INCLUSIEF SIMULATIEVLUCHT EN CRASH PENTAGON
— Andere delen van deze uitzending worden elders op deze site besproken
De video (rechts) toont de volledige Zembla documentaire met Engelstalige ondertiteling. Het gedeelte over de vluchtsimulatie door Nederlandse Onderzoekers bij het Nationale Ruimtevaart Laboratorium, bevindt zich op de tijdschaal tussen 27:40 en 30:12.
    
Na het bekijken van de simulatie dringen zich de volgende vragen op:
Zij beweren een snelheid te gebruiken van 800 km/u, wat 55.56 km/u (30 knots) langzamer is dan gemeld door de 9/11 Commissie en de kort daarop vrijgegeven informatie op de Vlucht Data Recorder. Een verschil van ruim 55.56 km/u (30 knots) bij zulke hoge
 
De complete uitzending van Zembla met Engelse ondertiteling.
NLR-simulation can be found between 27:40 min. and 30.12 min.
snelheden kan doorslagevend zijn voor een effectieve beheersing en het behouden van materiaalwerking (zie "9/11: World Trade Center Attack").

Ze laten ook het bereiken van deze snelheid op de simulator niet zien. We weten evenmin de exact uitgevoerde manoeuvre. Hoewel zij een diagram tonen voorafgaand aan het betreden van de simulator, is er geen enkele manier om te weten te komen of zij feitelijk een dergelijke vluchtroute hebben gevolgd. We weten ook de instellingen niet voor het type vliegtuig, noch de weersomstandigheden, waarop de manoeuvre was afgestemd. Hoewel de lucht op 9/11 helder was stond er een vrijwel directe zijwind van 18.52 km/u (10 knots), wat een factor is bij het manoeuvreren (Zie METAR's op https://pilotsfor911truth.org/pentagon).

We weten ook niet wat het ervaringsniveau was van de simulatie-piloot. De video vergelijkt kaper Hani Hanjour met simulatie-piloot de heer Ruigrok, beiden "onvervaren" met een vliegverleden in kleine vliegtuigen en vluchtsimulatoren. Maar met hoeveel ervaring?
De heer Ruigrok werkt voor het Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Het is redelijk om te stellen dat hij veel tijd heeft in zulke simulatoren en dat hij zeer vertrouwd is met zo'n apparaat.
Als de heer Ruigrok de simulator binnengaat, gaat de commentaarstem door met de bewering dat Ruigrok "wel wat heeft kunnen oefenen", maar dat had "Hani waarschijnlijk ook", daarmee aangevend dat Ruigrok de aanvalsmanoeuvre voor de opnamen heeft "geoefend", zoals "Hani waarschijnlijk ook deed" voorafgaand aan 9/11.

Is dit wetenschappelijk onderzoek? Nee, dit is creëren van meer ervaring voor een "verdachte piloot op basis van speculaties".

Hiernaar gevraagd, weigert NLR om een overzicht van bekwaamheden en het ervaringsniveau van Ruigrok te overleggen waarmee de definitie van "onervaren" kan worden bepaald.
    
Commentaar Waarheid911: Hier speculeert Pilots For 911 Truth zelf ook, op basis van waarschijnlijkheden. Dit over de vermeende ervaring van Ruigrok en Hani Hanjour.
Het wetenschappelijke principe waar het om draait is dit: van wie iets claimt te bewijzen mag worden geëist dat alle criteria inzichtelijk zijn, desnoods achteraf. Iets wat bij deze simulatie door het Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium niet het geval is (zie vervolgtekst).

Dit is wat we weten over hun simulatie:

Het is niet gebaseerd op feiten. De 'crash logic' (komt later terug) was uitgeschakeld; waarschuwing voor snelheid overschrijding was uitgeschakeld; geografische obstakels werden niet meegerekend; de lantaarnpalen op Washington Blvd bestonden niet, en meest belangrijk de simulator was geen 757!  Dit zijn allemaal grote factoren waarbij het verkrijgen van een reële vliegbeweging zoals Pilots For 9/11 Truth heeft laten zien, gebaseerd op feiten, onmogelijk is.

