WAARHEID911 SPECIAL
MEER OP DEZE SITE:
  911 Actualiteit & VIDEO
  911 Documentaires
  911 Links (zeer uitgebreid)

  911 Getuigenis William Rodriguez
 
ZIE                                             

VOOR EEN OVERZICHT VAN DE HELE SITE
 
Barack Obama op Ground Zero op 11 september 2008
Presidentskandidaat Sen. Barack Obama groet brandweerman Liam Glinane, tijdens zijn bezoek aan Ground Zero op de 7de verjaardag van de terroristische aanslagen op 11 september 2008.
                                                                          Foto: Chad Rachman/ Source: Zimbio.com
     
 Site Search

index sitemap advanced
site search by freefind
Tweet
   
9/11 ONDER HET PRESIDENTSCHAP VAN BARACK OBAMABush Exit (21 januari 2009)
Obama schort procedures in Guantanamo op (voor herbeoordeling detentieprocedures)
'De Jack Bauer uitzondering' (op het martelverbod) (23 januari 2009)
Obama spreekt met families van slachtoffers 9/11 en USS Cole over Guantanamo Bay (7 februari 2009)
Voorzitter Senaatscomitée wil waarheidscommissie over 'tijdperk Bush'. (9 februari 2009)
'Waarachtige politiek' vereist meer psychologie dan goede inborst (opinie/column)

Obama maakt vier "martelmemo's" Bushregering openbaar, maar ziet af van vervolging CIA-ondervragers (opinie)

Wellicht toch vervolging in VS om harde ondervragingsmethoden (21 april 2009)
Obama houdt toch vast aan (omstreden) tribunalen Guantánamo Bay (15 mei 2009)
Regering Obama tracht proces hoofdverdachten 9/11 te voorkomen (5 juni 2009)
Advies in VS: toch vervolging CIA-martelingen (24 augustus 2009)
Topadviseur Obama brengt Witte Huis ernstig in verlegenheid over 9/11 (4 september 2009)


Brein achter 9/11 staat terecht voor civiele rechter (14 november 2009)
Topadviseur Obama wil ‘cognitieve infiltratie’ van complot aanhangers 9/11 (14 januari 2010)
Hoofdverdachten 9/11 worden berecht in Guantanamo (5 april 2011)
Osama bin Laden gedood door Amerikaanse Special Forces (2 mei 2011)
Ex-minister Rumsfeld mag vervolgd worden voor marteling (9 augustus 2011)
Obama tekent wet met mogelijkheid Amerikaanse burgers op te sluiten zonder proces (16 december 2011)BUSH EXIT
Nieuws van 20 januari 2009

Photo: Charles Dharapak / Source: Associated Press
Op 20 januari 2009 was de wereld getuige van vele bijzondere momenten. Tot één van de meest markante gebeurtenissen van de inauguratie behoorde zonder enige twijfel het moment waarbij president Barack Obama met zijn vrouw Michelle, in gezelschap van vice president Joe Biden en zijn vrouw Jill, vanaf het Capitol in Washington de militaire helikopter uitzwaaiden met daarin het voormalige presidentiële paar. Dan zojuist opgestegen om vlakbij, op Andrews Air Force Base, na een korte privé-ontmoeting nog eenmaal met de vertrouwde Special Air Mission 28000 verder te mogen vliegen naar Midland, Texas. Hetzelfde toestel als de Airforce One, maar niet onder die naam aangezien er niet langer een president aan boord was.
Het afscheidsritueel was het slot van een soepele machtsoverdracht tussen twee partijen die qua stijl nauwelijk nog meer van elkaar konden verschillen. De vraag hoezeer het verschil in stijl ook zal leiden tot een nieuwe politieke status quo voor de Verenigde Staten, is er uiteraard een voor de toekomst. President Obama heeft het voordeel van de twijfel. Zijn eerste initiatieven geven hoop op een herstel van het, onder Bush, zwaar gehavende morele gezag
van het land. Helaas krijgt Obama weinig speelruimte zolang een lawine van economische noodmaatregelen hem dwingt om zijn focus te beperken tot overlevingsstrategieën. Alleen met het uitzicht op een levensvatbaar land zal hij als president voldoende invloed vergaren om zijn hogere beginselen met succes vorm te kunnen geven.
  
Terug naar begin
TOP

Overzicht

    
Obama schort procedures in Guantanamo op
(voor herbeoordeling detentieprocedures)

Toegevoegd nieuws van 21 januari 2009
Bron: De Tijd [artikel ingekort/spelling van namen aangepast aan eerdere artikelen]
    
Picture: AFP

Guantanamo Bay
Als een van zijn eerste beleidsdaden in het Witte Huis heeft de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama dinsdag de opschorting met 120 dagen bevolen van vervolging van gevangenen op Guantanamo. Vanuit de EU wordt 'verheugd' gereageerd.
    
Tijdens zijn verkiezingscampagne had de Democraat een sluiting van Guantanamo op Cuba beloofd voor het geval hij verkozen zou worden.
In de militaire gevangenis vertoeven nu nog 245 terreurverdachten.
    
Velen van hen zitten er al zeven jaar zonder aanklacht of proces. Slechts tegen zowat twintig van hen loopt momenteel een vervolging wegens oorlogsmidaden door militaire commissies, die door de regering Bush opgerichte uitzonderingsrechtbanken zijn.

    
Onder die aangeklaagden horen ook vijf van wie verondersteld wordt dat ze achter de schermen hebben meegewerkt aan de aanslagen van 11 september. Een van hen is Khalid Sheikh Mohammed, die de spil van de terreurdaden zou vormen.

Meer uitgebreid — Processen voor verdachten 9/11
   

Terug naar begin
TOP

Overzicht
    
    
 'De Jack Bauer uitzondering' (op het martelverbod)
 
Bron: The Jack Bauer Exeption — The Wall Street Journal / Opinion Journal [JANUARY 23, 2009]

Toegevoegd nieuws van 23 januari 2009
    
  


Kiefer Sutherland in de serie "24" in de rol van Jack Bauer, eist met harde hand informatie. 
In een serie snelle beleidsmaatregelen heeft Barack Oboma direct na zijn inauguratie een punt gezet achter de omstreden praktijk van het martelen van Amerikaanse krijgsgevangenen als ondervragingstechniek. Andere maatregelen zijn ondermeer het tijdelijk opschorten van de vervolging van gevangenen op Guantanamo, de sluiting van het gevangenkamp binnen een jaar en de sluiting van CIA-kampen.
    
De Wall Str. Journal, ondanks overname door mediatycoon Rupert Murdoch nog steeds een zeer invloedrijke conservatieve kwaliteitskrant, schrijft hierover, op 23 januari, dat ook Obama gevolg geeft aan de gewoonte van senatoren om geen moeilijke keuzes te maken. Hij wordt daarbij verweten te kiezen voor een dubbele standaard door enerzijds het agressief verhoren van terroristen door inlichtingendiensten sterk aan banden te leggen, terwijl hij anderzijds wettige mogelijkheden openhoudt om er bij ernstige kwesties stevig tegenaan te kunnen gaan.

Het opiniestuk stelt: "Terwijl dit soort dubbele standaard wellicht een binnenlands politiek probleem oplost, is dit geen manier om een oorlog te voeren. Mensenrechtenlobby's en vele Democraten pijnigen zichzelf nog steeds met het veronderstelde martelprogramma van de Bushregering, en hun gejuich over deze "radicale breuk" tekent hun geruststelling. Maar het grotere risico is dat Mr. Obama's beperkende regels neerkomen op het onklaar maken van een belangrijk middel in het U.S. antiterreur arsenaal."

    
Barack Obama
Source picture: AP
Als ongewenst resultaat van Obama's maatregel beschrijft het stuk de ruimte die hij creëert voor wat kan worden genoemd 'een Jack Bauer uitzondering'.
Om dit te voorkomen zal moeten worden uitgezocht of de veldtechnieken door agentschappen of afdelingen van buiten het leger te beperkt zijn geworden. Minister van Defensie Robert Gates en Dennis Blair, benoemd hoofd nationale veiligheid (DNI- Director of National Intelligence ), zullen verslag uitbrengen en "aanvullende of andere instructies geven voor andere afdelingen of agentschappen."
    
Fijntjes merkt het commentaar op dat Mr. Obama's inaugurele zin, dat "wij de keuze tussen onze veiligheid en onze idealen' verwerpen als onwaar", op zichzelf een misvatting is van de keuzes die zijn voorganger gedwongen was te maken.
"President Bush was tenminste open over de praktische realiteit van het voorkomen van grote hoeveelheden slachtoffers in de V.S.", aldus het artikel.
    
Wall Street Journal: "Het grote gevaar dat Mr. Obama binnenhaalt door zijn claim een lijn te trekken terwijl er in het geheel geen lijn getrokken wordt, is de boodschap die hij ermee naar Langley stuurt. Nu al verzekeren CIA-ondervragers zich in de verwachting dat een senator als Carl Levin of een openbaar aanklager-in-wording hen belt voor oorlogsmisdaden.
Het uitvoerend bevel (van Obama) heeft een meer risicomijdende CIA cultuur tot gevolg, terwijl in de loop van de tijd minder inlichtingen zullen worden verzameld.
    
Niemand zal een Jack Bauer willen zijn als Mr. Obama hem ineens nodig heeft. Dit heeft consequenties voor de veiligheid van de Verenigde Staten en voor de Obamaregering, mocht er een nieuwe 9/11 komen."

Artikel Wall Street Journal, voorbode van stevige politieke tegenwind Obama
    

                       Opinie Waarheid911 —

   
Voor Obama, zijn regering en mede-democraten is het zeer te hopen dat zijn eerste honderd dagen verschoond zullen blijven van calamiteiten van terroristische aard. Het is vooral deze periode waarin de basis wordt gelegd voor de politiek van komende jaren. Wil Obama's politiek van verandering en samenwerking tussen de partijen enige kans maken, dan zal dit moeten gebeuren op het fundament dat zich nu aan het vormen is.
    
OBAMA GEEN TANDELOZE TIJGER
In de praktijk mag men verwachten dat onder Obama niet of nauwelijks minder hard zal worden opgetreden tegen gevangenen die over beslissende informatie beschikken. Het zijn dan ook vooral de minder dictatieve toon van de nieuwe regering en het zoeken van meer nuance en samenwerking, die een schril contrast vormen met de vertrokken regering. Een ontwikkeling die bij eventueel succes electoraal nu al zorgen baart bij de conservatieve elite in Washington.
   
Reden voor die kringen om alle nuance eens flink uit te lichten op zwak ogende onderdelen, om er bij een eventuele calamiteit maximaal van te kunnen profiteren.
Nu al vuren conservatieve bladen hun nieuwskoppen af alsof elke terrorist voortaan vrijelijk in de VS zijn gang kan gaan. Familieleden van 9/11 slachtoffers zouden buiten zinnen zijn over het sluiten van Guantanamo en het opschorten van de processen tegen een klein aantal terreurverdachten.
  
POLITIEKE STRIJD OM VEILIGHEID
Het zijn de bekende tegengeluiden en Obama kan momenteel wat hebben, maar het zijn de concrete omstandigheden die in de komende periode gaan bepalen in hoeverre de roep om 'veiligheid tegen elke prijs' zal kunnen uitgroeien tot een niet te negeren politieke orkaan. Op dit hefpunt tussen wel of geen grote calamiteiten in de nabije toekomst wordt tevens bepaald of de ervenis die George Bush nalaat al dan niet kan worden opgepoetst.
   
Bush en consorten hebben voor eeuwig het 'bewijs' in handen - of dat geluk was doet er niet meer toe - dat onder hun leiding en door hun toedoen na 11 september 2001 op Amerikaanse grond geen aanslagen meer hebben plaatsgevonden.

The Jack Bauer Exeption — The Wall Street Journal / Opinion Journal [JANUARY 23, 2009]

  
   
Terug naar begin
TOP

Overzicht
    

Obama spreekt met families van slachtoffers 9/11 en USS Cole over Guantanamo Bay — President spreekt ook met Jersey Girls
Toegevoegd nieuws van 7 februari 2009

Bron: The Washington Post
[Peter Finn en Dan Eggen, Washington Post Staff Writers]
- Ingekort artikel -

Beverly Eckert en president Obama
9/11 weduwe en activiste Beverly Eckert met Obama. Zes dagen later verongelukt zij tragisch als gevolg van een vliegtuigongeluk / ABCNews
"President Obama heeft familieleden en slachtoffers van de aanvallen op 11 sept 2001 en de aanslag op de USS Cole verzekerd dat hij open staat voor ideeën over de behandeling van ongeveer 245 gevangenen in de militaire gevangenis van Guantanamo Bay, aldus betrokkenen bij een uur durende ontmoeting gisteren op het Witte Huis.
    
De president ontmoette ongeveer veertig familieleden en slachtoffers met verschillende visies over zijn beslissing om de gevangenis in Cuba binnen een jaar te sluiten. De uitwisseling, soms geëmotioneerd maar geen moment bitter, bracht sommigen, aanvankelijk nog zeer skeptisch over de regering's beslissing om militaire commissies op Guantanamo Bay een jaar op te schorten, de geruststelling dat de president nog niet heeft besloten om het huidige systeem van het berechten van verdachte terroristen volledig af te schaffen.
   
Obama vertelde de groep dat hij slechts de "pauseknop" heeft ingedrukt toen hij uitstel zocht van de behandeling tegen 21 gevangenen, waaronder Khalid Sheikh Mohammed , het zelfverklaarde meesterbrein van de aanvallen op 11 september. En hij verzekerde de groep dat hij een snelle berechting wil van de verantwoordelijken voor de terroristische aanvallen en hun helpers.
    
'Het was duidelijk dat hij oprecht verdeeld is over de beste aanpak,' zei Hamilton Peterson of Bethesda, die zijn vader en stiefmoeder verloor op Vlucht 93 en vindt dat Guantanamo Bay open behoort te blijven. 'We waren allemaal onder de indruk van zijn oprechtheid en de hoeveelheid tijd die hij doorbracht met ons.'
De persdienst van het Witte Huis zei dat Obama wilde dat de ontmoeting van gisteren 'slechts een begin was van een dialoog.'
[...]

"JERSEY GIRLS"
    
BETEKENIS JERSEY GIRLS
—WAARHEID911
   
De Jersey Girls werden een begrip als drijvende kracht achter het onderzoek naar de gebeurtenissen op 9/11. Terwijl het Witte Huis elke poging tot onderzoek keer op keer blokkeerde (Press for Truth op 11m.20s) genereerden deze nabestaanden van slachtoffers van 11 september zoveel mogelijk media-aandacht om hun zaak kracht bij te zetten.
    
Hoewel dit na veel moeite resulteerde in een 911 Commissie, ontpopten deze vrouwen zich later als de commissie's hardnekkigste critici.
   
Aanvankelijk verkoos president Bush oud minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger als kandidaat voorzitter van de 911 Commissie
. Deze trok zich terug toen de Jersey Girls hem tijdens een afspraak vroegen naar zijn zakenrelaties en of daar leden bij zaten van de Bin Laden familie. Maar ook de resterende acht leden van de commissie bleken te bestaan uit louter insiders van Washington. Mensen die een grote invloed hadden op de bestuurlijke werkelijkheid ten tijde van de aanslagen.
    
Zo werkte een van de leden, uitvoerend Directeur Philip Zelikow, in de eerste termijn van de regering Bush nauw samen met Nationaal Veiligheidsadviseur Condoleezza Rice. Schreef hij zelfs een boek met haar en nam hij deel aan het overgangsteam van de Bushregering.
[Zie Press for Truth op 21m.10s]

   
Veel van de vragen van de Jersey Girls
Jersey Girls
The Jersey Girls van links naar rechts: Patty Casazza, Lorie Van Auken, Mindy Kleinberg en Kristen Breitweiser
        
werden niet beantwoord. Zo werd president Bush alleen achter gesloten deuren gehoord met in zijn bijzijn vice-president Cheney.
De vragen die aan de regering werden gesteld varieerden van de verdediging van het luchtruim, zoals over het tijdsverloop van onderscheppingen door US-Airforce, tot aan de vraag hoe het mogelijk was dat gebouwen op het Trade Center in een tiental seconden tot aan de grond toe konden verpulveren. En waarom de regering niet vanzelfsprekend besloot tot een grondig onderzoek, maar koos voor een gerichte tegenwerking op 11m.20s.
   
Volgens de Jersey Girls deden de nieuwsmedia aanvankelijk nog hun werk, maar na enige tijd schreven ze alleen nog wat de autoriteiten hun voordroegen en versloegen ze voornamelijk de activiteiten van de regering.
  
De openhartige ontmoeting met president Obama op het Witte Huis geeft nieuwsmedia en omroepen in Nederland een uitstekende gelegenheid om de documentaire Press for Truth, waarin de Jersey Girls zo'n uitgesproken rol spelen, eindelijk op televisie te gaan vertonen.

Lorie Van Auken, hoofd van Semptember 11th Advocates, een groep die geleid wordt door vier vrouwen uit New Jersey die hun mannen tijdens de aanvallen verloren, beschreef de ontmoeting als 'indrukwekkend'.
Ze verklaarde dat Obama gedetailleerde antwoorden gaf op hun vragen en veel van hun zorgen heeft kunnen verzachten. Ze zei ook dat de president sommige vormen van militaire commissies in de toekomst niet uitsloot en dat hij tekortkomingen erkende in het omgaan met verdachten van terrorisme in reguliere strafrechtbanken.

'Hij erkende dat dit nogal een zootje was en dat er nodig naar moest worden gekeken door zijn team van juristen en door hem zelf,' zei Van Auken, van wie de echtgenoot, Kenneth Van Auken, omkwam in het World Trade Center. Haar groep steunt het sluiten van Guantanamo Bay. 'Ik denk dat iedereen onderkent, ongeacht waar men staat, dat dit een moeras is dat niet gemakkelijk kan worden opgelost.'
    
Mindy Kleinberg, een ander lid van de groep, zei dat Obama eveneens duidelijk maakte dat 'niemand zomaar wordt vrijgelaten door de sluiting van Guantanamo.'
    
'Ik denk dat het punt was dat je zeker moet zijn van een vervangend systeem dat feitelijk werkt,' zei Kleinberg, van wie de echtgenoot, Alan Kleinberg, eveneens in het World Trade Center om het leven kwam. 'Ik denk dat zelfs mensen die naar de bijeenkomst kwamen en die Guantanamo open wilde houden zijn zienswijze konden begrijpen.' "

     
Het gehele artikel: The Washington Post
     

Terug naar begin
TOP

Overzicht
   

Senator Leahy, voorzitter senaatscomité voor de rechtelijke macht (Senate Judiciary Committee ) wil waarheidscommissie over 'tijdperk Bush'.
Toegevoegd nieuws van 9 februari 2009

Bron: ABC News [ ARIANE de VOGUE ]
- Ingekort artikel -
George W. Bush en Senator Patrick Leahy
Leahy is suggesting the creation of a "truth commission" to investigate the Bush administration's Department of Justice. 
Source Picture, ABCNews/Reuters
De voorzitter van het senaatscomité voor de rechtelijke macht (Senate Judiciary Committee) heeft gezegd dat de regering zou moeten overwegen om een 'waarheidscommissie' in het leven te roepen om het departement van justitie onder de Bush regering te onderzoeken.

Senator Patrick Leahy, D-Vermont , zei dat een dergelijke commissie, die antwoord zou moeten geven aan zowel Congres als aan de uitvoerende macht (president en zijn staf, vice president, kabinetsleden, etc.), onderzoek kan doen naar het beleid onder Bush ten aanzien van marteling, getuigenverhoor en bewaking en 'tot op de bodem uitzoekt wat er is gebeurd' gedurende acht jaren waarin de Bushregering worstelde met rechtskundige aspecten van de War on Terror.
Leahy noemt zijn voorstel een 'middenweg' tussen critici van de Bush regering die uit zijn op het aanklagen van functionarissen, en anderen die ertegen zijn om het verleden te onderzoeken en zich op de toekomst wensen te concentreren. 'We moeten in staat zijn de bladzijde uit te lezen voordat we deze omdraaien,' zei Leahy.
   
[...]
   

Leahy zei dat 'een persoon of groep' of 'onbevooroordeelde' individuen kunnen worden gemachtigd om 'de waarheid te achterhalen.'
   
Leahy stelde voor dat de procedure mogelijkheden biedt voor dagvaarding en het gezag om van aanklagers immuniteit te eisen. 'Liever dan vergelding, hebben we rechtvaardig onderzoek nodig over wat er feitelijk is gebeurd,' zei hij.
   
Republikeinen zijn niet enthousiast over een dergelijke onderneming. 'Als iedere regering begint met het onderzoeken van wat vorige regeringen deden, dan zou het einde zoek zijn. Dit is Latijns Amerika niet,' vertelde de hoogste Republikein van het Senaatscomité voor de Rechtelijke Macht, senator Arlen Specter , verleden maand aan persbureau Reuters.
      
Opinie Waarheid911
    
"WAARACHTIGE POLITIEK" VEREIST MEER PSYCHOLOGIE DAN GOEDE INBORST
 

Source picture: newparadigmdigest
Dat Barack Obama zijn hoge ambt aanvaard heeft met niets dan nobele bedoelingen, is gemakshalve het uitgangspunt in deze korte bespreking. De vraag of het ook werkelijk zo is doet er eventjes niet toe.
   
De koning is terug op Camelot. Amerika koos een president die, als zinnebeeld van hogere beginselen, het land zal terugvoeren naar de beschaving. Na een bankroet, een ernstige verharding van de internationale verhoudingen en een brute inbreuk op de internationale rechtsorde is het dieptepunt voorbij. Na acht donkere jaren rijst langzaam de zon.
   
Obama werd al tijdens zijn eerste werkdagen als president geconfronteerd met de harde politieke werkelijkheid. Sprookjes horen nu eenmaal bij Disney, maar zelfs dan alleen als gecultiveerd product, waarmee ook deze corporatie miljarden moet omzetten om te kunnen overleven. Het belang van sprookjes is cruciaal, zolang men weet hoe ze effectief te gebruiken.
   
Lastig is de paradox dat in politiek alleen wie leep genoeg is een groot hart kan laten spreken. Zo steunde tot tweemaal toe geen enkele Republikein in het Huis van Afgevaardigden Obama's economische stimuleringsplan van 787 miljard dollar, waarmee zijn idee van een twee-partijen tour-de-force al direct in duigen lag. Toch loodste hij het plan dankzij een zeer krappe Democratische meerderheid door het Congres. Obama won de mediaslag. De goede wil lag bij hem, met als gevolg de bizarre situatie dat Republikeinen vanuit electoraal oogpunt nu alle reden hebben om een succes van het gedurfde reddingsplan, van vrijwel volledige Democratische signatuur, zeer te vrezen.
   
Wanneer het land slaagt zich op te richten uit een ogenschijnlijk onstuitbare val, dan is de huidige generatie Republikeinse politici, toch al voor acht jaar ellende medeverantwoordelijk, gedoemd tot eeuwig schaamrood.
   
Tekent Obama's noodplan echter het economische doodvonnis van de natie, dan zullen ook op het politieke en militaire vlak de risico's snel toenemen. Een land zonder enige financiële spankracht wordt zowel voor binnen- als voor buitenlandse tegenkrachten snel kwetsbaar. Indien Republikeinen zo hun gelijk halen, ook al braken zij het nobele spel, dan winnen zij de politieke strijd, maar verliezen zij hun geliefde land aan de erosie die het gevolg is.
    
Maar slaagt Obama erin om, als een tovenaar uit Disney, zijn gecultiveerde boodschap van hoop en gemeenschapszin zodanig bezit te laten nemen van de harten dat verwachtingen zichzelf gaan waarmaken (uiteraard met zijn team van specialisten om juiste voorwaarden te scheppen), dan is er wel degelijk iets mogelijk. Dan zullen Republikeinen uit angst voor een eindeloze val over de kloof springen nog voor het te laat is, en krijgt Obama alsnog zijn samenwerking.
  Uit: The Sydney Morning Herald,
11 februari 2009

   

REACTIE OBAMA OP IDEE WAARHEIDSCOMMISSIE
   
[...] Het Witte Huis weigerde (in reactie op het voorstel van Leahy, red.) om te reageren, maar president Obama zei terughoudend te zijn bij het onderzoeken van zijn voorganger.
   
Op zijn eerste nieuwconferentie sinds zijn inauguratie, zei president Obama het voorstel van senator Leahy niet te hebben gezien en er nog naar te zullen kijken, 'maar mijn houding is in het algemeen om te stellen, 'laten we het goed doen in de toekomst.''
Hij zei ook, 'Niemand staat boven de wet en als er duidelijke gevallen zijn van fout handelen dan moeten mensen zoals iedere gewone burger kunnen worden aangeklaagd.'
  
Rob Saliterman, een woordvoerder van Bush, weigerde commentaar. Hij zei, "We reageren niet op elke roep om een onderzoek".
Het is onduidelijk of Leahy's voorstel steun zal krijgen. Democratische leiders waren verleden jaar tegen pogingen van Democratisch congreslid Dennis Kucinich om toen vice-president Dick Cheney uit de macht te ontzetten.
   
Nancy Pelosi , voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, liet vorige maand in een interview met Fox News weten, een onderzoek naar de Bush regering net niet te hebben gesteund.
   
Nancy Pelosi, Speaker of the House
Nancy Pelosi, 60th Speaker of the United States House of Representatives, In functie sinds 4 januari 2007
'We kunnen het politiseren van - bijv. het Dep. van Justitie - niet onvermeld laten,' zei ze.
   
'Verleden is toekomst. We leren ervan.'
  

U.S. National Intelligence Director, Dennis Blair :
"Catastrofe Wall Street veroorzaakt onze grootste terreurdreiging."
"Wall Street, nog eerder dan de Islamitische Jihad, heeft onze meest gevaarlijke terroristen voortgebracht."
Bronnen: NPR (National Public Radio), Alternet.org, OpedNews.com

    

Terug naar begin
TOP

Overzicht


Obama maakt vier "martelmemo's" Bushregering openbaar, maar ziet af van vervolging CIA-ondervragers
Toegevoegde ontwikkelingen sinds 16 april 2009

—OPINIE WAARHEID911—

Informatie uit meerdere bronnen

Martelstoel Guantanamo
Martelstoel Guantanamo
- Source picture: Rawstory.com
In de pers is sprake van een ware nieuwsgolf over de martelpraktijken die zich afspeelden onder de voormalige Bushregering. Aanleiding zijn de op 16 april vrijgegeven vier 'martelmemo's' waarin uitgebreide beschrijvingen van door de regering Bush toegestane methoden om gevangenen te ondervragen.

Wat opvalt is niet alleen de enorme gretigheid van de pers nu de (Obama)regering met een nieuwe openheid naar buiten treedt (deskundigen waren al veel langer van deze praktijken op de hoogte terwijl nieuwsmedia zelden aandrongen) maar ook het voortbestaan van de enorme verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders van dergelijke praktijken. Dat marteling niet bijdraagt aan een betrouwbare informatievoorziening wordt immers aan beide kanten van het politieke spectrum gedeeld.

Meest opvallend is de houding van conservatieve kranten, zoals het respectabele Wall Street Journal. Waar rechtse media voorheen de rol van marteling met zachte hand marginaliseerden, terwijl 'linkse kranten' spraken van een overdreven noodzakelijkheid, wordt de openheid van Obama vandaag hevig bekritiseerd. Uitgaande van een noodzaak tot marteling onder bepaalde omstandigheden, beschouwen deze media de keuzes van Obama als een handenbinder die hem in zijn strijd tegen terrorisme weleens noodlottig kan worden.

Voor Obama is het ondertussen spitsroeden lopen, want ter linkerzijde wordt zijn voornemen om de martel-ondervragers niet te vervolgen hem ernstig kwalijk genomen. Een nogal kortzichtig verwijt, aangezien de slagkracht van zijn regering, ook bij andere beleidsmaatregelen, direct verbonden is met de steun die hij nodig heeft van het Congres. Hoewel politics as usual blijft het spannend met welke middelen de politieke realiteit tot stand zal komen. Met Obama hopen velen op een nieuwe lente, maar soms blijkt integriteit nog duidelijker uit de koers dan uit de bestemming.

DECLASSIFICEREN MEMO'S MORELE OVERWINNING

Toch mag het declassificeren van de vier memo's als een overwinning worden beschouwd voor de koers die Omama vooraf toezegde te zullen gaan varen. Openheid is een veel krachtiger middel dan het bestraffen van ambtenaren die braaf de regels van hun leiding hebben gevolgd. Hoe verontrustend dit soort volgzaamheid ook mag worden gevonden, het aantal mensen dat zich bij vergelijkbare omstandigheden tot een zelfde handelen zou laten bewegen — hier is veel studie naar verricht — logenstraft de gedachte dat op dit punt correcties mogelijk zijn. Waarschijnlijk is de enige prefentieve maatregel een beter onderwijs, met veel aandacht voor vaardigheden als souverein denken en het leren nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag.

Het bestraffen van ondergeschikten onder het inlichtingenpersoneel zou kunnen leiden tot een onwerkbare situatie op het gebied van inlichtingenwerk en daarmee, uitgaande van Amerikaanse veiligheidsnormen, een gevaar opleveren voor de nationale veiligheid. Openheid is voor degenen die speciale verhoormethoden toepasten al een straf op zichzelf, maar voor strafvervolging is het consequenter om hoofdverantwoordelijken te achterhalen.

