9/11 - De Show van de Eeuw, door Jan Schoorl


BOEKBESPREKING door Frank Ho WAARHEID911 SPECIAL
 GEPLAATST OP 31 OKTOBER 2014
 Laatste aanpassing:  9 oktober 2016

Jan Schoorl, auteur 'De Show van de Eeuw
 Auteur:
 Jan Schoorl
Omdat het door de grote informatiedichtheid ondoenlijk is om dit boek op elk detail te checken en te bestuderen, las ik met nadruk op onderdelen die wat mij betreft cruciaal zijn voor de vraag of de balans tussen samenhang en feitenkennis bij deze auteur in goede handen is. Het antwoord is bevestigend.
Dit boek biedt een overzichtelijke weergave van grondige feitenkennis en vertoont - voor zover ik kon ontdekken - geen wilde speculaties uit niet verifieerbare bronnen. De in het boek opgeslagen informatie is door inzicht in de materie goed met elkaar verbonden. Ook is het boek een uitstekend naslagwerk voor mensen die al bekend zijn met dit complexe onderwerp.

ALTERNATIEVE KENNIS 9/11 STEEDS UITGEBREIDER
Door een gebrek aan overeenstemming en gedegen studie binnen het serieus te nemen deel van de 'waarheidsbeweging', legde ik in 2006 op Waarheid911 de nadruk op het weerleggen van de officiŽle verklaring, meer dan op het verklaren van achtergronden of van wat daar in detail heeft plaatsgevonden. Die werkelijkheid is inmiddels veranderd. Ook het hier besproken boek 9/11 - De Show van de Eeuw gaat verder dan de crime-scene van 9/11 en de gebeurtenissen van die dag.

HET PENTAGON CONFLICT
Over de toedracht van de aanslag op het Pentagon is het boek zeer uitgesproken. Wat mij betreft iets te. Hoewel de analyse recht blijft doen aan de hoeveelheid beschikbare informatie, mag niet worden onderschat hoeveel geheime en verborgen informatie nog steeds aan het oog is onttrokken en daarom geen deel kan uitmaken van een gewogen en gebalanceerd oordeel. Het boek beroept zich bovendien op de, in de 9/11 Waarheidsbeweging, zeer omstreden documentaire "National Security Alert - 9/11".
Ik ben het overigens met de auteur eens dat het voor deze film vergaarde materiaal zeer de moeite is.
Het is bizar hoe prominente figuren en partijen de makers van 'National Security Alert - 9/11' hebben bejegend. Zo is de oprichter van Architects and Engineers For 9/11 Truth, Richard Gage, intern onder druk is gezet om zijn aanvankelijke steun voor de film in te trekken. Het onder 'truthers' bekende 911Blogger verbood om over de Pentagon no-jetliners hypothese te discussiëren. Wie dat weigerde kreeg een ban. De filmmakers werden op de bloggersite voor schut gezet met hiervoor speciaal bewerkte filmpjes.
Voor mij was het reden om niet langer aan 911Blogger.com bij te dragen. Dit waren immers exact de verwerpelijke methodes waarmee mainstream media 9/11 onderzoekers jarenlang hebben geridiculiseerd.
De bekende website 911Research, zowel voor dit e-boek als voor Waarheid911 een regelmatig geraadpleegde referentie, houdt tot op vandaag vast aan de hypothese dat daadwerkelijk een Boeing 757 het Pentagon binnenvloog. Gezien alle concrete aanwijzingen op de crime-scene, inclusief een vracht aan indirecte bewijsvoering en het feit dat van minstens 80 camera's op en rond het Pentagon nooit beelden zijn vrijgegeven, is dit gebrek aan overeenstemming binnen de 9/11 Waarheidsbeweging voor mij een raadselachtig mysterie. Mijn indruk is inmiddels dat de Pentagon no-jetliner theorie door de meeste onderzoekers stilzwijgend als meest waarschijnlijke optie wordt gezien.
Gelukkig doet dit niets af aan de vracht van bewijzen en aanwijzingen waarover wel ruime overeenstemming bestaat en die de officiële 9/11 verklaring moeiteloos onderuit haalt.
De stelligheid over het Pentagon in het boek is niet direct een kritiekpunt. De doelstelling van dit e-boek lijkt mij vooral het bereiken van de serieuze en kritische lezer/onderzoeker. Mensen die behoefte hebben aan achtergronden, verdieping en veel tastbaar feitenmateriaal. Wel denk ik dat de grote verdeeldheid over dit onderwerp meer had mogen worden onderstreept.
Wat dat Pentagon betreft:
Zelf neig ik het meest in de richting die het boek beschrijft. De omstandigheden en feiten maken de hypothese van een fly-over het meest waarschijnlijk, al blijf ik door de vele nog open vragen en een minimum aan beschikbaar direct bewijsmateriaal, op dit punt liever nog wat behoedzaam. Het is nog steeds een hypothese.
Met het weerleggen van de armzalige officiŽle verklaring scoort dit boek een tien. Maar of dit nu de grootste verdienste is bij de officiŽle lezing, die niets meer is dan een aan alle kanten rammelende complottheorie? De verdienste van dit e-book ligt wat mij betreft bij het onginnen van de diepere oorzakelijke lagen in deze onsmakelijke geschiedenis.

Enig inzicht in - en besef van - de complexe structuur van de logistieke, financiële en geopolitieke basis achter de aanslagen, hier en daar met verwijzing naar historische voorbeelden, helpt om de voortdurende plaag van cognitieve dissonantie te doorbreken en de werkelijke feiten rond 9/11 onder ogen te zien. Hopelijk met gevolg dat ook de media meer onder maatschappelijke druk komen te staan om zich met de werkelijke feiten rond 9/11 serieus bezig te gaan houden.
VERSCHIL IN AANPAK
9/11 - De Show van de Eeuw verschilt gradueel van de aanpak die ik zelf voor ogen had toen in 2006 de website Waarheid911 werd opgestart, al is de uitwerking hierdoor aanmerkelijk anders. Bij Waarheid911 kreeg zowel de academisch gevormde mens als de gemiddeld geÔnteresseerde nieuwsconsument, maar ook de complotminded waarheidszoeker, mijn volle aandacht. Het onderwerp was toen nog in hoge mate omstreden en mijn vurige wens was om 9/11 Truth bij zoveel mogelijk mensen tot een legitiem onderwerp te maken door er op een journalistiek verantwoorde wijze verslag van te doen.

In die periode van heftig ongeloof bij het idee van Amerikaanse betrokkenheid bij 9/11, leek het principe van 'confronting the evidence' mij het meest betrouwbare middel om de kritische nieuwsconsument niet direct kopschuw te maken en zo een luisterend oor veilig te stellen. Dit kwam neer op het onderuithalen van de bestaande officiële verklaring door hiervoor de bewijzen te vergaren. Veel inspanning op Waarheid911 was dan ook gelegen in het beschrijven van technisch onderzoek en gebeurtenissen van die dag die conflicteerden met de officiële verklaring.

Maar nu de werkelijkheid van de weerlegde officiële bewijsvoering bij zo'n beetje elke onafhankelijke 9/11 onderzoeker is ingedaald en de angst voor blunders en gezichtsverlies op dat cruciale punt is verdwenen, is de tijd gekomen voor verdergaand onderzoek, waarbij namen noch reputaties worden gespaard. De tijd van oogsten is gekomen en het vuur kan worden opgepord. 'De Show van de Eeuw' lijkt dan ook als een rijpe appel uit de boom gevallen; daarmee niets afdoend aan het onvoorstelbare monnikenwerk dat achter het schrijven van zo'n boek schuilgaat.

Nog steeds denk ik dat, gedurende het uitblijven van op feiten gebaseerde mainstream verslaggeving over één van de meest cruciale gebeurtenissen van deze tijd (wat op zichzelf minstens zo zorgelijk is als de aanslagen van 9/11 zelf), het publiek het meest is gebaat bij kwalitatief hoogwaardige diversiteit. Het hier besproken e-boek "9/11 - De Show van de Eeuw," van Jan Schoorl, sluit mooi op deze wens aan.
Prijs: €6,99 kindle                  
Ä9,99 paperback
Kort samengevat: 9/11 - De Show van de Eeuw laat zich makkelijk lezen en leent zich uitstekend als naslagwerk door een grondige en gedetailleerde opbouw van feitenmateriaal, ook waar het direct aan 9/11 gerelateerde kwesties raakt zoals geopolitieke setting en corporate belangen van betrokken spelers.

Gerelateerde kwesties blijven in het boek steeds in dienst staan van een beter begrip van wat er op 9/11 (de dag) gebeurde. De horizon achter dit onderwerp zou anders al snel te breed worden waarmee de focus gemakkelijk zou vervagen.

Belangrijkste doelstelling blijft het aantonen dat de schokkende misdaad van 9/11 (en daarmee alle misdaden die uit naam van die ene dag hebben plaatsgevonden) gebaseerd was op grove criminele misleiding door onderdelen binnen de Amerikaanse overheid.

Ik ben onder de indruk van de grondigheid in zowel kennis als in samenhang en zie in 9/11 - De Show van de Eeuw daarom vooral een geslaagd e-book over 9/11 en dat voor een erg redelijke prijs.Terug naar begin
TOP

Overzicht

meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez