Waarheid911 Special    
ZIE
Inhoud
VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
Site Search
index sitemap advanced
site search by freefind

 
9/11 WAARHEIDSVINDING GROEIT GESTAAG, ONDANKS NEGATIEVE BEELDVORMING
  
Frank Ho, Email
Geplaatst: 10 september 2012
     
BEELDVORMING


Source picture: kev-space.blogspot.nl
Elf jaar na de aanslagen en nog steeds geen serieuze twijfel aan de officiële 9/11 lezing, zoals deze in 2001 door de regering Bush aan de wereld bekend werd gemaakt.
Critici van deze verklaring lijken op wereldvreemde figuren die, vastzittend in het verleden, geen oog meer hebben voor het heden met zijn overvloedige actuele problematiek en misstanden.

   
Als dit beeld zelfs door mij, ťťn van de vele volhardende 9/11 truthers (je hebt ze in vele soorten en maten), kan worden opgeroepen, hoe ernstig zal het dan gesteld zijn met het grote publiek?

DE DREYFUS AFFAIRE

Grote gebeurtenissen blijven soms jarenlang smeulen, zelfs wanneer zij als nieuws allang de voorpagina's niet meer beheersen. Wat deze brandende kwesties met elkaar gemeen hebben is dat ze van grote invloed zijn op de loop van de geschiedenis, terwijl de aard en de oorzaak van het probleem frictie blijft vertonen met wat mensen collectief zijn gaan beschouwen als juist of als waar. Meestal begint deze frictie bij een kleine groep geïnteresseerden of deskundigen die zich hardnekkig beroepen op hard feitenmateriaal. Een voorbeeld is de veroordeling van Alfred Dreyfus op 15 oktober 1894. Het was een schandaal dat vele jaren de Franse politiek beheerste.

Dreyfus, een Joods-Franse officier werd valselijk beschuldigd een spion voor Duitsland te zijn. De waarheid kwam tussentijds aan het licht, maar binnen de Franse militaire top was deze waarheid ongewenst. Valse documenten werden opgesteld om Dreyfus' schuld te bewijzen.

Pas op 12 juli 1906, elf jaar later, werd Dreyfus volledig vrijgesproken. De affaire nam Frankrijk lange tijd in beslag vanwege de antisemitische tendensen tegen joden in het Franse leger, maar ook omdat antisemitisme en nationalisme actief door de machthebbers werden ingezet om linkse partijen, die Dreyfus steunden, voor het oog van de publieke opinie te kleineren en verzwakken. Nadat Dreyfus, ondanks alle bewijsvoering ten gunste van hem, in 1908 door een journalist werd neergeschoten, won de Derde Franse Republiek tijdelijk veel aan invloed, totdat de Tweede Wereldoorlog daaraan weer een einde maakte.

DE MEDIASPIEGEL
   
In recenter tijden passeerden vele goed gedocumenteerde complotten waarvan de intrinsieke aard ook van officiële zijde werd erkend. Het is bizar hoe in relatie tot 9/11 telkens wordt beweerd dat complotten voer zijn voor fantasten maar in werkelijkheid niet bestaan. Het gemak waarmee dit als argument wordt gebruikt is schaamteloos. Menig inquisiteur van 9/11 sceptici zwaait triomfantelijk met William of Ockham's theorie, 'Ockham's Razor' genaamd (14de eeuw) , dat uitgaat van het principe dat als voor een fenomeen verschillende verklaringen mogelijk zijn, de eenvoudigste complete verklaring de voorkeur heeft. Deze critici zien echter over het hoofd dat ook bij de eenvoudigste verklaring alle feiten moeten zijn gewogen. Men gelooft de officiële verklaring, omdat men die ogenschijnlijk meest voor de hand liggende verklaring niet goed kent. Dat de eenvoud van de officiële verklaring een gevolg is van weglating en bedrog wordt alleen helder bij het serieus onderzoeken van alle feiten.

Terug naar de beeldzetting over 9/11 waarmee dit artikel opent, namelijk 9/11 als een ernstig en getrouw omschreven gebeurtenis uit het verleden. Belangrijk om te herdenken, moreel misplaatst om er kritische vragen bij te stellen. Ik benadruk, dat is beeldvorming, een product van jarenlange ontkenning in alle media, inclusief de serieuze mediakanalen. Intussen speelt het voortschrijdend inzicht zich grotendeels af buiten ons directe zicht, dus onder de spiegel die de media ons dagelijks voorhoudt. In de mediaspiegel weerschijnt vooral de waan van de dag; wordt door wereldwijd een handvol media-agentschap-multinationals een flow in stand gehouden die door duizenden redacties her en der braaf wordt overgenomen, aangevuld door regionaal nieuws en persoonlijk drama van nationale celebrities.

   
Buiten het zicht van deze 'mediaspiegel' (maar niet buiten het zicht van journalisten) is er over 9/11 nog steeds roering en niet door de allerminsten . Dagelijks vindt tussen vele specialisten, van oud-politici tot wetenschappers, mensen uit inlichtingendiensten of andere deskundigen, uitwisseling van informatie plaats waarmee de puzzel over de werkelijkheid achter 9/11 steeds completer wordt. De vele genegeerde feiten blijven prikkelend genoeg om - tegen de hypnotiserende kracht van heersende wijsheden in - spanningen te veroorzaken rond elke gelegenheid waarbij de verschrikkingen van 9/11 worden herdacht of besproken.

Onder het oppervlak van de 'mediaspiegel' groeit een publiek bewustzijn dat dissoneert met de leugens van 9/11. Dit bewustzijn groeit niet alleen kwantitatief, maar rijpt van de aanvankelijke scepsis, schreeuwerigheid en hypevorming langzaam in de richting van het gezonde verstand. 9/11 zoals ons voorgespiegeld in een collectief traumatisch momentum wordt onder invloed van tijd en kennis steeds ongeloofwaardiger. Niemand met kennis van zaken durft de officiŽle verklaringen nog met droge ogen te verdedigen.

9/11 DOCUMENTAIRE VAN WETENSCHAPPERS


 9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out (1 Hour Version) - Diverse NL-ondertitelde fragmenten
 Onlangs kwam een film uit (9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out) waarin wetenschappers uit diverse disciplines, van architecten, fysici en chemici tot psychologen, een streep halen door de officiŽle verklaring van 9/11. Het maken van de film nam veel tijd in beslag, waarbij grote zorg werd besteed aan een zorgvuldige weergave van sinds 9/11 opgedane kennis door een grote groep onafhankelijke experts. Een enerzijds dankbare taak omdat de officiŽle verklaring zozeer aan alle kanten rammelt dat zelfs de voorzitter en vice-voorzitter van de officiŽle onderzoekscommissie naar 9/11 inmiddels toegeven dat het onderzoek dat zij deden onvolledig en ondeugdelijk was. Maar anderzijds is de schone taak van het weerleggen helemaal niet zo dankbaar. Iedere twijfel aan 9/11 kan ook vandaag nog op veel maatschappelijke hoon rekenen, aangezien nieuwsmedia nog steeds weigeren een greep te doen in de schatkist van informatie die in de elf jaar na 9/11 verzameld is. Mensen met een gezaghebbende functie die zich wagen aan dit omstreden onderwerp nemen nog steeds grote risico's.
Examiner.com - 9/11 breakthrough: PBS airs explosive 9/11 documentary which goes viral - Sept. 8, 2012


Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

 

Begin hier... het feitenonderzoek!

       

Terug naar begin
TOP

Overzicht


MEER OPINIE OP WAARHEID911
 De Karikatuur van Wetenschap — over Stichting Skepsis
 Complottheorie — volgens Wikipedia

 9/11 en het journalistieke ongemak van waarheidsvinding
 De grote ontkenning van het officiële 9/11 bedrog
 9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken'
 De Magie van het Complot — Comlotdenkers als jodenhaters
 De Rede — Onverwoestbaar tot waar het kansloos is
 Complottheorieën (uit 9/11 in Perspectief)
 Complotdenken of de feiten uitdiepen?

 Speculeren over de toedracht van 9/11 ...
    [en het opzichtig falen van de nieuwsmedia]meer bij deze site
uitgebreide index
911 Links
911 ACTUALITEIT & VIDEO

Getuigenis WTC: William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11Stel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen.
Verlang van nieuwsmedia en politiek om antwoord te geven op de vele vragen.