Ddoorsnede Pentagon met indelingHoud in gedachte dat een sprong in iedere oude simulator, in een poging om het Pentagon te raken, heel simpel is. Het Pentagon is één van de grootste gebouwen in de wereld. Maar voor het doel van deze poging tot nabootsing claimen de Nederlandse onderzoekers dat zij "... een technologisch instituut zijn gericht op wetenschappelijk onderzoek en... daarom alleen informatie aan de media presenteren die direct is gebaseerd op dit onderzoek." (zie email uitwisseling hieronder). NLR verklaart een wetenschappelijke aanpak te hebben gepresenteerd met als doel het uitvoeren van genoemde vliegbewegingen en het inslaan in het gebied waar het Pentagon is aangevallen, concluderend dat deze aanval mogelijk was.

Bij de eerste poging tijdens het kijken van de video, raakt Ruigrok de bovenste noorwesthoek van het gebouw, waarbij (in real life) grote wrakstukken overal zouden zijn verspreid. Dit in tegenstelling tot het verdachte object dat het Pentagon raakte waarbij zeer weinig wrakstukken overbleven. De tweede inslag ploegde in de grond en tegen de onderkant van het gebouw. Dergelijke schade is niet bij het Pentagon geobserveerd. De derde keer lijkt een meer directe inslag, maar ploegt opnieuw in het fundament.

Conclusie:
Het nam drie pogingen op video om dichtbij (het echte inslagpunt) te komen. Hoe vaak oefende Ruigrok vooraf, zoals op de video wordt toegegeven?
De uitgeschakelde crash logic in de simulator is een grote factor aangezien deze - lang voor het bereiken van het Pentagon ten gevolge van een te grote snelheid - een crash zou hebben aangeven (Zie "9/11: World Trade Center Attack").
Dat de waarschuwing voor snelheidsoverschrijding is uitgeschakeld is eveneens een grote factor omdat dit een enorme hinder betekent voor de piloot tijdens het vliegen. Gecombineerd met het feit dat de lantaarnpalen op Washington Blvd missen en het feit dat de simulator geen 757 is, hoe kan iemand een dergelijke simulatie voor dit doel (op-zichzelf-staand en eenmalig) dan als wetenschappelijk betitelen?


Pilots For 9/11 Truth namen contact op met het Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Nederland, om sommige details over deze simulatietest op te helderen.

Dit zijn de gestelde vragen:

1. Hoe lang heeft de heer Ruigrok gewerkt voor het NLR en in welke hoedanigheid, voorafgaand aan de simulatietest (voor Zembla)?

2. Hoeveel aan totale vliegtijd is de heer Ruigrok ingelogd geweest, voorafgaand aan de simulatie? Hoeveel tijd (daarvan) in een 757 vluchtsimulator?

3. Uw video verkondigt dat de heer Ruigrok vliegtijd had in vluchtsimulatoren en kleine vliegtuigen, net zoals Hani Hanjour, de gemelde kaper/piloot van American Airlines Vlucht 77. Wanneer de heer Ruigrok op de video de simulator binnengaat, meldt de verteller dat de heer Ruigrok wat "ervaring" heeft zoals "Hani waarschijnlijk ook had". Hoeveel ervaring had de heer Ruigrok met het vliegen van de manoeuvre voorafgaand aan het opnemen van deze manoeuvre?

4. De snelheid bij de simulatie is 800 km/h genoemd. Dit is 30 knots (55.56 km/u) minder dan de snelheden zoals gemeld door de 9/11 Commissie. Beschikt u over enig videomateriaal waarop de luchtsnelheid gedurende de versnelling naar het Pentagon wordt getoond?

Wikipedia: De luchtsnelheid, in Engels luchtvaartjargon airspeed genoemd, is de snelheid van een vliegtuig ten opzicht van de omringende luchtmassa. De luchtsnelheid wordt in de gemotoriseerde luchtvaart uitgedrukt in knopen.

5. Wij merkten op dat de crash logic op uw simulator voor de test was uitgeschakeld, of niet was geïnstalleerd. We merkten eveneens op dat de snelheid-overschrijdings-waarschuwing (over speed warnings) niet functioneerden zoals normaal wanneer de heer Ruigrok feitelijk Vmo (maximum operating limit speed) zou overschrijden. Op welke snelheid voorbij de Vmo is de crash logic gewoonlijk ingesteld op de gebruikte simulator? (red screens, simulator freezes.., etc).

6. Is de in deze test gebruikte simulator gecertificeerd voor Level D Full Flight Simulator (FFS) Standards?DEEL 2
In onderstaand kader staat de briefwisseling tussen Rob Balsamo van Pilots For 9/11 Truth en Frank Vos, adviseur externe communicatie bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) in Amsterdam.

De eerste reactie:

Beste heer Balsamo,

Op verzoek van journalisten heeft NLR in een ad-hoc simulatie in een niet-geautoriseerde full flight simulator gedemonstreerd dat het voor een onervaren piloot niet onmogelijk is om de vluchtbeweging uit te voeren die leidde tot de inslag in het Pentagon op 9/11. NLR heeft de gebeurtenissen op 9/11 niet in detail bestudeerd en kan daarover om die reden geen definitieve verklaring afleggen.

Met vriendelijke groet,
Frank Vos

De onderstreping is door ons toegevoegd. Het Nationale Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium gebruikt een niet geautoriseerde simulator om daarmee een echte vliegbeweging te vergelijken? Waarom is het niet geautoriseerd? Omdat het zich niet gedraagt zoals een echt vliegtuig? Is dit wetenschappelijk onderzoek? We pogen om de heer Vos opnieuw te benaderen om uit te leggen dat wij niet op zoek zijn naar een definitieve verklaring aangaande 9/11.

Beste heer Vos,

Ik dank u voor uw snelle reactie. Echter, wij vragen uw organisatie niet om enige definitieve verklaring over 9/11. Ons onderzoek betreft het ervaringsniveau van de heer Ruigrok, die de simulatie heeft uitgevoerd. Het zou zeer op prijs worden gesteld indien u zo vriendelijk zou willen zijn om deze vragen opnieuw te bekijken en wellicht voor meer specifieke antwoorden te zorgen, zoals over het ervaringsniveau en de mate van oefening door de heer Ruigrok voorafgaand aan de beeldopname.

Waarheid911: Herhaling van dezelfde brief.

1. Hoe lang heeft de heer Ruigrok gewerkt voor het NLR en in welke hoedanigheid, voorafgaand aan de simulatietest (voor Zembla)?

2. Hoeveel aan totale vliegtijd is de heer Ruigrok ingelogd geweest, voorafgaand aan de simulatie? Hoeveel tijd (daarvan) in een 757 vluchtsimulator?

3. Uw video verkondigt dat de heer Ruigrok vliegtijd had in vluchtsimulatoren en kleine vliegtuigen, net zoals Hani Hanjour, de gemelde kaper/piloot van American Airlines Vlucht 77. Wanneer de heer Ruigrok op de video de simulator binnengaat, meldt de verteller dat de heer Ruigrok wat "ervaring" heeft zoals "Hani waarschijnlijk ook had". Hoeveel ervaring had de heer Ruigrok met het vliegen van de manoeuvre voorafgaand aan het opnemen van deze manoeuvre?

4. De snelheid bij de simulatie is 800 km/h genoemd. Dit is 30 knots (55.56 km/u) minder dan de snelheden zoals gemeld door de 9/11 Commissie. Beschikt u over enig videomateriaal waarop de luchtsnelheid gedurende de versnelling naar het Pentagon wordt getoond?


5. Wij merkten op dat de crash logic op uw simulator voor de test was uitgeschakeld, of niet was geïnstalleerd. We merkten eveneens op dat de snelheid-overschrijdings-waarschuwing (over speed warnings) niet functioneerden zoals normaal, wanneer de heer Ruigrok feitelijk Vmo (maximum operating limit speed) zou overschrijden. Op welke snelheid voorbij de Vmo is de crash logic gewoonlijk ingesteld op de gebruikte simulator? (red screens, simulator freezes.., etc).

6. Is de in deze test gebruikte simulator gecertificeerd voor Level D Full Flight Simulator (FFS) Standards? (Ik geloof dat u deze vraag reeds hebt beantwoord, en het was niet gecertificeerd. Dank U)

Opnieuw, bij voorbaat dank voor iedere vraag die u kunt beantwoorden.

Rob Balsamo
Co-Founder pilotsfor911truth.org
Member list
https://pilotsfor911truth.org/core


En de reactie:


Beste heer Balsamo,

Het mediabeleid van NLR houdt in dat wij niet deelnemen aan enig onderzoek, artikel of nieuwsonderwerp door journalisten en media, dat te maken heeft met gebeurtenissen op 9/11. Deze richtlijn geldt in het bijzonder de veronderstelde manoeuvres van de vluchten op die dag. Onze simulatie was op-zichzelf-staand (ad-hoc) en eenmalig. Als technologisch instituut richten wij ons op wetenschappelijk onderzoek en daarom verschaffen wij alleen informatie aan de media die direct op dergelijk onderzoek is gebaseerd. Om die reden spijt het mij u te moeten zeggen dat wij uw vragen niet willen onderzoeken.

Met vriendelijke groet,
Frank Vos


Opnieuw met toegevoegde onderstreping.
Hmmm, dit lijkt veel op de reacties die we krijgen van de National Transportation Safety Board (NTSB) en de FBI. Eerst bevestigt de heer Vos dat NLR een op 9/11 gerapporteerde gebeurtenis heeft gedemonstreerd/ gesimuleerd na een verzoek van journalisten. En wanneer er gevraagd wordt om opheldering beweert de heer Vos dat het indruist tegen het NLR-beleid om zulke bijdragen te leveren. Is dat tegenstrijdig of niet?


Laatste reactie op de heer Vos (NLR) door Rob Balsamo, namens Pilots For 9/11 Truth


Beste heer Vos,

Het spijt mij te horen dat u "onze vragen niet wilt onderzoeken".

Indien uw organisatie werkelijk is geïnteresseerd in wetenschap, wilt u wellicht onderzoek doen naar de informatie op de Vlucht Data Recorder die, door de NTSB verstrekt, na uw simulatietest is vrijgegeven op basis van de Freedom Of Information Act. Dit ondersteunt niet de versie van de gebeurtenissen van de 9/11 Commissie. Het is onderzocht door US Certified Aircraft Investigation (inbegrepen een voormalig USAF Accident Investigation Board President), FDR-experts (FDR = Vlucht Data Recorder), Simulatie-experts van Boeing en actieve piloten (inclusief sommigen die feitelijk in deze toestellen, naar men zegt op 9/11 gebruikt, hebben gevlogen, in alle vier.

Een overzicht van deze bevindingen kunt u hier lezen:
https://pilotsfor911truth.org/pressrelease

Volgens gegevens, plaatsbeschrijving en hindernissen, is het voor een 757 eveneens onmogelijk om de manoeuvre uit te voeren zoals verklaard door de 9/11 Commissie. Dit is wederom onderzocht door bovenstaande geautoriseerde professionals. De NTSB en FBI weigeren commentaar.

In overweging nemend dat uw simulator niet was geautoriseerd, dat de crash logic was uitgeschakeld en dat de video bevestigt dat de heer Ruigrok heeft "geoefend", gebaseerd op de speculatie dat "Hani dit waarschijnlijk ook deed", is dit niet in overeenstemming met (regels voor) wetenschappelijk onderzoek.

Ik dank u voor het nemen van tijd bij het bekijken van onze vragen. Het spijt mij wederom dat "U ze niet wilt onderzoeken".

Wellicht wilt u de informatie en feiten zelf onderzoeken. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Rob Balsamo
Co-Founder pilotsfor911truth.org

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht


ENKELE VAN DE VELE ONDERWERPEN OP WAARHEID911.NL ...
William Rodriguez
William Rodriguez,
9/11 hero

Nano-Thermite Explosieven
 
Chronologisch verslag over de CIA-Tapes affaire  Sibel Edmonds, FBI-vertaalster
Sibel Edmonds,
FBI
WTC Building 7
Instorting WTC-7
   meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez