Bron: Iraq the War Card
Following 9/11, President Bush and seven top officials of his administration waged a carefully
    orchestrated campaign of misinformation about Saddam Hussein's Iraq

The Center for Public Integrity telde in twee jaar na 911, in aanloop naar de oorlog tegen Irak, op zijn minst 935 gelogen verklaringen van president Bush en zeven van zijn top officials, waaronder Dick Cheney, Condoleezza Rice en Donald Rumsfeld.

        War Card Chart