WAARHEID911 SPECIAL
ONDERZOEK NAAR AANVAL PENTAGON

Onafhankelijk onderzoek naar de aanval op het Pentagon levert alarmerende informatie op, en steun uit een diverse kring van deskundigen.
    
Auteur: Craig Ranke
Bron: OpEdNews.com
Datum: 27 augustus 2009
 

Belangrijk commentaar bij dit artikel:

GETUIGENVERKLARINGEN NOG ONVOLDOENDE OM WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES AAN TE VERBINDEN

Kritiek op dit onderzoek, van ondermeer Visibility911.com [To Con a Movement], stelt dat de suggestie wordt gewekt dat hier sprake is van een degelijk wetenschappelijk onderzoek.

Een terechte en belangrijke kritiek op dit onderzoek is dat uit veelal tegenstrijdige getuigenverklaringen een samenhang is geconstrueerd waaruit vervolgens verregaande conclusies zijn getrokken. Deze conclusies zijn feitelijk interpretaties met een weliswaar logische samenhang, maar nooit causaal terug te voeren tot wetenschappelijk verantwoorde harde feiten.

Door op grond van deze getuigenissen te spreken van bewijsvoering wordt de getuigen onrecht gedaan. Dat geldt eveneens voor de collectieve inspanning om over 9/11 de ware toedracht boven tafel te krijgen.

Van belang in dit onderzoek zijn vooral de getuigenissen zelf en de ongerijmdheid die hiermee wordt aangetoond met de officiële lezing door de Amerikaanse overheid. Het verdient aanbeveling om dit, niettemin belangrijke onderzoek, te lezen (en op video te bekijken) in samenhang met het overige materiaal dat over de aanval op het Pentagon op deze of andere sites is verschenen.

Het is jammer dat de onderzoekers kennelijk een schaakmat hebben nagestreefd, terwijl, om de overheid tot een onderzoek met verregaande (juridische) bevoegdheden te dwingen, in het huidig stadium slechts de onjuistheid van officiële verklaringen hoeft worden aangetoond.

Dat het onderzoek van het Citizen Investigation Team belangrijke verklaringen en inzichten heeft opgeleverd, zeker in combinatie met wat al bekend was, moge duidelijk worden uit de film zelf. De lofuitingen van een aantal onderzoekers zijn daarom terecht, maar waarschijnlijk eveneens wat uit context en verdienen daarom nuancering.

Het gaat te ver om hier in wetenschappelijke termen te mogen spreken van 'bewijzen'. Het weerleggen van officiële verklaringen over 9/11 zou het bescheiden streven moeten zijn van elke onderzoeker die over de beperkte middelen beschikt van dit moment.

Frank Ho,
Waarheid911


Meer kritiek: Journal of 9/11 Studies (14 september 2009)

 
  
Terug naar begin
TOP

Overzicht
   

— Naar het Nederlands vertaald voor Waarheid911.com
  

Onderzoekers presenteren nieuwe ooggetuigenverslagen die, naar hun zeggen, aantonen dat het verhaal van de regering een ‘grote leugen’ is.
   

Source Picture: citizeninvestigationteam.com
Een drie jaar durend onafhankelijk onderzoek naar de aanval op het Pentagon, op 11 september 2001, heeft nieuw bewijs opgeleverd van ooggetuigenverslagen. Volgens de onderzoekers uit Zuid-Californië die het onderzoek hebben geleid, is hiermee “overtuigend het historische feit komen vast te staan dat het geweld dat op die dag in Arlington plaatsvond, geen resultaat was van een verrassingsaanval door kapers die zelfmoord pleegden, maar een militaire geheime missie (black operation) met als doel een zorgvuldig geplande en specialistisch uitgevoerde misleiding.”

Zij (de onderzoekers) vatten het meest overtuigende bewijs in een videopresentatie van 81 minuten, genaamd National Security Alert, en oogsten hiermee respect en lof van een groeiend aantal gezaghebbende academici, journalisten, schrijvers, entertainers, piloten en militair personeel.

Het onderzoek bestond behalve diverse bezoeken aan de plek in Arlington, Virginia (Pentagon) waar de misdaad plaats vond, uit een zeer nauwkeurig onderzoek van alle officiële en niet officiële gegevens die aan de gebeurtenis zijn gerelateerd, en - het belangrijkste - uit eerste interviews met tientallen ooggetuigen, waarvan vele zijn gefilmd op exact dezelfde locaties waar zij het vliegtuig hebben gezien dat (naar algemeen wordt aangenomen) die dag in het Pentagon sloeg.
Het onderzoek is voornamelijk uitgevoerd door twee mannen, genaamd Craig Ranke en Aldo Marquis, ook bekend als het Citizen Investigation Team, of CIT.