Een vraag die ook moet worden gesteld is of Obama, behalve de openheid die hij verschaft, zich überhaupt zou moeten bemoeien met het straffen van overtreders van nationale en internationale rechtsverdragen. Moet hij dit niet gewoon overlaten aan de rechterlijke macht, die hij in aanloop van zijn ambsperiode beloofde te zullen versterken?

POLITIEK RAFFINEMENT

In die zin zit er ook een twijfelachtige kant aan de rol die de regering Obama op dit moment inneemt. Met zijn bemoeienis zou hij de rechtsorde in de praktijk juist ernstig kunnen tegenwerken terwijl hij de suggestie wekt het principiële tegengestelde te doen. Uiteraard spelen ook hier politieke motieven een rol.
    
In de kunst van het regeren moet Obama zijn stukken vooraf zo schikken dat maatregelen die — of ter linker- of ter rechterzijde — onacceptabel zijn, hem uiteindelijk zullen overkomen. Niet Obama zelf zal in veel gevallen aansturen op de door hem noodzakelijke geachte koers, maar de omstandigheden zullen hem dwingen dat te doen. Dat behoedt hem voor vleugellamheid en vraagt soms om enige stuurmanskunst vooraf. Daarin verschilt de regering Obama beslist niet van zijn voorgangers.
 
 
Richard Armitage , voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken, vertelt Avi Lewis van Al Jazeera's Fault Lines waarom hij door het gebrek aan respect voor de Geneefse Conventies door de Bushregering, eigenlijk onstlag zou hebben moeten nemen.

ARTIKELEN OVER DIT ONDERWERP
Wall Street Journal's Screed on Torture Memos Dead Wrong, The Huffington Post
The President Ties His Own Hands on Terror , The Wall Street Journal
Barack Obama discloses Bush 'torture' methods including use of insects, Telegraph.uk
Psychologists Helped Guide Interrogations, The Washington Post


Terug naar begin
TOP

Overzicht

  

Wellicht toch vervolging in VS om harde ondervragingsmethoden
Toegevoegd nieuws van 21 april 2009
— WAARHEID911—
    

Enkele dagen na Obama's statement, waarin hij afzag van vervolging van CIA-ondervragers die gebruikt maakten van omstreden martelmethoden als 'waterboarding', heeft de president de deur voor vervolging alsnog open gezet. Hij deed dit door eventuele vervolging te omschrijven als „een beslissing voor de minister van Justitie”. Hij doelde hierbij op verantwoordelijken binnen hogere rangen.
   
Hoewel Obama hiermee de beslissing om te vervolgen in feite teruglegt bij de geëigende instantie, namelijk de rechtelijke macht die hij in zijn verkiezingscampagne beloofde te zullen versterken, wordt zijn houding door politiek rechts vrijwel unaniem veroordeeld. Op Amerikaanse televisienetwerken is een sterke polemiek gaande over de gevaren van vervolging van CIA-functionarissen voor de nationale veiligheid.
    
Zowel mensen uit de voormalige regering, waaronder Cheney, maar ook CIA-functionarissen, bestrijden elkaar over de vraag of het martelen al dan niet zinvol was, of dat het land juist extra kwetsbaar is geworden voor nieuwe aanslagen.
    
Tegelijkertijd verschijnen in de Amerikaanse nieuwsmedia zoveel berichten die erop wijzen dat de druk om harde verhoormethoden toe te passen vooral kwam vanuit de Amerikaanse regering, dat zelfs binnen de CIA enigszins met een gerust hart kan worden afgewacht.
Emptywheel Blog: CIA-employees don't look pissed, 21/4
    
Opvallend is dat ondanks hun Republikeinse signatuur ook insiders binnen de voormalige regering, zoals Philip Zelikow (voormalig uitvoerend directeur 911Commissie en vertrouwensman van Condoleezza Rice) in programma's verschijnen waarin zij hun verbijstering over het martelprogramma uitspreken.
    
Ook Thomas H. Kean (Republikein en voormalig voorzitter 9/11 Commissie) meent dat een grondig onderzoek onvermijdelijk is, waarmee de kans op vervolging van schuldigen een stuk dichterbij zou komen.
Deel 1: Interview MSNBC met Liz Cheney, voormalig assistent onderminister van buitenlandse zaken en dochter Dick Cheney.
- 20 april 2009

   

Deel 2 interview NSNBC
    
CIA official: no proof harsh techniques stopped terror attacks — McClatchyDC, 24/4
Torture? It probably killed more Americans than 9/11 The Independent, 26/4
9/11 Commission Chair - Thomas Kean "We oughta know what happened" — NBC-NewYork, 23/4
General Karpinski (ran Iraq prisons) speaks of torture under direct supervision of Rumsfeld NSNBC, 22/4

Ali Soufan - FBI interrogator terror suspects - about harsch methods:
    "It is un-American, ineffective and harmful to our national security." — The New York TimesTerug naar begin
TOP

Overzicht
    

NRC — Obama houdt toch vast aan tribunalen Guantánamo Bay
Toegevoegd nieuws van 15 mei 2009
Bron: NRC-HANDELSBLAD [artikel is volledig weergeven]
    

Source picture: AFP
—Washington, 15 mei— President Obama wil een aantal van de gevangenen die vastzitten op Guantánamo Bay toch laten berechten voor de omstreden militaire tribunalen die president Bush heeft ingesteld.

Als senator en presidentskandidaat hekelde Obama de ‘militaire commissies’, zoals de tribunalen worden genoemd. En enkele uren na zijn inauguratie schortte hij de lopende processen voor 120 dagen op, om zijn regering de tijd te geven de rechtsgang voor de terreurverdachten te herzien.

Nu zal Obama naar verwachting aansturen op een nieuw uitstel van 120 dagen en het Congres vragen om de verdachten voor de tribunalen meer rechten te geven. Zo moet er een verbod komen op het gebruik van alle informatie verkregen door wrede, onmenselijk of vernederende behandeling van gevangenen. Gebruik van informatie uit tweede hand moet beperkt worden. En verdachten moet een grotere inbreng gegeven worden bij de selectie van een (militaire) advocaat.

Met deze aanpassingen zouden de tribunalen voor Obama acceptabel zijn. Medewerkers van de president wijzen erop dat hij nooit heeft uitgesloten dat hij zich zou bedienen van de tribunalen in een aangepaste vorm. Als senator steunde hij al een aanpassingsvoorstel, dat het toen niet haalde.

In het Congres groeit de druk op Obama om met een gedetailleerd plan te komen waarin staat wat er gaat gebeuren met de 241 gevangenen die nog in het gevangenkamp op Guantánamo Bay vastzitten. Zolang zo’n plan er niet is, wil het Huis van Afgevaardigden geen geld voor de sluiting vrijmaken. Obama heeft bij zijn aantreden in januari beloofd dat het kamp binnen een jaar wordt gesloten.

Wel keurde het Huis van Afgevaardigden gisteren een extra bedrag van 96,7 miljard dollar goed voor de oorlogen in Afghanistan en Irak – 9 Republikeinen en 51 Democraten stemden tegen.

NRC — Obama houdt toch vast aan tribunalen Guantánamo Bay
REUTERS — SNAP ANALYSIS: Obama getting criticism from friends
Eerdere berichtgeving 21/1/09: Obama schort procedures in Guantanamo op
   

   
Terug naar begin
TOP

OverzichtToegevoegd nieuws van 7 juni 2009
— WAARHEID911—
         
Regering Obama tracht proces hoofdverdachten 9/11 te voorkomen door genoegen te nemen met schuldbekentenissen

    

De Amerikaanse regering onderzoekt juridische mogelijkheden om mogelijk te maken dat de vijf hoofdverdachten van de aanslagen van 9/11 alleen op basis van hun bekentenissen worden schuldig verklaard, aldus de New York Times op 5 juni 2009.
   
Met deze ongehoorde stap in de rechtspraak lijkt de regering te willen voorkomen dat tijdens het proces details boven water komen over omstreden verhoormethoden die eerder ook door Obama als marteling zijn omschreven. Bewijsvoering zou hierdoor als onbetrouwbaar kunnen worden bevonden en in de uiterste consequentie zelfs nietig verklaard.
    
De vijf hoofdverdachten om wie het gaat vormen voor de Amerikaanse regering het tot nu toe het enige 'harde' bewijs dat moslimfundamentalisten verantwoordelijk zijn voor de aanslagen op 11 september 2001. De verdachten hebben diverse malen aangegeven schuldig te zijn en zeggen te verlangen naar een dood als martelaar. In maart gaf een militaire commissie documenten met schuldverklaringen vrij, ondanks een door Obama afgeroepen stop van 100 dagen op de gehele procesvoering. Advocaten van de gevangenen moesten ondertussen maandenlang wachten voordat ze documenten mochten vrijgeven. The Washington Independent  (NL vertaald).
    
Belangrijke delen in het 9/11 Commissierapport zijn gebaseerd op details die onder marteling werden verkregen. Zowel binnen CIA als FBI - beide organisaties waren bij de verhoren betrokken - hebben functionarissen nadruk gelegd op de onbetrouwbaarheid van dergelijke verhoortechnieken. Door genoegen te nemen met schuldigverklaringen kan de regering zoveel mogelijk compromiterende gegevens onbesproken laten en de geloofwaardigheid van reeds geuite schuldverklaringen intact houden.
    
Voorstellen aan het Congres tot wetswijziging zijn onder geheimhouding al in bezit van diverse functionarissen en voorgelegd aan minister van defensie Robert Gates.

   
Hoezeer het Witte Huis met de komende processen in de maag zit, blijkt vooral uit de enorme tegenstelling tussen de verkiezingsbeloften van Obama, alle pogingen van het Witte Huis om het land moreel op te vijzelen en daar tegenover deze flagrante schending van één van de meest elementaire rechtsbeginselen.Enkele weken eerder op 20 mei 2009 verbijsterde Obama een gezelschap van mensenrechtenadvocaten door wetswijzingen te overwegen die gevangenschap

 
Guantanamo Bay
Photo: Brennan Linsley   Source: NYT/Associated Press

mogelijk maakt zonder enig proces (preventive detention), van mensen die wellicht in de toekomst tot terreur in staat zouden kunnen zijn. (New York Times en Washington Post).
    
Een definitieve schuldigverklaring van de vijf hoofdverdachten van 9/11 leidt vrijwel zeker tot executie en daarmee tot het martelaarschap dat door hen zegt te worden nagestreefd. Maar het leidt ook tot het verdwijnen van iedere mogelijkheid om de juistheid van dat oordeel vanuit een meer objectief onderzoekskader te toetsen. Dat laatste is vooral belangrijk omdat de huidige bewijsvoering flinterdun is en de juridische autoriteit verre van onafhankelijk.
    
Hoofdverdachte en verklaard 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed (KSM) wordt beschuldigd van een veelheid van aanslagen. Van enkele bekentenissen is met zekerheid vast te stellen dat hij ze niet kan hebben gepleegd, waaronder de moord op Wall Street Journal reporter, Daniel Pearl. KSM staat bekend als een man met een enorm ego en een grootprater. Hij zei tegenover Rode Kruis medewerkers zijn verhoorders naar de mond te hebben gepraat en is vele malen blootgesteld aan waterboarding. Volgens memo's van het Amerikaanse Ministerie van Justitie zouden twee van vijf hoofdverdachten in totaal 266 maal aan waterboarding zijn onderworpen. Abu Zubaydah
83 maal en KSM 183 maal (Guardian.co.uk en NYTimes).
    
Hoewel enkele van de vijf verdachten door de ondervragers als geestelijk onstabiel zijn aangemerkt, en KSM door één van zijn FBI-ondervragers een schyzofreen is genoemd, blijft de hoofdvraag bij deze procesvoering: waarom speelt de Amerikaanse regering geen open kaart indien de rechtvaardiging voor de oorlog tegen terrorisme, namelijk de aanslagen van 11 september 2001, door harde feiten worden ondersteund?
   
Washington Post: CIA Mistaken on 'High-Value' Detainee, Abu Zubaydah, Document Show (june 16, 2009)

    
Bron: The New York Times: U.S. May Permit 9/11 Guilty Pleas in Capital Cases
Meer: Timesleader.com: Report: Guilty pleas in 9/11 being considered (Associated Press)
Washington's Blog: Allowing Guilty Pleas and Death Penalties Without Trial for Alleged 9/11 Plotters Would Be
    the Ultimate Obstruction of Justice
  

Terug naar begin
TOP

Overzicht


NRC — Advies in VS: toch vervolging CIA-martelingen
Toegevoegd nieuws van 24 augustus 2009
Bron: NRC-HANDELSBLAD [artikel is volledig weergeven]
    

Source picture: AFP
— De Amerikaanse minister van Justitie, Eric Holder, is door zijn ambtenaren geadviseerd om het martelen van terreurverdachten door agenten en contractanten van de CIA alsnog strafrechtelijk te vervolgen. Dit meldde de Amerikaanse krant The New York Times vannacht op haar website.

De vorige president Bush beloofde de CIA immuniteit voor strafvervolging en ook zijn opvolger Obama heeft zich tegen juridische vervolging uitgesproken.

De door Obama aangestelde Holder zou CIA’ers die hun boekje te buiten gingen echter wel willen vervolgen, zo werd in juli al bekend. De minister zou hiertoe op eigen gezag een speciale aanklager kunnen aanstellen. De krant meldt nu dat ambtenaren van het ethische bureau op Holders departement hem enkele weken geleden hebben geadviseerd een tiental gevallen van marteling te vervolgen.

Net vandaag zou een intern rapport openbaar worden dat de inspecteur-generaal van de CIA in 2004 opstelde.

Aanklagers onder de vorige regering-Bush besloten op basis van het rapport destijds niet tot vervolging over te gaan. Maar Holder zou hier na lezing aan zijn gaan twijfelen. Het rapport bevat nieuwe details over psychische en fysieke martelingen waaraan de dienst gevangenen onderwierp. Ook zou het melding maken van enkele sterfgevallen in CIA-gevangenschap.

Vrijgave van het rapport werd onlangs afgedwongen door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU met een beroep op de Amerikaanse Wet openbaarheid van bestuur.

De Amerikaanse minister van Justitie, Eric Holder
De Amerikaanse minister van Justitie, Eric Holder  
Source Picture: TheBlackSentinel.wordpress.com

Vrijdag onthulde het Amerikaanse blad Newsweek al dat in het rapport onder andere het geval wordt beschreven van Al-Qaeda-kopstuk Abd al-Rahim al-Nashiri. Nadat Nashiri in 2002 werd opgepakt, hield de CIA hem vier jaar lang vast in geheime detentiecentra. Daar werd hij tijdens verhoren bedreigd met een pistool en met een elektrische boormachine, die vlakbij zijn lichaam werd gehouden en aan- en uitgezet.

Ook losten zijn verhoorders een schot in de cel ernaast om Nashiri de indruk te geven dat zij een medegevangene doodschoten.

Volgens het Amerikaanse federale verdrag tegen martelen is het verboden een gevangene te bedreigen met „onmiddellijke dood”, ook via het opvoeren van een schijnexecutie.

Begin dit jaar onthulde de New York Review of Books dat de CIA tijdens verhoren ook dreigde Nashiri’s familieleden te verkrachten en vermoorden. Het blad deed dit op basis van een uitgelekt rapport van het Rode Kruis.

TELEGRAPH.CO.UK: CIA interrogator threatened to kill children of September 11 mastermind
THE RAW STORY: MEMO'S — Bush Administration authorized use of insects in interrogations
NRC 25/04/09 — ‘Obama begaat elementaire fout in marteldossier’ Interessant interview met Bruce Fein,
    onderminister van Justitie in regering Reagan (pleit voor vervolging Bush/ Cheney)
   


Terug naar begin
TOP

Overzicht

    
Topadviseur Obama brengt Witte Huis ernstig in verlegenheid door uitspraken over 9/11 en betrokkenheid regering Bush

Toegevoegd nieuws van 4 september 2009
Gebaseerd op diverse bronnen


Van Jones, Obama's topadviseur op milieugebied
Van Jones, topadviseur op milieu
Source Picture: TheAmericanGreen

GROTER DAN DE DREIGING VAN EEN MENING IS HET VERBOD OP EEN MENING

                      Opinie Waarheid911

Zorgwekkender dan de kwestie van het hebben van een mening, is het feit dat er een volstrekt taboe heerst op het uiten van kritische veronderstellingen, ongeacht of de reden om ergens vraagtekens bij te zetten rationeel kan worden gerechtvaardigd.
Natuurlijk gaat deze uitspraak alleen op voor zaken waarmee grote belangen zijn gemoeid. Voor klein gekissebis is de speeltuin altijd open.

Reacties wereldwijd op de gebeurtenissen van 9/11 en korte tijd later Afghanistan en Irak, tonen aan dat deze neiging beslist niet alleen in de VS opgaat. Hiermee is het westers credo van een 'vrije pers' zelfs een loze kreet.

Echt zorgwekkend is het dat de meesten werkzaam in de nieuwssector, de hang naar echt nieuws, naar echte waarheidsgetrouwe antwoorden, allang hebben opgegeven.

Wanneer mensen op hoge verantwoordelijke posities - en daar waar nieuws wordt gemaakt - hun overtuigingen zodanig moeten afschermen dat praten gelijk staat aan maatschappelijke zelfvernietiging, dan is er iets ernstig mis.

In wezen is dan sprake van een keiharde maar ongeschreven censuur. Een situatie die ernstiger is dan officiële censuur, omdat nu het geloof wordt gekoesterd dat wij vrij zijn zonder dat de werkelijkheid achter deze facade kan worden doorgeprikt.

De vragen die circuleren over 9/11 zijn in hoge mate rationeel en uiterst relevant, al was het alleen omdat ze nooit zorgvuldig zijn beantwoord. Over dat laatste kan men zich uiteraard beklagen of kwaad maken, maar dat heeft weinig zin.

Zolang mensen op de geëigende posities, in de politiek of in de media, zich er niet tegenaan bemoeien, of alleen reageren door de brengers van het slechte nieuws te ridiculiseren, valt er weinig af te dwingen.

De grootste kracht en meest effectieve handeling blijft niettemin het verpreiden van informatie. Niet politiserend, zodat het oordeel zoveel mogelijk aan de lezer kan worden overgelaten.

In de Amerikaanse pers is al merkbaar dat steeds meer controversiële informatie over 9/11 op enigerlei wijze inhoudelijk in kranten verschijnt, zoals ook in dit geval gebeurt. Met ditmaal als voornaamste slachtoffer een topadviseur van Obama.
Van Jones as White House Council on Environmental Quality's Special Advisor for Green Jobs, 2009
Source Pic: wikipedia - Van Jones: Special Advisor Green Jobs

President Obama's topadviseur voor milieuzaken, Van Jones, ligt sinds een week hevig onder vuur door uitspraken over vermeende schuldigen van 9/11.

In een petitie uit 2004 van de "9/11 waarheidsbeweging", waarin gesteld wordt dat de regering Bush 9/11 heeft laten gebeuren om een oorlog te kunnen rechtvaardigen, werd onlangs zijn handtekening gevonden.

Het Witte Huis zit er flink mee in de maag en Jones kwam dan ook snel met een verklaring waarin hij stelt het met deze petitie niet eens te zijn. Jones: "Het geeft mijn visies nu en nooit op geen enkele wijze weer."
Volgens een bron in de regering zou Jones de petitie niet goed hebben gelezen voordat hij zijn handtekening er destijds onder plaatste.

Dat de arm van het Witte Huis krachtig genoeg is om een hoge functionaris van mening te doen veranderen behoeft geen verwondering. Lastiger wordt het zodra meer van dit soort informatie omhoog borrelt, omdat menige krantenredactie in het land alles in het werk stelt om deze als links bekendstaande Obama supporter te ontmaskeren als leugenaar en extremist.

In maart 2002 werd in San Francisco een tocht georganiseerd met als inzet een onderzoek naar 9/11 door het Amerikaanse Congres. Van Jones zat in het organiserend committee. De actievoerders verklaarden dat de aanvallen op 11 september waren gebruikt om bombardementen in Afghanistan te rechtvaardigen en dat de regering meer was geïnteresseerd in het controleren van oliereserves dan in het 'bevrijden van de wereld van terrorisme of terroristen', die sinds tientallen jaren juist door de CIA waren gefinancierd en getraind. De actievoerders zeiden antwoorden te eisen op vragen als:

"Wat is de relatie tussen Bin Laden, zijn familie en de Bushfamilie en de Carlyle Groep?

"Waarom werden er, in strijd met de regels, geen gevechtstoestellen gestuurd om de vier gekaapte vliegtuigen op 11 september te onderscheppen?

"Wie was feitelijk verantwoordelijk voor (het afhandelen van) de 'gekaapte vliegtuigen'?...

"Had de CIA voorkennis van de aanval? Wie probeerde momenten voor de aanval te profiteren met putopties op American en United Airlines en Merrill Lynch aandelen?...

"Wat zijn Bush's en Cheney's connecties met de 'drug industry' (aangenomen dat hier geen medicijnen worden bedoeld).

"Waarom is bewijsmateriaal vernietigd terwijl een onderzoek nodig is naar de instorting van het WTC?

Het Witte Huis had geen commentaar.

Ondersteunend materiaal voor vragen van de actievoerders, zoals verstrekt door het committee, bestond uit artikelen zoals: "Als de CIA en de regering niet bij de 11 september aanvallen waren betrokken, waar waren ze dan wel mee bezig?"

Deze citaten komen uit een nieuwsbericht van ABC-News

   
— Toegevoegd op 6 september 2009: Van Jones neemt ontslag
Fragment uit The San Francisco Chronicle, 6/9/09

Vertrek Van Jones: opnieuw een klap voor publieke belang
— Auteur: Ben Mangan (vertaling Waarheid911)
I
k ontmoette Van Jones enkele malen. Hij is een onwaarschijnlijk begaafd en visionair leidersfiguur. Het is niet verrassend dat Obama hem koos voor zo'n belangrijk onderdeel van zijn agenda. Hij is in geen geval een mafkees. Ironisch genoeg herinner ik mij één van zijn vele scherpe observaties toen ik voor de eerste maal met hem sprak; het ging over het falen van links om zichzelf effectief in de regering te positioneren. Hij dacht duidelijk na over hoe een gematigde houding tegenover het bestuur wel tot vooruitgang zou kunnen leiden.
    
De meeste gesprekken over Jones' ontslag zullen ongetwijfeld gaan over de wijze waarop Glenn Beck (televisieshow presentator voor Fox News) een keiharde campagne tegen hem voerde, waarbij de ethiek van dit soort heksenjacht een stevige discussie verdient. Maar wat over de bij-effecten van het fenomeen Beck? Zou je jezelf ooit tot onderwerp maken van dit soort observaties, wetende dat mensen als Beck gewoon hun gang kunnen gaan?
   
HuffingtonPost.com: Glenn Beck Gets First Scalp: Van Jones Resigns
  Glenn Beck, Talkshow presentator Fox News
Glenn Beck, populistisch rechts.
Source Pic: SFGate.comTerug naar begin
TOP

Overzicht  

Toegevoegd nieuws van 14 november 2009
     
Bron: NRC-Handelsblad
Brein achter 9/11 staat terecht voor civiele rechter

(Dit bericht is één van vele berichten over de 9/11 processen achterhaald, wordt Guantanamo)

Source: BBC News

Source: The Telegraph
Bush en Cheney
Enkele nieuwslinks met andere invalshoek
Fox: Some Fear Bush Adm. Become Target in 9/11 Trial
CNN: 9/11 family members welcome, criticize civilian trials
CommonDreams: Human Rights Welcomes Federal Courts
WSJ: Mukasey Fears Attacks NY During 9/11 Trial
Vier portretten uit verschillende levensfasen van hoofdverdachte Khalid Sheikh Mohammed


    

Rotterdam, 13 november.

Khalid Sheikh Mohammed, het zelfverklaarde brein achter ‘11 september’, en vier medeverdachten zullen berecht worden voor een civiele rechtbank in New York.

Hiermee breekt de Amerikaanse president Obama met de omstreden militaire commissies die onder zijn voorganger Bush werden opgezet om terreurverdachten in het strafkamp op de Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay, in Cuba, te berechten.

Dit meldt de Washington Post vandaag op basis van anonieme bronnen binnen de regering-Obama. Later vandaag zou minister van Justitie EricHolder het besluit officieel bekendmaken.

Het besluit maakt deel uit van Obama’s streven om Guantánamo Bay binnen jaar na zijn aantreden, begin 2009, te sluiten. Voor de overgrote meerderheid van de circa 210 resterende gevangenen, zal dit besluit echter geen gevolgen hebben. Of en waar zij berecht worden is nog onbekend. Obama zal zijn deadline hoogstwaarschijnlijk dan ook niet halen. Eveneens vandaag zou bekend worden dat hij daarom de juridisch adviseur van het Witte Huis, Gregory Craig zal vervangen.

De berechting van de vijf veronderstelde Al-Qaeda-kopstukken in New York kan gepaard gaan met grote juridische problemen, omdat zij tijdens hun geheime detentie door de CIA, onderworpen zijn aan hardhandige verhoortechnieken. Het is volgens juristen sterk de vraag of civiele rechters de na marteling verkregen ‘bekentenissen’ als bewijsmateriaal zullen accepteren.


Zie voor martelingen en het wissen van de verhoortapes: Chronologisch Nieuwsverslag over de CIA-tapes
    
...Binnenkort meer over de huidige ontwikkelingen...


Terug naar begin
TOP

Overzicht

    

Topadviseur Obama wil ‘cognitieve infiltratie’ van complot aanhangers 9/11
    
Bron: The Raw Story, 13/01/10
Vrij vertaald voor Waarheid911.com

Toegevoegd nieuws van 14 januari 2010
     
Cass Sunstein, professor in de rechten op Harvard en topadviseur voor Obama
Cass Sunstein, topadviseur en Obama's schoolvriend op Harvard.
Picture: The Rag Blog
Cass Sunstein , professor in de rechten op Harvard, is co-schrijver van een in 2008 gepubliceerd wetenschappelijk artikel getiteld: “Complottheorieën: Oorzaken en Remedies” [download]. Hierin betoogt hij dat de overheid groepen moet infiltreren die alternatieve theorieën uitdragen over historische gebeurtenissen. Dit zou moeten gebeuren via chatgroepen en sociale netwerken online, maar ook met echte bijeenkomsten, waarbij het de taak is om deze groepen van binnenuit te destabiliseren en krachteloos te maken.
    
Als hoofd van het Bureau van Informatie en Regulerende Zaken (Office of Information and Regulatory), verantwoordelijk voor de juiste afstemming van regelgeving tussen bedrijven en organisaties, is Sunstein door Obama belast met het “overzien van beleid ten aanzien van privacy en kwaliteit van informatie". Zie website van het Witte Huis.

    
Het artikel van Sunstein, gepubliceerd in “Journal of Political Philosophy in 2008, onlangs door blogger Marc Estrin ontdekt, stelt dat “ons primaire uitgangspunt is dat complottheorieën karakteristiek niet voortkomen uit gebrek aan rationaliteit of enige vorm van geestesziekte, maar uit een ‘foutief gebruik van kennis’ (crippled epistemology) in de vorm van een zeer begrensd aantal (relevante) informatiebronnen.”

Met het ‘foutief gebruik van kennis’ bedoelt Sunstein dat mensen die in complottheorieën geloven slechts vertrouwen hebben in een beperkt aantal informatiebronnen. Hierdoor, aldus Sunstein in zijn artikel, zou het geen zin hebben om de complottheorieën eenvoudig in het openbaar te weerleggen. In plaats daarvan zouden de bronnen die complotdenkers wel geloven moeten worden geïnfiltreerd.

Sunstein, wiens artikel grotendeels focust op complottheorieën rond 9/11, stelt voor dat de overheid “non-gouvernementele functionarissen werft in een poging de theorieën te weerleggen. Het zou zeker bijdragen wanneer betrouwbare onafhankelijke experts die weerlegging aanbieden, beter dan wanneer overheidsfunctionarissen dat doen. Er is hoe dan ook een wisselwerking tussen betrouwbaarheid en controle. De prijs van betrouwbaarheid is dat de overheid niet kan worden gezien als sturende kracht achter de onafhankelijke experts.”


Source Picture: unknown

Sunstein argumenteert dat “de overheid (legale) tactieken zou moeten ondernemen om de strakke cognitieve clusters van extremistische theorieën af te breken.”
Hij stelt voor dat “overheidsagenten (en hun bondgenoten) zich nestelen in chat rooms, sociale netwerken, of echte bijeenkomsten, om met twijfels door te dringen in complottheorieën en ingenomen stellingen, oorzakelijke verbanden of implicaties van politieke actie.”

“Wij verwachten zulke taktieken van geheime agenten of FBI”, schrijft Estrin op zijn Blog, waarmee hij zijn verbazing uit over het feit dat “een presidentieel topadviseur” een dergelijke strategie zou steunen.

Estrin merkt eveneens op dat Sunstein in zijn artikel pleit voor het infiltreren van ‘extremistische’ groepen, waarbij het zelfvertrouwen zodanig wordt ondermijnd dat “nieuwkomers verdacht zullen zijn en dat deelnemers in online-netwerken elkaars goede bedoelingen zullen gaan betwijfelen.”

Sunstein is zelf doelwit geweest van vele ‘complottheorieën’, meestal uit het luidruchtige spectrum van de politieke rechtervleugel. Representanten uit die kringen verdenken hem uit te zijn op invoering van een economisch stelsel “The Second Bill of Rights” (plan van president Franklin D. Roosevelt) waarbij rijkdom en geluk beter zou zijn verdeeld over alle bevolkingsgroepen. Iets wat voor veel Amerikanen rechts van politieke spectrum wordt vertaald in meer overheidsbemoeienis en minder vrijheid.

Sunstein “will blogs en diensten voor webgebruikers verantwoordelijk maken voor de opmerkingen en commentaren op websites. Ondertussen wil hij wetgeving aanpassen voor bestrijding van smaad en laster om het verspreiden van ‘geruchten’ gemakkelijker te kunnen aanpakken,” schreef Ed Lasky in American Thinker.

Sunstein schreef het volgende boek: On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be Done.

Website The Rag Blog plaatste in zijn berichtgeving over de cognitieve infiltratie het volgende citaat uit de wetenschappelijke publikatie:

“Wij stellen een speciale tactiek voor bij het laten instorten van de harde kern van extremisten die complottheorieën verspreiden: cognitieve infiltratie van extremistische groepen, waarbij overheidsagenten of hun bondgenoten (of virtueel optreden of in de werkelijkheid, of openlijk of anoniem) het foutieve gebruik van kennis door gelovigen zullen ondermijnen door het zaaien van twijfel over de theorieën en aangepaste feiten die binnen deze groepen circuleren, waarbij zij een heilzame cognitieve diversiteit introduceren.” [download]

THE RAG BLOG: Got Fascism? : Obama Advisor Promotes 'Cognitive Infiltration'
THE RAW STORY: Obama staffer wants ‘cognitive infiltration’ of 9/11 conspiracy groups
WorldNetDaily: Top Obama czar: Infiltrate all 'conspiracy theorists'
   


Terug naar begin
TOP

Overzicht


VERDACHTEN BERECHT IN GUANTANAMO

Toegevoegd nieuws van 4 en 5 april 2011 - Bron hoofdartikel: Gazette van Antwerpen
    
"Rest van wereld zal vonnis Guantanamo als onwettig beschouwen"
Bron: Gazette van Antwerpen
Khalid Sheikh Mohammed
Khalid Sheikh Mohammed, bron Gazette van Antwerpen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte maandag bekend dat het zelfverklaarde brein achter de 9/11-aanslagen voor een militaire commissie in Guantanamo zal verschijnen. Mensenrechtenorganisaties reageren verbolgen.

Ngo's noemen de beslissing politiek ingegeven en waarschuwen dat ze contraproductief zal werken. "Dit manoeuvre van de regering-Obama is nefast voor onze justitie en ondermijnt het Amerikaanse gezag in het buitenland", verklaart Anthony Romero, directeur van de Amerikaanse Unie voor Burgervrijheden (ACLU). "De rechtszaken die de regering aanspant in de commissies, zullen voortdurend onder juridisch vuur liggen en hun uitkomst zal niet als legitiem worden beschouwd."

Toen de Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder aankondigde dat Khalid Sheikh Mohammed (foto) en vier vermeende kompanen voor een militaire commissie zouden worden berecht, liet hij zijn eigen afkeuring blijken. Holder verwees naar het Congres, dat het volgens hem wettelijk onmogelijk heeft gemaakt voor de beschuldigden om in New York voor een federale rechtbank te verschijnen.

BELOFTE VAN OBAMA

Onder leiding van de Republikeinen en enkele New Yorkse Democraten keurde het Congres een wet goed die het transport van gevangenen in Guantanamo naar de VS of hun gebieden verbiedt. "Onverstandig", vindt Holder. Maar het zag er niet naar uit dat de wet "in de nabije toekomst" kon worden teruggedraaid, en dus was deze beslissing nodig volgens Holder. Hij herhaalde dat de regering vastberaden is om Guantanamo te sluiten, zoals Obama had beloofd in zijn inaugurale rede meer dan twee jaar geleden.

Net als de mensenrechtenorganisaties wijst hij erop dat federale rechtbanken sinds 9/11 succesvol honderden terrorismeverdachten hebben veroordeeld. De militaire commissies daarentegen, die werden opgeschort toen Obama aan de macht kwam, hebben slechts zes veroordelingen op hun palmares staan. Bovendien vielen de straffen lichter uit omdat er twijfel bestond of het vonnis wel een beroep voor een federale rechtbank zou overleven.

In tegenstelling tot de ngo's meent Holder wel dat de commissies een eerlijk proces garanderen. Hun procedures en beschermende maatregelen voor verdachten werden versterkt via amendementen op de Military Commissions Act uit 2009 en via een beslissing van president Obama vorige maand.

STIGMA VAN GUANTANAMO

"Elk proces voor een militaire commissie zal het stigma van Guantanamo dragen, vertraagd worden en de ogen van de wereld gericht houden op hoe de beschuldigden worden behandeld, in plaats van te focussen op de beschuldigingen zelf", stelt Andrea Prasow, expert contraterrorisme bij Human Rights Watch. "Een vonnis in een federale rechtbank echter zou in de wereld als wettig worden gezien."

"Het hield steek om het 9/11-proces in New York te houden, omdat het de plaats van de misdaad is en de meeste familieleden van de slachtoffers er wonen. Nu vindt het proces plaats op een militaire basis ergens ver weg, waardoor veel van de betrokkenen uitgesloten worden", denkt Prasow.

"De regering had twee jaar de tijd om Mohammed en zijn medeverdachten voor federale rechtbanken te slepen, maar slaagde er niet in", vindt Daphne Eviatar van Human Rights First. "Deze puur politieke beslissing dreigt van een tweederangs juridisch systeem een permanent onderdeel van de Amerikaanse nationale veiligheidspolitiek te maken."

MCCAIN EN LIEBERMANN

Republikeinen en andere beleidsmakers die zich tegen een proces in New York kantten, zijn tevreden. Volgens de New Yorkse senator Charles Schumer was Obama's oorspronkelijke plan "een foute inschatting" en zou een militaire rechtszaak het mogelijk maken dat Mohammed en zijn medeverdachten de doodstraf krijgen. Sommige New Yorkse politici waarschuwden ook dat de kosten voor veiligheidsmaatregelen honderden miljoenen dollar konden bedragen als het proces in de stad zou doorgaan.

De Republikeinse senator John McCain en onafhankelijke Democraat Joe Liebermann lieten gezamenlijk weten dat het "tijd is om het debat over de plaats waar de 9/11-samenzweerders zullen terechtstaan te beëindigen, en voort te maken met de militaire commissies in Guantanamo".

Anderen menen dat Mohammed een status krijgt die hij niet verdient door voor een militaire commissie te verschijnen. "Khalid Sheikh Mohammed is geen strijder, hij is een crimineel en mag niet op een andere manier behandeld worden door commissies", zegt de gepensioneerde generaal Joseph Hoar, voormalig hoofd van Centcom.

MEDIA: PROCES HOOFDVERDACHTEN 9/11 DEFINITIEF IN GUANTANAMO

The Public Record - Why The U.S. Wants Military Commission Show Trials For 9/11 Suspects
The Wall Street Journal - U.S. Reverses on 9/11 Trials
NBC New York - 9/11 Suspects to Face Military Tribunal, Not NYC Trial
Fox News - Obama Finally Flip-Flops On Military Commissions and 9/11 Detainees
Emptywheel - Eric Holder: Moving KSM Trial to Gitmo Wrong Decision, But We're Doing It Anyway
Philly. com - Death sentence is not a given for 9/11 plotter


Terug naar begin
TOP

Overzicht

Toegevoegd op 2 mei 2011
OSAMA BIN LADEN GEDOOD DOOR AMERIKAANSE SPECIAL FORCES

Voor meer, zie de Waarheid911 Special: De dood van Osama bin Laden  

Commentaar Waarheid911
Vele vragen. Nog te vroeg voor antwoorden...
  
De komende tijd zullen vele theorieën gaan rondcirculeren over zowel de toedracht van Osama's eliminatie als de juistheid van deze berichtgeving. V.S. Functionarissen verklaarden vandaag al tegenover CNN dat de chirurgische militaire operatie was ontworpen om Bin Laden te doden. En dat terwijl, met het militaire tribunaal van vijf 9/11 hoofdverdachten in het verschiet,
een man van zijn kaliber een goudmijn zou zijn geweest voor de aanklagers. Zijn stoffelijk overschot werd binnen 24 uur in zee gedumpt, met in achtneming van Islamitische voorschriften.

Degenen die complottheorieën doorgaans verwerpen moeten beseffen dat de voeding voor dergelijke theorieën overwegend ontstaat door de aard en de hoeveelheid van niet ingevulde nog openstaande vragen.

Op deze site is (met betrouwbare bronvermeldingen) te lezen dat Osama bin Laden door het Witte Huis niet wordt gezien als een direct betrokkene van de 9/11. Bin Laden ontbrak inzake 9/11 bovendien altijd op de zoeklijst van de FBI.

Twee maanden voordat Pakistaans oppositieleidster Benazir Bhutto bij een aanslag om het leven kwam [2007], meldde zij in een aanvankelijk gecensureerd interview met David Frost voor de BBC, dat Osama Bin Laden is vermoord door Omar Saeed Sheikh.

President Obama heeft bekend gemaakt dat Osama bin Laden na een vuurgevecht met Amerikaanse Special Forces om het leven is gekomen. Zijn verblijfplaats was een groot herenhuis in een buitenwijk van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Pakistaanse functionarissen meldden dat bij de aanval ook een zoon van Osama en drie andere personen om het leven kwamen.

Volgens inlichtingenwerk op basis van bronnen zoals de NYTimes en de Guardian, waren bij de precisieaanval die veertig minuten heeft geduurd vier helikopters betrokken, waarbij er één verloren ging. De bemanning die dit overleefde heeft het toestel vernietigd. Het huis van Bin Laden was omringd door muren en prikkeldraad, bevatte nauwelijks ramen en er waren geen internetverbindingen of telefoonlijnen. Op een kilometer afstand van het huis bevindt zich een groot opleidingsinstituut van het Pakistaanse leger.

De rol die het Pakistaanse leger in deze operatie heeft gespeeld is onduidelijk. Volgens een Pakistaanse functionaris vertrokken de helikopters vanaf Ghazi Air Base in noordwest Pakistan, waar het Amerikaanse leger een basis heeft. Bin Laden is binnen 24 uur na zijn dood op zee begraven op een plek waarvan de coördinaten niet bekend zijn gemaakt. Volgens woordvoerders is dit afgehandeld naar Islamitische voorschriften.

Bronnen: NRC, NYT, LATimes, TIME, Guardian, CNN, NYDailyNewsTerug naar begin
TOP

Overzicht


Ex-minister Rumsfeld mag vervolgd worden voor marteling
Toegevoegd nieuws van 9 augustus 2011
Bron: PAROOL [artikel is volledig weergeven]
    
Voormalig defensie minister Donald Rumsfeld
Source picture: AP
De voormalige Amerikaanse minister van defensie Donald Rumsfeld mag worden vervolgd wegens de marteling van twee Amerikanen die voor een particulier beveiligingsbedrijf in Irak werkten. Dat heeft een gerechtshof in Chicago gisteren besloten.

Enkele dagen eerder gaf een federale rechter in Washington al groen licht aan een veteraan die een schadevergoeding van Rumsfeld eist.

IMMUNITEIT

Normaal gesproken genieten ministers immuniteit voor rechtsvervolging voor de periode waarin zij hun ambt uitoefenen. Een rechter kan besluiten dat deze immuniteit niet opgaat als sprake is van directe schending van grondwettelijke rechten en volledig bewustzijn bij de betreffende functionaris dat hij in strijd met de grondwet heeft gehandeld.

'Er kan geen twijfel over bestaan dat het onderwerpen van Amerikaanse burgers aan dergelijke behandelingen, zelfs in een oorlogsgebied, indruist tegen de grondwet', zei rechter David Hamilton.

ZIEDEND

Een advocaat van Rumsfeld was ziedend over de uitspraak. 'Je kunt geen oorlog voeren als rechters beslissingen die de krijgsmacht aan de andere kant van de wereld neemt in twijfel trekken', zei raadsman David Rivkin in zijn verklaring. 'Het ondermijnt de effectiviteit van het leger, plaatst Amerikaanse soldaten voor een risico en bindt federale functionarissen aan handen en voeten, hoewel ze de grondwettelijke plicht hebben Amerika te verdedigen."

'WALLING' (martelpraktijk)

De twee Amerikaanse eisers, Donald Vance en Nathan Ertel, zeggen dat zij in 2006 door Amerikaanse troepen werden ingerekend nadat zij hadden bekend dat het Iraakse bedrijf waarvoor zij werkten illegale activiteiten ontplooide. Tijdens hun gevangenschap in een legerkamp werd hun slaap ontnomen en werden zij onderworpen aan een martelpraktijk die bekendstaat als 'walling' (muren). Hierbij worden gevangenen geblinddoekt keer op keer hardhandig tegen een muur geduwd.

Volgens Vance en Ertel heeft Rumsfeld deze martelmethodes persoonlijk goedgekeurd en is hij daardoor medeverantwoordelijk voor wat hen is aangedaan. (AP/Redactie)

NEW YORK TIMES: Judge Allows Torture Suit Against Rumsfeld to Go Forward
WALL STREET JOURNAL: Judge Authorizes Torture Suit Against Donald Rumsfeld
GUARDIAN: US contractor can sue Donald Rumsfeld for alleged Iraq torture, judge rules
   

Terug naar begin
TOP

Overzicht


   
— Toegevoegd op 16 december 2011
 
Obama tekent omstreden wet die gevangenschap van onbepaalde duur mogelijk maakt voor Amerikaanse staatsburgers — zonder tussenkomst rechter
 Kwestie krijgt in Nederland nauwelijks aandacht
— Waarheid911, 16 december 2011    
President Obama is vandaag van vele kanten onder vuur komen te liggen vanwege zijn steun voor een omstreden defensiewet (National Defense Authorization Act - NDAA). In de wet is een passage opgenomen die het mogelijk maakt om Amerikaanse staatsburgers die van terreur worden verdacht, zonder tussenkomst van een rechter en voor onbepaalde tijd in hechtenis te nemen. Dit zou moeten gebeuren op de locatie die het best is toegerust voor het vasthouden van terroristen; de omstreden marinebasis Guantanamo Bay.
Hoewel Obama vooraf dreigde zijn veto over de wet uit te spreken, ging hij toch akkoord nadat de wet iets werd aangepast. Maar volgens deskundigen heeft de wet hierdoor niets aan omstredenheid verloren.
Obama, die in de campagne voorafgaand aan zijn presidentschap de sluiting van Guantanamo hoog op zijn agenda had, passeert met dit besluit zijn voorganger George W. Bush ter rechterzijde. Door deze wet zijn de regels van het slagveld, ook onder Bush al omstreden, nu uitgebreid tot Amerika's eigen bodem. Een groter succes kan een vijand van Amerika zich nauwelijks wensen, ook al stelt Al Qaeda volgens het Amerikaanse ministerie van defensie nog weinig voor.
Hoewel de electorale gevolgen van Obama's onder-tekening moeilijk zijn te voorspellen, hoeft dit in termen van schade niet eens van grote betekenis te zijn. Een flink deel van zijn progressieve achterban van drie jaar geleden heeft allang afgehaakt door het nalaten van belangrijke beloften, zoals meer openheid .
Ook Obama's verplichtende woorden over naleving van het internationale recht bleken in werkelijkheid een loze kreet. Dit blijkt ondermeer uit de massieve inzet van onbemande drones voor gevechts- en spionage-doeleinden in landen met wie de V.S. niet in oorlog is. Deze koers noodzaakt Obama om zijn electoraat met name te zoeken bij de grotere en meer conservatieve middengroep, die inmiddels heeft kunnen wennen aan een zwarte president. Niettemin komt de kritiek die hem treft van beide kanten uit het politieke spectrum.

HuffPo: Indefinite Military Detention Measure Passes On Bill Of Rights Day
Guardian: Military given go-ahead to detain US terrorist suspects without trial  
Newsmax: Obama Under Fire by all Sides for Lifting Veto Threat on Terror Bill
   
Washington's Blog: Explaining to a 5-Year Old Why the Indefinite Detention
      Bill DOES Apply to U.S. Citizens on U.S. Soil
DailyMail: Will Obama send U.S. citizens to Guantanamo? Outrage as
      President signs off law to detain home-grown terror suspects indefinitel
Dagblad De Morgen - Fel protest tegen nieuwe Amerikaanse terrorismewet
 

 President Barack Obama
 Source Picture: The Atlantic
De defensiewet met daarin de passage over terreurverdachten, geeft de overheid de mogelijkheid om elke burger die verdacht wordt van betrokken-
heid bij aan terreur gelieerde activiteiten, zonder tussenkomst van een advocaat en zonder proces, voor onbepaalde tijd op te sluiten.
De consequenties zijn nauwelijks te overzien. Zonder tussenkomst van de rechterlijke macht zijn verdachten overgeleverd aan de willekeurige interpretatie van mensen die geacht worden binnen de wet te opereren. Omdat deze interpretaties niet langer hoeven te worden getoetst aan het oordeel van een onafhankelijke (rechterlijke) macht, kan in principe elke dissident, actievoerder, klokkenluider, of blogger met een kritische website, worden gelinkt aan terroristische of staatsgevaarlijke motieven en worden opgesloten.
Deze defensiewet vernietigt het constitutionele recht op een eerlijk proces en daarmee het fundament onder elke moderne rechtstaat. Wat overblijft is een wettelijk kader dat in essentie vergelijkbaar is met dat van landen die door de V.S. zelf worden beschouwd als zorgelijk vanwege hun gebrek aan mensenrechten.

OOK GEORGE W. BUSH TEKENDE SOORTGELIJKE WET
— GEBLOKKEERD DOOR HOOGGERECHTSHOF IN 2008
President Bush tekende in 2006 een soortgelijke maar minder verregaande wet. In 2008 werd deze wet door het Amerikaanse hooggerechtshof ongrondwettig verklaard.
In 2006 nam het door Republikeinen overheerste Congres de Military Commissions Act aan. Deze wet sloot voor Guantanamo-gedetineerden de deuren van civiele rechtbanken en zette een nieuw systeem in gang voor militaire tribunalen op het gevangenkamp in Cuba.
Het verschil met de wet die op 16 december 2011 door Obama werd bekrachtigd, is dat het recht op een eerlijk proces ditmaal ook aan Amerikaanse staatsburgers kan worden ontzegd. Publicaties die duidelijk maken waarom de nieuwe wet meer kans zou maken om door het hooggerechtshof te worden goedgekeurd dan de oude uit 2006, kwam ik nog niet tegen.
Meer over de correctie van de Military Commission Act van 2006 door het hooggerechtshof
Meer over de Military Commission Act van 2006, ofwel de eliminatie van Habeas Corpus, ofwel het recht van gevangenen
    op een eerlijk proces

Video over deze wetgeving met commentaar van MSNBC anchorman Keith Olberman [8min. 54sec.]: "Martelwet" vlak voor
    verkiezingen (met wisseling in Huis en Senaat) door overheersend Republikeins Congres aangenomen


Terug naar begin
TOP

Overzichtmeer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez
WAARHEID 911.VOLKSRANTBLOG.NL