“Er was een groeiend aantal mensen in de Verenigde Staten en verspreid over de wereld die het regeringsverhaal wantrouwden over wat er die dag bij het Pentagon had plaatsgevonden,” legt Ranke uit. “Twijfels werden aanvankelijk gevoed door de merkwaardige schade aan het gebouw, die tegenstrijdig leek met de inslag van een Boeing 757, het moedwillige gebrek aan openheid door de autoriteiten en vele andere kwesties.

Ranke: "De twijfels namen sterk toe nadat een team van professionele piloten (Pilots for 9/11 Truth) de gegevens analyseerden van het National Transportation Safety Board (NTSB ), die waren verkregen na een verzoek (in 2006) via de Freedom of Information Act. Naar werd aangenomen ging dat onderzoek over de zwarte doos van American Airlines Vlucht 77. Hierbij vonden zij dat de laatst gerapporteerde hoogte van het vliegtuig veel te hoog was om de lantaarnpalen of het gebouw te kunnen raken. Dit betekent dat, of dit vliegtuig de geobserveerde fysieke schade niet heeft kunnen veroorzaken, of dat de overheid valse informatie heeft vrijgegeven, of allebei."

Laatst gemelde hoogte Vlucht 77
Source picture: OpedNews.com

NTSB (National Transportation Safety Board)

“We waren de doofpot zat, maar ook raakten we gefrustreerd door het doodlopende getheoretiseer dat plaatsvond”, zegt Marquis over het ontstaan van het project. “We wisten dat de enige manier om ooit de werkelijkheid te achterhalen bestond uit het bezoeken van de omgeving, aankloppen op deuren en alledaagse mensen interviewen over wat zij hebben gezien.”

Met het verzamelen van deze ooggetuigenverslagen werd een zeer verontrustend beeld geschilderd, zeggen de onderzoekers.

“Om het zo beknopt mogelijk te stellen: het vliegtuig zou in de laatste seconden voordat het Pentagon werd bereikt, een zeer specifieke baan hebben moeten vliegen om de geobserveerde schade te kunnen veroorzaken. Beginnend met de lantaarnpalen die liggend op de grond zijn gefotografeerd en eindigend met de schaderichting aan het gebouw zoals in detail is geschetst door de American Society of Civil Engineers,” legt Ranke uit.

“De regering claimt dat het vliegtuig volgens deze baan vloog en het gebouw raakte. Ooggetuigen op alle van de meest kritieke uitkijkpunten, tevens onafhankelijk, unaniem en onbetwistbaar zeker, melden een drastisch afwijkende vluchtroute, daarmee aantonend dat het vliegtuig de straatlantaarns, noch het gebouw, absoluut niet heeft kunnen raken. Het is een non-controversieel wetenschappelijk feit dat een aanval vanuit deze route een zeer verschillend schadetraject zou hebben veroorzaakt.

Schema officiële vluchtroute Vlucht 77
Source picture: OpedNews.com

Het waren echter niet alleen (gewone) getuigen die zagen hoe het vliegtuig het gebouw naderde, waarmee het team heeft gesproken.

FLY OVER

“We publiceerden ook ons interview met een politieagent van het Pentagon, die het vliegtuig onmiddellijk na de explosie van het Pentagon zag wegvliegen”, zegt Marquis. “We wisten al dat, uitgaande van getuigen die de nadering aan de andere zijde van het gebouw zagen, het vliegtuig niet kon zijn ingeslagen, maar het was niettemin een opsteker om dit soort van bevestiging te krijgen.

Een poll uit 2006 van Howard/ Ohio University stelde dat “meer dan een derde van het Amerikaanse publiek federale agenten ervan verdenken te hebben geassisteerd in de terroristische aanslagen van 9/11, of dat zij geen actie ondernamen om de aanslagen te stoppen, zodat de Verenigde Staten een oorlog in het Midden-Oosten kon beginnen.”

Niettemin, geven Ranke en Marquis toe, is het nog steeds beladen om te verklaren dat “criminele elementen binnen de Amerikaanse regering” betrokken waren bij de aanvallen.

“Als je sceptisch bent (of zelfs verbolgen) door deze verklaring nemen we je niets kwalijk.” zo meldt een zin op de beginpagina van hun website CitizenInvestigationTeam.com. “Wij vragen je niet om ons te geloven, noch wensen
wij dat je dit zou doen. We willen dat je de bewijzen bekijkt en met eigen ogen ziet wat er aan de hand is. We willen dat je het direct hoort van de ooggetuigen die erbij waren, zoals ook wij het hoorden.

Wellicht nog van meer belang dan de grootte van het publiek is het kaliber van sommigen die zich over dit onderzoek uitspraken.
Hieronder enkele steunbetuigingen die staan op de website van CitizenInvestigation
Team.com


 
 NATIONAL SECURITY ALERT - THE PENTAGON EVENT
Harde kritiek op interpretaties van getuigenissen - Visibility911.com

   
Terug naar begin
TOP

Overzicht


MEER OVER HET PENTAGON OP WAARHEID911
Aanslag Pentagon

Datarecorder (Vlucht 77) produceerde drie afwijkende vluchtroutes
ZEMBLA: Het Complot van 11 September
Officiële Lezing luchtverdediging onjuist
Tijdlijn van 9/11

Volledige citaten van deze individuen en anderen kunnen worden gelezen op: CitizenInvestigationTeam.com/praise.html. Het deel van de citaten uit dit vertaalde artikel van OpedNews.com volgt hieronder.

Klein overzicht van diverse lofuitingen voor het hier besproken onderzoek van het Citizen Investigation Team

Ed Asner alias Lou Grant
Ed Asner

Ed Asner , Emmy-award winnaar, acteur en voormalig president van Screen Actors Guild (een vakbond voor filmacteurs), noemt de film een “aannemelijke en methodische blik op getuigenverslagen over de elfde september, de dag dat het Pentagon werd aangevallen.”

Veelvuldig non-fiction schrijver Dr. Peter Dale Scott , Professor Emeritus van de Universiteit van Californië, Berkeley, onderstreept dat de film “de officiële lezing van de vluchtroute van Vlucht 77 zoals het op 9/11 het Pentagon naderde, succesvol weerlegt.”

“Indien je de positionering van het vliegtuig accepteert zoals onafhankelijk en unaniem verklaard door ooggetuigen en gepresenteerd in CIT’s video, National Security Alert, dan zal wetenschap bewijzen dat het (vliegtuig) op 11 september 2001 niet de fysieke schade aan het Pentagon kan hebben veroorzaakt,” stelt FAA piloot Robert Balsamo (oprichter Pilots for 9/11 Truth).

Dr. David Ray Griffin , auteur van The New Pearl Harbor Revisited, 9/11, The Cover-Up en vele andere titels, zegt dat hij “verheugd is om deze belangrijke film met enthousiasme te kunnen aanbevelen.”

Wetenschapper, schrijver en radio presentator Dr. Kevin Barrett meent dat de film bewijst “dat de officiële versie van de aanval op het Pentagon is gelogen, en dat de aanval een misleidende militaire aanval moet zijn geweest en niet de kamikaze klap van een gekaapt commercieel vliegtuig.”

Scott McKinsey , een onderscheiden (network) televisiedirecteur zegt: “De DVD levert geen theorieën of speculaties; slechts geverifieerde ooggetuigenverslagen die de officiële vluchtgegevens tegenspreken en op overweldigende wijze het argument ondersteunen dat er op 9/11 geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen.”

Architects and Engineers for 9/11 TruthArchitect Richard Gage, [AIA], stichter van Architects and Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth.org), een coalitie van circa 2200+ architecten en ingenieurs [07/06/14] die roepen om een nieuw onafhankelijk onderzoek naar de vernietiging van de drie wolkenkrabbers in New York op 9/11 (de derde was World Trade Center 7), noemt de film “veel te laat, maar het wachten waard” en zegt dat het “serieuze aandacht verdient.”
[Later heeft Gage zijn steun voor de film en het project van CIT ingetrokken. Zeer waarschijnlijk onder druk van enkele groepen binnen de 911 Waarheidsbeweging en enkele wetenschappers, waaronder de fysicus David Chandler. Helaas zijn deze motieven vooral gebaseerd op tactische overwegingen. Een zorgvuldige wetenschappelijke weerlegging van de observaties van CIT heeft niet plaatsgevonden].

Gepensioneerd commandant van de marine en piloot James R. Compton noemt National Security Alert “het beste verslag dat ik in een lange, lange tijd heb gezien” en “een must see voor iedere burger in ons land”.

Compton: “Regering en mediafiguren die zulk overtuigend bewijs durven negeren doen dit op eigen risico,” waarschuwt Lt. Col. Shelton Lankford, een gepensioneerd marinepiloot die 303 gevechtsmissies vloog.

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez